maandag 27 november 2017

Schiermonnikoog 24 November 2017 : de staart is er af, het zit er op.

In tegenstelling tot de verwachtingen was het vanmorgen nog droog. Op het veldje naast het veldlab wederom 5 tot 8 merels en op het pad ook nog een aantal. Maar helaas pindakaas… daar kunnen we niks meer mee doen, de netten zijn weg. Wat we nog wel hebben staan… de Rallenkooien, en wel alle 5. In tegenstelling tot gisteren vangen we er nu wel meteen een paar in de ochtenduren, en wel om 10:15 uur als ik besluit om de eerste kooi te ontmantelen. Later op de dag als het aantal kooien gaandeweg minder wordt
hebben we er nog 2 en in het laatste schijnsel van het daglicht en het eerste schijnsel van de maan komt er nog eentje uit de één na laatste kooi die nog staat.
De allerlaatste kooi haal ik in het stikkedonker weg na een heerlijk door Hanneke bereid avondmaal bestaande uit een grote pan zuurkool en diverse restjes van eerder deze week uit vele windstreken der culinaire tradities. Gelukkig hoefden we deze intercontinentale rijsttafel niet met z'n tweetjes te verhappen, we hadden ondertussen twee tafelgenoten van de telploeg voor de integrale Wadvogeltelling, Holmer Vonk en Peter van Horssen. De laatste kooi had in die laatste ronde geen Ral meer in petto, en dus zit hiermee formeel ons najaarsseizoen inclusief CES-seizoen er op.

We kunnen vaststellen (of moeten vaststellen) dat het in aantallen een niet al te best jaar was. Sterker nog, we moeten terug naar onze beginjaren, om precies te zijn 1994 om een nog minder jaar te vinden als we onze CES-vangsten buiten beschouwing laten. En dan vingen we in dat jaar nog met veel minder meters net gedurende minder vangdagen…..
Opmerkelijke zaken van dit jaar : een heel goed jaar voor Grote Bonte Specht, 15 stuks maarl iefst. En een heel goed jaar met Grote Barmsijzen natuurlijk, 215 stuks…
Verder totaal geen soorten in opmerkelijk hoge aantallen. Sterker nog : in het door Sovon ingestelde jaar van de Koekoek vingen wij totaal geen Koekoek !!! Geen Sperwergrasmus dit jaar… geen Draaihals… en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Op roofvogelgebied een bijna vergelijkbaar verhaal ; buizerd slechts 2 waar een jaartotaal van 5 of 6 gewoon is, Sperwer nog opvallender, 2 exemplaren…. Houtsnip slechts 3 exemplaren… Het is inmiddels bekend dat in het hele land een negatieve trend is vastgesteld op langdurig opererende ringstations, maar het tikt bij ons hard door. Persoonlijk ben ik bang dat de veranderingen in de waterhuishouding op het eiland nu toch negatieve invloed begint te krijgen. In de periode waarin wij onze beste vangsten moeten doen staat er nu gemiddeld genomen een behoorlijke hoeveelheid water. En dan hebben we hier op Schiermonnikoog in November bijvoorbeeld nog maar 12 mm meer neerslag gehad dan het langjarig gemiddelde, het water wordt simpelweg gewoon langer vastgehouden en dat heeft invloed op diverse soorten die geen natte benen willen hebben….


Foto: avondrood in het duin...


Foto: heksenbezems in Berken.

We zullen maar blijven uitkijken wat de toekomst ons in dezes zal brengen, maar dat zal een lage termijn verhaal worden om enige zekerheid over dit vermeende effect te krijgen. Morgen moeten er nog wat laatste spullen opgeruimd worden in het onderzoeksterrein en hopen we na de middag naar huis te kunnen vertrekken.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral 3 / 2
----------------------------------------
Totaal 5 vogels in 15 uur.

Schiermonnikoog 23 November 2017 : met de netten weg gaat vangen sleg....

Na gisteravond in een gierende wind toch de laatste 2 grofmazige netten verwijderd te hebben restte ons vanaf vandaag alleen de controle van de 5 rallenkooien en het opruimen van vooral nog veel mistnetstokken en schoorlijnen in de opstelling. Daar was tijd genoeg voor want de Waterrallen lieten het vandaag compleet afweten. Helemaal niets in de kooien. En toch waren er weer wat Merels op het eiland aangekomen. In de loop van de dag begon het pad in het bos steeds vaker bezocht te worden door Vinken, Sijzen, Merels en Barmsijzen. In het achterste vangterrein hoorde ik tussen het spullen halen door ook een Huismus en een Siberische Tjiftjaf; nu wel….

Al redelijk vroeg in de ochtend trokken er buien over het eiland, maar net zo snel als ze kwamen was dat ook alweer voorbij. Daarna viel redelijk snel de wind weg naar een 2 tot 3 bft uit Zuidelijke richting. Kees Oosterbeek en Symen Deuzeman zijn nog op bezoek geweest en hebben de laatste spullen van de steltloper-ringgroep Calidris opgeruimd.
Voor zij vertrokken liepen zij nog een rondje door het vangterrein en bemerkten in de avondschemer dan toch 2 Waterrallen in de kooien. Nou ja zeg… de eerste rallenvangsten pas tegen 17 uur… dat heb ik hier werkelijk nog nooit meegemaakt.


Foto : ook de laatste mistnetstokken gaan naar binnen.

Tijdens de eerste ronde in het donker bleken er ook nog minimaal 3 Waterhoentjes in het vangterrein te zitten. 1 daarvan vloog rakelings over mijn hoofdlamp heen en ik kon hem/haar haast uit de lucht pakken, voelde echter slechts net de nagels van de vogel.


Foto: de zon liet zich in de middag toch nog even zien...

De laatste avondronde werd gelopen onder een prachtige donkere hemel gelardeerd talloze sterren en vrijwel volkomen windstilte. Het rallengeluid deed haar uiterste best maar had vanavond ook wederom totaal geen vangsten tot gevolg.....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral 2 / -
-------------------------------------------
Totaal: 2 exemplaren, 1 soorten, 15:00 uren

Schiermonnikoog 22 November 2017 : de laatste zetten met de laatste netten...


De Waterrallen-activiteit van gisteravond bleek kennelijk hoofdzakelijk wegtrek te zijn geweest. Er zitten beduidend minder rallen in het terrein dan voorgaande dagen en de kooien staan na de langdurige regenval van afgelopen dagen inmiddels ook nog eens weer een stuk natter. Er zaten wederom weer wat nieuwe Merels rondom het gebouw en in de ponyweide zag je ze weer op diverse plekken krabben in de kantjes langs de waterplassen onder de Eiken. De Westelijke (verrassend maar niet heus….) wind van gisteravond is vannacht alleen maar aangewakkerd en vandaag overdag waren de vangcondities wederom minimaal onder windkracht 6, maar we prezen ons rijk met na dagen weer eens een droge dag zonder neerslag in welke vorm dan ook.
Het werd dus weer Elzenproppen peuteren. En eigenlijk… eigenlijk is het veel makkelijker om een hele tak met Elzenproppen uit de netten te krijgen dan een paar losse propjes…


Foto: Een deel van onze vangopstelling gezien vanuit de boomtoppen.

De vangsten waren weer bedroevend, hoewel er toch wel weer nieuwe Sijzen en Grote Barmsijzen aangekomen leken te zijn. Dus zijn we om 09:30 uur met het sluiten van de laatste netten begonnen, om 12 uur waren ze allemaal binnen om te drogen. Alleen 2 van de grofmazige netten en de Rallenkooien zijn nog blijven staan, maar omdat de wind vanavond al is aangewakkerd tot 7 bft zijn die vanavond ook maar weggehaald en om 23:45 uur binnen. Die laatste ronde langs de rallenkooien was evenals gisteravond ook vruchteloos.
Vanaf morgen vangen we dus alleen nog met de rallenkooien.


Foto: Avondrood door het Berkenbos. Morgen beter weer?


Dagtotalen (nieuw gevangen / teruggevangen):
--------------------------------------------

Waterral 2 / -
Houtduif 1 / -
Grote Bonte specht - / 1
Koolmees - / 1
Merel 3 / 1
Roodborst - / 1
--------------------------------------------
Totaal: 10 exemplaren, 6 soorten, 15:30 uren

Schiermonnikoog 21 November 2017 : Met netten vol druppels vang je alleen de knuppels….

Maar gelukkig hebben we ook de kooien nog. Een dag om erg kort over te zijn. K met P. Bij het krieken van de dag miezermotregen (waar we nu bijna 1,5 week bij hebben doorgebracht) die in de loop van de ochtend alleen maar gestaag over ging in serieuzere regen. Om goed half negen stonden de vlotte vlottermannen van de gemeente alweer naast het veldlab om de hapering in de rioolafvoer definitief te verhelpen, maar definitef werd niet zo definitief want er moeten onderdelen besteld worden..

De eerste ronde langs netten (alleen sectie 1 en 2 en 3 stond nog open) en de Rallenkooien leverde slechts 1 Waterral op, daarna zou het tot 12:30 uur duren eer we weer veren in handen kregen. Dat betrof een merel die er behoorlijk mottig uitzag. 8 staartpennen waren in regeneraat en zo ook zowel bijna alle stuitveren als buikveren. Er waren echter geen klauwwonden van een roofvogel te zien dus het zou maar zo kunnen dat ie een aanvaring met een raam of zo heeft gehad en overleefd. Conditioneel was de vogel er echer
prima aan toe.


Foto : Geweizwam (Xylaria hypoxylon) tussen de herfstbladeren.

De ronde van 14 uur leverde zo ineens 4 waterrallen op. De Schemerronde voor het eerst deze periode totaal geen rallen en ook in de avonduren bleven vangsten uit. Inmiddels was tegen 22 uur de regen vertrokken en begon het flink dampig te worden , maar haalde de wind inmiddels ook aan. De nu nog resterende 150 meter net zat dan ook in korte tijd weer vol blad. Weet je in ieder geval wat je morgen al wel hebt gevangen…..


Foto: Sayaguesa-stier houdt ons op afstand goed in de gaten...

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
--------------------------------------------

Waterral 6 / 1
Koolmees - / 1
Merel 1 / -
Grote Barmsijs - / 1
Kleine Barmsijs - / 1
--------------------------------------------
Totaal: 11 exemplaren, 5 soorten, 14:45 uren

Schiermonnikoog 20 November 2017 : Het weer door regen niet meer mooi brengt waterrallen in de kooi….

Het werd op deze verjaardag van mijn lief een uitslaap-ochtendje met de netten dicht want het regende in de uren van het vroegste licht toch lekker door met een lekker tikkende regenpijp als ware het een wekker.... Bij het eerste licht bleek dat de weersverslechtering er eentje was vanuit menselijke optiek want er zaten duidelijk weer nieuwe Merels rondom het veldlab. Die situatie bleek later te worden bevestigd door bezoekers. De netten bleven toch vooralsnog dicht, maar de rallenkooien bleven echter vangklaar staan en werden geïnspecteerd.
Dat levert met hondenweer altijd wel wat vangsten op en zo geschiedde. In de ochtenduren vingen we 2 ongeringde exemplaren en 2 eigen terugvangsten uit de laatste weken.
Aan het eind van de ochtend kwamen er 2 paraplu's het pad aflopen waaronder Jan en Marije Visser schuil bleken te gaan. Ze verrasten Hanneke met een verjaardagsbezoekje. Voor mij werd dat vanzelfsprekend weer uren praten over vogels met het accent op vogels vangen. Jan bevestigde de aankomst van Merels en hij had ze vanuit de vogelkijkhut in de Westerplas zien binnenkomen.

Verder hebben we na aanmelding in de middag nog 2 Friese jonge vogelaars met vogelring-ambities op bezoek. Ze keken hun ogen uit bij 600 mtr gesloten net. Nou ja, gesloten… vanaf 20 uur was het weer eventjes wat opgeknapt en had ik besloten om sectie 1 open te zetten omdat je er vanuit het veldlab toch goed zicht op hebt.
Toen bij het lopen van een rallenronde bleek dat er weer diverse Vinken en Barmsijzen op het pad zaten heb ik ook in die omgeving 25 meter net opengeschoven. Voordat de laatste meter open stond hing er al een Barmsijs in en zaten er drie op de lussen van de netten. En zo sprokkelde ik dus toch nog wat vogeltjes bij elkaar.
Aan het eind van de middag ging ineens de storingslamp op de schakelkast buiten het gebouw branden en kwamen er bij ons meteen kwade herinneringen uit het verleden naar boven… sh*t !!! Dus meteen in de telefoon geklommen en na het avondeten kwam er een tractor met een gemeentemedewerker het pad oprijden om de boel te inspecteren. Er bleek een vlotter in de grote rioolput defect te zijn waardoor er geen afvalwater meer werd weggepompt. De nood is nu voor de nacht door handkracht geledigd en morgen gaat men het defect oplossen.


Foto: alle lof voor de medewerker van de Gemeente Schiermonnikoog die op zijn vrije avond nog even ons rioleringsprobleem oplost...

Tegen 22 uur is het 's avonds na een lange dag met vrijwel gestage neerslag eindelijk droog en daalt de temperatuur die de hele dag vrijwel constant op 11 graden zat naar 8 graden. Het is dan doodstil op het eiland want e wind is volledig gaan liggen. In de polder is mist aan het ontstaan. Op de twijgen van het hakhout zitten wel weer een paar rallen, maar de avondrondes leveren geen vangsten meer op.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Waterral 9 / 3
Merel 2 / -
Vink - / 1
Grote Barmsijs 3 / -
Kleine Barmsijs 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 19 exemplaren, 5 soorten, 14:45 uren

Schiermonnikoog 19 November 2017 : met een platte ladder kom je geen stap hoger.

En we hebben hem vannacht niet eens horen vallen… wel hoorden we dat het buiten flink gierde om het veldlab met af en toe striemend getik van hagel tegen de bovenramen.De eerste ronde bestond voornamelijk uit Elzenproppen peuteren en netten ontbladeren. Toch wel weer een paar vogeltjes, 2 Waterrallen, 2 Merels, 2 Koperwieken en in de lucht een paar binnenkomende groepjes Koperwieken en Kramsvogels, maar dit alles niet in de verhouding van 1 in de hand en 10 in de lucht. Daarna een rondje nul en vanaf de ronde daarna het bekende sprokkelen met af en toe enkele vogels of wederom een nul-rondje. Rond 10 uur kregen we collega-ringer Jan Visser met partner Marije op bezoek voor een kop koffie en natuurlijk onvermijdelijk een rondje meelopen. De koffie werd uitgebreid tot een hapje mee-eten met de lunch en het rondje meelopen werden meerdere rondjes. Hartstikke leuk zo'n
collega-bezoek waarbij je weer veel van elkaar opsteekt. Mooi dat jan ook nog even een rondje meepikte met voor ons weer 2 nieuwe periodesoorten… een Putter (onze 15e voor dit jaar uit een groepje dat net uit de sloot omhoog kwam bij het eerste net achter het veldlab, en een IJsvogel terugvangst. Dan denk je meteen van och , het is die IJsvogel die nu voor de 8e x in dit seizoen wordt gevangen, maar het bleek een ander van de 6 exemplaren te zijn die nu voor het eerst sinds 9 Oktober werd teruggevangen.


Foto: IJsvogel (Alcedo Atthis) man, eerste kalenderjaar.

Na de lunch zaten er weer een paar waterrallen in de kooien met daarbij een leuke eigen terugvangst uit 2015. Deze vogel werd op 24 November 2015 door ondergetekende geringd, in 2016 nog 6 x teruggevangen en daarbij 1 x bemonsterd voor het vogelgriep-onderzoek en nu voor dit jaar dus voor het eerst weer opnieuw gevangen. Het soort individu waarbij je hem/haar zou willen vragen of ie nu een eilander is of ons op zijn/haar reis trouw komt bezoeken….
In de ronde na vertrek van het daglicht vangen we ook nog een paar vogels terug, daarbij een adulte Tjiftjaf die ik zelf op 28 Juli hier ringde en die nu dus nog steeds hier aanwezig is terwijl alleen Joop van Ardenne hem/haar in de tussentijd controleerde. En dan denk je dat je lokale broedvogels in dit deel van het seizoen al lang en breed weg zullen zijn… De laatste leuke eigen terugvangst die ik voor vandaag vermeld was een Pimpel uit 2012 die nu voor de 26e maal gecontroleerd is in alle delen van het jaar.
Dat kunnen we dus wel een vaste bezoeker / bewoner van het glop noemen.

Ondertussen is de harde wind aan het eind van de dag nog steeds beeldbepalend en arbeidsbepalend, al is de regen er in de middaguren wel goeddeels af. Voor morgen wordt er met dusdanig grote zekerheid langdurige regenval verwacht dat we beslotenhebben om de gehele opstelling in de avonduren maar preventief te sluiten. Dan ben je een half uurtje voor het maken van dat besluit nog bezig geweest om alles vrij te maken van Elzenproppen, maar kom je bij het sluiten bedrogen uit en hangt er al weer net zoveel in de netten….

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
--------------------------------------------

Waterral 6 / 4
Koperwiek 3 / -
IJsvogel - / 1
Vink 2 / -
Pimpelmees - / 2
Keep 1 / -
Staartmees - / 3
Grote Barmsijs - / 1
Tjiftjaf - / 1
Putter 1 / -
Merel 3 / 1
---------------------------------------------
Totaal: 29 exemplaren, 11 soorten, 15:00 uren

dinsdag 21 november 2017

Schiermonnikoog 18 November 2017 : minder is niet altijd slechter....

Meteen bij het krieken van de dag haalde de wind flink aan en in korte tijd stond er een 6 bft uit Westelijke richting te blazen. Dus meteen in de eerste ronde de netten al behoorlijk vol met blad. In tegenstelling tot onze beginjaren zit je tegenwoordig tot in December te vangen in een terrein waar nog steeds bladeren worden rondgestrooid. Maar goed, we begonnen de dag nog met uitzicht op een opkomende zon die spoorslags ook meteen weer achter de gordijnen ging ; keek je naar Oost dan zag je dat mooie schouwspel, keek je naar West…. Dan wist je wat je te wachten stond.
Foto's: Het krieken der dag en de zon die met de Noorderzon verdween...

Kortom, vanaf de tweede ronde bui na bui, maar gelukkig allemaal lichte neerslag. In totaal eindigden we op de ochtend met 4 mm in de regenmeter en bleef het na de middag droog. Maar de toon was gezet. Amper vogels in het terrein, laat staan in de netten. De hoofdmoot vandaag was waterral en we vingen bijna net zoveel vogels terug dan dat we ringen aan hebben kunnen leggen. Bij de terugvangsten ook de 2e Koolmees in een week tijd ( ! ) die in 2014 hier is geringd, in dat jaar 2 x is teruggevangen, in 2015 helemaal niet, in 2016 1 x en nu ook voor dit jaar pas de eerste maal. Bij het NIOO noemen we dat een typische kat uit de boom kijker in plaats van een lefgozer. Verder een Waterral van Kees van Kleef terug, in 10 dagen tijd 11,5 gram in gewicht toegenomen, het is kennelijk nog goed toeven voor de rallen in het Glop dus.
Na het middag-uur beginnen we met het binnenhalen van de netten van sectie 6. Die zijn deze week wegens de zware bladval amper open geweest en voor de komende week ziet het er ook niet beter uit. Bij het achterste grofmazige net staat zelfs nog een Eik in grotendeels groen blad !


Foto: Grote bonte specht, deels nog in jeugdkleed.

Aan het eind van de middag hangt in de overgang van 6 naar 7 een grote bonte Specht. Wellicht de vogel die hier al meerdere dagen rondvliegt. Het is een jonge vogel die op de kop zelfs nog resten van de rode veertjes van het jeugdkleed heeft. Voor de tweede keer deze periode kunnen we ook nog een handpenscore verzamelen. Ook in de avond blijft de wind stevig doorstaan en zal dat ook morgen doen. Sectie 5 wordt dus ook al binnengehaald. De weergodeden vertellen ons dat het zo zachtjes aan mooi geweest is. "Damn Westerlies" verzuchtten de Schotse ringers op Fair Isle eerder deze week al. In de avond haalt de wind na enige rust weer opnieuw aan tot 6 bft met uitschieters naar 7 bft, de rallenkooien leveren dan niks meer op.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Waterral 6 / 1
Vink 3 / -
Grote Bonte specht 1 / -
Kleine Barmsijs - / 1
Koolmees - / 1
Grote Barmsijs 1 / 1
Merel 1 / 6
--------------------------------------------
Totaal: 22 exemplaren, 7 soorten, 15:00 uren

zaterdag 18 november 2017

Schiermonnikoog 17 November 2017 : toch weer kleine aankomst van Merels.

Vanmorgen hebben we voor het eerst in een week tijd de zon zien opkomen. Dat is nieuws !! Zowaar ging dat gepaard met wat nieuwe aankomst van Merels en Koperwieken. De eerste ronde was de Merel daarvan in de netten haast vanzelfsprekend de meestgevangen soort. Tweede in lijn was de Waterral met 3 exemplaren, allen in dezelfde kooi. Die ronde leverde in totaal 13 vogels op, naar later zou blijken een wezenlijk deel van het dagtotaal…
We hebben nog steeds geen aanvulling van Barmsijzen gehad, alles wat hier nu nog vliegt lijken achterblijvers van de golf van afgelopen week te zijn en nu pieken de Grote Barmen wat meer in het binnenland. Wel vloog er vaniddag een groep van circa 50 Sijzen rond het veldlab en het Elzenbos. Het Elzenbos waar we als ringers weer zo'n haat-liefde-verhouding mee hebben, hatelijk vanwege de in netten vastdraaiende vruchten en geliefd vanwege de aantrekkingskracht op vogels die verzot zijn op de zaden van deze boomsoort.

In het bos zaten enkele malen een groepje Koperwieken, maar ook die hadden al snel door dat het hier veel te nat is voor hen, wegwezen dus. Het werd qua weer een stralende dag met vooral in de ochtend een heerlijk zonnetje waarbij we de koffie hebben kunnen nuttigen tegen de zuidgevel van het gebouw. Daarna begon het al snel weer te bewolken en hadden we nog voor het middaguur een paar spetters regen. De vangsten vielen daarna eigenlijk helemaal stil met na meerdere nul-rondes toch nog een oude Vink terug uit 2015, nu pas voor het eerst gecontroleerd, 6 dagen voor zijn ringdatum van destijds en een Staartmees uit 2014, die in dat jaar 3 maal is gevangen, in 2015 nog 4 keer en nu pas voor het eerst na dat jaar.

's Middags hadden we kennelijk nog tijdelijk een houtduif in de netten gehad getuige een achtergebleven veertje en in de laatste ronde van het lichte dagdeel troffen we een dode Spreeuw in een grofmazig net aan die was achtergebleven nadat de roofvogel die hem vervoerde had weten te ontsnappen. De Spreeuw woog 91,6 gram, was moddervet, dus eerder ten prooi gevallen wegens overgewicht dan door krakkemikkigheid….

In de avondrondes worden er voor het eerst deze week totaal geen rallen meer gevangen, al blijken er wel enkele op de wilgentenen te zijn geland om te gaan zitten slapen.


Foto: In het ochtendzonnetje vloog er ineens een kakelverse Citroenvlinder-vrouw rond het veldlaboratorium.


Foto : Is dit nou een luchtbrug ?


Foto: Nou, vooruit dan... toch nog een ongeringde grote Barmsijs gevangen vandaag.


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral 4 / -
Merel 8 / 8
Pimpelmees - / 1
Koperwiek 2 / -
Koolmees - / 1
Vink - / 2
Staartmees - / 1
Grote Barmsijs 1 / 3
Winterkoning - / 1
--------------------------------------------
Totaal: 32 exemplaren, 9 soorten, 15:00 uren

vrijdag 17 november 2017

Schiermonnikoog 16 November 2017 : erbarmelijk.....

Dat blijft er over als de Barmsijzen vertrokken zijn. De vogels die we nog wel vangen zijn hoofdzakelijk terugvangsten van afgelopen dagen en vorige week. Er vliegt nog wel een wolkje van een stuk of 50 exemplaren maar dat zijn waarschijnlijk hoofdzakelijk reeds geringde vogels die de netten inmiddels maar al te goed kennen en ronde na ronde zelfs op het stukje pad waar de netten dubbel staan opvliegen en het net perfect weten te ontwijken. Verder vliegt er amper nog wat over het terrein, laat staan dat er nog wat aan andere vogels in het terrein aanwezig zijn. Zelfs van de Waterrallen zitten er duidelijk minder.

De dag begon vanmorgen wederom met miezerige waterkoude motregen met een zwakke wind die afgelopen nacht bleek te zijn gedraaid naar het Noordwesten. En dus…. Hadden we weer netten vol met bladeren… Dus verdeeld over 2 rondes 42 meter grofmazig net leeggepeuterd en gesloten. Vandaag ook ontdekt dat we het water tot op de rand van de looppaden hebben staan doordat het nieuwe peilbeheer plaatsvindt met behulp van een speciekuip…. Die blokkeerde de schuif van de stuw zodat er amper water werd afgevoerd. Wel, tot nu dan…

Meest opmerkelijke vangsten van vandaag waren eigenlijk slechts 2 Rietgors-mannen die naast elkaar in sectie 5 hingen en 2 Vuurgoudhaantjes die onafhankelijk van elkaar werden gevangen. Bij de ronde in de avondschemer zat er nog een Siberische Tjiftjaf te roepen in de struiken achter de luidspreker.


Foto : Tja, niet zo gek dat we in ons vangterrein het water tot op de looppaden hebben staan....


Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------

Waterral 3 / -
Koperwiek 2 / -
Pimpelmees - / 1
Roodborst - / 1
Vuurgoudhaan 2 / -
Keep 2 / -
Winterkoning 1 / -
Grote Barmsijs 2 / 6
Merel 3 / -
Rietgors 2 / -
---------------------------------------------
Totaal: 25 exemplaren, 10 soorten, 15:00 uren

donderdag 16 november 2017

Schiermonnikoog 15 November 2017 : wie de kleine Barmsijs niet eert is de grote....

Bij het krieken zaten er op het veldje naast het veldlab zowaar een paar merels. Dat lijkt op nieuwe aankomst van merels te duiden ! We halen al voor het lopen van de eerste ronde een merel uit het allereerste net, maar komen later in het bos en de verdere opstelling toch wel een beetje bedrogen uit. Slechts 1 merel meer is ons deel en in de kooien nog een viertal waterrallen waarvan 1 een eigen terugvangst…. Verder opperste stilte in het veld, al ware het alleen maar de stilte nu de wind is weggevallen tot af en toe een zuchtje. Dat heeft in combinatie met de Zuid-Zuid-Westhoek als windrichting in November gevolgen… en ja hoor, het hele eiland trekt in korte tijd dicht met zware nevel die overgaat in af en toe van die miezerige motregen. Daar houden vogels niet van en dus blijft het lang sprokkelen met af en toe een paar vogels. Al op tijd sluiten we de netten van sectie 6 opnieuw. Niet vanwege de wind, maar nu komen inmiddels de bladeren naar beneden doordat ze zwaar worden van het vocht.

De rust zet zich voort tot de ronde van half elf… dan hebben de Barmsijzen ineens besloten om toch maar te reageren op de lege maag en het Elzenzaad op het pad en op de waterrand op te zoeken.
We lopen een rondje met 35 vogels… meteen daarna weer gevolgd door enige vroege middagrust, maar daarna moesten we weer aan de bak. Want verspreid door het gehele bos en nog een paar uitzonderingen achter in het hakhout hangen er maar liefst 76 vogels in de netten. Wederom overwegend grote Barmsijzen, maar nu ook een paar Vinken, Kepen en een tweetal Sijzen. Het leuke van die Barmsijzen is dat je tijdens het uithalen een paar keer opzij kunt kijken en naast je gewoon weer de volgende vogels op het pad ziet zitten die gewoon verder gaan met zaadjes zoeken… Het zijn overwegend weer grote Barmen met slechts af en toe een kleine ertussen.


Foto : vogelfestijn.... 76 vogels in 1 ronde langs de netten; dat is even een tandje bijzetten en alles op tijd weer loslaten.

Bij de groepen van vandaag valt wel op dat ze toch overwegend net een stukje bruiniger zijn dan die van voorgaande dagen. Dat merk je vooral omdat er inmiddels meer terugvangsten van afgelopen dagen bijzitten en die… juist ja. Inmiddels is het eiland kleiner en kleiner aan het worden doordat er steeds sterker een mix van heel lichte motregen en mist aan het ontstaan is. Echt van dat eerie mystieke nevelige weer uit de boeken over King Arthur…


Foto: vieze miezer op het eiland...

Samen met Ardie loop ik een ronde die weer een stuk rustiger is en we bespreken in de ponyweide nog even de geschiktheid danwel de ongeschiktheid van de locatie die we voor ogen hebben voor de realisatie van een heuse Helgolandkooi. We hebben er vertrouwen in…

Bij de vogels die die ronde oplevert blijkt zomaar een verrassingsvogel te zitten… gisteravond was ik even nieuwsgierig hoeveel Barmsijzen ik nou eigenlijk in al die jaren hier zelf geringd had en toen bleek dat ik nog maar 87 vogels van mijn 25.000e in het Groene Glop geringde vogel verwijderd was ! Nou, die zat dus vandaag in de ronde van 15 uur en betrof een… jawel, verrassing…. Kleine Barmsijs ! Maar goed, in werkelijkheid zullen het heus wel wat meer vogels zijn die ik hier heb geringd, want in de database staan alle hier aangelegde ringen van de jaren 1993 t/m 1995 nog op naam van het VRS en niet op individuele naam van de ringer. Ach ja, het gaat om de symbolische waarde. Syboliek staat het toch al bol van vandaag, want dit wapenfeit vindt ook nog eens plaats op de dag van overlijden van mijn dierbare vader vorig jaar.
Foto's : Vandaag de 25.000e vogel die ik hier op Schiermonnikoog heb geringd.

De eerste duisterronde levert nog weer 3 nieuwe waterrallen op en de laatste ronde voor we weer aan planking gaan doen (anders kan ik slapen in het veldlab niet meer noemen…) levert ook nog weer een waterral op die voor mn neus het net in springt. Bij de achterste kooi zie ik dan nog een ral als een mini-waterhoentje door het water bij de wiek van de kooi wegzwemmen het riet in….


Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------

Waterral 8 / 2
Vink 4 / 0
Goudhaan 1 / 0
Keep 2 / 0
Winterkoning 1 / 0
Grote Barmsijs 67 / 30
Merel 5 / 4
Kleine Barmsijs 5 / 0
Koperwiek 0 / 1
Sijs 3 / 0
----------------------------------------------
Totaal: 133 exemplaren, 10 soorten, 15:30 uren

Schiermonnikoog 14 November 2017 : we zitten er weer Barmpjes bij...

In tegenstelling tot gisteren was de eerste ronde een rustige, maar hadden we toch nog 7 merels ten gevolge van nieuwe aankomst. Achterin de bocht van 4 naar 5 hingen ook nog 2 spreeuwen van het slaapplaatsje en hadden de kooien nog 1 waterral. Boven het Elzenbos zagen we een wolk van zeker 100 barmsijzen de boomtoppen inschieten en verderop in de Berkenrij terhoogte van het voormalige meteoveld ook nog een wat kleinere groep. Er stond meteen al meer wind dan verwacht en inmiddels uit de Zuidwest-hoek. Dat had ik dus verkeerd ingeschat want dat is de eikenblaadjes-windhoek… dus werd het gedurende meerdere rondjes peuteren geblazen in de ponyweide.
Meerdere rondjes omdat er best wel vaak moest worden gelopen ivm de motregen die ook nog eens op kwam zetten. In de tweede ronde ontsnapte er een sperwervrouw uit het tweede net na de Ebelbrug nog voordat mn sprint goed en wel op gang was.

Gelukkig hadden we voor het blaadjes peuteren inmiddels assistentie gekregen van onze jaarlijks getrouwe vaste bezoekster Barbara Bezemer die ons natuurlijk nog reisverslag moest uitbrengen van haar jaarlijkse vogelreizen, ditmaal naar Madeira en de Azoren. Indrukwekkend wat ze op die reizoen allemaal ziet en beleefd, maar ook even indrukwekkend hoe weinig ze hier altijd ziet. Nou ja, die ene Dwerggors wa dan wel weer leuk… Ook vandaag was ze weer behoorlijk teleurgesteld dat ze de dag met leuke aantallen grote Barmsijzen van gisteren gemist had en dat het nu ook vandaag weer niks werd want het motregende maar de hele tijd en we vingen maar niks. Ze ging dus maar even op andere plekken op het eiland kijken. Daar deed ze even verstandig aan want net op het moment dat ze daar van terug kwam kwam ik uit het bos terug lopen om bewaarbunnetjes te halen want het hing vol met Barmsijzen rond de Ebelbrug…. Het moest ditmaal weer zo zijn. Er hingen uiteindelijk in totaal 38 Barmsijzen bij elkaar met daartussen nog 2 Vinken. 10 Barmpjes waren terugvangsten van gisteren en eergisteren.


Foto: Grote Barmsijs (Carduelis Flammea flammea). Adulte man.

In de voorlaatste ronde voor het donker hingen er plots weer een paar Merels in sectie 6 waarvan op dat moment alleen nog het lange grofmazige net open stond. Die waren duidelijk van plan om te vertrekken want waren lekker volvet. In de eerste zaklampronde was er ineens overal activiteit van Waterrallen , eentje zat op een bovenste spanlijn, eentje sprong voor me in het net bij sectie 7, rond de kooi van sectie 4 zaten er diverse die wegsprongen en tenslotte zaten er ineens maar liefst 5 tegelijk in de kooi van sectie 5. dat heb ik deze week nog niet eerder meegemaakt.


Foto : Fitis (Phylloscopus trochilus) Een nog wel erg laat exemplaar.


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
-----------------------------------------------

Fitis 1 / 0
Grote Barmsijs 38 / 10
Keep 1 / 0
Kleine Barmsijs 4 / 0
Koperwiek 2 / 0
Merel 18 / 0
Roodborst 1 / 0
Spreeuw 2 / 0
Staartmees 0 / 1
Vink 3 / 0
Waterral 15 / 0
Winterkoning 0 / 1
---------------------------------------------
Totaal: 96 exemplaren, 11 soorten, 15:00 uren

dinsdag 14 november 2017

Schiermonnikoog 13 November 2017 : Barm en boos....

De wind zat gisteravond getuige het enorme lawaai van de branding (die klonk als een snelweg in de drukste Maandagspits) in het Noorden en bleek in de tweede helft van de nacht enorm te zijn geluwd naar 3 bft en dan zitten we hier in het Glop mooi in de luwte. En dus was dat meteen te merken aan het gedrag van de kleinere vogeltjes binnen de opstelling. Meteen in de eerste ronde bleken bij het lopen op de terugweg naar het veldlab al heel wat grote Barmsijzen naar de grond te zijn gegaan ter hoogte van de grens van het bos en het hakhout en hing die omgeving lekker vol. Dat kwam ook maar goed uit want aan Merels was het in deze ronde helemaal niks, wel een spreeuw naast de rietsloot overigens. Verder kwamen er wel meerdere groepjes Kramsvogels over die zich vanuit de polder richting noordoost verplaatsten.
Het groepje Barmsijzen bleek te bestaan uit een mooi gemeleerd gezelschap van grijzige en bruinige grote Barmsijzen, maar daartussen ook een vogel die sterk deed denken aan een Witstuitbarmsijs. Een nog lichter gekleurd kleed dan de andere grote Barmsijzen met ook nog eens een bol kopje met stompe korte snavel en een steil voorhoofd. We hebben alles van deze vogel zo uitgebreid mogelijk gedocumenteerd en houden het vooralsnog op een 'gewone' grote Barmsijs. Hieronder de foto's van de vogel.
Foto's : Grote Barmsijs ,ssp Carduelis hornemanni exilipes ?

En zo sprokkelden we deze dag eigenlijk een beetje door met elke ronde wel een paar Barmsijzen verspreid door de hele opstelling en/of geconcentreerd in het bos. Om uiteindelijk op een nieuw dagrecord aan grote Barmsijzen te eindigen, met daarbij ook nog 2 verdachten met witstuitige trekjes waar we nog nader naar gaan kijken….
De boot van half elf zette vanmorgen Martin Duisterwinkel over die speciaal voor ons een dagje naar Schier kwam om ons van de laatste Eppjes voor het verzamelen van teken te voorzien, tof Martin !!!
In de hoek van sectie 1 naar 2 hing een Tjiftjaf (een heel normaal getekende) met ring en later in dezelfde omgeving nog een Zwartkop. In de ponyweide was ook amper wat te beleven op gebied van lijsters, maar dat is ook zo gek nog niet met zo'n smak water. Het is aannemelijker dat we hier Wintertalingen gaan vangen… en toch…. Hadden we er weer 2 Houtduiven hangen, een laat eerstejaars jong en een vroeg eerstejaars jong die nog aan het afronden was met de postjuveniele rui.
Ook was er meer Sperweractiviteit getuige meermalen alarmroepjes van de bospolitie en in de netten achtergebleven dons- en / of borstveertjes. In de avond valt de wind nog verder terug naar 1-2 bft en draait naar het Zuidwesten. Het is behoorlijk helder in de lucht en de temperatuur daalt naar 4 graden. Op de ramen van het veldlab verzamelen zich tientallen Grote Wintervlinders; een goed voorteken voor de mezen voor volgend broedseizoen? De laatste rallenronde voor het slapen gaan levert nog 1 exemplaar op, tezamen met de conclusie dat er enkele tientallen Spreeuwen in de hoek van sectie 4 naar 5 zijn gaan zitten slapen.Foto's : Grote Barmsijs (Carduelis flammea flammea) , nog zo'n heel erg licht exemplaar.

Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen) :
-------------------------------------------

Waterral 3 / 1
Merel 5 / 3
Houtduif 2 / -
Koperwiek 1 / 1
Pimpelmees - / 2
Roodborst - / 1
Tjiftjaf - / 1
Kleine Barmsijs 4 / -
Zwartkop 1 / -
Grote Barmsijs 57 / 5
Winterkoning - / 2
Sijs 1 / -
Spreeuw 1 / -
---------------------------------------------
Totaal: 91 exemplaren, 13 soorten, 15:59 uren

zondag 12 november 2017

Schiermonnikoog 12 November 2017 : vandaag geen weer, morgen weer.

De eerste ronde van deze drukke dag werd gelopen onder de dreiging van de eerste regenbui bij daglicht. De hele noordwestelijke helft van Europa ligt vandaag onder de invloed van een groot buiensysteem dat vanuit het noordwesten vanaf de Noordzee op onze kust komen. Dat buiensysteem had toch weer wat Merels het eiland op gebracht al waren het er bepaald niet veel. 8 stuks om precies te zijn, allen in puike trekconditie met op één na alle gewichten boven de 100 gram. In de tweede ronde was dat microgolfje zoals haast te verwachten alweer grotendeels vertrokken en bestond de buit uit slechts 1 Koperwiek en 2 Merels. De rest van de dag bestond vooral uit het klussen op de baan en het lopen van vele tussenrondjes tengevolge van de frequent op het eiland neerdalende regenbuien. Dat afwisselend met het beter afstellen van de opstelling oftewel de netstokken met daartussen slap hangende netten verplaatsen om de boel wat meer uit de struiken te houden. Zo werd sectie 8 een halve meter opgerekt en sectie 4 maar liefst 1,5 meter, maar staat nu wel op normale spanning. Het looppad is in het terreindeel buiten het bos flink naar de gallemiezen gelopen, toch een gevolg van de veranderde waterhuishouding ? We hebben per slot van rekening door de jaren heen wel veel nattere najaren gehad.
Tussen de nulrondes door werd er af en toe ook nog wel wat gevangen. Een Roodborst uit Juli jongstleden bleek bijvoorbeeld kennelijk plannen te hebben om de winter buiten het eiland te gaan doorbrengen want hij of zij had een beste hoeveelheid reisbagage bij zich in de vorm van trekvet voor onderweg. Inclusief deze bagage woog de vogel 19,2 gram ! Aan het eind van de middag hing op 2 plaatsen in de opstelling een plukje Barmsijzen. Het waren allemaal grote Barmen met daartussen wel wat variatie in grijziger en bruiner kleed, neigend naar het bruine kleed dat we ook van onze lokale broedvogels kennen, maar toch duidelijk afwijkend in grootte en minder 'warm' van tint.


Foto: Grote Barmsijs (Carduelis Flammea flammea). Zo mooi kunnen ze zijn, ook al is deze foto door het slechte licht nog zo onscherp...

In de schemerronde vingen we nog een Koperwiek en een Merel met teken. Teken? Oh ja, verzamelen ! Verzamelen? Eppjes? Opperdepop zoals bevestigd kon worden door Kees van Kleef. Dus maar even telefonisch contact opgenomen met Martin Duisterwinkel resulterend in de toezegging dat hij morgen persoonlijk een nieuwe bewaarset komt brengen, immers interessant genoeg met al die Barmsijzen….
Bij het lopen van de eerste duisternisronde had de wind meteen al verder aangehaald en was inmiddels naar het Noorden gedraaid, de toegenomen hoeveelheid blad op andere plekken in de netten onderstreepten dat. In de avonduren gaan ook de regenbuien over in hagelbuienen worden er nog een waterral en een koperwiek gevangen. Als er nog wat ten Noorden van ons is vertrokken kan dat morgen maar zo nog tot aankomst leiden, afwachten dus maar weer.

Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen) :
-------------------------------------------------

Grote Barmsijs 11 / 1
Keep 2 / 0
Koperwiek 4 / 0
Merel 9 / 2
Pimpel 2 / 0
Vuurgoudhaan 1 / 0
Roodborst 0 / 1
Staartmees 0 / 1
Waterral 1 / 0
--------------------------------------------------
Totaal 30 vogels nieuw geringd en 5 terugvangsten is
35 vogels in 15:30 uren.


zaterdag 11 november 2017

Schiermonnikoog 11 November 2017 : met flinke buien naar de laatste ringperiode...

Vanmorgen om 9 uur uit Goor vertrokken naar het Noordelijkste puntje van Nederland Schiermonnikoog !
Met de middagboot arriveerden we om 13:30 uur op een eiland waar hardlopers met de duivel achter zich aan langs Waddijk en door de polder aan het rennen waren. Het bleek de Devils run te zijn. Tja, we zijn niet allemaal met vogels aan het ringen, de modder moet ook door anderen bedwongen en aangeroerd worden….
De ontvangst door Leo, Emmie, Kees van Kleef en Niek was met verse appeltaart hartelijk en hartig te noemen. Helaas waren echter ondertussen zo'n beetje alle vogels ook weggeringd. Ik liep na de overname nog enkele vruchteloze rondes langs de netten maar haalde in de voorlaatste ronde nog 1 en in de slaapronde toch nog 6 vogels uit de netten en kooien. Het is de komende weken afwachten hoe de ontwikkelingen met het vangen zullen zijn. Komt er na inleidende signalen nog echt een invasie van Grote Barmsijzen aan? Houden we nog langer herfst of krijgen we al een wintertik? Zijn de Merels al op? We zullen het de komende tijd gaan merken... In de laatste ronde voor duisternis vang ik nog 2 merels van respectievelijk 120,5 en 105,3 gram. Die waren er helemaal klaar voor om de volgende etappe aan te pakken...
In de laatste ronde voor de dagwissel was het achter in het Glop vrijwel windstil en zaten er zeker 3 rallen op de wilgentwijgen en liep er ook nog een waterhoen flink rond te plonzen. In kooi 9 zat nog 1 waterral die nog net voor vandaag bij op de lijst kon worden toegevoegd.

Het was ook een dag die vooral in het teken stond van korte buien met af en toe hagel, zo bleek ook al tijdens de overtocht......


Foto: zicht op een enorme bui op de Oostpunt van het eiland. Samen met de daarbij aantrekkende wind heb je in zo'n bui niet veel aan het beste regenpak...


Foto: maar na de bui klaart het weer snel op....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
--------------------------------------------

Waterral 1 / 3
Heggenmus 1 / -
Tjiftjaf 1 / 1
Keep 1 / -
Winterkoning - / 1
Grote Barmsijs - / 1
Merel 12 / 2
Kleine Barmsijs - / 1
Koperwiek 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 26 exemplaren, 9 soorten, 15:30 uren

zaterdag 21 oktober 2017

19 Oktober 2017 : koperwieken-bezemwagen.

We fietsen in alle vroegte naar de vinkenbaan, maar horen niet meer de massale roepjes van Koperwieken waarmee we gisteravond naar huis fietsten. Kennelijk dus wel wegtrek in de regio maar geen aanvulling vanuit de herkomstgebieden. Wel af en toe een tik van een zanglijster maar dat was het wel. De fietstocht voltrok zich wel in nevelen. De wind was vrijwel geheel weggevallen en meteen begon er grondmist te ontstaan. Da's niet handig, want dat parelt flink aan de netten die er vervolgens als etalages van een juwelier uit komen te zien, vol met blinkende kleine parels...
Op de baan werd het bij begin van de ochtendschemer echter een heel ander verhaal. de één na de andere merel verscheen in het hout achter het slag. Op het maximale punt telde Jan er 34 tegelijkertijd. Ze wilden echter niet het slag op, een effect dat je heel vaak meemaakt als het gras zo zwaar nat is van de dauw. Daar houden ze echt totaal niet van.
Maar.... een signaal voor wat er op het eiland gaande is en wat er komt binnenvallen is het wel ! En dus zijn we uiteindelijk toch druk geweest als kleine baasjes en liep het de hele dag lekker door met de vangsten.
Wat bij de vangsten vandaag wel opviel was dat er weliswaar veel vogels op het eiland zaten, maar dat eigenlijk alleen de merels en de roodborsten in trekconditie verkeerden. De meeste individuen van de overige soorten hadden geen aangelegd trekvet en een afgevlakte vliegspier.


Foto : Fitis (Phylloscopus trochilus), een behoorlijk laat exemplaar met een ietwat vaal kleed. Toch te klein voor een Noordse Fitis (ssp. trochilus acredula).


Foto: Merel-man met teken in en rond de mondhoeken.


Foto: de eerste signalen van drukte.... koffiestilleven.


Foto: Koolmees (Parus major) met gezwel ontstaan door vogelpokken.

Aan het eind van de middag trokken we de conclusie dat het niet rustiger zou worden voor het laatste daglicht ons zou hebben verlaten en zijn Jan Visser en André Willem Faber alvast naar de Zwaluw gefietst om eten te koken. In de eerste ronde die Holmer en ik daarna liepen haalde ik een eerstejaars man sperwer uit het dijknetje met daarnaast hangend ook nog eens een Beflijster....


Foto : Beflijster, man, eerstejaars.


Foto: Sperwer, man, eerste kalenderjaar.

En dan heb je een typische soort als de Spreeuw die die plannen lijkt door te hebben en je eens even lekker gaat zitten uitdagen... Met andere woorden : tijdens de voorlaatste ronde kwamen hele hordes van een paar duizend Spreeuwen de baan opgevlogen in een net even iets ander vluchtpatroon dan we meestal zien. De vogels gaan dan wel fantastisch aan het 'bollen' maar landen dan in de struiken en beginnen daarna, in plaats van nerveus op te vliegen en springen, zich horizontaal door de struiken te verplaatsen. En dat is nou net de ultieme manier waarop je ze in de netten kunt krijgen... vervolgens komt er nog een tweetal extra groepen van naar schatting ieder 200 spreeuwen aanvliegen die net achter het hout in de struiken gaan zitten. Dat bleken er later dus 200 + 200 - circa 35 te zijn... In het rietnet bij die struiken hing in het donker bij de laatste ronde nog even een dertigtal spreeuwen en in de netten tussen de struiken waar die vele duizenden gingen zitten slechts 10. Dat is hoe het kan gaan met Spreeuwen, en altijd op het moment dat je er eigenlijk voor die dag doorheen zit en lekker naar de warme kachel en douche wil... Het werd dus flink doorwerken met naast die late spreeuwen ook nog veel exemplaren van andere soorten als merel en koperwiek. Om 23 uur hadden we een lekker opnieuw opgewarmde pan dampende nasi achter de kiezen en werd de dag nog even goed doorgenomen bij een snorrende kachel...


Foto: dat wordt overwerken....


Foto: Grote Barmsijs (Carduelis Flammea flammea).

Dagtotaal ( nieuw geringd/terug gevangen ) :
-----------------------------------------------

Sperwer 1 / -
Winterkoning 4 / -
Grote Bonte specht 1 / -
Spreeuw 41 / 1
Pimpelmees 5 / 4
Beflijster 1 / -
Koolmees 2 / 4
Merel 301 / 2
Baardman 1 / -
Koperwiek 59 / -
Fitis 1 / -
Zanglijster 15 / -
Tjiftjaf 8 / -
Roodborst 32 / 1
Siberische Tjiftjaf 1 / -
Heggenmus 2 / -
Bladkoning 1 / 1
Vink 2 / -
Zwartkop 30 / -
Keep 9 / -
Vuurgoudhaan 1 / 1
Grote Barmsijs 1 / -
Goudhaan 2 / -
Rietgors 2 / -
----------------------------------------------
Totaal: 537 exemplaren, 24 soorten, 14:30 uren

donderdag 19 oktober 2017

18 Oktober 2017 : late aankomst van vooral Koperwieken.

Na een nacht met heel rustig en gewoon zwoel te noemen vrijwel windstil weer begon de ochtend onverwachts rustig wat de vangsten betreft. In het donker zagen we nog diverse Gamma-uiltjes rondfladderen en hoorden we op de achtergrond zowaar nog Ruggenstreeppadjes knorren...
En als je dan met vrijwel windstil weer zit te wachten op het moment dat de eerste ronde wordt gelopen dan ben je onder deze omstandigheden dus meteen aan de beurt om flink te worden lekgestoken door de nog steeds talrijk aanwezige muggen.
De vangsten bestonden uit een allegaartje van van alles wat, een paar winterkoningen, merels, een paar roodborsten, zwartkoppen en koperwieken, maar daarnaast ook eerstelingen voor deze ringperiode zoals een wintertaling en een bokje.
En zo bleef het ook lang rustigjes aan doordruppelen met vogels. In de loop van de ochtend begon het op te vallen dat er wat meer mezen in het terrein zichtbaar waren. Aanvankelijk vooral Koolmezen, later ook Pimpels en er werd ook een groepje Zwarte mezen waargenomen. Na het verkrijgen van een geschikte lokker werd er een koolmees op het slag gezet en kon tijdens en na de excursie de ene na de andere mees worden gevangen met het slagnet waarvan we de slag steeds meer te pakken krijgen. De meeste koolmezen die we vingen waren toch nog steeds eigen vogels of in het nestkastenproject van het NIOO geringde vogels. Bij de Pimpels was het net andersom, daarvan vingen we meer ongeringde vogels dan reeds geringden. We zagen er echter veel meer in het veld rondscharrelen. Het is in ieder geval duidelijk dat de trekkende mezen die zich vorige week in het binnenland duidelijk manifesteerden inmiddels op het eiland waren aangekomen.

De excursie van vandaag werd bezocht door 10 personen die allen, jong en oud, voor de volle 100% in voorgaande jaren al eerder bij ons op bezoek waren geweest. Ze hebben kunnen genieten van het ringen van diverse soorten en gingen dus weer heel tevreden terug richting dorp.

Vanaf circa 13:30 uur kwamen er ineens meerdere groepjes vogels het eiland binnenvallen, vooral koperwieken, spreeuwen, maar ook kepen en vinken. Het leidde tot een korte flinke opleving van de vangsten. Daarna werd het weer redelijk stil, maar vanaf 16 uur kwamen er opnieuw flinke groepen tot een stuk of 60 Koperwieken het eiland op vallen. We wisten daarna tot in het donker nog heel wat van te vangen en al met al kunnen we dan toch onverwachts terugkijken op een vangdag met heel wat vogels. In de schemer hoorden we in korte tijd rondom ons heen weer de bekende roepjes van vertrekkende koperwieken. Het was massaal vertrek van vogels die in de middag pas waren aangekomen met toch nog heel goede condities...

Bij de fietstocht terug naar de Zwaluw bleek dat de wind inmiddels was omgebogen naar het Oosten en weer flink terug was van weggeweest. Dat gaat het weer van de komende dgen flink bepalen...

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------
Goudhaan 3 / 0
Vuurgoudhaan 3 / 0
Winterkoning 3 / 1
Tjiftjaf 7 / 0
Bladkoning 2 / 0
Zwartkop 11 / 1
Roodborst 10 / 2
Koolmees 3 / 7
Baardman 5 / 0
Pimpel 7 / 3
Heggenmus 1 / 0
Koperwiek 128 / 1
Bokje 1 / 0
Kramsvogel 1 / 0
Zanglijster 12 / 0
Merel 34 / 5
Spreeuw 5 / 0
Waterral 34 / 1
Wintertaling 1 / 0
Cettis zanger 0 / 2
Rietgors 0 / 1
-----------------------------------------
Totaal 271 nieuw geringd en 24 teruggevangen = 295 vogels

woensdag 18 oktober 2017

17 Oktober 2017 : Vlieland revisited...

Een paar dagen later dan mijn gewone planning ben ik gistermiddag voor de 2e najaarsperiode op Vlieland gearriveerd. Die late aankomst had een aanleiding, en gelukkig nu eens een keer een positieve.... Eergisteren moest er namelijk eerst nog even een afspraak met de heren Mick Jagger, Ron Wood, Keith Richards en Charlie Watts oftewel de firma Rolling Stones nagekomen worden, en dat was bepaald geen straf.... Voor mij de derde keer dat ik de heren zag optreden, maar voor mijn partner, Hanneke de eerste keer in de 55 jaar dat ze fan is van deze heren die hun band hebben opgericht in het jaar dat ik het levenslicht zag... Het was werkelijk wederom een ontzettend indrukwekkend en fenomenaal concert. O.k. ze missen af en toe eens een snaar of een noot, maar wat wil je... leeftijden tussen de 70 en 76 jaar !!!!!! Diep respect....
Maar goed, nu naar de vogels... DE oktoberperiode waar ieder jaar opnieuw zo naar wordt uitgekeken....

Of die verwachtingen dit jaar wel zo kunnen worden ingevuld staat nog maar te bezien, want we hebben me wel een seizoen te pakken ten aanzien van het weer zeg... Er zijn al een aantal vangdagen uitgevallen en diverse dagen vroegtijdig beëindigd omdat er of teveel wind stond, of te veel regen neerdaalde, of een combinatie van beide. Kortom, niet echt ideaal. Zo vertrokken we vanmorgen vroeg ook met gemengde gevoelens naar de vinkenbaan want er stond meteen in het donker al een wind te blazen uit Westelijke richting met 6 bft en uitschieters naar 7 bft...
Gelukkig is het hier op de vanglocatie dan weer zo dat we met de meeste netten bij die windrichting toch behoorlijk in de luwte zitten en er met aangepast controleer-protocol toch nog leuk gevangen kan worden. Al mis je dan de kleinste vogels....

Meteen in de eerste ronde haalde ik een Cetti's-zanger uit één van de netten. Wat thuis niet lukken wil moet dan maar weer hier gebeuren... Het was weliswaar een terugvangst, maar voor mij wel de eerste die ik weer in handen heb gehad na de ringreis naar Baskenland in 2013. En dan staat daarnaast nog het speciale verhaal dat ik thuis op mijn eigen ringbaan voor het eerst sinds 1992 dit jaar een broedpaartje van deze soort heb gehad waar broer Han de prachtigste foto's van heeft gemaakt maar waarvan ik er nog steeds niet eentje heb weten te ringen...
Foto's : Cetti's-zanger (Certhia Cetti)

Door toedoen van orkaan Ophelia hadden we overigens vanmorgen gedurende de eerste paar rondes langs de netten weer eens een merkwaardig natuurverschijnsel. Er was in West-europa door toedoen van die storm (die gisteren voor de westkust van Ierland naar het Noorden raasde) het nodige Saharazand meegekomen en dat zorgde bij een bepaalde reflectie in de lucht voor een bloedrood tot oranje gekleurde zon. We dachten even dat er zich zonder overleg met ons iets veel ernstiger had voltrokken en dat we tegen Mars aan zaten te kijken... Het gaf wel een heel eerie effect over het landschap.Verder was het vandaag een dag met best wel aankomst van vogels, maar waarvan het merendeel op volle snelheid gewoon nog een eindje doorvloog, zoals duizenden spreeuwen die op volle snelheid laag door de polder knalden als ware het een goederentrein die in volle vaart een station passeert waar je op het perron vlak naast staat. Het suizende geluid dat zo'n groep produceert blijft indrukwekkend.

De waterrallen deden het hier vandaag net als gisteren weer heel erg leuk, ondanks het feit dat beide vangkooien er belabberd bijstonden. Aan het eind van de sessie heb ik 1 van beide kooien nog wat verder gemodificeerd zodat het nu afwachten wordt of vangsten nog beter zullen worden...

Dagtotalen ( nieuw geringd / teruggevangen) :
----------------------------------------------

Zwartkop 11 / 0
Roodborst 4 / 2
Pimpel 1 / 1 (NIOO)
Vink 4 / 0
Koperwiek 32 / 0
Merel 44 / 3
Waterral 14 / 0
Cetti'szanger 0 / 1
Tjiftjaf 0 / 1
----------------------------------------------
Totaal 110 vogels nieuw geringd en 8 terug-
gevangen = 118 vogels.


Oh ja, tijdens de excursie merkte 1 van de deelnemers nog een in de polder jagende boomvalk op. Best wel een late waarneming...