zondag 25 juli 2010

Alles gaat los....

Opgestaan met totaal windstil weer onder een onbewolkte hemel. We hebben gisteravond alle netten die nu stonden opengeschoven en dat betekent dat we hebben gevangen met 476 meter en nog zonder de grofmazige netten en ook zonder geluid. In de polder een deken van grondmist als was het een bord met melk. De vogels deden het nog rustig aan, 7 stuks in de eerste ronde. Één van de ? jonge havikken zit dan al luidkeels te bedelen om vreten ten noorden van sectie 8. In de 2e ronde is er meer leven in het terrein en hebben we 25 vogels waaronder een nachtegaal op de klassieke plek bij het meteoveld.Daarna druppelt het lekker door tot rondom 11 uur. De ervaren Glop-lezer zal dan concluderen dat het dan wel zal stilvallen met de vangsten maar het tegendeel blijkt. Sectie 2 hangt in die ronde over de gehele lengte vol met overwegend mezen waarvan de pimpels duidelijk in de meerderheid zijn. Daarbij slechts één adulte vogel, bij de koolmezen niet één.. Dat is een mooie afspiegeling van hetgeen het broedseizoen in de nestkasten dit voorjaar al voorspelde. Tussen de pimpels zat een aantal dusdanig jeugdige rakkers datr ze (zeker zo noordelijk in het land) vrijwel zeker uit een 2e legsel moeten komen. En daarna houdt het niet op want het laatste water in de Glopsloot blijft de hele dag vogels trekken. Van verder snoeiwerk of werken aan de opbouw van de geluidsinstallatie komt dan ook helemaal niks, dat zien we de komende dagen wel weer als de netgewenning begint toe te slaan. Naast de hoofdmoot van fitis (waarvan al meerdere adulten zo goed als klaar zijn met de slagpenrui) en tjiftjaf vangen we ook voor het glop goede aantallen grauwe vliegenvangers en spotvogels.
Enkele malen hebben we een merel die naar zoetwatervis ruikt; dat zullen weer de vogels zijn die op de laatste plasjes nog stekelbaarsjes weten te scoren. Dat lukt ze in de Glopsloot al niet meer want daar ontwaren we al geen leven meer. In de schapenweide lopen wederom een paar jonge fazantjes voor ons weg te rennen ; het zijn anderen dan het koppeltje dat hier gisteren liep want ze zijn net een slag groter.
In de loop van de middag ontstaat er meer bewolking en haalt de wind soms iets aan naar 2 bft uit westelijke tot noordwestelijke richting. In de avonduren worden de wolken dreigender, maar blijft het tot de duisternis is ingevallen toch droog. We hebben dan een klein feestje te vieren als we het dagtotaal bekijken : voor het eerst zijn we in Juli de 300-grens gepasseerd ! !

Dagvangst van 25-07-2010

Nieuw
Boerenzwaluw 1
Braamsluiper 4
Fitis 37
Gekraagde Roodstaart 2
Grasmus 5
Grauwe Vliegenvanger 7
Heggemus 2
Kleine Barmsijs 2
Kleine Karekiet 3
Koolmees 22
Merel 7
Nachtegaal 2
Pimpelmees 38
Putter 1
Rietgors 5
Roodborst 5
Spotvogel 9
Staartmees 1
Tjiftjaf 22
Tuinfluiter 7
Vink 11
Winterkoning 7
Zanglijster 5
Zwartkop 10
Totaal: 215
Aantal soorten: 24

Eigen terugvangsten

Braamsluiper 3
Fitis 18
Grauwe Vliegenvanger 2
Grote Bonte Specht 1
Heggemus 3
Kleine Karekiet 9
Koolmees 2
Pimpelmees 8
Putter 2
Rietzanger 3
Roodborst 9
Spotvogel 2
Staartmees 2
Tjiftjaf 10
Vink 5
Winterkoning 7
Totaal: 86
Aantal soorten: 16

Totaal: 301

Geen opmerkingen: