maandag 27 juli 2009

Een roemloos einde.

Bij vertrek voor de 1e ronde horen we nog 2 haviken bedelend rondom de horst, de ronde levert slechts 4 vogels op, want er trekt net een regenbuitje over het eiland. De ronde daarna is er meer activiteit want het is weer droog. Wel is direct merkbaar dat er minder vogels in de struiken zitten. Vooral de winterkoningen laten vandaag verstek gaan; hebben ze het inmiddels door dat we het vangen niet meer onderbreken? Gisteren leken de blauwborsten dat al te begrijpen. Tijdens die tweede ronde beleefden we ook een zeer onaangename verrassing. We hoorden aan het gekrijs van de haviken dat er weer verse prooi werd aangebracht. Op het moment dat we langs het bosje met de horst liepen zagen we nog net een adulte vogel van één van de heksenbezems afvliegen, gevolgd door een op de grond ploffende prooi. Dat bleek een turkse tortel te zijn, maar bij nadering van de plek zagen we een veel grotere krans met veren. Even dacht ik een geplukte kerkuil te ontwaren maar toen ik beter keek zag ik 2 grote gele klauwen met om één daarvan een ring. Het bleek de jonge havik-vrouw te zijn die we eerder deze week geringd hebben. Dan gaat er in rap tempo van alles door je hoofd; was de vogel dan toch niet helemaal in orde? Daar leek het bij het ringen helemaal niet op. Maar waarom is de vogel aangevreten? Het plukpatroon wijst gewoon op roofvogelpluk en van de kop was slechts het achterste deel van de schedel en een stukje van de hals te vinden. Of zou er dan toch sprake zijn van een tweede en rivaliserend paartje haviken? We hebben geen idee… wel staat vast dat het een roemloos einde is van een prachtvogel.
Hoewel het aantal vogels per ronde minder is dan voorgaande dagen vangt het tot na de middag lekker door. We vangen een spotvogel terug die in 2005 hier geringd is en nu pas voor het eerst teruggevangen wordt. Het mannetje hangt samen met 2 jonge vogels in de hoek van de netsecties 8 en 9. Vandaag ook dezelfde tjiftjaf van vorig jaar uit de zeereep nogmaals teruggevangen.
Als het later een stuk zonniger en warmer wordt breekt toch de realiteit van het zomervangen aan : de eerte nulronde is een feit, gevolgd door een ronde met slechts 1 vogel in 500 meter net…
In de middaguren zie ik nog een flits van een adulte havik die uit het achterste net in de hoek van sectie 1 naar 2 springt. Een sprint in de hoop dat de vogel om de hoek nogmaals in het net springt blijkt ijdele hoop te zijn. Een uurtje later scheert er een sperwer-man over het grasveldje naast de strandwagen.
Hanneke heeft boodschappen gehaald en constateerde onderweg dat er op veel plaatsen vliegende mieren het luchtruim kozen ; mierende meeuwen hebben we echter niet gezien. Op de margrieten naast het gebouw zitten vanmiddag 3 kleine vuurvlinders en meerdere koevinkjes. Af en toe wil er een klein koolwitje van de bloemen profiteren maar die wordt fel weggejaagd door de territoriale koevinkjes of bonte zandoogjes.
Tegen 15 uur bewolkt het in korte tijd en om 15:45 uur begint het voorzichtig maar gestaag te regenen. We zitten in de randzone van een groot regengebied dat van het Westen naar het Noord-oosten van het land schuift. De eerste ronde die we in de regen lopen blijkt de vogels flink geactiveerd te hebben : 15 exemplaren ! We blijven vrijwel continu lopen en de eerste beste ronde nadat het even droog is levert meteen weer 9 vogels op. Zo ineens vangen we vandaag onverwachts 5 vinken. Opmerkelijk als je het uitzet tegen de vangsten van deze soort tot nu toe.
We merken wederom niets van kruisbekken, maar Ardie weet vanavond te melden dat er over het dorp een klein groepje is waargenomen. In de avond is er net als voorgaande avonden weer lichte trek van witgatjes. Morgen draaien we voor het eerst met gebruik van het daggeluid.

Dagvangst van 27 07 09
Nieuw
Braamsluiper 2
Fitis 23
Grauwe Vliegenvanger 1
Koolmees 1
Merel 2
Spotvogel 3
Tjiftjaf 7
Vink 5
Winterkoning 1
Zanglijster 1
Zwartkop 2
Totaal: 48

Eigen terugvangsten
Braamsluiper 1
Fitis 13
Gekraagde Roodstaart 2
Kleine Karekiet 5
Merel 1
Roodborst 5
Spotvogel 1
Tjiftjaf 4
Vink 1
Winterkoning 1
Zwartkop 1
Totaal: 35

Niet van ons
Tjiftjaf 1

Totaal: 84 vogels

Geen opmerkingen: