vrijdag 1 mei 2009

En toen was het een tijdje stil...

Vorige week ben ik een week lang uit de running geweest wegens een heftige peesontsteking in m'n linkerschouder. Als dat ook nog eens je schrijfarm is dan kun je echt vrijel niks meer doen... Zowel m'n werk voor het NIOO op de Veluwe als voor de vogelwerkgroep in Goor viel dus geheel stil. Gelukkig beschik ik inmiddels echter over een goede assistente.... Hanneke heeft dus uitstekend werk kunne verrichten.
Vanwege het tijdgebrek dat nu al snel optreedt zullen er de koemnde tijd slechts af en toe enkele foto's met misschien wat korte tekst verschijnen. Het broedseizoen is inmiddels volledig losgebarsten.
Betreffende de bonte vliegenvangers hebben we nu inmiddels niet alleen een record t.a.v. aankomst in de broedgebieden meegemaakt, maar hebben de eerste vrouwtjes ook vroeger dan ooit de eieren gelegd. Zowel op de Veluwe als in Twente werd het eerste ei op 20 April gelegd, een vervroeging van 6 dagen t.o.v. het vorige record.

Eergisteren in 2 nestjes van de grote gele kwikstaarten de jongen kunnen
ringen. Wisselend succes : 1 nest had 5 jongen nadat daar eerst een legsel
van 6 eieren in lag, de ander had 2 jongen en 4 eieren die niet uit waren
gekomen. Het derde broedgeval was vorige week al ontluisterend.... het
gehele nest was weg en onder de brug stond een grote streep van een voetstap
van iemand die bij het bij de kast klimmen was uitgegleden. een vrijwel
zeker geval dus van roof van eieren of jongen door een persoon met een
andere liefde voor vogels dan wij hebben...... We blijven met grote
regelmaat geconfronteerd worden met allerhande zaken waarbij je telkenmale
meer wordt gedwongen om maatregelen te treffen om te zorgen dat onbevoegden
niet bij je kasten kunnen komen en/of niet weten waar iets bijzonders zit te
broeden ..... Dat stemt meer en meer triest en geeft te denken wat er nog
wel kan in dit land....

Omdat de natuur een enorme inhaalslag is begonnen na een wat later lijkende start ten gevolge van de winterse omstandigheden in Februari en Maart staan ineens de bomen en struiken in vollere bloei dan ooit tevoren. Sommige soorten bloeien veel vroeger (fluitekruid 1,5 week gelden al gezien) dan normaal en dat heeft ook gevolgen voor de vlinderstand. Nog nooit van m'n leven heb ik zoveel oranjetipjes gezien dan dit jaar. Zelfs op de hoge Veluwe zag ik er voor het eerst in 13 jaar één rondvliegen. En gisteren azagen we ook al de eerste libel. op de vangbaan op de Bree vloog een rombout spec. tussen enkele landkaartjes en meerdere klein koolwitjes, geaderd witjes, bont zandoogjes en enkele landkaartjes. Hanneke zag ook nog een distelvlinder.


'killer'koolmees broedend met naast nest gedode pimpel.


Het wordt een flink hoornaarjaar; relatief veel hoornaars in de kasten, net als wespen.


Een wel heel diep zittende pimpel; let op de havikveer !


We hebben veel minder bosuil broedgevallen dit jaar. Hier één van de 6 broedende vrouwtjes in nu 23 bezochte kasten.


En een iets grijzer gekleurd exemplaar, met nu slechts 1 jong. alle andere paren hebben 2 jongen, toch wel minimaal voor bosuilen.

Geen opmerkingen: