woensdag 11 november 2009

Van groot naar klein... sperwer, buizerd en phylloscopusjes.

Het heeft afgelopen nacht geregend, vooral in de 2e helft van de nacht. Om 06 uur regent het nog stevig, maar precies bij het lopen van de 1e ronde is het vrijwel droog. Dat wordt dus een rustig begin met de vangsten en alleen maar netten afschudden en bladeren plukken. Daar zijn er door de regen heel wat van gevallen. Na het nodige gepeuter en gepluk zijn de 1e vogels inmiddels ingevlogen en komen we uiteindelijk met 21 vogels terug. Daarbij 2 rietgorzen en we hoorden er nog een paar in het terrein. Verder vielen er meteen na de regen al koperwieken en merels in, maar de grootste aankomst was er duidelijk van kramsvogels. En die vang je dus niet als je in een terrein als het groene glop in de schemer geen geluid van die soort draait. Kortom, alles vloog door of ging eventjes in de boomtoppen zitten kijken om vervolgens alsnog door te vliegen. De groepen die regelmatig over kwamen vliegen bestonden gemiddeld uit een stuk of 40 vogels.
De vogeltrekverwachting was voor de afgelopen nacht ook al naar boven bijgesteld tot het maximum op de schaal van 0-8; dat zullen vooral die lijsterachtigen zijn geweest. Zie de tabel van de birdtam.

In de tweede ronde worden we opgeschrikt door een luid krijsende merel in één van de grofmazige netten in de schapenweide. Er blijkt op amper een paar meter naast deze merel een adulte sperwervrouw te hangen. Daar wil je als merel wel bang van worden ja… Het is een prachtig grijsgetekende vrouw met van die mooie smalle bandjes op de borsttekening en op de bovendelen geheel uniform grijs. De meest recent geruide armpennen zijn nog goed te onderscheiden van de nog niet geruide. Deze rui van de armpennen heeft zich "volgens het boekje" voltrokken in 3 stappen met 3 of 4 pennen tegelijkertijd.

Amper van de opwinding bekomen vangen we in de eerstvolgende ronde ook in sectie 6 maar dan in een gewoon mistnet een buizerd. Het is een heel donker exemplaar en waarschijnlijk de vogelvanger die ons de afgelopen dagen beconcureerde. In dit geval een eerstejaars vogel met een lege krop, een iets ingevallen vliegspier maar met een heel mooi gewicht van 761,4 gram.

En dan hadden we vandaag ook nog weer van die pietepeuterige kleine beestjes tussen dit geweld. Maar liefst drie keer was er extra aandacht nodig voor bleke tjiffen met een heel bescheiden eentonig of zo goed als eentonig piepje. Van al deze 3 exemplaren hebben we foto's en geluidsopnamen gemaakt en ook deze zullen ingediend worden bij de CDNA. Gedurende de gehele dag horen we de nasale piepjes van de tjiffen in de bosjes voor het gebouw, een geliefde plek voor die kleine phylloscopusjes. Bladkoningen houden zich daar ook altijd graag op.
De hele dag blijven zich groepjes merels, koperwieken en kramsvogels aandienen maar de aankomst van kramsvogel droogt tegen 11 uur geheel op. Die zullen inmiddels de duindoornbessen hebben gevonden en/of doorgevlogen zijn. Ondertussen merken we dat we ineens veel meer merels zonder trekvet maar met vliegspierscore 1 aantreffen of merels met vliegspier 1 maar met nog wel vet 1 of 2; wellicht een heel andere groep of laat uit zee komende vogels die veel langer hebben moeten doorvliegen.
Vanaf 15:45 uur kondigt zich nieuwe regen aan en besluiten we om maar weer extra rondjes in te zetten en het uit te zingen tot het donker. In de laatste ronde blijkt dat er verspreid door het achterterrein koperwieken zijn gaan zitten slapen. Daar worden er nog 6 van gevangen, samen met een zanglijster die zo klein is dat de vleugelmaat in de database met een milimeter bijgesteld moet worden naar 108 mm.

Waarnemingen : torenvalk meteoveld ; 1 overvliegende keep ; meerdere malen sperwer.

Dagtotalen:
-------------------------------
Sperwer 1 / -
Zanglijster 1 / -
Buizerd 1 / -
Koperwiek 17 / 2
Waterral 3 / 1
Tjiftjaf 3 / -
Winterkoning - / 3
Goudhaantje 1 / -
Heggenmus 1 / -
Pimpelmees - / 2
Roodborst 1 / 3
Vink 1 / -
Merel 36 / 3
Rietgors 3 / -
-------------------------------------------------------------
Totaal: 69 nieuw geringd en 14 terugvangsten = 83 exemplaren,
14 soorten in 16:44 uren.

Geen opmerkingen: