zondag 6 november 2016

Vlieland 14 Oktober 2016 : minder aankomst maar goede dagtrek.

Wederom behoorlijk wat wind in de polder en dus hebben we weer gevangen met 200 meter netten in plaats van de gebruikelijke 250 meter.Er was minder aankomst dan we inmiddels gewend waren, maar de vangsten liepen zeker nog goed door. En er was wederom goede dagtrek van vooral veel piepers, vinken, kepen en lijsters.
voor de insecteneters is er nog voedsel genoeg, dus de vangsten van late karekieten en tuinfluiters van afgelopen dagen zijn niet eens zo verwonderlijk. Langs het puinpad staat een grote wilgenstruik die van top tot teen helemaal zwartgekleurd is geraakt door de vele uitwerpselen van de talloze bladluizen die nog steeds op de struik zitten.


Foto : kak op een tak. Takje van een wilgenstruik totaal versmeerd met de uitwerpselen van bladluizen waar de gehele wilgenstruik mee vol zat.


Foto: bladluizen op de onderzijde van de wilgenbladeren.


Foto: dreigende bewolking over de 3e Kroonspolder.


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
---------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Merel 50 / 2
Houtsnip 2 / -
Koperwiek 24 / -
Watersnip 1 / -
Zanglijster 41 / -
Pimpelmees - / 1
Roodborst 42 / 13
Koolmees - / 1
Heggenmus 11 / 1
Tjiftjaf 5 / -
Graspieper 4 / -
Zwartkop 7 / 1
Vink 4 / -
Goudhaan 8 / 1
Keep 1 / -
Winterkoning 1 / 1
Rietgors 4 / -
Spreeuw 5 / -
--------------------------------------------------
Totaal: 232 exemplaren, 19 soorten, 10:30 uren.

Geen opmerkingen: