woensdag 28 juli 2010

Dank je de.... koekoek !

Bij het opstaan tikte het nog net iets na van de regen die vannacht is gepasseerd. Veel is er niet gevallen, maar de regenmeter geeft toch 2 mm aan. Op de radar is goed te zien dat het regengebied pal ten oosten van het eiland ligt en nu nog flink wat water over de Twentse en Sallandse dreven sproeit. Zoals na regen te verwachten is er aanvankelijk amper beweging van vogels in het veld; de 1e ronde levert dan ook 5 vogels op waarvan 2 bij terugkomst in de laatste netten. In de volgende ronde de eerste vangst in de nieuw geplaatste grofmazige netten, een grote bonte specht. Dat zouden er later gedurende de dag nog een paar meer worden. 4 grote bonte spechten op een dag; dat hebben we hier nog niet zoveel vaker meegemaakt denk ik. Opmerkelijk in het perspectief van 6 ex in het hele seizoen vorig jaar. Nog voor het middaguur maakt de bewolking plaats voor opklaringen en breekt de lucht verder en verder open. Hanneke en ik hebben vanmorgen ook de laatste netten in de schapenweide opgezet ; wel een puzzeltje waarbij stokken die in de opstelling dubbel waren gezet teruggenomen moesten worden want we zijn door de stokken heen. Het is dus maar goed dat André Duiven inmiddels aan het maken van nieuwe stokken is begonnen want nog steeds staat het laatste grofmazige net niet. In de avond kon na extra snoeiwerk ook het laatste net in de bocht van sectie 4 naar 5 worden ingepast en opengeschoven.
Holmer haalde volkomen onverwacht midden op de middag een rondje spotvogels op die verspreid door het hele terrein in de netten hingen. In de ronde daarna wederom een vangst in een grofmazig net ; ditmaal de eerste koekoek van het seizoen. Zoals meestal een eerstejaars vogel met nog sporen van de knalrode maar nu oranjerode binnensnavel. Op de mantel en stuit ook mooie gave veren met kleine witte puntjes erop. De grote bonte spechten betreffen op één na juveniele vogels die op een paar slagpennen na nog volledig in het jeugdkleed zitten. Één van deze jonge vogels vangen we zelfs 3 maal op dezelfde plek. We vangen tussen de spotvogels ook een enigszins afwijkend exemplaar ; klein van formaat, vaal van kleed, de 3e en 4e handpen evenlang, maar de 1e handpen toch slechts even lang dan de langste handpendekveer en een vleugelprojectie die alle twijfel tussen een Orpheusspotvogel en een gewone toch wegnemen. De fazanten waren vandaag ook weer lekekr op sjouw; Hanneke en ik betrapten een zich drukkende vrouw met een hele schare jongen pal naast de netten van sectie 9 en tegen de avond kwam er een hen met 7 jongen langs het veldlab naar de slagboom lopen ; de kuikens waren amper een week oud. Tussen de weinige terugvangsten van geringde adulte vogels hadden we vandaag een vink die alhier geringd was op 17 September 2008.

Dagvangst van 28 07 10
Nieuw
Braamsluiper 5
Fitis 11
Grasmus 2
Grote Bonte Specht 4
Koekoek 1
Koolmees 2
Merel 2
Pimpelmees 1
Rietgors 3
Spotvogel 8
Staartmees 2
Tjiftjaf 3
Tuinfluiter 1
Winterkoning 3
Zwarte Roodstaart 1
Zwartkop 1
Totaal: 50
Aantal soorten: 16


Eigen terugvangsten
Fitis 10
Grauwe Vliegenvanger 1
Heggemus 1
Kleine Karekiet 3
Koolmees 1
Pimpelmees 2
Roodborst 2
Spotvogel 2
Tjiftjaf 5
Vink 1
Zwartkop 3
Totaal: 31
Aantal soorten: 11
Totaal: 81

Geen opmerkingen: