maandag 5 september 2011

Vlieland: de herfst meldt zich...

Om 5 uur ben ik nog maar net bij het Posthuys de hoek om of het begint al te regenen. Grrrr... maar het valt mee, het zijn maar een paar druppels en als ik na tegen een inmiddels stevige wind intrappen bij het schietkamp de hoek omdraai is het net weer droog. Op de baan aangekomen blijkt hewt nachtgeluid niet aan te staan. Grrrr.... ik had de tijdschakelaar gistermiddag ingesteld en getest, maar zoals zo vaak bij testen: als je test dan werkt het goed, maar als je dan voor t eggie gaat... Juist ja. Het geluid ging dus bij aankomst om 05:15 uur handmatig aan. Vervolgens ben ik snel de netten gaan openschuiven en het vangen kon dus weer gaan beginnen. De eerste ronde stelde niet eens echt teleur, destemeer omdat ik tijdens het openschuiven de ritselscore al op nul komma nul had gezet. Er liet zich helemaal geen vogel merken in de struiken. Dertien vogels komen op de ringlijsten. Acht daarvan krijgen een ring en vijf hadden er al één. En dat zegt samen met de conditie waarin de vogels verkeren al meteen veel over wat er vermoedelijk aan de hand is: wel wegtrek maar geen aankomst. Zowel de ongeringde als de geringde vogels zijn over het algemeen veel lichter en hebben (nog) vrijwel geen trekvet maar in meerdere gevallen wel lichte afwijkingen zoals vervormingen aan poten of oude wonden.


Foto: Tapuit, man, 1e kalenderjaar.

In de tweede ronde hangt er een vergelijkbaar aantal vogels in de netten. Daarbij naast een mooie tapuit ook 1 kleine karekiet; de eerste rietvogel voor deze ochtend, die al een ring draagt. Tuurlijk denk ik meteen, weer eentje die is blijven hangen in plaats van verder te zijn gevlogen. Maar als ik de vogel uit het net peuter zie ik wel dat de ring een wat andere vorm heeft. Juist ja... het is een ring uit LETLAND ! Op de ring staat RIGA LATVIA en een letter/cijfercombinatie die net al bij onze 2,3 mm ringen besataat uit 2 letters gevolgd door 5 cijfers. Da's meteen al een aanwijzing waar de vogel in ieder geval geweest is... Het zou best nog eens zo kunnen zijn dat de vogel in Letland als nestjong is geringd, want de ring ziet er voor een eerstejaars vogel al wel behoorlijk 'gedragen' uit en de inslagen van de tekst zijn al donkergekleurd. Het is in ieder geval de verste terugmelding van een kleine karekiet uit ons bestand dat nog wel een verre karekiet uit zuidwest Frankrijk en één uit Zuidoost Zweden, maar die zitten hemelsbreed toch op kortere afstand dan de westgrens van Letland.


Foto: kleine karekiet uit Letland.

Als Hanneke arriveert is één van de eerste handelingen die ze kan uitvoeren het verwijderen van 2 waterrallen die tegelijkertijd in één van de inloopkooien zitten. In de tussentijd is de wind nog weer verder aangewakkerd en zit om 9 uur al op 5 bft. Tijd om (zeker met het oog op de wind die nog aangekondigd wordt) de netten beter af te schoren met touw want ott nu toe stond het grootste deel nog in de 'zomerstand' met slechts 1 schoorlijn. De herfst meldt zich dus duidelijk. Gedurende de rest van de ochtend moeten we nog meerdere extra tussenrondes langs de netten maken want er trekken met toenemende regelmaat buien over het eiland die aanvankelijk met lichte regen beginnen maar duidelijk in intensiteit toenemen.
De vangsten lopen logischerwijze ook terug en tegen 13 uur concluderen we dat het maar weinig zin heeft om nog langer te blijven. We hadden nog enige hoop op een opleving nadat tussen de buien door zelfs nog even sprake was van luwende wind en opklaringen, maar dat viel toch tegen. In die periode zagen we nog een eerstejaars (ongeringde) lepelaar foerageren in de dichtstbijzijnde waterplas in de derde Kroonspolder. De vogel ging meteen op de wieken op het moment dat er een sportvliegtuigje over de polder kwam vliegen. Dat leverde direct daarna ook de waarneming van een over de rug van de vierde polder jagende slechtvalk en een biddende torenvalk in dezelfde polder.
Tevens zagen we in zuidoostelijke richting over het wad een grote rookwolk opstijgen. Later zou blijken dat het om een grote brand in een snoepfabriek in Harlingen ging. Massaproductie van marshmallows dus....


Foto: Cranberry's; rood goud van Vlieland.
Dagtotalen (nieuw geringd / terugvangst) :
--------------------------------------------------

Waterral 2 / -
Rietzanger 1 / -
Heggenmus 1 / 1
Kleine Karekiet - / 2
Roodborst - / 1
Braamsluiper 1 / 1
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Zwartkop 28 / 5
Tapuit 1 / -
Spreeuw 1 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Groenling 1 / 1
------------------------------------------------------------
Totaal: 49 exemplaren, 12 soorten, in 7:30 uren met
259 mtr net, 2 inloopkooien, 2 fuiken en 1 slagnet.


Geen opmerkingen: