zaterdag 22 november 2008

stormachtig, hagel en natte sneeuw.

Vanochtend ging het buiten nog dusdanig tekeer dat we besloten om ons nog eens lekker om te draaien in het warme bed. De sneeuwbuien die het binnenland vannacht en overdag geteisterd hebben vielen hier in de vorm van te natte sneeuw om een wit dek te veroorzaken. Hoogstens lagen er een paar witte randjes van de resten hagel. Na de middag knapt het wat op en besluit ik om alvast weer een paar netten naar binnen te halen. Ondertussen vliegt er in het bos een opvallend bonte buizerd laag uit de wilgen weg. Als het grofmazige net open had gestaan……. Dat geschiedde vanaf dat moment dus. Achteraan bij sectie 5 stoof een sperwerman over de struiken en nu kwam er wat meer reactie van hoofdzakelijk staartmezen uit de struiken. Tijdens de eerste ronde van vanochtend naar de achterste rallenkooi komen er 2 eksters uit de struiken gevlogen. De netten hebben amper een dag dichtgezeten en meteen weten ze dat en durven tussen de netten te komen. De rallenkooien bleven vandaag de gehele dag leeg, hoewel er toch weer meerdere rallen in het veld te horen waren. Vanaf ongeveer 15 uur is het weer dusdanig geluwd dat het de moeite waard lijkt om een aantal netten in het bos en sectie 7 weer open te zetten. Er zitten dan inmiddels weer wat lijsters in het bos en even hoor ik ook een wat afwijkend lijsterroepje. Dat maakt helemaal nieuwsgierig. Maar een tijdje spieden door de wilgentakken in het bos levert niks bijzonders op en ook de vangsten blijven beperkt tot een paar merels en een koperwiek. Bij die eerste vangsten voor vandaag zit echter wel vogel nummer 7777 die dit jaar alhier een ring aangelegd krijgt. Evert-Jan is nog op bezoek geweest en heeft geholpen met het opruimen van netten. Bij het vallen van de duisternis is sectie 6 in z'n geheel opgeruimd en zijn de netten van sectie 5 op de eerste 3 na ook weg. In de avonduren neemt de buienfrequentie van vooral hagelbuien weer flink toe en volgt er ook nog even onweer met 1 flinke klap en een paar keer weerlicht.

Waarnemingen: buizerd / sperwer, zowel 1 man als 1 vrouw / 2 eksters in de net-opstelling.

Dagvangst van 22-11-2008
Nieuw

Koperwiek 1
Merel 4
Totaal: 5
Aantal soorten: 2


Eigen terugvangsten
Koolmees 2
Roodborst 1
Totaal: 3
Aantal soorten: 2
Totaal: 8

Geen opmerkingen: