dinsdag 13 oktober 2009

Aankomst lijsters !

Tijdens de voorbereidingen voor vertrek naar de baan hoorden we om 06 uur bij de zwaluw al een optimistisch stemmend aantal piepjes van lijsters, vooral koperwieken. De wind was bij aanvang van de dag Noordnoordwest 5 bft en het was 80 % bewolkt. Tijdens het wachten op de eerste ronde zagen we in kort tijdsbestek overal rond de hut de eerste groepjes koperwieken en merels invallen of zich van opzij richting luidspreker verplaatsen. Het was al snel duidelijk, het ging een goede dag worden. Dus werden meteen afspraken gemaakt over de te volgen strategie om zo snel mogelijk te kunnen werken. Het werd snel duidelijk dat de aankomst vooral merels en koperwieken betrof. Kleinere vogels zaten er in die eerste ronde amper bij. De eerstvolgende ronde was echter meteen al fors rustiger. Het bleek al snel (ook aan de biometrie) dat de eerste vogels vooral superfitte vogels waren die gewoon nog graag door wilden vliegen omdat ze nog energie genoeg hadden. Dat is een effect dat we veel beter van Schiermonnikoog kennen dan van Vlieland. In de tweede ronde zat er al meer kleiner spul bij de vangsten. Dat waren vooral roodborsten, maar ook al de eerste goudhaantjes die zich gisteren al aankondigden met de voorhoede. Het werd weer een dag die gedurende de volledige daglichttijd lekker doorliep met vangsten die in aantallen mooi verdeeld over de dag waren. Veel minder variatie dan in de afgelopen dagen, zowel wat vangsten als waarnemingen betreft. Toch hadden we er een mooie geelgors-vrouw bij. die heb ik hier op Vlie al heel wat jaren niet meer in handen gehad en door de sloop van één van mijn vangterreinen in mijn eigen werkgebied ook al 3 jaar niet meer. In de loop van de ochtend werden de lijsters in de polder aangevuld door de grotere broertjes, de kramsvogels. In navolging van de goudhaantjes dezelfde trend, gisteren de voorhoede en vandaag het begin van de grote horde. We vingen vanmiddag een eerstejaars roodborst die in zijn/haar prille jeugd een breuk midden in de tarsus had opgelopen. De breuk was geheel genezen en de vogel had een poot die in een volledige haakse hoek stond zodat de zijkant van de voet als voetzool gebruikt moest worden; een eng gezicht.
Ook het slag werkte vandaag weer prima, we hebben er een leuk aantal merels kunnen slaan, maar ook een roodborst, een vink en een keep. Aan het eind van de middag liepen de vangsten slechts lichtjes terug, maar daar zaten duidelijk meer terugvangsten van vandaag bij. De wind was inmiddels al een stuk minder geworden na eerst naar het Noordoosten te zijn gedraaid. In de avondschemer was alom vertrek te horen. Op het hele eiland vertrokken duizenden lijsters voor de volgende etappe; altijd weer een fantastisch schouwspel om te zien hoe ze massaal de hoogte inklimmen en uit beeld verdwijnen.

Dagtotalen:
----------------------------

tjiftjaf 6 / -
goudhaan 46 /
roodborst 30 / 2
rietgors 3 / 1
heggemus 1 /
koolmees 1 /
vink 4 /
keep 3 /
geelgors 1 /
koperwiek 85 /
merel 156 / 26
zanglijster 13 / 1
spreeuw 3 /
kramsvogel 3 /
winterkoning - / 1
--------------------------------
Totaal 353 vogels nieuw geringd en 31 terug gevangen = 384 vogels; 15 soorten.

Geen opmerkingen: