maandag 3 september 2012

Vlieland : zomer in September.

De wind is vannacht flink geluwd en er staat nog slechts een 2 tot 3 bft uit Zuidwestelijke richting als ik om 05 uur onder de alweer krimpende maan naar de baan fiets. Tijdens het openschuiven van de netten is aan de snel van rose naar donkerrood kleurende oostelijke horizon al te zien dat de zon er vandaag op tijd bij zal zijn. In het schemerduister zijn af en toe al invallende wintertalingen te zien en beginnen de grauwe ganzen juist te vertrekken van de slaapplaats in de derde kroonspolder. We zien die vogels iedere ochtend wegvliegen richting Texel, en aan de andere kant zien we juist altijd weer blauwe reigers van die kant het eiland binnenkomen.
In de struiken is het wederom helemaal stil, er is weer niks in de struiken gaan zitten. Het is rond de vinkershut vrijwel windstil en dat is in de schemer te merken... meteen melden de muggen zich en gaan met zijn allen tot de aanval over. Even lekker rustig een kopje koffie drinken voor de eerste ronde is er dus niet bij. De eerste ronde valt met 20 vogels ondanks het gebrek aan enige ritselindex toch enorm mee. Ineens laten de vogels zich aan alle kanten in de struiken zien. Aan de overkant van de 4e kroonspolder zit een kramsvogel in de struiken te roepen en in het hout laat zich al vroeg een grote bonte specht zien.


Foto: bijna.....

De vangsten zijn overwegend zwartkoppen en kleine karekieten en meteen zitten er ook al een paar braamsluipers bij. Maar ook 2 blauwborsten waarvan 1 terugvangst. De tweede ronde is ook niet verkeerd maar dan valt 28 vogels toch wel een beetje tegen op basis van hoe de vangstverdeling normaal gesproken verloopt. Hadden we gisteren een moddervette karekiet? Het kan nog gekker, vandaag vingen we er één van 18,4 gram. Net als voorgaande dagen was er amper sprake van zichtbare trek. Toch zagen we een uur lang steeds kleine groepjes boerenzwaluwen passeren met daartussen ook af en toe een huiszwaluwtje. Hanneke zag tussen de netten een draaihals vliegen maar die liet zich uiteindelijk niet vangen. De grote bonte specht liet zich uiteindelijk een stuk of 6 maal in het hout zien; het betrof een (nog) ongeringde jonge man met op het achterhoofd al wel de rode streep maar op de kop nog rode veertjes van het jeugdkleed. Later op de ochtend vingen we nog een paar mezen, een gekleurringde pimpel van het NIOO-onderzoek, een koolmees door ons zelf in een eerder jaar geringd en een ongeringde koolmees. Verder nog een rietzanger met een ons onbekende Arnhem-ring en een braamsluiper van een aantal jaren terug waarvan de ring aan één kant al flinke slijtage vertoonde. In de voorlaatste ronde vingen we de roodmus van eergisteren nog weer terug. Daarna zakten de vangsten wederom totaal in en was het inmiddels flink warm en zonnig geworden. Hierdoor kwamen er wel heel wat vlinders los, we zagen atalanta's, dagpauwogen, bruin zandoogjes en ook nog een heivlinder.
Verder nog een grote sabelsprinkhaan tegen één van de netten.
Om 14:00 uur zaten alle netten weer dicht en was het de hoogste tijd voor nog even een strandbezoek.


Foto: Heivlinder, Hipparchia Semele.


Foto: grote sabelsprinkhaan.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------

Waterral 1 / -
Zwartkop 33 / -
Winterkoning 1 / 1
Tjiftjaf 1 / -
Roodborst 3 / -
Fitis 8 / -
Witgesterde Blauwborst 2 / 1
Pimpelmees - / 1
Rietzanger 4 / 2
Koolmees 1 / 1
Kleine Karekiet 9 / 6
Groenling 1 / -
Braamsluiper 4 / 4
Roodmus - / 1
Grasmus 2 / 2
Rietgors 2 / 1
Tuinfluiter 14 / 1
---------------------------------------------
Totaal: 107 exemplaren, 17 soorten, 8:30 uren

Geen opmerkingen: