zaterdag 15 november 2008

Wie kijkt wie nu aan?

In het schemer zit er niet één merel op het pad naar het gebouw, laat staan op het grasveldje naast het gebouw. In de eerste ronde dan ook amper vogels, maar des te meer blad. Frank Majoor is inmiddels gearriveerd voor de wadvogeltelling en loopt de eerste ronde mee, daarna arriveert Holmer Vonk. Op de terugweg horen we in het elzenbos mezenalarm en zijn direct op onze hoede om af te wachten of er iets door het bos komt jakkeren en mogelijk in het net vliegt…. Dat gebeurt ! Laag over een omgevallen wilg komt een schim naar ons toegevlogen. De vogel wil aanvankelijk de landing inzetten, maar bedenkt zich als ie water onder zich ziet en klimt weer iets om vervolgens in het net te springen. Het blijkt een houtsnip.. Een geslaagd sprintje brengt de vogel in m'n handen en het blijkt een geringd exemplaar te zijn die in 2006 door Henk Luten is geringd en in dat seizoen nog 1 keer is teruggevangen en daarna niet meer. En waar hebben we deze vangst feitelijk aan te danken? Aan de twitchers die ook al met de boot van 07:15 uur arriveerden en net voor deze vangst hun posities in het bos innamen. Zij moeten daarbij deze houtsnip hebben opgepest. Bij terugkeer van de volgende ronde moeten we ze toch verzoeken om even afstand te houden al blijkt dat er al iemand met z'n voeten in het water op 3 mtr afstand van een net aan de overkant van de sloot staat. En dat voor een mogelijk nog aanwezige vogel die al 4 dagen niet meer is gezien. Het leidt tot de situatie dat ook de hier in het veldlab aanwezige mannen hun kleine boodschap binnen moeten doen. In het 2e net van sectie 1 heeft ook nog even een houtsnip gehangen, deze zien we zich nog snel onbeholpen uit de voeten maken onder de braamstruiken naast de strandwagen. In de eerste ronde hebben we de grofmazige netten in de schapenweide opengezet, maar na 2 rondjes is de wind al dusdanig aangewakkerd dat we deze maar weer snel ontbladeren en sluiten.
Er is maar heel weinig zichtbare trek, toch zijn er vanochtend duidelijk meer koperwieken in het glop aanwezig en horen we wat vaker een zwarte mees. Ook de staartmezen zijn weer talrijk aanwezig, alsmede een aantal kleine groepjes pimpels. Deze beide soorten beperken hun aanwezigheid grotendeels tot het foerageren in de knoppen van de wilgentoppen die helaas een paar meter boven de netten uitsteken. In de middaguren, als Evert-Jan een rondje meeloopt zien we nog ineens een groep van zo'n 150 houtduiven heel laag en op volle snelheid over de vangbaan pal zuid passeren. In de avondschemer laten zich nog 2 koperwieken verleiden om in de buurt van het geluid te gaan slapen en zie ik voor het eerst een tweetal wintertalingen in het vangterrein invallen voor de nacht. Verder is er niks maar dan ook helemaal niks bijzonders te vermelden van deze ornithologisch oersaaie dag in het Glop.

Dagvangst van 15-11-2008

Nieuw
Koolmees 1
Koperwiek 3
Merel 8
Pimpelmees 2
Totaal: 14
Aantal soorten: 4

Eigen terugvangsten

Boomkruiper 1
Goudhaan 1
Houtsnip 1
Merel 5
Roodborst 1
Vink 1
Winterkoning 1
Totaal: 11
Aantal soorten: 7
Totaal: 25

Geen opmerkingen: