zaterdag 30 juli 2016

Schiermonnikoog 29 Juli 2016 : kelderende vangsten.

De eerste ronde werd gelopen onder dreiging van een zware wolkenlucht en het vooruitzicht van een radarbeeld met een naderend regengebied zo groot als de provincie Utrecht. De ronde leverde slechts 1 terugvangst op, maar wel een leuke. In het grofmazige net tussen sectie 5 en 6 hing een Houtsnip met een ring die ik tot op de dag en rondetijd nauwkeurig 2 jaar geleden had aangelegd…. Da's sterk ! De volgende ronde werd nog net gelopen voor aanvang van de lichte regen en leverde 2 nieuwe winterkoningen, een Boerenzwaluw en een terugvangst van een Grasmus op. Het natte pak dat het tevens opleverde benoem ik maar niet… De lichte regen ging na de derde ronde over in zwaardere gestage regen en dat zorgde voor toch zomaar ineens 5,5 mm regen in de meter. Daarna bleef het uiterst rustig met de vangsten, rondjes van steeds 1 vogel waren meermalen ons deel.
In de pony-weide zien we een bonte vliegenvanger en aan het eind van sectie 8 vliegt een geelgors roepend uit de bosrand het Groenglop op. Voor het gebouw houdt de IJsvogel zich weer regelmatig op bij de nieuwe sloot. Tijdens één van de rondes langs de netten zag Hanneke vandaag nog een blauwe of bruine kiekendief tussen de netten van sectie 6 heen en weer laveren. Alsof ie nu al precies wist hoe die dat doen moest...
Ardie kwam nog even buurten voordat hij met vakantie vertrekt. We lopen samen een rondje langs de netten en Ardie concludeert dat het niet echt nat is in het terrein.
Dat zou dra veranderen….
Ardie is nog niet een uur weg of er komt een bui het eiland op die zich boven het eiland tot een veel zwaardere begint te ontwikkelen dan was verwacht. Een drie kwartier later zitten we met 35,5 mm in de regenmeter, gutst het water van het dak af en spoelt het naast het gebouw de nieuwe sloot in die we in korte tijd zien stijgen.

Foto: de regenpijpen kunnen het even niet aan...


Foto: bij gebrek aan een bezem die nog compleet is moet je dan toch maar je rug opofferen.

Aan de overkant van de weg begint men drukker met trekkers te rijden dan we gewend zijn. Een snel wandelingetje nar de Kooiweg laat het bekende tafereel zien dat we maar al te goed van TV kennen, door diepe plassen fietsende kindertjes. Het hele erf van de Duinhoeve staat blank en op de camping worden tenten en kleding uitgewrongen. Het peil in de Glopsloot is enkele uren later met zo'n 25 cm gestegen en de netten van sectie 6 staan bijna allemaal in het water. Ik trek voor de derde maal vandaag droge kleren aan en begin aan de volgende vogelloze ronde.
In de avonduren hebben we pas weer een opleving met een slaaprondje van ongeveer net zoveel vogels als we tot dan toe voor vandaag op de lijst hadden staan. Het is alsof de vogels het weer vanmorgen al zagen aankomen en zich maar mooi gedeisd hielden.
De Ruggestreeppadden echter… die waren in de late avonduren maar wat blij met de enorme hoeveelheid water in het Glop. Voor het eerst deze week lieten ze zich luidkeels horen.

Dagtotalen (Nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Boerenzwaluw 1 / 0
Fitis 4 / 1
Grasmus 0 / 1
Groenling 1 / 0
Heggemus 2 / 2
Houtsnip 1 / 1
Merel 1 / 1
Roodborst 0 / 1
Tjiftjaf 0 / 2
Winterkoning 2 / 1
witgesterde Blauwborst 0 / 1
Witte Kwikstaart 1 / 0
Zanglijster 0 / 1
--------------------------------------------
Totaal 13 nieuw geringde vogels en
12 terugvangsten = 25 vogels.


donderdag 28 juli 2016

Schiermonnikoog 28 Juli 2016 : een houtsnip op de kop ge....

We begonnen vandaag wederom met een heerlijk rustige ochtend…. Veel tepietende Scholeksters in de polder en de lucht vol meeuwen die naar zee trokken. Te rustig op het vangstfront kunnen we echter wel stellen.
Amper enige ritselindex in de struiken en derhalve in de eerste ronde ook slechts 7 vogels in de netten. Wel weer zware dauw op de netten, vooral in het achterste deel van de opstelling. Het enige kleine zuchtje wind dat er af en toe even stond kwam pal uit het oosten maar dat zou de hele dag nihil blijven.
De drukte die enkele witte kwikstaarten de afgelopen dagen rond de netten van sectie 5 maakten werd vandaag meteen in de eerste ronde verklaard. Er hing een erg jong exemplaar van deze soort in de vrijstaande netten. De eerste ronde werd overigens ondanks het gebrek aan aantallen vogels toch nog een enerverende… ik maakte iets mee wat ik nog nooit eerder met vogels heb beleefd… U kent het fenomeen wel dat mannen voor het doen van een kleine boodschap in het veld altijd een boom opzoeken? Nou deze man had daar in dit geval geen tijd meer voor en besloot om halverwege de opstelling maar even de struiken op te zoeken. Na een zucht van verlichting te hebben geslaakt spatte ineens met wild gefladder een houtsnip op, precies vanaf de plek waar ik…. Juist ja, een houtsnip op z'n kop ge…

De hele dag druppelde ( ! ) door met rondjes van gemiddeld een stuk of 6 vogels. Op volkomen onverklaarbare wijze was het op deze 2e volledige vangdag al helemaal over met de aantallen vogels. Het was en bleef erg leeg in het Glop. Collega-ringer Kees Oosterbeek is op bezoek geweest en heeft het veldlaboratorium en omgeving ontdaan van vele vangspullen van de Calidris-steltloperringgroep. De nachten worden weer donkerder en dus nadert hun 1e zomerse vangperiode met rasse schreden. Verder vanmiddag nog even bezoek gehad van mensen die enkele jaren geleden hier gegevens verzameld hadden voor een artikel over vogeltrek in het Reformatorisch dagblad. Ze hebben zich wederom vermaakt en vele foto's van enkele gevangen vogels kunnen nemen. Aan het eind van de middag naderen er weer enkele buien vanuit het westen. Dat wordt dus weer enige tijd extra rondes lopen.
Tijdens die regenperiode hangt de lucht ineens weer helemaal tjokkievol met mierende meeuwen, werkeleijk een paar duizend doen zich tegoed aan de vele insecten die kennelijk voor de naderende regen zijn uitgestuwd.

's avonds passeert er een veel groter regengebied, maar dat raakt Schiermonnikoog amper, rond het eiland Borken komen ze er echter beduidend minder genadig vanaf… In de voorlaatste ronde hebben we nog een kleine opleving van slapers met wederom een jonge witte kwikstaart. De uilenronde levert voor 12 uur niks op.

Dagtotaal : (nieuw geringd / teruggevangen ) :
----------------------------------------------

Blauwborst - / 1
Braamsluiper - / 1
Fitis 10 / 4
Grasmus 2 / 1
Graspieper 1 / -
Heggemus 1 / 3
Kleine barmsijs 1 / 1
Kleine karekiet - / 5
Koolmees 2 / -
Merel 3 / -
Pimpelmees 4 / -
Rietgors 1 / -
Roodborst 2 / 9
Tjiftjaf 5 / 5
Tuinfluiter 2 / -
Vink 4 / 1
Winterkoning 7 / 4
Witte kwikstaart 2 / -
Zwartkop - / 1
---------------------------------------------
Totaal: 47 nieuw geringd en 36
teruggevangen = 83 vogels.

Schiermonnikoog 27 Juli 2016 : de eerste najaarsdag...

De eerste volledige dag van licht tot donker & met de volledige netopstelling inclusief de grofmazige netten. Er is weer stevig gesnoeid , gemaaid en geharkt in de afgelopen dagen, maar de opstelling staat met de volledige 600 meter. We zijn klaar voor het 26e seizoen en ik voor mijn 25e hier in het Groene Glop...
Net als op de laatste CES-dag wederom een heel erg rustige en stille ochtend, maar de struiken en het gras dropen wel van de dauw. De eerste ronder begon aanvankelijk erg rustig maar, zoals je dan kunt hebben, hingen er op de terugweg waar je bij sectie 3 weer terugkomt inmiddels alweer nieuwe vogels. Voor het gebouw worden we al een paar dagen vermaakt met de aanwezigheid van een IJsvogel die al ongeveer een uur na plaatsen de in de oever van de nieuwe sloot gestoken stok wist te vinden en waarderen… Naast deze IJsvogel hebben we ook al een juveniele blauwe Reiger in de sloot zien paraderen. Er zit al wel wat klein leven in de sloot en we hebben vandaag ook een forse kikker van de kant zien springen. Het is wachten op Stekelbaarsjes, maar daar kon de sloot wel eens te vaak voor droogvallen.

Achteraan in de opstelling hing in de eerste ronde wederom een boerenzwaluw en bij de els die daar vol met nieuwe proppen zit doen de Groenlingen het best wel goed. Op diezelfde plek, net door de bocht, sprong uit het kantje van het pad een Houtsnip op, maar die vloog zo tactisch weg dat ie zich zelfs niet in de verderop staande netten liet invallen. Het geeft wel aan hoe droog dit terreindeel nu staat. Om even voor 7 uur in de ochtend passeert de dagelijkse trein van Spreeuwen die als een breed front dat strekt van de bunker De Wasserman tot voorbij de Heereweg. Het moet om enkele duizenden vogels gaan, al is het nog maar een schijntje van wat het in de beginjaren van het VRS (1992) nog was. We zullen er dit jaar maar heel weinig van vangen want het gras in de schapenweide staat inmiddels veel te hoog wegens het lage aantal schapen dat er dit jaar nog gegraasd heeft. Het is de bedoeling dat de schapen helemaal gaan verdwijnen en er weer pony's in ons deel van de weide komen. We hebben een deel van sectie 6 nog gesloten gehouden want daar zit pal naast de netten nog een houtduif op heel kleine jongen. In de middag hangt er een Sperwer-vrouw in het lange grofmazige net , maar op mij nog steeds niet helemaal duidelijke wijze wist de vogel toch het net te verlaten voordat ik haar goed en wel te pakken had. Waarschijnlijk toch bij één van de gaten in het net uitgekomen….

Vanaf 14 uur hebben we een paar uurtjes lichte regen gehad. Dat frontje verraste ons enigszins want de weersites gaven een prognose voor passage gedurende de nacht. Dat pakte dus even anders uit, 4 mm waren ons deel, verspreid over meerdere buien.
Bij de oudere terugvangsten vandaag een kleine Karekiet uit 2012 en een Spotvogel uit 2013. De laatstgenoemde is dit jaar nu ps voor het eerst teruggevangen en in de tussenliggende jaren altijd 1 of 2 maal in het vroege deel van het najaars-seizoen. Nadat het tegen 19 uur weer echt definitief droog was geworden liepen we nog een paar leuke avondrondes waarbij de boven het terrein rondfladderende zwaluwtjes gezelschap kregen van uit de polder vluchtende ganzen die aan de beheersalvo's poogden te ontkomen.

Dagtotaal ( Nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------
Blauwborst 0 / 1
Boerenzwaluw 1 / 0
Bosrietzanger 1 / 0
Braamsluiper 3 / 0
Fitis 19 / 8
Gekraagde roodstaart 1 / 0
Grasmus 10 / 0
Graspieper 1 / 0
Groenling 3 / 0
Heggemus 3 / 6
Kleine barmsijs 4 / 4
Kleine karekiet 7 / 10
Koolmees 4 / 2
Merel 2 / 1
Pimpelmees 3 / 2
Rietgors 1 / 1
Roodborst 10 / 7
Spotvogel 3 / 2
Tjiftjaf 20 / 3
Tuinfluiter 2 / 0
Vink 6 / 0
Winterkoning 4 / 4
Zanglijster 1 / 2
Zwartkop 1 / 3
-----------------------------------------
Totaal: 110 nieuw geringd en 55 terugvangsten is
165 gevangen vogels.

Aantal soorten: 24

zondag 24 juli 2016

Schiermonnikoog 23 Juli 2016 : de laatste CES-periode van 2016.

Eergisteren zijn we weer afgereisd naar ons geliefde eiland Schiermonnikoog. Na een lang voorjaar met veel nestkastenwerk maar vooral in de staart van het seizoen sterk wisselvallig weer waren we er ook hard aan toe....
Gisteren hebben we tijd genomen om gesetteld te raken, boodschappen in te slaan en hebben we rondgefietst over een del van het eiland. Het lijkt inmiddels in Nederland vrijwel onmogelijk om gewoon een eindje op pad te gaan in de natuur zonder geconfronteerd te worden met jacht. werkelijk in alle uithoeken van het land worden dieren op de huid gezeten en doet jagend Nederland haar uiterste best om vooral zoveel mogelijk vogels over de clinch te jagen die volgens uitleg van vooral bedrijven in de agrarische- en luchtvaartsector schade zouden toebrengen. En zo dus ook zelfs op Schiermonnikoog. En zo kwam het hier gisteravond zover dat we getuige waren van jagers die gewoon met een vuurwapen op de openbare weg staan waar gezinnetjes met kleine kinderen langsfietsen zonder gene grauwe ganzen uit de lucht schieten. Een tafereel dat zelfs in Malta jaren geleden al werd veroordeeld maar in Nederland anno 2016 gewoon getolereerd schijnt te moeten worden midden in een sterk toeristisch bezocht gebied. Helemaal merkwaardig is dan nog wel het fenomeen dat hier nu ganzen bestreden worden omdat ze schade aan de landbouwpercelen zouden toebrengen terwijl de boeren hier op het eiland net hebben bekend gemaakt dat zij plannen hebben de huidige moderne landbouw te willen aanpassen tot een meer extensieve vorm waarin dus als dat werkelijk zo is meer ruimte moet zijn voor vogels als ganzen.

Vanochtend was het dan tijd voor het vervullen van de laatste CES-periode van dit jaar, periode 11. Begonnen met de beste weersomstandigheden die je al ringer in deze tijd van het jaar kunt wensen ; bewolkt, windstil en geen dauw. Het nieuwe pad ligt er prachtig bij, vlak als een landingsbaan. Dat waren we niet echt meer gewend. Het eiland is muis- maar dan ook muisstil. Een enkele Merel, Zwartkop en Winterkoning zit nog te zingen en boven het vangterrein rinkelt het al flink van de gezinnetjes kleine Barmsijs. Laag over het Glop komen met de regelmaat van een intercity groepjes Zilvermeeuwen traag en klagend overvliegen. Hun geluid draagt ver bij de serene stilte van deze ochtend.


Foto : Kleine Barmsijs-man (Carduelis Flammea cabaret) met grote teek achter de oorstreek.


Foto: Boerenzwaluw - man (Hirundo rustica).

Ter hoogte van de Ebelbrug meldt zich de eerste Houtsnip en even verderop in de netopstelling hangt op de scheiding van sectie 7 en 6 nog een exemplaar. In totaal levert de eerste ronde 29 vogels op van meteen al uiteenlopende soorten waaronder ook een mooie adulte boerenwaluw die midden tussen 2 Elzen voor de rietsloot hangt ; waarschijnlijk een slaper dus. In het bos hangt een mooie kleurrijke kleine Barmsijs man. De vogel heeft aan het achterhoofd een behoorlijke volgezogen Teek hangen, zie foto. De Teek wordt voorzichtig verwijderd en verzameld voor het tekenonderzoek waarvoor Martin Duisterwinkel jaarlijks de teken komt ophalen. Het is ook duidelijk dat de Glopsloot door het uitblijven van dauw ook meteen al in trek was. Het terrein is behoorlijk droog, het enigste beschikbare oppervlaktewater in de nabije omgeving bevindt zich nog in de glopsloot en in de nieuwe sloot voor het gebouw. Omdat het rond die sloot nog behoorlijk onbegroeid is kunnen we goed zien dat daar gedurende de hele dag met grote regelmaat vogels gaan water drinken, een serieuze concurrent voor de netopstelling dus.
Opmerkelijke aantallen gevangen vogels waren vandaag vooral de Vinken en de kleine Barmsijzen. Daarnaast natuurlijk de te verwachten aantallen van Fitis en Tjiftjaf, maar dat is in het verleden wel eens stukken beter geweest. Vermeldenswaard waren de terugvangsten van een kleine Karekiet uit 2012, destijds al als na 1 kalenderjaar geringd en nu dus minimaal 6 kalenderjaren oud. Daarnaast een Merel-man geringd in 2010 en nu voor de 28e maal in onze handen. Opvallend aan deze vogel : zowel regelmatig in het voorjaar als najaar gevangen, maar nooit in September…. Pas in Oktober en November is hij weer regelmatig van de partij. Voorts werden in 2013 verse sperwerwonden bij deze vogel vastgesteld.
We hebben gedurende de hele ochtend in een lekker continu ritme kunnen ringen, de vogels werkten perfect mee en de vangsten vilen geen moment stil. Met bijna 120 vogels een mooie afsluiter voor het CES-seizoen dus. Vanmiddag zijn we begonnen aan de snoei van de verdere opstelling waar morgen aan verder gewerkt zal worden. Daarna gaan we van start voor het najaarsseizoen.

Dagtotaal (Nieuw geringd / teruggevangen ) :
------------------------------------------------------------

Boerenzwaluw 1 / 0
Braamsluiper 1 / 0
Fitis 22 / 4
Grasmus 1 / 0
Groenling 2 / 0
Heggenmus 1 / 4
Houtsnip 2 / 0
kleine Barmsijs 14 / 1
kleine Karekiet 2 / 5
Koolmees 1 / 0
Merel 2 / 1
Pimpel 4 / 0
Roodborst 2 / 4
Spotvogel 2 / 0
Tjiftjaf 17 / 2
Vink 10 / 1
Winterkoning 1 / 2
Zanglijster 2 / 1
Zwartkop 1 / 4
witgesterde Blauwborst 0 / 2
------------------------------------------------------------
Dagtotaal 88 nieuw geringd en 31 teruggevangen = 119 vogels.