dinsdag 25 november 2008

De laatste vangdag van het seizoen op Schier.

De laatste vangdag. Met de resterende netten van secties 1 / 2 / 8 en de helft van 3 is nog doorgevangen tot 11 uur. De netten van sectie 7 bleven nog iets langer staan in verband met het geluid dat vandaag bij die sectie duidelijk meer resultaat bood. Er was (met de vogeltrekverwachting van Hans van Gasteren op 40 % in het achterhoofd) gehoopt op aankomst van nieuwe merels en wellicht nog meer grote barmsijzen en / of pestvogels, maar bij de eerste ronde bleek al snel dat daar niet veel van terecht zou komen. Zou de aangekondigde trek dan hoog over zijn gevlogen of nog vliegen? Zou best kunnen want we hadden het prachtigste weer van de hele periode die sinds 8 November achter ons ligt. Geen vorst, maar 5 graden bij aanvang van de dag om 7:20 uur, een zwak windje van 3 bft uit Noordwestelijke richting, prachtig geraas van de branding op de voorgrond en een opkomende zon die na 10 minuten weer achter de wolken verdween maar later in de ochtend weer terugkwam. De vangsten begonnen echter heel negatief want vlak voor vertrek voor de eerste ronde zag ik bij het scoren van de gazonmerel-index dat de zwarte kat op het pad van sectie 1 zit. Voordat ik ter plaatse ben blijkt hij al aan een vogel in het net te zitten sjorren en ik kom te laat. Hij heeft al een merel doodgebeten die in de onderste baan van het net hing. Ik heb de dode vogel naast het net neergelegd en als ik terugkom van de ronde blijkt deze al te zijn verdwenen. Dat zorgt er in ieder geval voor dat de kat vandaag niet direct een 2e poging hoeft te ondernemen. Kl**ten blijft het echter… De vangsten vallen vies tegen en om 9 uur beginnen we met het binnenhalen van de eerste netten van de resterende opstelling. Gedurende die ochtend vliegen er wel weer een aantal barmsijzen boven het terrein rond, maar al veel minder dan gisteren. Toch vangen we er tijdens het afbreken nog 3 van. Verder is er hoegenaamd niks te melden, of het moet zijn dat er nog weer een roodborst afscheid kwam nemen nadat deze in de opbouwperiode door mijzelf als 1e jaars in jeugdkleed was geringd en in de tussenliggende periode nog 3 andere ringers met een bezoek vereerde. Om 14 uur gaan ook de laatste netten de zakken en vervolgens de kast in. We hadden een gemiddeld te noemen jaar met bovengemiddele vangsten van heggenmus (365 ex.) ,de invasie-achtige vangsten in de week van Joop van Ardenne, roodborst (443), houtsnip (14), sperwer (11) en koekoek( 6 ) mede dankzij de grofmazige netten , boomkruiper (17) en koperwiek (1171), maar ook sterk lager dan gemiddelde aantallen van soorten als fitis (744), merel (984), vink (274), keep (42) , groenling ( 1 ! ) en waterral (122). Als we bij de koolmezen (119) nu al zouden kunnen zeggen hoeveel er 'eilanders' waren (we hebben al terugmeldingen van exemplaren van elders binnen) dan was duidelijk te concluderen dat de lokale koolmezen het dit jaar heel slecht hebben gedaan EN dat de enorme invasie van kool- en pimpelmezen die Nederland in Oktober overspoelde aan Schier grotendeels voorbij is gegaan. De pimpel (252) zat hier net boven gemiddeld. Uitzondering op kool- en pimpel vormde de zwarte mees, maar met 27 exemplaren kun je nog niet spreken van een lokale invasie. Hoogtepunten van dwaalgasten en schaarse doortrekkers waren dit jaar de dwerggors, blauwstaart en bosgors, ook een matig lijstje te noemen. Opmerkelijk is wel de trend van stijgende aantallen bladkoninkjes (recordjaar met 29) ondanks een enkel dipjaar toch een trend van toename. We zullen zien wat 2009 weer brengen zal, tot dan !

Dagvangst van 25-11-2008
Nieuw

Goudhaan 1
Grote Barmsijs 3
Koolmees 1
Merel 3
Sijs 1
Totaal: 9
Aantal soorten: 5

Eigen terugvangsten

Merel 1
Roodborst 1
Sijs 1
Winterkoning 2
Totaal: 5
Aantal soorten: 4
Totaal: 14


De jaartotalen van VRS Schiermonnikoog:
Baardmannetje 1
Bladkoninkje 29
Blauwborst 5
Blauwstaart 1
Boerenzwaluw 26
Bonte Vliegenvanger 54
Boomkruiper 17
Boompieper 5
Bosgors 1
Bosrietzanger 12
Braamsluiper 75
Buizerd 5
Dwerggors 1
Fazant 1
Fitis 744
Gekraagde Roodstaart 57
Goudhaan 356
Grasmus 26
Grauwe Vliegenvanger 18
Groenling 1
Grote Barmsijs 14
Grote Bonte Specht 6
Grote Gele Kwikstaart 4
Heggemus 365
Houtduif 7
Houtsnip 14
Huismus 1
IJsvogel 8
Keep 42
Kerkuil 1
Kleine Barmsijs 18
Kleine Karekiet 116
Kneu 2
Koekoek 6
Koolmees 119
Koperwiek 1.171
Kramsvogel 3
Kruisbek 1
Merel 984
Nachtegaal 1
Paapje 2
Pimpelmees 252
Putter 3
Rietgors 48
Rietzanger 16
Roodborst 443
Sijs 113
Sperwer 11
Sperwergrasmus 1
Spotvogel 45
Spreeuw 2
Sprinkhaanzanger 7
Staartmees 100
Tjiftjaf 319
Tjiftjaf spp abietinus 3
Tuinfluiter 179
Vink 274
Vuurgoudhaan 24
Waterhoen 2
Waterral 122
Winterkoning 112
Witte Kwikstaart 3
Zanglijster 335
Zilvermeeuw 1
Zwarte Kraai 2
Zwarte Mees 27
Zwarte Roodstaart 1
Zwartkop 1.071
Totaal 7.836
Aantal (s)sp 68

Geen opmerkingen: