vrijdag 27 november 2015

27 November 2015 : weer een buitenlandse ring !

Afgelopen nacht heb ik na middernacht nog een rallenronde gelopen. Het was een heel rustige nacht, slechts half-bewolkt en amper wind. De volle maan gaf zoveel licht dat ik amper de lamp nodig had en alles goed kon onderscheiden. Dat zijn de nachten waarin vogels in het donker nog invallen en op de takken gaan zitten. Zo was nu duidelijk gebeurd met spreeuwen en koperwieken. Op de rand van het bos sprong een koperwiek vlak voor me in het net en helemaal achter in de opstelling gebeurde dat met een klein groepje spreeuwen. Ik zag in het schijnsel van de maan minstens 5 spreeuwen tegen de mistnetten vliegen. Daarvan bleef er eentje hangen maar kon nog een heel eind met het net-materiaal opzij vliegen. Ik pakte de vogel snel en begon hem/haar te ontwarren. Als snel bleek de vogel een ring te hebben. Dan denk je in een flits: ' oh, deze heeft al een ring…' maar vervolgens ook: ja, maar.. Zoveel spreeuwen ringen wij hier zelf niet eens. Dat kon wel eens een interessante zijn. En ja hoor ! De ring bleek uit Litouwen afkomstig te zijn. YES ! Onze eerste buitenlands geringde spreeuw ! Wat een volledig onverwachtse vangst… De inloopkooien leverden nog 2 waterrallen op, maar dat terzijde….
Foto's : Spreeuw (Sturnus vulgaris) vrouw met ring uit Litouwen.

De eerste ronde van deze ochtend bleek ineens toch weer een merel-ronde te worden. Bij vertrek zaten er al 3 naast het gebouw dus dat was al een goed teken. In het oosten zat een prachtige ochtendrood maar in korte tijd liep het helemaal vol met bewolking en was het al over met de zonnestralen.
Maar uiteindelijk viel het met de merels enorm mee, of moet je zeggen tegen…. Ik kwam met 14 merels terug waarvan 2 terugvangsten van de afgelopen week. De tweede ronde was het alweer verbijsterend rustig… 1 nieuwe merel en 1 terugvangst. Het werd dus weer zo'n typische touch and go-aankomst. Even kijken of er hier nog wat te halen valt en dan meteen weer verder.
Maar die ronde was wel goed voor de waterrallen, 11 stuks kwamen er uit de inloopkooien ! Redelijk verspreid over de dag bleven de rallen doorvangen. In het bos zag je de vinken en kepen verwoede pogingen doen om vanaf schuin liggende takken en/of de voeten van de bomen bij de in het water drijvende zaadjes van els te komen. F en toe leverde dat een vink in het net op. De sijzen vertikten het weer om ook naar e grond te gaan. Er vliegen er wederom een stuk of 30. slecht 1 exemplaar werkt mee en meldt zich om een ring te krijgen. En zo kwakkelde het door. De laatste afsluitronde voor de mistnetten leverde slechts 1 vogel op. De kooien hadden ook slechts 2 rallen. Later op de avond in de ronde van 22 uur toch ineens weer 6 waterrallen waarvan 4 in de nieuwe 'rallenplein'-kooi. De wind is inmiddels naar overwegend zuidelijke richting gedraaid en aangewakkerd tot 6 bft. Dat betekent dus weer eikenblad in de netten. Ik spendeer dus een aanzienlijk deel van de avond in de peuterspeelzaal. Om blaadjes te peuteren wel te verstaan.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------------

Waterral 17 / 4
Pimpelmees - / 1
Winterkoning 1 / -
Koolmees - / 1
Roodborst - / 2
Spreeuw - / 1
Merel 15 / 8
Vink - / 1
Koperwiek 3 / 1
Keep 3 / -
Zwartkop 1 / -
Sijs 1 / -
Tjiftjaf 1 / 1
------------------------------------------------
Totaal: 62 exemplaren, 13 soorten, 16:44 uren

donderdag 26 november 2015

26 November 2015 : Schiermonnikoog, nieuwe baansoort !

Wat een prachtig begin van de dag was het vanmorgen weer…. Volledig windstil en een prachtige zonsopkomst Maar geen vogels van betekenis in het terrein. Afgelopen nacht heb ik na middernacht nog een ronde met 4 waterrallen gelopen en trof, jawel ( ! ) in kooi nummer 4 een waterhoen aan. Het hoen dat afgelopen week al een keer zat te pitten op het dak van die kooi? Het was de derde van dit seizoen. Vandaag was het weer zo'n opmerkelijke dag waarop je constateert dat er best wel veel Waterrallen in het terrein zitten, maar dat ze amper in beweging komen. Overal hoor je ze knorren en alarmeren, maar lopen… ho maar. Het zou tot in de laatste schemerronde duren eer ik er ineens 3 in een kooi aantref.
Zoals gezegd maar weinig zangvogels in het terrein, er is duidelijk weer meer vertrek geweest dan aankomst. En dat terwijl de radar voor Noord Nederland toch best wel passage van vogels vaststelde. De grafiek liet echter zien dat dit vooral doortrek was die gedurende de nacht terugliep, ons passerende vogels dus. In de ochtend kwamen zichtbaar hoogstens nog groepen ganzen uit het Noorden over, maar die zouden in principe ook nog van de slaapplaats bij de strandvlakte kunnen komen.

In de tweede ronde wordt het echter toch nog even leuk, tijd voor afwisseling. In het lange grofmazige net zie ik helemaal achterin een duif hangen waarvan ik op afstand eerst even denk dat het één van de Turkse tortels is, maar eenmaal dichterbij blijkt het toch iets groters te zijn. Er hangt een holenduif in de bovenste baan van het toch al hoge net ! Als ik de vogel bij de poten beetpak blijkt dat er ook al een ring om zit ook nog. In gedachten begin ik meteen al door de database heen te scrollen, ik kan mij namelijk niet herinneren dat ik hier wel eens een holenduif op de lijst heb zien staan…. Ik heb er op Vlieland al wel eens eentje op het slag gevangen en thuis ring ik ze wel eens in de bosuil-nestkasten, maar hier als geringde soort binnen het VRS kan ik me er niets bij voorstellen. En dat blijkt ; het is gewoon een nieuwe baansoort, hier nooit eerder gevangen sinds 1992, laat staan terug gevangen, ook de avifauna van Schiermonnikoog vermeldt geen ringvangsten van voor 1992, en dat is nu dus wel het geval. Navraag leert dat de vogel echter wel hier op het eiland geringd blijkt te zijn, en wel in de eendenkooi door Theun Talsma.foto's : Holenduif (Columba oenas) adult.

De rest van de dag verloopt zonder echt al te veel opvallende zaken, ik peuter nog de nodige elzenproppen uit de netten in het bos en tussen die bedrijven door besluiten er nog een paar staartmezen opnieuw in de netten te gaan hangen en blijken er nog 2 putters dorstig te zijn geworden en na drinken en een bad in de netten te zijn beland. En op dezelfde manier worden er op deze zo goed als geheel droog verlopende dag ook nog een paar vinken gevangen. Er vliegen nog steeds sijsjes boven het vangterrein, maar het zijn er beduidend minder dan voorgaande dagen.


Foto: Putter (Carduelis carduelis) 1e kalenderjaar man.

Na een doortrek-golf van merels loopt vanzelfsprekend het aantal terugvangsten een paar dagen gestaag op, en zo ook vandaag. Bij die terugvangsten een vrouwelijke vogel die hier op 30 Oktober al is geringd, toen 84,4 gram woog en nu 116,8 gram. Daarbij kun je je afvragen of die na al bijna een maand hier te zijn nog wegtrekt of gewoon wintervet heeft aangelegd en hier lekker blijft. Daarnaast meldt zich nog een merel-vrouw die in Oktober 2012 hier geringd is en nu pas voor het eerst teruggevangen is. Kijk, dat is nou zo'n voorbeeld van merels die zich aan het staartje van het seizoen ineens melden….Foto's : Merel (Turdus merula) Wederom : hoe bont wil je ze hebben....

Dagtotalen (nieuw geringd / terug gevangen):
----------------------------------------------

Holenduif - / 1
Koperwiek 2 / 2
Merel 9 / 17
Putter 2 / -
Roodborst - / 3
Staartmees - / 3
Tjiftjaf 1 / -
Vink 4 / -
Waterhoen 1 / -
Waterral 4 / 4
Winterkoning 2 / 5
---------------------------------------------
Totaal 60 vogels in 24 uur.

woensdag 25 november 2015

Schiermonnikoog 25 November 2015 : rust en herrie...

Vanmorgen op tijd opgestaan om de resterende netten weer open te schuiven. Het was gelukkig inmiddels weer lekker rustig geworden en de maan scheen mij in alle glorie regelmatig bij. Het rustiger weer bracht ook een prachtig ochtendgloren waarbij het superstil was op het eiland. Prachtig geeloranje strijklicht over het eiland, maar ook wolkenluchten boven de Noordzee die veel weg hadden van sneeuwbuien. Tijdens de 1e ronde begon het er plots op te lijken dat zo'n bui toch wel het eiland op zou kunnen komen. En dat deed ie… Ik heb bij de achterste netten gewacht tot de eerste druppels begonnen te vallen en ben daarna teruggelopen. De vogels voelen zo'n bui beter aankomen dan wij doen, dus alles had al een veilig heenkomen gezocht. Die vogels uit de netten gehaald en snel naar het veldlab. De bui loosde in korte tijd 3 mm natte hagel die op de grond meteen smolt.
Het was de eerste uren enorm stil in het glop. Je hoorde echt alleen maar natuurgeluiden…. Kettingzaag, hakselaar, zwarte kraaien en ganzen…. De rallen hadden ook een goede treknacht gehad. Een VER-treknacht wel te verstaan, want ook daarvan waren er duidelijk minder te horen in het terrein en het zou tot ver op de dag duren eer ik er een paar in de kooien had.


Foto: zonsopkomst boven de Banckspolder.

In het bos zitten wel weer enkele kepen te roepen en hoor ik ook weer tientallen sijsjes rondvliegen. Af en toe zit er een Barmsijs bij.
Bij de slagboom zit een groep van welgeteld 28 Turkse tortels op het zandpad te foerageren, niet eerder zag ik er hier zo veel en ook in het binnenland moet je er net een plek voor vinden waar zaad gemorst wordt wil je er zo veel zien. Waar ze op ons paadje naar het gebouw dan wel op zaten te foerageren weet ik niet, opvallend was het wel.

Een paar keer per dag jaagt de havik-vrouw door het glop heen. Dat zijn de rondes dat je dan ineens weer meer vogels in de netten hebt. Soms tref je de Havik net, het is bijna altijd een jonge vrouw. De meeste merels hebben het eiland weer verlaten, wat nu nog rondvliegt en in de netten komt is vaak een terugvangst van een vogel in mindere conditie. Toch zitten er ook wel weer geweldenaars tussen met grote vleugels en met veel trekvet en goed ontwikkelde vliegspier. Af en toe komt er een groep van 20 tot 50 kramsvogels over het terrein, weifelend rondvliegend met de houding van gaan we hier zitten of vliegen we nog een eindje… Het werd dus het laatste.

Vanmiddag nog weer een late tjiftjaf die op de rug hangend in het net al opviel door de bijna hagelwitte buik. De vogel was behoorlijk bleekbruin, maar had nog wel een beetje groenige waas op de mantel, rug en stuit. De poten waren donker maar niet zwart…. Toch weer een kandidaat voor nadere studie, enkele veertjes zijn verzameld. Bij het loslaten maakte de vogel een eentonig wieuw-roepje….Foto's : Tjiftjaf (Phylloscopus Collybita ssp abietiunus?)

Vandaag een paar leuke terugvangsten van vogels met oude ringen ; een vink uit 2012, in de tussenliggende jaren alleen 1 x eerder teruggevangen in Augustus dit jaar. Deze vogel had in de veerpartijen trekjes van een vinkenman, op de vleugelboeg had ze grijze veren en een brede witte baan en op de borst was een duidelijke roze waas te onderscheiden in plaats van beigewit. Tja, het komt niet alleen bij vogels voor….


Foto: Vink (Fringilla coelebs). Vrouw >2e kalenderjaar met mannelijke trekjes.

Verder ook een pimpel uit 2010, toen 1e kalenderjaar en nu dus in z'n 6e kalenderjaar en een trouwe bezoeker die nu voor de 25e maal geregistreerd is. Aan het eind van de middag komen er weer wat buien het eiland op en die intensiveren enigszins. Dat zorgt ervoor dat de laatste ronde niet zo heel veel vogels oplevert. Echter toch ineens wel weer 4 waterrallen waarvan er 2 ruim een week geleden hier geringd waren. De ene is in die periode slechts 1 gram aangekomen (of vergat nu te poepen) en de ander ruim 9 gram….


Foto: Judasoor (Auricularia auricula-judae) op de Vlier bij de ringtafel. Het is duidelijk dat we in een natte periode zitten....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
------------------------------------------------

Waterral 5 / 2
Tjiftjaf 1 / -
Winterkoning - / 1
Pimpelmees - / 1
Roodborst - / 2
Koolmees - / 1
Merel 19 / 14
Vink 2 / 1
Kramsvogel 1 / -
Keep 1 / -
Koperwiek 3 / -
------------------------------------------------
Totaal: 54 exemplaren, 11 soorten, 16:14 uren

dinsdag 24 november 2015

24 November 2015 : Schiermonnikoog, ROEG !

"It weer is guued" of "it weer is min ….." dat is wel duidelijk voor deze week. Sode… wat kan het snel omslaan. Gisteren eindelijk eens een wat rustiger weertype, maar vandaag weer helemaal terug naar af, ROEG zeggen ze in Drenthe dan…
In de nachtelijke uren is de wind al flink toegenomen en een uur voor de dageraad is het al zachtjes begonnen met regenen. Ik ben blij dat ik gisteravond uit voorzorg al sectie 4 en 5 + de grofmazige netten had gesloten. De eerste 2 rondes zijn nog goed te doen, er vallen meerdere koperwieken in (die kennelijk voor de regen naar de grond gaan) en daarvan belanden er een drietal in de netten. Vanaf de derde ronde begin ik met het sluiten van het del van de netopstelling dat nog open stond. Daarna vang ik noodgedwongen nog door met de netten van sectie 1 en 2 waar nog elzenproppen in zitten. Dat is goed beheersbaar en in het bos heeft de wind niet zo veel vat op de netten.
De rallen zijn ook weer een stuk actiever vandaag en laten zich verspreid over de dag vangen. Aan het eind van de middag zit er eentje bij die opgaat voor de grootste en zwaarste die ik ooit in handen heb gehad. Het filter gaat door de database en dat wijst echter uit dat hij/zij met een vleugel van 131 en een gewicht van 166,8 gram nog 9 andere waterrallen voor zich moet laten. Bij dat filteren zie ik overigens ook dat we dit seizoen over de grens van 5000 waterralvangsten heen zijn gegaan. Om precies te zijn zitten er nu 5129 vangsten in het systeem.

Morgen ziet het er met de weersverwachtingen al een beetje beter uit. De radar detecteert boven de Noordzee weer een heel klein beetje beweging. Afwachten maar, als het niks wordt kan ik gelukkig nog verder met proppen peuteren.


Foto: Weer eentje ! Merel (Turdus merula) 1e kalenderjaar man met cremekleurige schubjes op buik, bronsbruine schubjes op de bef en een keelstreep die er niet om liegt.


foto : Vink (Fringilla coelebs) , de prachtige staart van een adulte man.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
----------------------------------------------------

Heggenmus - / 1
Koperwiek 6 / -
Merel 21 / 8
Pimpel - / 3
roodborst 1 / 2
Tjiftjaf - / 1
Vink 2 / -
Waterral 13 / 1
---------------------------------------------------
totaal 59 vogels in 8 soorten in uren.

maandag 23 november 2015

23 November 2015: Schiermonnikoog, de dag die begint met een krent....

en eindigt met een krent... met daartussenin ook nog een krentje.. O.K. ik praat weer in raadselen, hier het verslag.

Om 06 uur schrik ik wakker van een knal tegen een raam van de grote zaal. Ik kijk buiten en zie onder het zijraam een ransuil op de grond zitten ! Het dier is groggy en met de hand te pakken. Hij blijkt te zijn geringd, en wel alhier door Joop van Ardenne in November 2013. De vogel krijgt even rust in een doos en een uurtje later kan ie toch alsnog de vrijheid terugkrijgen. Zittend op het fietsenrek naast het gebouw oriënteert ie zich nog even en vliegt daarna weg, het berkenbos in, door een groep staartmezen scheldend uitgejouwd.
Foto's: Ransuil (Asio otus).

Het is inmiddels een werkelijk prachtige ochtend geworden, geheel windstil, halfbewolkt en een prachtig ochtendgloren is mijn deel. In het terrein is het echter behoorlijk stil. Dat dacht ik al, TE mooi voor vogels. Als er al wat in de lucht zit dan zal het hoog zitten. Op de paadjes bij sectie 8 en 9 knispert de modder als fondant onder mn voeten… het vriest een paar graadjes. Boven sectie 6 vliegt een groep van zo'n 30 houtduiven rondjes boven de eiken, potentiële kandidaten voor een ring.

Het is duidelijk dat het geknor in het riet is toegenomen. Jaja, wel schreeuwen, maar niet lopen… En toch heeft kooi 3 weer 3 waterrallen. Dit is momenteel veruit de best vangende kooi. Ondanks het feit dat ik onderweg totaal geen merels zie komen invallen kom ik toch met 14 exemplaren bij de ringtafel terug, waarbij 2 terugvangsten. Daarbij ook een jong exemplaar met opvallend wiite veerranden in plaats van bruine, zie foto.


Foto: Waterral (Rallus aquaticus).

De weersomstandigheden zijn er volledig naar dat de sijsjes vandaag wel eens naar de sloot zouden kunnen gaan om te drinken. Er vliegen ineens weer een paar groepjes rond, maar gedurende de dag laten zich er maar een drietal in de netten vallen. Vanaf een uur of 11 loop ik enkele rondjes zonder vogels, in de ronde van 13 uur hangt er dan toch een houtduif in het grofmazige net en om 14 uur hangen er ineens weer meerdere vogels. Ter hoogte van de Ebelbrug (roemruchte plek) weet ik waarom. Er klapt een grote roofvogel uit het brugnet om vervolgens weer in het net aan de overzijde van het pad te belanden. Helaas is mijn sprint wederom niet snel genoeg om de 1e Kalenderjaar Havik-vrouw te arresteren. De vogel schiet tussen de bomen door in zuidelijke richting weg. Ik heb nog even mn hoop gevestigd op de grofmazige netten van sectie 6 maar dat blijkt tevergeefs. Jammer dan.
Als ik mijn frustratie sta te verwerken hoor ik een geluid dat in de verte een beetje aan kraanvogwel doet denken. Het blijken 2 wilde zwanen te zijn die laag over het vangterrein pal Noord vliegen. Niet alledaags kan ik wel zeggen…

Aan het eind van de middag vliegt er wederom een havik-vrouw weg uit de top van een oude Els bij de Ebelbrug, dezelfde vogel? In de laatste avondronde is er ineens toch nog een verrassin : er hangt een Bladkoning ! Ik dacht vanmiddag al even een roepje te hebben gehoord… Het is de laatste vangst voor het VRS ooit. Slechts 1 x eerder is er eentje in November gevangen en dat was op de 4e.


Foto : Bladkoning (Phylloscopus inornatus).

In diezelfde ronde ook nog een kramsvogel die duidelijk wilde gaan slapen in ons vangterrein. En daarmee is de koek nog niet op….. In de Rallen-ronde van 19:45 uur zitten er nog weer 5 waterrallen in kooi 4…. Als ik vlak voor het verscheiden van de dag nog een laatste vergeefse poging doe om het aantal nieuwe rallen op 10 te krijgen en daarmee het dagtotaal op 75 springt er op de terugweg in het bos een grote vogel vlak voor me in het laatste net van sectie 1. Een Kerkuil ! Weer een behoorlijk wit exemplaar maar niet wit genoeg om als ssp. Tyto alba alba te bestempelen. Daarvoor heeft deze eerstejaars vrouw nog net iets teveel bruinige plekkejes op de onderdelen. Toch blijft Schier een interessante plek voor nadere aandacht voor die witte exemplaren van deze prachtige uilensoort.
Foto's : Kerkuil (Tyto alba) , 1e kalenderjaar vrouw.


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------

Bladkoning 1 / -
Heggenmus 2 / -
Houtduif 1 / -
Kerkuil 1 / -
Koperwiek 1 / -
Kramsvogel 1 / -
Merel 24 / 8
Ransuil - / 1
Roodborst - / 3
Sijs 3 / -
Staartmees - / 5
Tjiftjaf 1 / 1
Vink 3 / 1
Waterral 9 / 1
Winterkoning 3 / 5
---------------------------------------------------
Totaal 75 vogels in uren.
22 November 2015 : Schiermonnikoog, hoe bont kun je het maken....

Bij dageraad was de lucht halfbewolkt maar zat er al een bui in het Noordwesten. Die kwam net voor de 1e ronde over het eiland en loosde hagel. Dus op dat moment niet zo heel veel activiteit bij en in de netten, hoewel er best wel weer Merels binnen kwamen stuiteren. 18 vogels waarbij al 2 Waterrallen in kooi 8. Op de terugweg van de 'achterbuurt' zag ik een Merel-vrouw door de onderste baan van een net lopen. Bij nadering zag ik dat ze rechtsgeringd was en dat is interessant op een dag nadat je de vorige dag al niet zo heel veel vogels meer terugving. Dus maakte ik maar wel iets meer dan gemiddelde haast met die vogel. Dat was niet geheel onterecht want aan die rechterpoot zat een ring van ringcentrale LONDON…. Een heel interessante vogel want het bleek een vrouw te zijn met een kleed van grijze buik-bevedering, opvallend bronskleurige bef en sterke keelstreping. De vogels die ik er al tijden van verdenk dat het regionale vogels zijn, uit de regio Duitsland Denemarken, noord-Nederland, (eilander merelvrouwen hebben ook dit kleed). Maar deze is dus al eens in Groot-Brittannië geweest. Een heel handige aanwijzing, alhoewel we voor de zekerheid natuurlijk moeten wachten op het antwoord of ze in de wintermaanden in Groot-Brittannië is geringd.Foto's : Merel (Turdus merula) vrouw, met LONDON-ring. Een 'grijze'.

Tijdens de 2e ronde is het weer een tijdje droog geweest en nu blijken er al weer veel meer vogels actief te zijn. Ik hoor en zie Kepen, Koperwieken en enkele Barmsijzen. Sijsjes heb ik niet gezien of gehoord vandaag. Er is onder de merels in het terrein behoorlijk wat onrust en in de schapenweide merk ik waarom. Er hangen diverse merels in de grofmazige netten en in het lange net hangt een eerstejaars Sperwer-vrouw. Als ik deze uit het net heb verwijderd en in een bewaarzak stop zie ik nog net vlak voor mn ogen een andere Sperwervrouw tegen het eerste net van sectie 7 stuiteren en er net zo hard weer uitrollen. Even heb ik nog hoop dat ze tegen een grofmazig net vliegt maar dat weet ze heel handig te vermijden. Ik heb het nakijken…. In het bos hangen ook diverse Merels in de netten en ook daar krijg ik antwoord waarom… In het allerlaatste net (voor deze richting dan…) op de hoek met sectie 1 is een grote vogel aan het opspringen. Sprinten ! Maar de afstand is te groot en ik zie nog net dat de eerstejaars man Havik rechtsgeringd is… wellicht één van de 3 vogels die dit seizoen eerder zijn gevangen (denk ik dan maar…).


Foto: Sperwer (Accipiter nisus) - vrouw, 1e kalenderjaar.

Bij de merels zitten vandaag, meer nog dan voorgaande dagen, exemplaren van alle varianten van bont. Zwartachtige vrouwen, rooie vrouwen, grijze vrouwen, vrouwen met creme-witte veren, mannen met bruinige veren, noem het maar op...

Vanaf een uur of 11 neemt de buienfrequentie weer flink toe, alle neerslag valt vandaag als fijne hagel dat als parelsuiker op gebak de grasrandjes langs de paden versierd. Voor en tijdens die buien komt er een enorme wind vrij (nog steeds noordelijk) met uithalers tot zeker 7 bft en de netten in het bos beginnen weer opnieuw elzenproppen te vangen na een paar dagen pauze wegens afsterven. In de schapenweide hangen inmiddels groene eikenbladeren tussen de verdorde exemplaren. Tijd om daar het achterste grofmazige net te sluiten en ik besluit om ook sectie 4 en 5 dicht te gooien, daar staat het veel te open op de wind. Tussen de buien valt de wind regelmatig vrijwel geheel weg en in 1 van de rondes levert zo'n rustige periode ineens 8 kleine zangertjes op, waarvan 4 tjiftjaffen in 1 ronde. Alle 4 hebben het kleed van 'onze' West-europese Tjiftjaf.
En tussen alle buien en vogels door waren de waterrallen ook nog actief.
Midden op de dag liep ik nog een ronde met maar liefst 8 Waterrallen in de kooien. In de laatste ronde hadden er nog 2 plannen om bij op de lijst te komen maar die moesten nog even wachten.. Want ….
op de deksel van de kooi was een Waterhoen gaan zitten.. Ik ben dus later nog even teruggelopen in de hoop dat ie in de kooi zou zijn gelopen, maar dat was dus niet het geval…. In de loop van de avond is de wind weer flink geluwd en dus kan het rallengeluid weer afgespeeld worden, afwachten wat dat morgen oplevert, nu voor 12 uur in ieder geval nog niets.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-----------------------------------------------

-Sperwer * - / 1
Koperwiek 3 / 2
Waterral 17 / 1
Tjiftjaf 4 / -
Winterkoning - / 3
Goudhaan 1 / -
Heggenmus - / 1
Staartmees - / 3
Roodborst - / 2
Pimpelmees - / 2
Merel 66 / 13
Vink 2 / 1
------------------------------------------------
Totaal: 122 exemplaren, 12 soorten, 16:29 uren