woensdag 7 september 2016

Vlieland 5 September 2016 : leven in de brouwerij.

Weet u wat nou het probleem is van een dag niet vangen door slecht weer? Dat je aan je bed gewend raakt..... Vanmorgen hebben we ons dus verslapen! Dus aan alle werkvolk in de Kroon'spolder : die zwarte streep die u vanmorgen om 06:30 uur over de polder zag gaan... dat was geen vliegtuig... het was geen auto... het waren 2 jakkerende ringers.
Op de baan aangekomen hebben we snel alle netten opengeschoven (het lokgeluid stond al aan op tijdschakelaar) en kwamen meteen al met de eerste vogels terug in de ringhut.
Het werd snel duidelijk dat er een omwenteling in de vogelbestanden op het eiland had plaatsgevonden. Geen superaantallen, maar het was overduidelijk dat er nieuwe aankomst was. Achter elkaar begonnen vanaf een uur of 9 in de ochtend soorten als boerenzwaluw, gekraagde roodstaart, bonte Vliegenvanger en fitis te verschijnen. Het hield ons lekker bezig.
Ook het slagnet deed zijn werk vandaag goed. Het beschutte tuintje verleidde regelmatig een fitis of gekraagde roodstaart tot het bezoeken van de lokker die we op het slag hadden geposteerd. Helaas werd er echter nogal eens een vogel gemist omdat hij/zij al één van de inmiddels vele gaten in het slagnet wist te vinden voordat één van ons arriveerde....

Bij de nieuw geringde vogels zaten vooral bij de kleine karekieten en tuinfluiters voor het eerst deze periode exemplaren bij die letterlijk moddervet genoemd kunnen worden.
Ik noem maar karekieten die het vet nog op het borstbeen en vliegspier hebben liggen en daardoor een gewicht van > 15 gram hebben bereikt. Bij tuinfluiters hetzelfde verhaal, een exemplaar van 23,3 gram.

Vandaag werd ook de eerste tapuit van het seizoen gevangen, de soort waarmee ik een bijdrage mag leveren aan het dit jaar gestarte zoönosenproject van het Vogeltrekstation en de Erasmus-universiteit. De eerste sample voor deze soort is dus binnen.

En vanmiddag een leuk toppertje bij de vangsten... er hing een draaihals in het zogenaamde 'dijknetje'. De vogel had kennelijk op insecten (waarschijnlijk mieren) zitten foerageren op het puinpad. Wat blijven het toch iedere keer verbazingwekkende vogels.


Foto: Draaihals (Jynx torquilla).

en om het helemaal compleet te maken vingen we nog een roodmus terug die door collegaringer Peter van Horsen alhier geringd was op 29 augustus. De juveniele vogel bleek nog niet echt goed geleerd te hebben om het juiste voedsel te verzamelen want in de verstreken dagen was ie bijna 2 gram afgevallen. Zo op het oog leek de vogel echter nog in prima conditie te verkeren.

Foto: Roodmus (Carpodacus Erythrinus).

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Draaihals 1 / -
Winterkoning 1 / 1
Pimpelmees - / 1
Roodborst 3 / -
Fitis 21 / 1
Bonte Vliegenvanger 2 / -
Gekraagde Roodstaart 8 / -
Rietzanger 3 / 1
Roodborsttapuit 1 / -
Kleine Karekiet 7 / 4
Tapuit 1 / -
Sprinkhaanzanger 3 / -
Heggenmus 1 / -
Zwartkop 6 / -
Boompieper 2 / -
Tuinfluiter 9 / 1
Roodmus * - / 1
Braamsluiper 2 / 1
Rietgors 1 / -
Grasmus 1 / 3
----------------------------------------------

Totaal: 90 exemplaren, 21 soorten, 10:00 uren.

maandag 5 september 2016

Vlieland 3 September 2016 : na zonneschijn komt regen...

Bij vertrek naar de vinkenbaan bemerkten we dat het vannacht een beetje had geregend. De wind was inmiddels iets afgezwakt, maar om de hoek van het Posthuys bleek toch nog wel een lekkere bries te staan. Bij het openschuiven van de netten was wederom niets te merken van ook maar iets met veren. Kortom: ritselindex wederom nul komma nul. Het werd dus weer een dagje sprokkelen met rondjes variërend van 4 tot 8 vogels. Daarbij gewoon the usual suspects voor deze tijd van het seizoen met vandaag ook een paar nieuwe weeksoorten als koolmees, vink en merel. De koolmezen betrof 3 exemplaren uit een groepje van 4 die zo ineens opdoken in het hout. Eventjes geluid afspelen zorgde er voor dat 3 van de 4 vogels even later keurig bij de luidspreker in het net hingen. Van deze 3 jonge vogels droeg er zoals te verwachten 1 een ring uit het project van het NIOO, maar de andere 2 waren ongeringd. Er zal dus waarschijnlijk wel weer een nestje in deze hoek van het eiland gemist zijn. We hoorden vandaag ook een klein aantal baardmannetjes in het riet, vangen was er echter niet bij. Verder constateerden we dat de bewegingen van graspiepers die we gisteren waargenomen hadden vandaag al weer verstomd waren. In de polder was wel duidelijk te merken dat het aantal witte kwikstaarten was toegenomen, maar dat is ook niet zo gek als je constateert dat de plassen in de derde polder die gisteren door een hoge vloed weer even nat waren nu weer compleet droog staanen dus weer heel wat bodemleven bereikbaar gemaakt hebben.


Foto: Sprinkhaanzanger (Locustella Naevia) bruine morph.

Tijdens het lopen van één van de laatste rondjes zagen we nog een waterral van onder het mistnet opspringen en wegvliegen. Om 14:30 uur besloten we na enig onderhoudswerk in de opstelling te hebben verricht dat het wel welletjes was voor vandaag en hebben we onder een zonbeschenen hemel de netten gesloten. Snel daarna schoof er dikke bewolking voor de zon en vlak nadat we op de Zwaluw arriveerden begon het lichtjes maar gestaag te regenen. Morgen is er weer een dag. Is er morgen weer een dag? Nou, in ieder geval niet een vangdag, want er is een regendag voorspeld met een prognose van 15 mm neerslag en ook nog eens harde wind. Dat wordt dus slaap inhalen.....


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Koolmees 2 / 1
Grasmus 1 / -
Fitis 7 / -
Winterkoning - / 3
Tjiftjaf 3 / -
Merel 1 / -
Rietzanger 5 / -
Roodborst 1 / -
Kleine Karekiet 2 / 2
Heggenmus 3 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Vink 1 / -
Zwartkop 6 / -
Rietgors 2 / -
Tuinfluiter 3 / 2
--------------------------------------------
Totaal: 46 exemplaren, 15 soorten, 8:15 uren