woensdag 29 september 2010

Dinsdag 28 Sept. 2010: De dag der daverende deugnieten.

Sorry dat ik niet eerder wat op papier/scherm kreeg, maar we waren even best wel druk....
En nu met vingertoppen die beurs zijn, omdonderend van de slaap en een zere nek dan toch maar even aan de slag met het pogen te overzien hoe het vandaag allemaal ging. Om kort te gaan: het was weer een dag met veel, veel ,veel vogels. De vangsten en de verwerking daarvan verliepen prima dankzij goede weersomstandigheden, goede onderling afspraken en overleg en prettige, onmisbare assistenten die we extra hebben kunnen oproepen. Dat is pas goud waard onder dit soort onverwacht drukke momenten. Halverwege de 1e ronde werd al duidelijk dat de vogels werkelijk overal in de hele netopstelling de netten invlogen.

Sjeeez... Schreef ik gisteren nog : WAT EEN DAG???? Vandaag schrijf ik met vette letters : WAT EEN DAG !!!!!
We bleven aan het uithalen en merkten met z'n drieën al snel dat we in het blokje dat we dubbel lopen op de terugweg zelfs al meer vogels in de netten hadden hangen dan we er op de heenweg al uitgehaald hadden. Dus maar snel extra mensen opgeroepen en verder afspraken gemaakt. Leo en Kees zijn teruggegaan naar de ringtafel om te beginnen met het zo snel mogelijk weg te ringen van de vogels en ik ben tot het arriveren van de hulptroepen bij de netten verdergegaan met het uithalen van vogels, overwegend roodborsten en heggenmussen, maar ook zanglijsters, vinken en tjiftjaffen. Op het moment dat er meer hulp was heb ik ringen laten brengen en ben ik de roodborsten aan de netten gaan ringen en heb ze meteen losgelaten. De memofunctie op m'n mobiele telefoon was daarbij erg handig om de laatste cijfers van de geringde adulte vogels in te tikken. Alles wat daar dan niet bijstaat is een 1e kalenderjaar roodborst, ideaal en enorm tempoverhogend. Bij deze aantallen kunnen we dan maar gewoon van de meest aanwezige vogels geen biometrie nemen, het belang van de vogels staat immers ver boven het belang van extra gegevensvergaring. Bovendien is de roodborst een soort die verhoudingsgewijs veel meer teruggevangen wordt dan nadere soorten. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het feit dat ze zich vooral in de onderste boslaag ophouden en anderzijds doordat ze na aankomst vaak een langere verblijfstijd hebben. kortom, veel roodborsten blijven als ze een zware vlucht hebben gehad nog een tijdje op het eiland en met name in het Glop om op krachten te komen en nieuw trekvet aan te leggen. De meeste vogels verkeerden echter in heel goede conditie en hadden zeker niet alle trekvet opgebruikt. Adri Vlijm assisteerde met het heen en weer lopen tussen mij bij de netten en de ringtafel en daarbij volle bewaarzakjes met vogels heen te brengen en lege zakjes naar mij terug te brengen. Opnieuw een ideale oplossing om te voorkomen dat ik ook nog eens tijd kwijt ben met het heen en weer lopen. Op deze manier hebben we de hele dag doorgewerkt met dat verschil dat ik net na het middaguur kon stoppen met het ringen aan de netten. Daarna waren we in staat om alle vogels naar de ringtafel te brengen. We raakten bij dit werk zo in de candans van halen en brengen en ringen en loslaten dat we amper in de gaten hadden hoe snel de dag verliep en opkeken van het starten van de avondschemer; zelf dacht ik op een gegeven moment dat het dreigde te gaan regenen, maar dat was dus het vallen van de avond...
Bij het opmaken van de totalen bleek dat we voor de VRS in herhaling van gisteren historie hadden geschreven. Twee dagen op rij het dagrecord in aantallen verbroken. Niet dat alles daar nou om draait, bepaald niet... , maar het zet wel in perspectief hoe uniek deze dagen genoemd kunnen worden. In de meeste jaren hebben we maar 2 dagen met meer dan 200 nieuw geringde vogels... ik bedoel maar.
Ondertussen bereiken ons meer en meer de verhalen waaruit blijkt dat het hele Waddengebied deze week met de fall is volgelopen met vogels, en dan vooral zanglijsters. Op Terschelling werden er door Jacob de Vries in zijn achtertuin 500 zanglijsters tegelijkertijd geteld en op Texel melden vogelaars dezelfde verhalen van tuinen, lijsterbessen en gazons die vol met zanglijsters zaten.

De vogeltrekradar met de intensiteit van de trek tussen 12:00 en 15:24 uur. Bij ons is het dan inmiddels even wat 'rustiger'....

In de avonduren is er tijd voor zelfreflectie en evaluatie van deze dag. We concluderen met z'n allen hoe waardevol het wel niet is gebleken om op zo'n dag het hoofd koel te kunnen houden, goed met elkaar te communiceren en het hoofd 200 % bij de vogels te houden. Ook constateren we dat we, mocht het morgen volgens het statistische trekverloop gaan lopen, dan nog met 400 tot 500 vogels te maken krijgen... goed om ook dat te realiseren.

Dagtotaal: (nieuw geringd / Terugvangst):
-----------------------------------------
Waterral 2 / -
Zwartkop 26 / -
Boerenzwaluw 1 / -
Tjiftjaf 49 / 1
Boompieper 1 / -
Fitis 9 / -
Winterkoning - / 1
Goudhaantje 3 / -
Heggenmus 196 / 10
Pimpelmees 3 / 3
Roodborst 424 / 6
Vink 46 / 1
Gekraagde Roodstaart 5 / 1
Keep 5 / -
Merel 3 / 1
Putter 1 / -
Zanglijster 68 / -
Sijs 7 / -
Koperwiek 11 / -
Kleine Barmsijs 1 / -
Kleine Karekiet 3 / -
Rietgors 5 / -
Tuinfluiter 1 / -
----------------------------------------------
Totaal: 894 exemplaren, 23 soorten, 13:15 uren

Geen opmerkingen: