vrijdag 23 oktober 2009

Dubbelslag.

De wind is afgelopen nacht verder teruggezakt en het is bij vertrek bij de Zwaluw helemaal windstil. Minder leuk is dat de mist ook verder is opgerukt. Het kost moeite om fietsend het paadje door het duin naar de Postweg te vinden en de palen onderweg niet te raken. Op de baan is de mist alleen maar dikker en zijn de netten na het openschuiven al snel getooid door parelende druppels water. Deze factoren zullen de vangsten dus meteen vanaf het eerste daglicht behoorlijk drukken. Het blijft in de lucht ook lange tijd angstvallig stil. Er zijn helemaal geen piepjes van lijsters te horen... En onze vermoedens komen uit, in de eerste ronde blijft het met 4 vogeltjes erg stilletjes in de netten. Toch geeft de combinatie van windstil weer, mist en zonsopkomst wel een heel mooi beeld van het polder en duinlandschap. Al bij het tweede rondje horen en zien we oeverpiepers overvliegen. We hebben alleen geen geluid van die soort op het slag liggen omdat de luidspreker daar gisteren de geest gaf. Dat brengt ons na even nadenken op het idee om de luidspreker te wisselen met een exemplaar elders uit de opstelling. Dan maar even een andere soortenmix voor een dagje missen, dit laat zich aanzien als te aantrekkelijk om te laten lopen. En al snel blijkt het een goede gok; de oeverpiepers zijn vandaag goedgemutst en laten zich goed invallen in het hout. Om 10 uur begint de mist op te trekken en komt er wat meer beweging onder de vogels, al zal er maar weinig aankomst zijn geweest. op dat moment moet Holmer van de baan vertrekken om naar huis te gaan en even later maak ik al een eerste slag en vang de eerste oeverpieper. Kort daarna een slag met 3 tegelijk, samen met een merel, een roodborst, en 2 zwartkoppen. Rond 12 uur wordt het minder met de oeverpiepers; ze zijn er nog wel, maar blijven tergend lang in het hout zitten of landen even op het slag om al snel in plaats van te gaan lopen als een raketje er weer vandoor te gaan. Ook zit er één gedurende zeker 20 minuten zich te poetsen in een lage tak vlak voor de voorwand van de ringhut. Daarna vliegt ook deze vogel weg als een andere oever passeert.
De overige vangsten zijn vandaag zeer gevarieerd en bestaan overwegend uit kleine zangertjes in plaats van lijsters. De lijsters die ik wel vang zijn vrijwel zonder uitzondering magere achterblijvers van eerder deze week of nog langer geleden. Vlak na 12 uur hangt er een sperwer-vrouw in het net waar eerder deze week een exemplaar ontsnapte. Ditmaal is het raak en ik hoef niet eens te sprionten. De vogel zit uiteindelijk slechts vast aan 1 teen en heeft zich daarna in één van de banen van het net vastgedraaid en op slot gezet. Het is een mooie 1e kalenderjaar vrouw. Als ik in de hut deze vogel zit door te meten hoor ik buiten ineens een alarmroep van oeverpiepers. Als ik met de sperwer in m'n hand door het kijkgat gluur zie ik in het hout op halve hoogte een ...... sperwer zitten! Het is ene mannetje en hij heeft zwaar belangstelling voor de lokvinken die op het slag zitten. Voor ik het realiseer zeilt de sperwer naar beneden om ich op de kooi met lokkers te storten. In een reflex trek ik met de andere sperwer in m'n hand het net dicht. Hebbes! Maar ja, wat nu: ik sta al met een sperwer in de hand... snel die vogel treug in het bewaarzakje en de ander van het slag halen is de gok die ik neem. En het lukt, nu zit ik dus met een sperwer-vrouw en -man tegelijkertijd in handen. Daar moet je dan ook maar het beste van maken en dus wordt na het ringen en meten de fotocamera op zelfontspanner gezet en kan ik onderstaande foto maken.

Sperwer-vrouw en sperwer-man 1e kalenderjaar.

Wat een prachtig moment om even later beide vogels tegelijk los te kunnen laten en ze ook nog eens samen dezelfde richting op te zien vliegen. De volgende ronde is er weer een verrassing: een heel groepje staartmezen in de achterste netten en er zitten er ook nog 2 in de struiken. Als ik begin met uithalen springen de resterende 2 exemplaren van het groepje ook in de netten en kan ik weer naar de ringhut met maar liefst 10 staartmezen, allen ongeringd en niet één met ook maar de geringste neiging naar een witkop. Aan het eind van de middag arriveert Bram Ubels om te assisteren met uithalen. De vangsten zijn dan inmiddels echter zo goed als geheel ingezakt. 2 rondjes voor sluiten arriveert ook Frank Majoor met zo ongeveer meer voer in de vorm van bessen en appels dan eigen bagage. In de laatste ronde hebben we nog een paar lijsters die hadden willen vertrekken, maar dan is het toch echt gebeurd voor vandaag.
'S avonds blijkt op de website trektellen.nl dat er vandaag op Kornwerderzand bij de afsluitdijk een merel van ons is teruggevangen die hier gisteren of eergisteren is geringd.

Dagtotalen:
----------------------------------

Sperwer 2 / -
Tjiftjaf 1 / -
Waterral 1 / -
Goudhaantje 5 / 3
Oeverpieper 5 / -
Vuurgoudhaantje 2 / -
Winterkoning 2 / 1
Staartmees 10 / -
Roodborst 10 / 5
Pimpelmees - / 8
Merel 14 / 15
Koolmees - / 2
Zanglijster 10 / 1
Vink 3 / -
Koperwiek 7 / 3
Rietgors 1 / -
Zwartkop 11 / -
----------------------------------------

Totaal: 84 nieuw geringd en 38 terugvangsten = 122 exemplaren, 17 soorten, 12:00 urenDagtotalen:

Geen opmerkingen: