zaterdag 31 oktober 2015

30 Oktober 2015: Vlieland, een rustige dag met een druk eind...

Onze laatste volle dag vangen. Er leek aanvankelijk totaal geen trek te zijn. Het hout achter het slag bleef lange tijd leeg. Wel hadden we een langdurige en prachtige zonsopkomst.

Maar uiteindelijk kwamen er dan toch redelijk wat merels op de baan en begon de ringtrein weer te lopen. We haalden toch nog best wel redelijk wat merels uit de netten. Wederom merels in diverse stadia van conditie, aanvankelijk superfitte vogels, de Usain Bolts, gevolgd door de vogels die veel verder op zee hebben gezeten of in mindere conditie zijn vertrokken, de Woody Allens.... Ook vandaag weer individuen met zeer uiteenlopende kleden, variërend van de grijze vrouwen naar de zwarte vrouwen die bijna niet van mannen te onderscheiden zijn.

We vingen vanmorgen een watersnip in het natte rietnet, en vanmiddag ook nog een bokje op een wel heel erg leuke manier. Ik bleef nog even staan op de plek van waar je het beste het rietnet en de rallenkooi kunt bekijken om zeker te zijn dat er niets in de kooi bewoog. Op het moment dat ik voor mijzelf besloot dat er definitief niets in de kooi zat zag ik ver weg een vogel met een snip-achtig vliegpatroon. De vogel kwam dichterbij en vloog recht op mij af. Op het moment dat de vogel het rietnet naderde en ik kon vaststellen dat het om een bokje ging maakte de vogel ineens een haakse bocht en draaide in een paar scherpe hoeken naar beneden om vervolgens vlak voor mijn ogen in de derde baan van het rietnet te belanden. Ik hoefde maar een paar stappen vooruit te doen om de vogel uit het net te halen waar hij vanzelfsprekend nog heel losjes in lag. Nou ja zeg... dat heb ik nog nooit zo op deze manier meegemaakt.....
Foto's : Bokje (Lymnocryptes minimus).

We wisten ook nog meermalen oeverpiepers te verleiden om in het hout bij het slag te gaan zitten, maar dat resulteerde wederom in maar zeer weinig vogels die echt zo nieuwsgierig waren dat ze ook echt het slag op gingen. Het slag ligt er voor piepers dan ook veel te beschut en verscholen in het groen bij. Één maakte een uitzondering voor ons en dus vingen we pas vandaag onze eerste oeverpieper van deze tweeweekse periode.


Foto: Oeverpieper.
Foto's: watersnip (Gallinago gallinago).

Aan het eind van de middag was het plotseling zo ver... het moment dat ieder jaar vroeg of laat gaat plaatsvinden...
De spreeuwen besluiten om op de baan de duindoornbessen te gaan plunderen. Nadat eerst een klein groepje vanuit het hout de duindoornstruiken voor de vinkershut in durft te duiken volgen er al snel meer en meer en meer en meer.... In korte tijd dringt zich de zure geur van fermenterende duindoornbessen de vinkershut binnen.
Met horizontale bewegingen verplaatsen nieuw arriverende groepen zich gestaag bij de andere foeragerende vogels. In luttele seconden zien we op meerdere plekken de netstokken heen en weer schudden. Dan is het zaak om zo veel mogelijk geduld te hebben. Te vroeg gaan lopen betekent dat de spreeuwen niet echt goed hangen en dat de grootste aantallen er als een speer vandoor gaan. Maar goed, van dat besluit werden we toch al weerhouden want ineens gingen er ook spreeuwen vanuit het hout en vanuit de duindoorns het slag op omdat ze het oog hadden laten vallen op de appels op het slag en natuurlijk ook de waterbak. We bereidden ons al voor op een stevige klap spreeuwen want het slag liep nu heel snel vol. De roerkisten werden klaargezet en Holmer ging aan het slaghout staan. Hij maakte met zichzelf de afspraak dat hij zou gaan slaan als hij een geringd exemplaar zou zien....
Jaaaa, dat is een goede motivatie, maar er liepen er nu toch wel heel veel op het slag en voordat je daar een ring tussen zou vinden..... we staan vervolgens beide in dubio wat nou wel of niet het beste moment is om te slaan... Maar dan wordt dat besluit al voor ons genomen. In een fractie van een seconde schrikken de spreeuwen ergens van en spurten ze als gekken van het slag af, recht op de hut af. Ook in de struiken en in het hout vliegt alles weg en wij staan beide perplex elkaar aan te kijken met de vraag op ons voorhoofd wat er nou eigenlijk gebeurde.... ze moeten van een sperwer zijn geschrokken of zo, maar de karakteristieke alarmtsjek van een oplettend exemplaar is ons volledig ontgaan.
We kunnen nu dus niets anders meer doen dan toch maar de in de netten achtergebleven exemplaren op te gaan halen. Dat bleken er toch nog wel heel wat te zijn, een stuk of vijftig waren er blijven hangen. Dat levert een mooie steekproef op die een beeld kan schetsen van de onderlinge leeftijds- en geslachtsverhoudingen binnen deze zwerm bolletjesslikkers.
Het werd met de afronding van deze dag dus al met al toch nog een latertje want na deze ronde met spreeuwen moest er nog een eindronde worden gelopen waarbij de netten ook nog gesloten moesten worden. Maar goed, geen geklaag want we zitten hier immers om vogels te vangen, op tijd eten schiet er dan gewoon even bij in. Gelukkig hadden we daar afspraken over gemaakt en waren Mark en Frank al naar de Zwaluw teruggekeerd om te gaan koken.
Foto's: De overval door spreeuwen tot vlak voor het moment waarop ze het slag op liepen en het te spannend werd voor foto's....

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
---------------------------------------------------

Waterral 2 / -
Kramsvogel 2 / -
Bokje 1 / -
Zanglijster 4 / -
Watersnip 1 / -
Koperwiek 8 / -
Houtsnip 1 / -
Zwartkop 8 / 1
Oeverpieper 1 / -
Goudhaan 3 / 5
Winterkoning 2 / -
Pimpelmees 1 / -
Heggenmus - / 1
Koolmees - / 3
Roodborst 4 / 5
Spreeuw 65 / -
Merel 102 / 10
Rietgors 2 / -
-----------------------------------------------------
Totaal: 232 exemplaren, 18 soorten, 13:15 urenvrijdag 30 oktober 2015

29 Oktober 2015 : Vlieland, triplet !

Hoe iedere dag hetzelfde lijkt te zijn maar toch weer totaal anders is...
Bij het fietsen van de poort naar de vinkershut springt er een houtsnip van het pad op en zoals later blijkt had Holmer even daarvoor ook al een opspringende houtsnip gezien. Hoewel we onderweg amper lijsterpiepjes boven onze hoofden hadden gehoord lieten zich in de eerste schemer al diverse merels uit de lucht vallen die, zoals merels doen, als een zakje zand op de grond ploften en daarna minutenlang bleven stilzitten om zich te heroriënteren waar ze terecht zijn gekomen en te luisteren waarom hier toch een soortgenoot zo zijn best zit te doen om zich verbaal te doen gelden.... Bij het krieken van de dag ontwaren we er meer en meer op het kleine veldje naast de hut, in het hout rond het slag en op het sintelweggetje. We zijn er van overtuigd dat we een heel goede merelklap kunnen gaan slaan op het slag, maar uiteindelijk neemt 1 merel in het hout het voortouw en geeft het bekende shriee-roepje waarna de ene na de andere in exact dezelfde zuidelijke richting de startbaan richting Texel opgaat..... En dan eindig je met het resultaat dat je blij bent er toch nog 3 te hebben kunnen vangen...

Voor de eerste ronde die we lopen zijn we op veel merels voorbereid en die verwachting wordt bewaarheid. In het allereerste net hangt tussen de merels ook een houtsnip die getuige de kleine veertjes in het net ook al een eindje door het net heeft gelopen... een paar netten verderop treffen we er zowaar zelfs 2 tegelijkertijd aan die we ook nog beide in handen weten te krijgen. Daarmee is dan ook meteen duidelijk dat we de beste houtsnippendag op de vinkenbaan ooit te pakken hebben want tot nu toe hebben we sinds 1997 slechts dagen met in totaal 2 houtsnippen gekend. Later op de ochtend zou er zelfs nog eentje bij komen... Als ik namelijk tijdens de dagelijkse excursie even een tussenrondje loop rolt er eentje uit een onderste netbaan en deze vogel vliegt langs de rand van de wilgenbosjes precies naar het volgende netpaadje waar hij induikt. Ik zie de netstokken niet heen en weer bewegen, maar ga voor de zekerheid toch maar even kijken.... En daar zie ik dat de vogel de dichte bosjes is ingedoken waar hij zich tussen een paar wilgentakken heeft gedrukt. Het is nu nog slechts de vraag of hij/zij eerder opspringt of dat ik mijn handen daarvoor al boven de vogel heb... hij/zij kan immers niet in een zijwaartse beweging vertrekken.... het wordt dus de tweede mogelijkheid want ik ben net iets sneller... Mijn tweede handvangst van een houtsnip is hiermee een feit en we hebben een dag met 4 houtsnippen te pakken !!!


Foto : horen we met een houtsnippentriplet nu bij de Bols snippenclub? Hoop het niet....


Foto's: Merel (Turdus Merula) , man, 1e kalenderjaar. BONT ! We hadden er vandaag weer een par. Van die bonte merelmannen. Zwaar geschubt door vren in andere kleuren, maar geen leucisme.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------

Waterral 1 / 1
Zwartkop 4 / -
Houtsnip 4 / -
Goudhaan 2 / 5
Winterkoning 7 / 1
Pimpelmees 4 / -
Heggenmus - / 1
Koolmees 1 / -
Roodborst 2 / 8
Spreeuw 5 / -
Merel 198 / 8
Vink 2 / -
Kramsvogel 1 / -
Keep 2 / -
Zanglijster 20 / -
Rietgors 1 / 1
Koperwiek 23 / 1
----------------------------------------------------
Totaal: 303 exemplaren, 17 soorten, 11:45 uren

woensdag 28 oktober 2015

28 Oktober 2015: Vlieland, mist en ..... merels !

Een bijzondere dag.... We fietsten naar de vinkenbaan met best wel een redelijk zicht. In het donker was nog amper iets te horen in de lucht. Bij de poort van het schietkamp vlogen een drietal merels onder het groene schijnsel van de nachtverlichting weg en zag ik nog een silhouet van een jagende uil, maar daar hield het wel mee op.
Bij het krieken van de dag begonnen er echter heel wat merels binnen te vliegen en zaten er in no time een stuk of 10 merels in het hout bij de vinkenbaan en zaten er nog eens 10 op het kleine veldje naast de hut. Een goede slag slaan lukte echter niet want de vogels waren zeer ril en sprongen bij het geringste al weer van het slag af. Holmer had in de tussentijd bij één van de achterste netten gezeten om een mogelijk invallende houtsnip te arresteren maar kwam daar vruchteloos van terug. Maar hij had wel een flinke bos met vogelbewaarzakjes om z'n hals hangen. Marc en ik liepen meteen de rest van de ronde langs de dijk met aansluitend nog een extra tussenronde langs de overige netten en troffen onderweg een adulte merelvrouw met een Denmark-ring en een eerstejaars vrouw met een Helgoland-ring. voor vertrek voor die ronde had ik nog een eerste buitenlandse ring bij een merel voorspeld....
Ondertussen hadden we amper in de gaten dat de mist dikker en dikker werd. Vooral de merels bleven er wel om binnen komen. Maar wat voor deze plek wel het meest opmerkelijk te noemen was : er vlogen diverse groepjes kolganzen rond en die zagen we in diverse richtingen langskomen. Duidelijk de weg kwijt door de mist en dan moet je weten dat kolganzen nou niet echt een algemene soort zijn voor Vlieland..... En inmiddels zag Frank dat er op waarneming.nl ook al een kleine Alk in de jachthaven werd gemeld.Foto's : Merel Helgoland en Merel Denmark.

Later op de dag meldde zich zelfs nog een derde buitenlandse ring , Holmer kwam de hut binnen met een heggenmus met een Noorse ring van de centrale Stavanger. We hebben deze periode nu dus al een derde dag met 3 buitenlandse ringen.... dus 9 in totaal.


Foto: Heggenmus met oude ring Stavanger Norway en roodbruin oog als leeftijdskenmerk.

Na de dagelijkse excursie merkten we dat ons geen rust werd gegund door de vogels want ineens kwamen er weer meerdere merels binnenvallen. En dus moesten we maar weer even een tandje bijzetten. Wat echter meteen opviel bij de eerste vogels die ik uit die nieuw aangekomen groep merels begon te ringen en meten was dat ze vrijwel allemaal geen of slechts iets trekvet hadden, maar dat ze vrijwel allemaal de vliegspier kennelijk maximaal hadden moeten aanspreken want deze waren ingeteerd tot bijna het minimale.
En daarmee hebben we zeer waarschijnlijk mooi binnen één dag weten te onderstrepen hoe het op zee waarschijnlijk werkt. De hele hausse aan vogels vertrekt vanaf het vertrekpunt waar ze zich de afgelopen dagen massaal hebben voorverzameld en vliegen allemaal de zee op. Vervolgens belanden ze in dat deel van de Noordzee waar de mist flink aan het opkomen is. En dan begint het zoeken naar de richting waarop ze hadden ingezet. De meest fitte vogels zijn daaruit de vogels die wij als eerste op het eiland zien arriveren. De rest zijn vogels die al veel harder moeten werken omdat ze al vertrokken in een net iets mindere conditie dan hun soortgenoten. En dat zijn dan dus de vogels die pas na de middag Vlieland weten te bereiken met dus volledig opgebruikt trekvet en inmiddels ingevallen vliegspieren, soms tot bijna het meest minimale. Het is nu dus even een kwestie van afwachten waar en wanneer die buitenlandse ringen zullen zijn aangelegd, recent ? In het voorjaar? Als nestjong? Dat zal wellicht veel duidelijk maken en deze vangsten wellicht in een ander perspectief plaatsen

We hebben vandaag zowaar ook nog eens de grens gepasseerd door de 10.000-e ring van dit seizoen aan te leggen. Het zal een merel zijn geweest... Slechts 3 andere seizoenen gingen aan ons voorbij met ook meer dan 10.000 vogels geringd....


Foto: uitzicht op de mistige,dampige 4e Kroonspolder.


Foto: Merel Geert was ook van de partij.

Om half vier heb ik de vinkenbaan verlaten om even wat slaap in te halen. Holmer en Marc blijven op de baan achter en blijken nog even extra druk te zijn geworden met invallende vogels (onder andere spreeuwen) in combinatie met langzaam startende regen... We wachten af wat de merels morgen gaan doen...

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Winterkoning 3 / -
Goudhaan 7 / 5
Heggenmus - / 1
Vuurgoudhaan - / 1
Roodborst 4 / 2
Zwarte Mees 1 / -
Merel 243 / 11
Pimpelmees 2 / 1
Zanglijster 9 / -
Koolmees - / 1
Koperwiek 13 / 1
Spreeuw 23 / -
Zwartkop 5 / -
Keep 3 / -
Tjiftjaf 3 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 340 exemplaren, 16 soorten, 11:45 uren

dinsdag 27 oktober 2015

27 Oktober 2015 : Vlieland, ggen aankomst, wel mist...

Holmer was al extra vroeg op de baan aanwezig in de hoop nog wat met houtsnip te kunnen proberen. Dat viel tegen, de wind was inmiddels toch al wel weer aangewakkerd tot ruim 4 bft en dat zorgde in combinatie met de volle maan nou niet echt voor de beste omstandigheden... Tijdens het wachten bij de netten zagen we wel meerdere waterrallen invallen. Om de één of andere reden blijft het vangen daarvan dit jaar flink teleurstellen....
Die volle maan leek vanmorgen vroeg wel heel veel op de superbloedmaan van vorige week. Laag aan de horizon stond ie te reflecteren dat het een lieve lust was, Prachtig gehuld in een oranje gloed die bij het krieken van de dag alleen maar donkerder werd.
Het bleef opmerkelijk stil bij het lopen van de eerste ronde. Waar bleven al die vogels nou die Holmer zich gisteravond rijk had zitten rekenen...
Net als voorgaande dagen vangen we ook vandaag weer een paar winterkoningen, klaarblijkelijk doortrekkers, maar we hebben er nog amper echt vogels met vet bij gezien.
We zagen amper vogels vliegen en er leek ook maar heel weinig van over het duin aan te komen.
En om het allemaal nog maar meer negatief te maken kwam er vanaf 9 uur ook nog mist opzetten ook. De vangsten liepen meteen helemaal terug tot minimaal. Toch levert zo'n dag wel heel mystieke beelden op waarbij de met een beetje fantasie in combinatie met vermoeidheid maar zo de ridders van de ronde tafel door de polder ziet passeren....

Om 11 uur ontvingen we weer de bezoekers voor de excursie. We lieten ze maar snel de ringershut binnenkomen want het was buiten ronduit waterkoud.
Tijdens de excursie maakten we even een opleving in de vangsten mee, maar dat was maar van korte duur. Na het middaguur zakte het weer net zo hard in. Wel vingen we in de resterende rondjes nog een frater en een geelgors, beide nieuwe jaarsoorten.


Foto's : Geelgors, vrouw 1e kalenderjaar.


Foto: Frater.

Met hangen en wurgen hebben we onszelf vermand en wisten het nog tot 16 uur vol te houden, daarna gingen de netten dicht en was het weer welletjes voor vandaag. De totaalstand valt nog niet eens tegen ten opzichte van het gevoel dat je er in het veld bij kreeg...


Foto : de Kroonspolder in nevelen gehuld.


Foto: I will survive....

Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen):
--------------------------------------------------

Winterkoning 6 / 1
Vuurgoudhaan 2 / 1
Heggenmus 2 / -
Pimpelmees 1 / -
Roodborst 4 / 5
Koolmees - / 1
Merel 44 / 2
Spreeuw 4 / -
Zanglijster 5 / -
Keep 2 / 1
Koperwiek 12 / -
Frater 1 / -
Zwartkop 16 / -
Geelgors 1 / -
Goudhaan 6 / 5
Rietgors 1 / -
--------------------------------------------------
Totaal: 123 exemplaren, 16 soorten, 9:30 uren

25 Oktober 2015 : Vlieland : magere dag met vet toetje, 26 Oktober : het regent vogels....

Het wordt saai, wederom geen aankomst en dus kunnen we weer slechts putten uit al wat er al op het eiland aanwezig is. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.... Kortom, een nogal saaie dag die zo ineens toch wel werd opgefleurd door de vangst van een Cetti's zanger ! Dat is al weer lang geleden, de laatste was alweer in 2009. dit is het vijfde individu voor VRS Vlieland. De andere vangsten duidden duidelijk op een lokaal broedgeval, maar dit ene individu zo laat in het jaar...???
Na het middaguur zakte het al weer snel in met de vangsten, om 14 uur werd de terugreis naar 'De Zwaluw' weer ingezet. Om 17 uur zijn we toch nog even weer terug naar de baan geweest om nog wat te proberen met mogelijk invallende houtsnippen. Dat leverde geen houtsnip op , maar wel..... een bokje dat het net in stoof, meteen gevolgd door een uil. Het bleek een ransuil te zijn die Holmer na een flinke spurt te pakken wist te krijgen.... een NIEUWE SOORT voor de VRS-Vlieland ! En een uurtje later volgde er zowaar nog eentje, ditmaal een velduil ! Dat was dan de tweede voor de VRS, de eerste ving ik in 2009 met de blote hand, een moment dat ik nooit zal vergeten. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor deze avond... Jeemig.


Foto's: Cetti's zanger (Certhia cetti) Het 5e exemplaar voor VRS Vlieland.
Foto's: Velduil (Asio flammeus).
Foto's: Ransuil (Asio Otus).


Foto: En zo zagen de radarbeelden op de BIRDTAM er aan het eind van de dag uit. In ons deel van Nederland in ieder geval lichter dan ten oosten en zuidoosten van ons. En op grote hoogte.....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------

Waterral 2 / -
Zanglijster 1 / -
Waterhoen 1 / -
Koperwiek 1 / 1
Bokje 1 / -
Cettis Zanger 1 / -
Ransuil 1 / -
Zwartkop 2 / 1
Velduil 1 / -
Goudhaan 2 / 3
Winterkoning 3 / 2
Pimpelmees 2 / 3
Heggenmus 1 / -
Koolmees 1 / 3
Roodborst - / 7
Spreeuw 1 / -
Merel 7 / 10
Vink 1 / -
------------------------------------------------
Totaal: 59 exemplaren, 18 soorten, 9:15 urenMaandag 26 Oktober 2015 : en het regent weer vogels....

Nog steeds een beetje zwevend door de voor het eiland unieke uilenvangst van gisteravond fietsten we in alle vroegte (vaarwel zomertijd...) naar de baan. De piepjes van merels die we gisteravond vrijwel onafgebroken over ons heen hoorden komen waren vrijwel verdwenen. Slechts af en toe klonk een snerpende shriiiieee van een koperwiek of de korte tik van een zanglijster, maar merels hebben we onderweg eigenlijk hoegenaamd niet gehoord. Ook bij de met groene lampen verlichte poort van het schietkamp zat in de duisternis slechts 1 merel. Bij de vinkenbaan aangekomen is Holmer meteen met geluid bij de netten gaan zitten in de hoop dat er in de eerste schemer nog een houtsnip zou invallen die hij dan vervolgens uit het net kon vissen. Dat liep niet zoals verwacht.... hij ving er deze ochtend namelijk twee.
De eerste ronde toonde al aan dat het er waarschijnlijk naar ging uitzien dat we weer eens een dag in 'triple figures' zouden gaan krijgen. Tijdens de ronde van 9 uur ging er ergens in de lucht kennelijk een soort van luik open waardoor een gestage stroom vogels naar beneden kwam zeilen. We zagen binnen 5 minuten het hele beeld in de polder veranderen van hier en daar een vogel in het landschap naar overal vogels in de lucht, de struiken en op het grasveld. Vooral de enorme groepen kramsvogels van enkele honderden per groep waren indrukwekkend, maar er kwamen minimaal net zo veel koperwieken uit de lucht zeilen. Dat beeld kennen we weer... hele groepen die het vleugelroer uitzetten en al afremmend de polder in komen zakken. Bij kramsvogels en koperwieken is dat een beeld van allemaal individuen die ieders hun eigen landingsbeweging maken, maar bij de spreeuwen gaat dat zo synchroon als je maar kunt verzinnen...


Foto: Net na de slag van een klap spreeuwen. Sorry Marc....


Foto: Een hele groep spreeuwen uit een klap bewaren we in een zogenaamde roerkist, Holmer demonstreert hier de werking.

Naast al dit geweld zat er ook allerlei ander spul in de lucht. Tijdens de rondes hoorden en zagen we groepjes kepen en vinken, kneuen, oeverpiepers, een enkele geelgors, Heggenmussen, sijsjes en gaandeweg de ochtend steeds meer spreeuwen. In het hout van de vinkenbaan heeft nog enige tijd een Turkse Tortel gezeten.
De stroom aanvoer ging op hetzelfde niveau door tot zeker 10 uur. En met het verstrijken van de tijd verschenen er meer en meer groepen spreeuwen. Daarvan hebben we tussen de bedrijven door nog 2 maal een slag kunnen slaan op de vinkenbaan en haalden we er ook regelmatig enkele uit de mistnetten. De spreeuwen uit de eerst vangsten hadden nog een geur van stallen en guano bij zich, maar gaandeweg de dag veranderde die geur in een heel fruitige omdat de ene na de andere spreeuw zich in de duindoorns liet zakken die vlak voor de hut stonden. Het ging net als afgelopen week met de lijsterbessen, je zag ze minder worden aan de struiken. En zo werkten we zonder eigenlijk een rustig moment door tot het eind van de middag. Om vervolgens nog even te stoppen met een avondronde met een net waar 21 spreeuwen in hingen.... En zo werd het ondanks de wissel naar wintertijd toch gewoon weer 20 uur eer we de baan weer achter ons konden laten....


Foto: Spreeuwen in de hoofdvoedselbron van dit moment : Duindoorn.


Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Zwartkop 31 / 2
Waterhoen 2 / -
Tjiftjaf 1 / -
Houtsnip 2 / -
Goudhaan 29 / 4
Grote Bonte Specht 1 / -
Vuurgoudhaan 6 / 1
Winterkoning 5 / -
Staartmees 5 / -
Heggenmus 1 / -
Zwarte Mees 1 / -
Roodborst 18 / 7
Pimpelmees 1 / 1
Merel 77 / 4
Koolmees 1 / -
Kramsvogel 6 / -
Spreeuw 109 / -
Zanglijster 10 / -
Vink 2 / -
Koperwiek 134 / -
Keep 8 / -
Grote Lijster 1 / -
-----------------------------------------------------
Totaal: 471 exemplaren, 23 soorten, 12:00 uren

zondag 25 oktober 2015

24 Oktober: Vlieland, geen verandering.

Maar wel een dag met ineens weer wat meer zwartkoppen en (voor wat het voorstelt...) goudhaantjes.
We beginnen de ochtend met stevige wind, 5 beaufort uit de Zuidwesthoek, niet echt de beste omstandigheden..... Tijdens het openschuiven van de netten vangen Holmer en Marc alweer 2 bokjes in de modder bij de netten. Het jaartotaal van die soort staat nu op 9 stuks.
Er worden, gezien de omstandigheden, toch 2 best wel leuke rondjes gelopen met van alles wat, maar er wordt wel geconstateerd dat er opnieuw geen aankomst van betekenis is van merels. Overal in de struiken hoor je af en toe meesjes piepen, vangen is echter minimaal dus het zullen wel lokaal bekenden zijn.
Tijdens het wachten op een volgende ronde horen we ineens een enorm gekekker aan de overkant van de vierde Kroon's polder. We zien 2 slechtvalken op hoge snelheid achter elkaar aan vliegen en elkaar schreeuwend aanvallen. Na enige schermutselingen vliegt 1 vogel ineens met de prooi die de andere daarvoor in de klauwen had weg. Precies richting de strandovergang waar ik gisteren een juveniele slechtvalk op het strand zag zitten. Wat een prachtige waarneming, maar of het nou het stelen van of een overdracht van een prooi was?

Na de excursie die vandaag door een gezin en 1 extra dame werd bezocht zakten de vangsten weer flink in. Toch zaten er ineens weer een paar mezen in de omgeving van het slag en in de tijd dat Holmer met de vogelbewaarzakjes aan het uitkloppen was wist ik nog 4 koolmezen op het vinkenbaantje te vangen. Twee ongeringde vogels en 2 terugvangsten van NIOO-projectvogels. De spreeuwenmeutes waren er vandaag ook wel weer, maar lieten zich zeker niet zo massaal, laat staan, actief foeragerend zien. We kwamen er regelmatig weer flinke grepen laag over onze hoofden scheren als ze hoogte winnend richting Texel kwamen overvliegen. Iedere keer toch weer indrukwekkend die spreeuwen.

In de avondschemer zagen we vanuit de woonkamer van de Zwaluw nog weer een klapekster wiegend op de wind zitten te spieden op prooi vanuit één van de zeedennen in het duin, waarschijnlijk slaapt hij/zij er ook.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
--------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Tjiftjaf 1 / -
Bokje 2 / -
Goudhaan 18 / 5
Winterkoning 1 / -
Vuurgoudhaan 1 / 2
Heggenmus 1 / -
Pimpelmees 1 / -
Roodborst 3 / 4
Koolmees 2 / 2
Merel 7 / 7
Spreeuw 1 / -
Zanglijster 2 / -
Vink 2 / -
Koperwiek 5 / -
Rietgors 1 / -
Zwartkop 13 / 1
------------------------------------------------
Totaal: 83 exemplaren, 17 soorten, 7:00 uren.