vrijdag 2 september 2016

Vlieland 2 September 2016 : verrek, alleen vertrek !

Bij vertrek vanaf huisje de Zwaluw waren we nog even in de gelegenheid om te genieten van de overdonderend rijkbedeelde sterrenhemel. Nadat we kromgebogen over het stuur de weg naar de vinkenbaan tegen de wind in hadden weten te bedwingen en we alle mistnetten opengezet hadden was er ook nog even tijd voor ochtendrood aan de oostelijke horizon, maar daarna schoof het gordijn van bewolking al snel voor de prachtige coulissen van de Kroonspolders.
De wind draaide vervolgens iets verder door naar de zuidelijke hoek en zou daarna al snel gaan aanwakkeren naar een meer vlagerige wind rond het middag-uur.
We hadden tijdens het openen van de netten weer te maken met een ritsel-index in de struiken van 0,0 en de vogeltrekradar gaaf ook aan dat er aan het begin van de nacht voor Noord-Nederland sprake was geweest van wegtrek, maar dat er daarna vanuit het Noorden danwel Oosten geen nieuwe aanvoer had plaatsgevonden. Kortom : rust op het eiland. De eerste ronde leverde alleen een drietal zwartkoppen op en ook daarna was het maar heel beperkt met de vangsten. Ook bij de zichtbare dagtrek viel het flink tegen, al zagen we opmerkelijk genoeg tegen een uur of 8 ineens 4 merels gelijktijdig op een meter of 30 hoor over de opstelling komen vliegen en in pal zuidelijke richting onverstoorbaar doorvliegen richting Texel. Dat is wel erg vroeg voor mereltrek ! In de loop van de ochtend kwam er nog wat trek van boerenzwaluwen op gang en begonnen er wat groepjes graspieper in beweging te komen. Aan het eind van de ochtend vingen we daaruit nog 4 exemplaren waarvan 3 stuks achter elkaar op het slag. In het hout nam ook nog even een kneu plaats die na een minuut of 10 geduldig wachten toch ineens het slag op dook en vervolgens gevangen kon worden. Onze tweede kneu op onze tweede dag, en de tweede adult.
Verder heeft er nog tot 2 maal toe een Turkse tortel in het hout gezeten, zelfs nog een keertje meekoerend met het lokgeluid, maar deze vogel wist de verleidingen van diverse lokmiddelen op het slag te weerstaan en bezorgde ons daarmee dus niet een nieuwe baansoort op de ringlijst van ringgroep 3e KP.
Rond een uur of 2 was de wind inmiddels dusdanig toegenomen dat we besloten om de brui er aan te geven en de netten te sluiten. Helaas was het toen inmiddels met de graspiepertrek ook helemaal over, dus ook het slag kon worden opgeruimd. Met een stevige wind in de rug fietsten we in amper 10 minuten terug naar de Zwaluw in de hoop dat het morgen nog maar weer een beetje mag meezitten met het weer; het is echter goed voelbaar dat de voorspelde weersomslag er aan zit te komen.


Afbeelding: de registratie van de nachttrek (zwart) of liever gezegd wegtrek op the Flysafe Bird Avoidance Model.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Fitis 5 / 1
Grasmus 1 / -
Tjiftjaf 2 / -
Winterkoning - / 1
Kleine Karekiet 1 / -
Witgesterde Blauwborst - / 1
Sprinkhaanzanger 1 / -
Heggenmus 1 / -
Zwartkop 14 / 1
Graspieper 4 / -
Tuinfluiter 4 / -
Kneu 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 38 exemplaren, 12 soorten, 8:30 uren

Geen opmerkingen: