zaterdag 8 september 2012

Vlieland : zwemmen met zeehonden.

Gisteren hebben we niet kunnen vangen. Er stond al vanaf half vijf in de ochtend een hard doorstaande wind uit westelijke richting. De was aan de lijn hing horizontaal... Dat was dus duidelijk, te extreem weer voor de kleine vogeltjes die we vangen. Dus mooi wat opgelopen slaaptekort ingehaald en tevergeefs naar het dorp gefietst voor knoopcelbatterijen voor de tijdschakelaar ; niet te verkrijgen op het eiland.

Vandaag een totaal ander weerbeeld, bij vertrek weliswaar nog steeds windkracht 4 maar meteen nadat de netten open stonden zakte die wind helemaal terug en begon er in de polder langzaam aan grondmist op te komen. Dat gaf een prachtige feërieke zonsopkomst en we wisten daarmee al snel dat het zoals beloofd een mooie zomerdag zou worden. Net zoals de gehele afgelopen week was er in de struiken weer totaal niks te horen van aanwezige vogels. En wederom waren de vangsten in grote lijnen vergelijkbaar met die van voorgaande dagen. Het viel wel op dat er vandaag duidelijk betere trek was van graspiepers en af en toe een enkele boompieper.
Wel opmerkelijk was de constatering van maar liefst 4 ongeringde koolmezen in het hout, heeft het NIOO dan toch echt nesten gemist, of is er nu al iets anders gaande? In het binnenland is er immers al trek van zwarte mezen gaande en naar wat we vanavond merkten is er vandaag ineens een hausse aan gaaientrek losgebroken met een telpost waar meer dan 600 gaaien gezien zijn...
We vingen vandaag wederom een paar vogels in de inmiddels droogstaande rallenkooien, vandaag 2 reeds eerder geringde blauwborsten. Dat zijn echte liefhebbers van modder en ze kunnen nu hun hart ophalen onder onze netten.


Foto: witgesterde blauwborst, vrouw, >1 kj.

Ik had het eergisteren al voorspeld, het tapuitennet is weggehaald en.... vandaag zaten er weer tapuiten ! Inderdaad... op de baan zagen we er weliswaar maar twee, later onderweg terug naar de Zwaluw vlogen er een stuk of 7 langs de postweg.


Foto: dagpauwoog, warmte vangend. En ja, die bramen zijn hier echt zo groot.

we zijn na het vangen niet rechtstreeks naar de zwaluw teruggefietst maar hebben de gelegenheid aangegrepen om nog even van de prachtige zomerdag te genieten. Hanneke was nog nooit de Vliehors opgeweest en dat kon nu in het weekend mooi. We zijn tot ongeveer halverwege gefietst en hebben daar gezwommen met zeehonden ! We hadden ze al eerder gezien, het waren 3 grijze zeehonden. Ze stonden rechtop in de branding te gluren wat wij daar op het strand deden. Tijdens het kijken naar de dieren zagen we onafhankelijk van elkaar ook nog een zeebaars door aanrollende golf in de branding schieten. Die zeehonden waren er echt niet voor niets. Nadat ik het water was ingegaan verschenen ze na enige tijd opnieuw en heb ik één exemplaar tot op ongeveer 30 meter kunnen naderen, prachtig ! Op het strand zagen we tussen de meeuwen en de stuk of 100 drieteenstrandlopers ook nog een juveniele dwergmeeuw. Kortom een leuke middag.


Foto : TV-kijken op het strand.Dagtotalen
nieuw geringd / teruggevangen:
-----------------------------------

Winterkoning 1 / 1
Grasmus 3 / -
Heggenmus 2 / -
Tuinfluiter 7 / -
Roodborst 1 / 1
Zwartkop 25 / 3
Witgesterde Blauwborst - / 2
Tjiftjaf 3 / -
Sprinkhaanzanger 3 / -
Fitis 3 / -
Rietzanger 3 / 1
Pimpelmees 1 / 1
Kleine Karekiet 5 / 2
Groenling 1 / -
Braamsluiper 2 / -
Rietgors 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 72 exemplaren, 16 soorten, 7:00 uren

Geen opmerkingen: