zaterdag 30 juli 2016

Schiermonnikoog 29 Juli 2016 : kelderende vangsten.

De eerste ronde werd gelopen onder dreiging van een zware wolkenlucht en het vooruitzicht van een radarbeeld met een naderend regengebied zo groot als de provincie Utrecht. De ronde leverde slechts 1 terugvangst op, maar wel een leuke. In het grofmazige net tussen sectie 5 en 6 hing een Houtsnip met een ring die ik tot op de dag en rondetijd nauwkeurig 2 jaar geleden had aangelegd…. Da's sterk ! De volgende ronde werd nog net gelopen voor aanvang van de lichte regen en leverde 2 nieuwe winterkoningen, een Boerenzwaluw en een terugvangst van een Grasmus op. Het natte pak dat het tevens opleverde benoem ik maar niet… De lichte regen ging na de derde ronde over in zwaardere gestage regen en dat zorgde voor toch zomaar ineens 5,5 mm regen in de meter. Daarna bleef het uiterst rustig met de vangsten, rondjes van steeds 1 vogel waren meermalen ons deel.
In de pony-weide zien we een bonte vliegenvanger en aan het eind van sectie 8 vliegt een geelgors roepend uit de bosrand het Groenglop op. Voor het gebouw houdt de IJsvogel zich weer regelmatig op bij de nieuwe sloot. Tijdens één van de rondes langs de netten zag Hanneke vandaag nog een blauwe of bruine kiekendief tussen de netten van sectie 6 heen en weer laveren. Alsof ie nu al precies wist hoe die dat doen moest...
Ardie kwam nog even buurten voordat hij met vakantie vertrekt. We lopen samen een rondje langs de netten en Ardie concludeert dat het niet echt nat is in het terrein.
Dat zou dra veranderen….
Ardie is nog niet een uur weg of er komt een bui het eiland op die zich boven het eiland tot een veel zwaardere begint te ontwikkelen dan was verwacht. Een drie kwartier later zitten we met 35,5 mm in de regenmeter, gutst het water van het dak af en spoelt het naast het gebouw de nieuwe sloot in die we in korte tijd zien stijgen.

Foto: de regenpijpen kunnen het even niet aan...


Foto: bij gebrek aan een bezem die nog compleet is moet je dan toch maar je rug opofferen.

Aan de overkant van de weg begint men drukker met trekkers te rijden dan we gewend zijn. Een snel wandelingetje nar de Kooiweg laat het bekende tafereel zien dat we maar al te goed van TV kennen, door diepe plassen fietsende kindertjes. Het hele erf van de Duinhoeve staat blank en op de camping worden tenten en kleding uitgewrongen. Het peil in de Glopsloot is enkele uren later met zo'n 25 cm gestegen en de netten van sectie 6 staan bijna allemaal in het water. Ik trek voor de derde maal vandaag droge kleren aan en begin aan de volgende vogelloze ronde.
In de avonduren hebben we pas weer een opleving met een slaaprondje van ongeveer net zoveel vogels als we tot dan toe voor vandaag op de lijst hadden staan. Het is alsof de vogels het weer vanmorgen al zagen aankomen en zich maar mooi gedeisd hielden.
De Ruggestreeppadden echter… die waren in de late avonduren maar wat blij met de enorme hoeveelheid water in het Glop. Voor het eerst deze week lieten ze zich luidkeels horen.

Dagtotalen (Nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------

Boerenzwaluw 1 / 0
Fitis 4 / 1
Grasmus 0 / 1
Groenling 1 / 0
Heggemus 2 / 2
Houtsnip 1 / 1
Merel 1 / 1
Roodborst 0 / 1
Tjiftjaf 0 / 2
Winterkoning 2 / 1
witgesterde Blauwborst 0 / 1
Witte Kwikstaart 1 / 0
Zanglijster 0 / 1
--------------------------------------------
Totaal 13 nieuw geringde vogels en
12 terugvangsten = 25 vogels.


Geen opmerkingen: