dinsdag 6 maart 2012

Vangdag op De Bree en avondcontrole.

Afgelopen Zondag hebben we weer een wintervangdag kunnen houden op onze ringbaan. Voor deze vangdag kregen we gezelschap van Gerben Wiersma en Suzie Kuipers, beiden met bovengemiddelde belangstelling voor het ringen van vogels. Ondanks het feit dat de temperaturen de laatste 2 weken al weer iets boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar zitten vlogen er nog steeds genoeg mezen op de baan rond. We zitten inmiddels al wel zo kort voor het broedseizoen dat het merendeel echter eerst het territorium gaat zitten verdedigen en dus nog niet meteen in de eerste ronde op de baan verschijnt. Die eerste ronde langs de netten bleef dan ook beperkt tot een paar meesjes en 2 heggenmussen. Vanaf de tweede ronde liep het echter lekker door met de mezen. Vandaag was het wel opvallend dat we verhoudingsgewijs heel wat pimpeltjes vingen ten opzichte van de koolmezen. De merels waren na het opbouwen van de netten wederom vrijwel allemaal vertrokken maar we vingen toch nog 2 ongeringden. Ook vingen we weer 2 goudvinken, beide ongeringde mannen. Van die twee was 1 vogel opvallend rozerood gekleurd en wat forser van uiterlijk. Na alles aan de vogel te hebben gemeten hielden we het erop dat deze vogel wellicht net als de 2 exemplaren van vorig winter tot de ondersoort Coccinea zou kunnen horen. We zullen op de balgenstudiedag aan het eind van deze maand eens goed naar een kist met balgen van de goudvinken gaan kijken om te kijken wat daaruit te concluderden valt.
Veel overvliegende vogels zagen we vandaag niet, maar Suzie spotte wel 2 kraanvogels die recht over de baan kwamen vliegen. Voordat ze op de baan arriveerde had ze langs het Twentekanaal al een rode wouw gezien. Verder hoorde ik op de baan vanmiddag een keep roepen; dat was de eerste die ik hier dit winter opmerkte en da's voor hier opmerkelijk... Tegen 16:30 uur hebben we de netopstelling weer afgebroken omdat het begon te regenen.

Dagtotalen: nieuw geringd / teruggevangen:
-----------------------------------------

Grote Bonte Specht - / 3
Pimpelmees 21 / 37
Winterkoning 2 / 2
Koolmees 12 / 47
Heggenmus - / 4
Boomklever - / 2
Roodborst 1 / 4
Boomkruiper 2 / -
Merel 2 / -
Vink 5 / 1
Staartmees 1 / 2
Goudvink 2 / -
Glanskop - / 4
---------------------------------------------
Totaal: 154 exemplaren, 13 soorten, 9:45 uren


Vanavond hebben we (na vanmorgen eerst een met twee vogeltjes in de netten vies tegenvallende RINGmus-ochtend te hebben gehouden) een avondcontrole van de nestkasten van De Bree gehouden. Voor het eerst sinds jaren troffen we in de nestkasten louter reeds geringde vogels aan. We hebben hoogstens een zwik kleurringen aan kunnen leggen voor het RAS-project. Daar kunnen we het komende voorjaar bij de nestkastcontroles dus mooi gebruik van maken bij het identificeren van de ouders. In 2 van de nestkasten troffen we een muizenenst van bosmuizen aan en in 2 andere kasten al het eerste nestmateriaal van koolmezen. Het broedseizoen begint dus langzaam maar zeker op gang te komen. Van het paartje bosuilen dat hier in het bos zit liet zich vanavond alleen het vrouwtje horen, dat is in deze tijd juist meestal net andersom.
Vlak voor het verlaten van het bos klonken er in de verte enkele enorme dreunen waarna we in de hele omgeving de fazantenhanen hoorden alarmeren; daarmee wisten we dus meteen hoeveel er na het jachtseizoen weer zijn uitgezet. Overleven zonder hulp is er hier in deze omgeving voor die soort amper bij en vaak kun je de vogels opmerkelijk/verdacht dicht naderen.

Totalen avondcontrole (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------------

Pimpel 0 / 2
koolmees 0 / 47
Boomklever 0 / 4
------------------------------------------------------
Totaal 0 vogels geringd en 53 vogels teruggevangen.

Geen opmerkingen: