donderdag 2 september 2010

Ontsnappingsdag.

Om 05:15 uur naar de baan gefietst met een weer volle accu achterop de bagagedrager. Ditmaal fietste ik onder een zwaar bewolkte hemel en het was nog even afwachten of we het vandaag droog zouden houden. De ritselindex van vandaag was erbarmelijk te noemen. Slechts 2 vogeltjes hoorde ik in de struiken fladderen tijdens het openschuiven van de netten. Tijdens het openschuiven van het lange rietnet sprong er in het donker al een boerenzwaluw vanuit het riet in het net, het was een mooie adulte man die duidelijk in het riet had geslapen.
De 1e ronde kende geen echte verrassingen. Bij het lange net dat dwars over de Noordzuid-dijk staat zag ik een sperwer in het hoekje van één van de netten zitten; op het moment dat zij (het was een mooie grijze dame...) mij zag naderen was 1 vleugelslag echter genoeg om mij het nakijken te geven. Ze gaf nog even een prachtig rondje over de baan als afscheid. Bij het lopen van de 2e ronde was Hanneke inmiddels ook van de partij en zagen we een watersnip nog net in het lange rietnet springen en meteen weer ontsnappen. Ongelooflijk dat die vogels op die dunne modder onder dat net kunnen staan zeg. Weer een ronde later zag ik een waterral in één van de fuiken zitten. Ik dacht och, ik kan vast wel eerst even die ene roodborst uit het net halen en doe dan die ral wel. Tja, en dan kijk je even later om en.... foetsie ! Nader onderzoek wees uit dat er in de laatste kamer van de fuik een gat van zo'n 7 cm zat.. Tja, na zo'n voorval ga je ook nog eens denken hoe vaak er al eerder een ral in die fuik zal hebben gezeten, kortom, hoe lang zit dat gat er al... Wel, dat waren wel voldoende ontsnappingen voor vandaag dacht ik zo.
Het beeld van de dag was een verder voortzetting van de trend die we gisteren al hadden ingezet, van alles net wat minder... En wederom kleine karekieten en rietzangers zonder trekvet. De zwartkop was tegenover de tuinfluiter vandaag in de meerderheid al praten we niet over grote aantallen. Om 09:30 uur begon het vanaf de Noordzee toch te regenen uit een regengebied dat zich over de hele breedte van Noord-Nederland uitstrekte. Dat was niet aangekondigd ! Er zou hoogstens af en toe een buitje voorkomen... Frank Majoor belde ondertussen nog om te waarschuwen voor een stevige bui maar die hebben we zowel op de radar als live in het veld niet kunnen bemerken. Gelukkig bleef het voor ons beperkt tot enige tijd van zeer lichte regen. Toch vingen we ook wel leuke nieuwe soortjes.

Foto: Fluiter.
De tweede fluiter van het seizoen en de eerste gele kwikstaart van het seizoen. Die hadden we net gevangen op het moment dat om 11:15 uur toch nog onverwachts 4 mensen de baan kwamen bezoeken voor de excursie. Na 12 uur klaarde het ineens behoorlijk op en kwam er zowaar ineens meer beweging onder de vogels. Zo zagen we langs het puinpad ineens een groepje van een twintigtal vinken, opmerkelijk te noemen in deze tijd van het seizoen zo buiten het bos. Uit dat groepje vingen we een zestal exemplaren. Er waren plotseling diverse bonte vliegenvangers in beeld en ook daarvan liepen de vangsten vandaag op. Er zaten weer diverse groenlingen op de lijsterbessen. De tapuiten zijn inmiddels volledig verdwenen, althans, wij zagen er geen meer. Er kwam lichte trek van boompieper en gele kwik op gang en er kwinkelden meer witgatjes in de lucht dan voorgaande dagen. En er was ineens veel meer beweging van kleine groepjes boerenzwaluwen. Tijdens het lopen van een ronde langs de netten heeft er even een grote bonte specht in het hout gezeten. Tegen 15 uur vielen de vangsten behoorlijk stil en was het weer tijd om huiswaarts te keren. Onderweg zagen we nog enkele bruine en blauwe kiekendieven en hing er een buizerd boven de 1e kroonspolder.

Dagtotalen :
---------------------------
Boerenzwaluw 1 / -
Grasmus 2 / 1
Gele Kwikstaart 1 / -
Tuinfluiter 5 / 8
Winterkoning 1 / 1
Zwartkop 16 / 1
Roodborst 7 / 1
Fluiter 1 / -
Witgesterde Blauwborst - / 1
Fitis 11 / -
Gekraagde Roodstaart 4 / 2
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Zanglijster 1 / -
Bonte Vliegenvanger 11 / -
Sprinkhaanzanger 2 / -
Pimpelmees 3 / 1
Rietzanger 6 / 7
Koolmees 1 / 1
Kleine Karekiet 13 / 4
Vink 6 / -
Braamsluiper 2 / -
Groenling 5 / -
---------------------------------------------
Totaal: 128 exemplaren, 22 soorten, 9:30 uren

Geen opmerkingen: