maandag 11 oktober 2010

De mereltrein gaat van start.

Bij het verlaten van de Zwaluw weten we niet wat ons overkomt. We staan in een totaal windstil landschap!!!! Da's andere koek dan de 5 bft die we de voorgaande dagen hebben doorstaan. Je zou verwachten dat het dan nu flink heiig of mistig zou zijn, maar daar is het te warm voor en het is op het eiland de afgelopen dagen flink aangedroogd. Holmer was weer vroeg op de baan en ik fiets zelf bij het eerste licht over de Postweg. Er zitten dan al diverse koperwieken en een aantal merels in de berm te foerageren en vlinderend af en toe te landen en weer op te springen. Typisch gedrag van net invallende merels. De eerste paar rondjes op de baan zijn eigenlijk maar matigjes te noemen. Maar goed, met de afgelopen dagen al in onze benen en hoofden ga je het al snel rustig vinden met een ronde van 40 vogels. Op een paar plaatsen zitten er dauwdruppels op de netten, een fenomeen waar de vogels ook mee weten om te gaan... er zijn dan ook best wel vogels aanwezig, we zien en horen het aan alle kanten in de struiken wel ritselen. In de loop van de ochtend valt het op dat er wel heel veel kepen aan het langsvliegen zijn en dat ze telkens invallen bij het extra MP-3-spelertje dat ik heb neergelegd. we besluiten om het geluid van keep op één van de hoofdgeluidsbronnen te zetten en dat werpt meteen z'n vruchten af. Ook op het slag werkt het al snel goed met behulp van 1 of 2 tijdelijke lokkers.

Foto: we gaan tot uitersten...

Regelmatig duikt er een klein groepje in het hout en snel daarna op het grasveldje. Het is dan nog slechts zaak om het hoofd koel te houden tot het juiste moment of net te laat... na een aantal geslaagde klappen door Berry is het rond het middaguur een keer mijn beurt. Er springen één voor één 8 kepen op het slag. Een paar zitten er nog in het hout, en die wil ik er natuurlijk ook nog bij hebben want ze zijn zo rustig en lijken zo op hun gemak dat het een koud kunstje lijkt. Ze blijven zelfs rustig zitten als er een auto van SBB naast de hut parkeert en het portier dichtvalt. En toch... vlak voordat de volgende groepje kepen op het slag wil springen spatten ze ineens op en weg.... dat bedoel ik dus, te lang gewacht. Enige tijd later heb ik dit toch nog goed kunnen maken met een slag van 10 kepen uit een groepje van een stuk of 15.

Foto: onbekende paddenstoelen. We hebben geen boek bij ons, wie weet het?

We hebben vandaag overigens nog panne met de luidspreker op het slag en reserve hebben we na lang zoeken niet kunnen vinden. De oeverpiepers die ook vandaag weer af en toe over komen vliegen kunnen we dus wel weer vergeten. Aan het eind van de middag krijgen we bericht van Carl Zuhorn dat hij op het eiland 2 luidsprekers heeft kunnen regelen die hij morgen komt brengen. Vlak voor de komst van Carl vanmiddag zaten er overigens even 2 vrouwtjes appelvink in het hout. Na met lange nekken op het slag te hebben gekeken of er nog wat te vreten te halen viel gingen ze er spoorslags vandoor richting Noordoost. Verder zagen we vandaag af en toe weer houtduiven uit zee binnenkomen en kwamen er ook af en toe een paar kramsvogels over. Holmer hoorde tijdens zijn rondes een paar keer een geelgors. In de loop van de middag komt hij terug van een ronde met tussen de vangsten ineens drie nieuwe soorten, te weten een groenling, een boerenzwaluw en 2 kleine barmsijzen. En nog een kleine karekiet die bomvol vet zit en maar liefst 15,3 gram weegt in plaats van de circa 11 gram die ze zonder trekvet wegen. Ook was er nog de vangst van een bijzondere zanglijster, over het hele verenkleed had deze vogel partieel leucisme; hierbij zitten er witte veren tussen de normale veren in het kleed, zie foto's.Verder zagen we 2 maal een sperwer over de baan jagen en was het weer prachtig om de groepjes kluten tegen het zonlicht te zien opflitsen bij hun synchroonvluchten boven de polder. Rond het middaguur kwam langzaam maar zeker de wind weer wat opzetten en deze zou aan het eind van de dag al weer op 3 bft Oostnoordoost staan. Tegen 17 uur stelt Holmer de vraag of we eens een ander geluid dan dat van verschillende gorzen op te zetten. Met onmiskenbare gretigheid klik ik de MP-3 speler door naar Merel en binnen enkele minuten meldt zich de eerste mereltrein in het hout. Prachtig om iedere keer weer te zien hoe ze eerst met opgezette kopveren op de takken staan te luisteren waar toch die idioot in de struiken zit te zingen, om vervolgens rechtstreeks door te vliegen naar de luidspreker. Vaak gaat dit op een dusdanige manier dat het lijkt of er een trein voorbij komt; als de voorste vogels verder vliegen landen er meteen anderen in het hout. Na een kwartiertje besluit ik om maar eens te gaan kijken bij de netten. Enige tijd later kom ik terug in de hut met 18 merels. en zo sprokkelen we door tot in het donker. De test van de winterdienstregeling voor merels mag dus geslaagd genoemd worden. In de schemer vertrekken er honderden koperwieken van het eiland, altijd weer een indrukwekkend gebeuren die klimmende en shriee-ende lijsters. Al met al dus weer een goed dag, maar met een heel ander karakter dan voorgaande dagen. We wachten weer in spanning af wat ons morgen weer te wachten staat.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral - / 1
Tjiftjaf 6 / 1
Bokje 1 / -
Fitis 1 / -
Boerenzwaluw 1 / -
Goudhaantje 21 / 3
Heggenmus 5 / 2
Baardmannetje 1 / -
Roodborst 69 / 29
Pimpelmees 4 / 1
Merel 58 / 1
Koolmees 1 / 1
Zanglijster 41 / 4
Vink 15 / 2
Koperwiek 80 / 1
Keep 109 / -
Kleine Karekiet 1 / -
Groenling 1 / -
Tuinfluiter 1 / -
Kleine Barmsijs 2 / -
Zwartkop 39 / 4
Rietgors 6 / -
----------------------------------------------
Totaal: 513 exemplaren, 22 soorten, 13:00 uren

Geen opmerkingen: