vrijdag 23 juli 2010

Daar ben ik weer...

Zo ! Dat is al weer een tijd geleden dat ik een bericht kon plaatsen. Er is dan ook veel gebeurd in de afgelopen bijna 2 maand... uilen ringen, veel 2e broedsels in de nestkasten, afronden van de veldwerkzaamheden op de veluwe, de ringbaan weer gereedmaken voor het volgende seizoen en ga zo maar door.
Het broedseizoen werd in ons werkgebied in Twente weer overschaduwd door de vondst van een vermoedelijk vergiftigde wespendief en een jongen steenmarter, beide in hetzelfde bosgebied en onder verdachte omstandigheden. En ook waren er weer meerdere aanwijzingen van het leegroven van nesten met eieren en/of jongen in de mezenkasten van de vogelwerkgroep. Dit geschiedde bij soorten als bonte vliegenvanger en gekraagde roodstaart. Vooral de laatstgenoemde soort is de laatste jaren erg populair bij voliërehouders die zich bezighouden met wildzang. Een week voor deze roof troffen we nota bene nog wel een verdacht persoon in het bos met een opmerkelijke interesse in onze werkzaamheden; helaas viel het kwartje in ons hoofd te laat om op tijd te realiseren wat de werkelijke bedoelingen van deze persoon waren. Voor de lokale populatie is het voor die gekraagde roodstaarten extra vervelend omdat we daar maar 1 broedpaar hadden zitten. Gelukkig heeft het paartje later in een andere kast nog een nieuw legsel geproduceerd en dat is wonderwel niet ontdekt en dus een geslaagd broedgeval geworden. Gelukkig is de gekraagde roodstaart in de laatste jaren in Twente van bosvogel in een echte boerenerfvogel veranderd en op die erven zitten ze vaak op onbereikbare plaatsen te broeden.
We hebben dit jaar ook te maken met een extreem droge zomer, volgend op een koude winter en koud maar droog voorjaar. Ook dat heeft gevolgen voor veel vogels. Lijsters moeten al wekenlang op een houtje bijten want de wormen zitten diep en onbereikbaar en er komen nu al geluiden als zouden de zwaluwen al doodgevonden worden omdat er te weinig vliegende insecten zijn. Daar merk ik hier ter plaatse nog niets van, maar dat kan een lokaal effect zijn omdat langs het twentekanaal een aantal grote mijnsteendepots zijn ingericht alwaar permanent een laagje van 10 cm stilstaand water op staat. Een perfecte kweekvijver voor muggen. Toch waren de gewichten van de 27 boerenzwaluwen die ik gisteravond tijdens de eerste slaapplaatsvangst van dit seizoen in 1 net ving overwegend erg mager en laag in gewicht. maar ook daar uitschieters ertussen waarbij er al 3 trekvet hadden aangelegd en daarbij 1 exemplaar van 20,3 gram. We ullen zien hoe dit verder ontwikkeld.
Morgen vertrekken we eerst voor 2 weken naar schiermonnikoog alwaar we al beginnen aan het ringseizoen voor de najaarstrek. Jazeker, er zit al beweging in de vogelpopulaties... zo zijn er afgelopen maand al heel wat kruisbekken ons land binnengekomen en zijn er ook al leuke aantallen trekkende witgatten en bosruiters waar te nemen. We zullen zien wat de eerste weken ons gaan brengen. Vanaf nu probeer ik als de tijd het toelaat weer een dagelijks verslag te plaatsen.

Geen opmerkingen: