dinsdag 18 oktober 2016

Vlieland 10 Oktober 2016 : Brrrrrrrr..... vorrrrst !

Gisteravond en vannacht heeft het nog 14 mm geregend, maar vanmorgen was het vrijwel helder en dus koud... koud.... En dan realiseerden we ons tot het maken van een eerste klap merels op de vinkenbaan nog niet eens dat het bij het krieken van de dag eventjes 3 graden vroor. Het slagnet protesteerde dan ook even bij het dichttrekken.
De vogels kwamen gewoon weer in stevige aantallen met wederom flinke aantallen roodborsten zoals het hier op Vlieland al 2 weken gaande is.
Meteen vanaf de eerste ronde was het flink aan de bak maar met een goede taakverdeling ging het uithalen, ringen en meten van de vogels prima.
we vingen vandaag ook nog één van de twee Struikrietzangers terug die we in september hadden geringd.
En verder tussen de in totaal 26 goudhaantjes een exemplaar met een recent aangelegde glimmende ring, een Stavanger-Norway-ring. Ik zou er niet gek van opkijken dat deze vogel pas tussen 3 dagen en 7 dagen geleden in Zuid-Noorwegen geringd zal zijn....
Foto : Ring van de Noorse ringcentrale STAVANGER aan een goudhaan / Regulus regulus.

Totalen (Nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------

Tjiftjaf 6 / 2
Koperwiek 44 / -
Struikrietzanger - / 1
Zanglijster 25 / -
Zwartkop 50 / 2
Roodborst 109 / 22
Tuinfluiter 1 / -
Heggenmus 8 / 3
Vuurgoudhaan 2 / -
Graspieper 2 / -
Goudhaan 21 / 5
Vink 1 / -
Winterkoning 4 / 1
Keep 3 / 1
Merel 29 / 5
Rietgors 6 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 353 exemplaren, 16 soorten, 16:29 uren

Geen opmerkingen: