zaterdag 12 september 2015

11 September 2015: Vlieland : veel meer vette vogels.

UNDER CONSTRUCTION

Vandaag niet echt overtuigend duidelijk aankomst, wel was er veel vertrokken getuige het wederom lage aantal terugvangsten. De meeste wartkoppen van vandaag hadden flink veel lichaamsvet hetgeen niet duidt op het achter de rug hebben van een treknacht...
Ook vingen we nog een 1e kalenderjaar Bosrietzanger, een laat exemplaar waar nog niks mis mee was, vol en rondom in het vet met een gewicht van maar liefst 16,3 gram !

Wel kwamen vanmorgen vroeg tijdens de eerste ronde een paar zanglijsters binnen ; 2 vingen we er slechts van.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------

Waterral 1 / 0
Bosrietzanger 1 / 0
IJsvogel 1 / 0
Kleine Karekiet 2 / 0
Grote Bonte Specht 1 / 0
Sperwergrasmus 1 / 0
Heggenmus 0 / 1
Tuinfluiter 2 / 1
Roodborst 2 / 0
Zwartkop 64 / 3
Gekraagde Roodstaart 2 / 0
Fitis 4 / 0
Sprinkhaanzanger 1 / 0
Vuurgoudhaan 2 / 0
-----------------------------------------------------
Totaal: 89 exemplaren, 14 soorten, 10:15 uren

donderdag 10 september 2015

Vlieland : netten openschuiven met vuurwerk...

UNDER CONSTRUCTION

Het was weer een heerlijk heldere stille nacht met wederom een magnifieke sterrenhemel. Bij vertrek stond de grote beer precies over de volle lengte pal boven het dak van het huisje de zwaluw. In het Oosten kwam het alweer iets kleiner geworden sikkeltje van de maan in een warme oranje gloed net boven de toppen van de sparren in het Bomenland uit.

De fietstocht was een makkie want de doorstaande oostenwind hadden we pal in de rug. Op de baan aangekomen snel begonnen met het openschuiven van de netten. Achteraan bij het laatste net in de opstelling schrok ik mij ineens rot. Aan alle kanten werd ineens geschoten en even later schoten er meerdere oranje lichtkogels omhoog.
De gehele polder en mistnetopstelling stond volop in het licht en aan alle kanten gingen de vogels de lucht in; die waren we dus al kwijt voor we begonnen met vangen....
Het is maar goed dat Carl Zuhorn ons gisteren nog inseinde dat er een oefening van het korps commando's gehouden zou worden, want anders waren er allerlei andere gedachten door ons hoofd gegaan...


Foto: Wilgenhoutrups.


Foto: de tweede IJsvogel (Alcedo Atthis) van deze week.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------

IJsvogel 1 -
Grasmus 1 -
Graspieper 1 -
Tuinfluiter 8 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 30 -
Roodborst 3 1
Tjiftjaf 1 -
Gekraagde Roodstaart 10 -
Fitis 14 -
Paapje 1 -
Vuurgoudhaantje 4 -
Sprinkhaanzanger 2 -
Grauwe Vliegenvanger 1 -
Rietzanger 2 -
Bonte Vliegenvanger 7 -
Kleine Karekiet 2 1
Pimpelmees 1 1
Sperwergrasmus 1 -
Groenling 2 -
----------------------------------------------------
Totaal: 98 exemplaren, 20 soorten, 10:45 uren

woensdag 9 september 2015

Vlieland : Wow.... windstil !

Maar ook geen vogels van betekenis....
Bij vertrek vanaf de zwaluw bleek het totaal windstil te zijn geworden. Maar het bleek ook al meteen dat dit na zoveel regenval in de afgelopen week meteen grondmist veroorzaakt. Hoe dichter ik bij de vinkenbaan kwam aanfietsen hoe dichter de deken van mist ook werd. Tijdens het openschuiven van de netten merkte ik dat de prachtige sterrenhemel op onze plek een mooi zichtbare samenstand in beeld bracht. De krimpende maan was nog een klein sikkeltje en schuin linksonder stond daar Venus duidelijk zichtbaar met links daarnaast op exact dezelde lijn Mars. Prachtig.


Foto: Bij het krieken van de dag : de Maan en Venus.... Mars is op de foto niet zichtbaar.

De ritselindex tijdens het openzetten van de netten was wederom nul. Op de terugweg naar de ringhut hingen de druppels van de grondmist al dik aan de loodrecht naar beneden hangende netten. Afschudden geblazen dus. De eerste ronde (die eigenlijk ook gewoon weer een afschudronde was) leverde dan ook slechts 3 vogeltjes op. En het zou niet veel beter worden tot het moment dat rond een uur of negen de laatste druppels op de netten opgedroogd waren. Daarna kwam er wat meer beweging in de struiken, maar het was al wel duidelijk dat het voor Vlieland geen topdag zou gaan worden. In de polder was vandaag duidelijk wel meer gaande, zo zagen we onder andere een toename van de aantallen goudplevieren.
Tevens af en toe een paar watersnippen en de grauwe ganzen pendelen weer tussen Texel en Vlieland. Als de zon sterk genoeg is om de nodige insecten in beweging te brengen zien we meteen meer jagende vogels, onder andere een aantal tapuiten waarvan we er op een gegeven moment 3 tegelijk in het hout hebben zitten.... later weten we er eentje in het dijknetje te vangen, een nieuwe handsoort voor de uit Spanje afkomstige Enrique Rubio die ons gisteravond is komen versterken.


Foto: Tapuiten (Oenanthe oenanthe) in het hout.

Er zijn op veel plaatsen ineens weer libellen actief, allemaal vandaag of recent uit hun cocon geslopen en in de meeste gevallen nog een beetje kleurloos.
Tijdens het ringen hoor ik op een gegeven ogenblik een IJsvogel recht over de ringhut komen vliegen. We kunnen op de MP3-speler helaas geen geluid van die soort vinden....
Carl Zuhorn brengt ons weer een bezoek en hij neemt op de terugweg een aantal overbodige bewaarkisten en een kapotte stoel uit de ringhut mee. In de ronde na zijn vertrek vangen we een..... juist ja, IJsvogel !


Foto: Ijsvogel, (Alcedo Atthis), 1e kalenderjaar.

In de avonduren blijkt op de website van de vogelradar (The Flysafe Bird Avoidance Model) dat boven het Waddengebied toch wel nachtelijke trek is geweest maar dat na middernacht de meeste vogels van een luchtlaag op 2 km hoogte een daling hebben ingezet tot op 200 meter of lager, zie de grafiek hieronder. In het veld hebben wij daar in ieder geval niets van gemerkt. Morgen dan toch maar wel?Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen) :
-----------------------------------------------

IJsvogel 1 / 0
Grasmus 0 / 1
Roodborst 3 / 0
Tuinfluiter 6 / 0
Witgesterde Blauwborst 1 / 0
Zwartkop 17 / 0
Tapuit 1 / 0
Tjiftjaf 5 / 0
Sprinkhaanzanger 1 / 0
Pimpelmees 0 / 3
Rietzanger 3 / 0
Rietgors 1 / 1
Kleine Karekiet 7 / 0
-----------------------------------------------
Totaal: 51 exemplaren, 13 soorten, 8:15 uren

dinsdag 8 september 2015

Vlieland : overgangsdag?

De wind ging er gisteravond laat behoorlijk uit dus de verwachtingen voor wat de dag van vandaag zou brengen waren hooggespannen. Bij vertrek bleek het buiten te miezeren, heel lichte motregen kwam van zee het eiland opdrijven en die motregen bleek ook zilt te zijn. Maar goed, nat werden we er gelukkig niet eens echt van.
Op de vinkenbaan aangekomen bleek de ritsel-index echter behoorlijk tegen te vallen, 1 op een schaal van 10 is natuurlijk niet echt veel maar wel een begin... De eerste ronde leverde helaas maar een paar vogeltjes op maar daar zat meteen wel wat leuks bij. Niet alleen een adulte tapuit, maar ook een adulte witgesterde Blauwborst met een al wat oudere BRUSSEL-ring. Dat is denk ik de eerste in ons bestand van die soort met een Belgische ring. Het ligt voor de hand dat de vogel tijdens een vorige reis zuidwaarts in België geringd zal zijn en het is heel aannemelijk, zeker gezien de hoeveelheid lichaamsrui, dat de vogel hier op het eiland heeft gebroed. Ook de tweede ronde bleef het erg rustig en dan bekruipt je al een beetje het gevoel dat dat waarschijnlijk dan wel de toon van de dag zet. En zo geschiedde.... maar goed, het was heerlijk om met dit rustige weer in het veld te zijn en er viel ook veel te genieten van wat er allemaal plaatsvond in de polder. En de kwaliteit van de dag zat het uiteindelijk in de leuke soorten. Opeenvolgend kwam een Fluiter en een Paapje tussen de andere vogels naar de ringtafel.


Foto: Fluiter (Phylloscopus Sibilatrix).


Foto: Paapje (Saxicola rubetra).

Om 11 uur was het alweer tijd voor de Dinsdag-excursie. De 6 deelnemers hebben we een leuk aantal vogelsoorten kunnen laten zien met als klapper een Draaihals ! Voor de meeste mensen een totaal nieuwe ervaring, niet alleen het zien van vogels op zo'n korte afstand, maar ook het horen van het bestaan van zo'n mooie vogel met zo'n toepasselijke naam. De vogel werkte ten aanzien van die naamgeving ook volledig mee en gaf een demonstratie van heb ik jou daar....


Foto : waarom staat de wereld op z'n kop????? Draaihals Jynx torquilla.


Foto: Dat is beter.... Draaihals (Jynx torquilla).

Na de excursie was het met het vangen ook weer zo goed als gebeurd. We hebben duidelijk een ochtend gehad waarbij gedurende de nacht best wel trek moet hebben plaatsgevonden, maar waarbij het motregenfront de vogels duidelijk landinwaarts moet hebben gedwongen ; resultaten op andere ringlocaties illustreren dat eigenlijk wel.....

De dag werd verder gevuld met het uitvoeren van diverse onderhoudsklusjes, zoals het opsporen van de oorzaak van het defect van 1 van de luidsprekers. Na een klauter- en klimexpedities in de diepe jungle van de vinkenbaan bleek dat een deel van de geluidskabel door onder hun gewicht ingezakte struiken terecht was gekomen en daar flink aangevreten was door ratten of konijnen. Slechts een paar draadjes van de koperen kern zaten nog aan elkaar en waren ook nog eens groen gecorrodeerd...
Verder hebben we op het slag één van de lurven vernieuwd en op die plek ook de schep met het scharnierpunt vervangen. Zal de oude schep daar er al vanaf medio jaren 70 hebben gezeten??? Zo zag hij er wel uit...
Foto: vervangen van een schep met scharnierpunt op de vinkenbaan.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------

Draaihals 1 / 0
Kleine Karekiet 5 / 4
Heggenmus 1 / 0
Braamsluiper 1 / 1
Roodborst 1 / 0
Tuinfluiter 4 / 0
Blauwborst 1 / 0
Zwartkop 3 / 0
Witgesterde Blauwborst 0 / 2
Fluiter 1 / 0
Gekraagde Roodstaart 1 / 0
Fitis 0 / 1
Paapje 1 / 0
Bonte Vliegenvanger 2 / 0
Tapuit 1 / 0
Koolmees 1 / 3
Sprinkhaanzanger 1 / 0
Rietgors 1 / 0
Rietzanger 2 / 1
-------------------------------------------------
Totaal: 39 exemplaren, 19 soorten, 8:45 uren

maandag 7 september 2015

7 September 2015 : Vlieland, minder wind, meer vogels. Nou ja.....

Al bij vertrek in het donker bleek dat de wind toch wel duidelijk is teruggevallen met 2 bft naar 5 bft uit nog wel steeds Noordwestelijke richting. Aanvankelijk begonnen met, net als in de afgelopen 2 dagen, 150 meter en dat vanaf 10 uur uitgebreid naar de volledige opstelling omdat de wind inmiddels was afgezwakt naar 5 bft.


Foto: Nog steeds zijn we niet van de buien af....

Het bleef in de eerste rondjes onveranderd rustig, maar pas na een uur of 11 begon er wat meer schot in de vangsten te komen. Meest opmerkelijk was de toename van het aantal grasmussen in de struiken rondom de vinkenbaan.
En ronduit curieus is wel het feit dat ik er voor deze September-periode 3 vangsessies over heb gedaan om de zwartkop nog als nieuwe weeksoort te kunnen noteren. Bij de 6 individuen die vandaag gevangen werden 1 exemplaar met een 'niet van ons'-ringnummer en een volvet exemplaar met al een gewicht van 25,3 gram....
Verder vandaag nog weer mooi wat werkzaamheden op de baan kunnen verrichten, vooral weer snoeiwerk van inmiddels te dicht op de netten hangende braamtakken en over de paden gewaaid riet, maar ook nog weer een aantal netten strakker afgeschoord en van nieuwe spanlijnen voorzien. Op het slag heb ik uit de badkuip de nodige grasplaggen verwijderd die daar door een voorganger ingelegd waren met waarschijnlijk de verwachting dat vogels een kleiner bad meer zouden appreciëren. het tegendeel bleek al snel, want binnen een half uur na die schoonmaakactie zag ik door het kijkgat ineens een grote meeuw in bad.... Tsjak, net erover en weer een nieuwe weeksoort erbij. Eerstejaars zilvermeeuw, en nog niet eens een erg wrak exemplaar. Ook voor het ringstation is het toch wel weer een paar jaartjes geleden dat we een ring bij één van de grote meeuwen hebben kunnen aanleggen.


Foto: zilvermeeuw, 1e kalenderjaar.

Voor het sluiten van de netten uit kwamen er ook wat meer fitissen en tjiffen op de baan en daarbij in de netten ook 2 heel erg bleke fitissen. Bij eentje was er zelfs een lichte neiging naar een vleugelstreepje en ook had deze vogel heel erg duidelijke wittige toppen op staartpennen en slagpennen, zie foto. Je denkt dan meteen aan de ondersoorten Acredula en Yakutensis, maar dat is wel heel moeilijke materie. Om daar zomaar dat stempel op te plakken moet je wel erg overtuigd zijn.... Bovendien waren het beide ook nog eens klein te noemen exemplaren.


Foto: Fitis, bleek exemplaar nummer 1.


Foto: fitis, bleek exemplaar, nummer 2.


Foto: Fitis, bleek exemplaar nummer 2, detail.

Bij het sluiten van de netten ving ik nog 2 bonte vliegenvangers in 1 rondje, samen met toch maar zo ineens weer 7 andere vogels, maar ja dicht is dicht....
Aan het eind van de middag is Peter van Zwol gearriveerd en samen zijn we na het avondeten nog weer even naar de baan geweest om nog even te vangen en het geluid voor de nacht in te stellen. Mooi dat we in die tijd nog even 2 kneuen vingen.....


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------

Zilvermeeuw 1 / 0
Zwartkop 5 / 1
Winterkoning 1 / 3
Tjiftjaf 4 / 0
Heggenmus 1 / 1
Fitis 5 / 1
Rietzanger 1 / 0
Bonte Vliegenvanger 3 / 0
Kleine Karekiet 3 / 1
Koolmees 1 / 1
Braamsluiper 1 / 0
Vink 1 / 0
Grasmus 1 / 1
Groenling 2 / 0
Tuinfluiter 3 / 1
Kneu 2 / 0
-----------------------------------------------
Totaal: 45 exemplaren, 16 soorten, 9:00 uren

5 en 6 September 2015 : Vlieland : Into the great wet open..

Zaterdag 5 September 2015 : regen, wind, wind, wind...
Vandaag ben ik door Hanneke naar Harlingen gebracht om van daar de oversteek naar Vlieland te maken voor mijn eerste ringperiode op dat eiland van 2015. Het was een onstuimige dag die steeds onstuimiger werd hoe noordelijker we kwamen. De oversteek werd gemaakt op een briesende Waddenzee hetgeen aan boord weer eens resulteerde in rondvliegende dienbladen en koffiekopjes.... Er zaten artiesten van diverse bandjes aan boord die op het dit weekend te houden festival 'into the great wide open' moesten optreden. Meerdere bandleden waren zichtbaar verbaasd bij de stevige deining waarmee de boor de Waddenzee doorkruiste, anderen zaten vooral stilletjes voor zich uit te kijken met steeds grauwer wordende gezichten...

Op het eiland aangekomen de bagage bij de vervoerder gedropt, in het dorp snel nog even wat extra boodschappen gehaald en aan de fietstocht naar 'de West' begonnen. Dat ging met de Noordwestenwind van een leien dakje. Dus op de Zwaluw snel alles op z'n plek gelegd en doorgefietst naar de vinkenbaan om te kijken hoe de boel er daar bijligt en wat de wind allemaal heeft aangericht. Dat was vooral een kwestie van over de paadjes geslagen braamtakken terug te vlechten en gebroken spanlijnen te vervangen.
Tijdens deze klusjes belandden er toch zowaar nog enkele vogeltjes in de netten. De nul voor deze dag is dus van de lijst gekomen. De in het schemer gevangen kleine karekiet was waarschijnlijk aan het vertrekken want had een op het borstbeen bijna geheel gesloten vetlaag en woog 14,6 gram. Na een paar minuten oponthoud heeft hij/zij de reis kunnen voortzetten.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Winterkoning 1 / 2
kleine Karekiet 1 / 0
-------------------------------------------
Totaal 4 exemplaren, 2 soorten, in 3 uren.


Zondag 6 September 2015 : minder regen, maar wind, wind, wind...
Bij het opstaan om 04:30 uur staat er nog steeds een stevige puist wind, maar de verwachtingen zijn dat die in de loop van de ochtend iets zal gaan afzwakken en ook de hoeveelheid regen zal minder worden. Bovendien is er nog wel het nodige te doen op de baan, vogels of geen vogels... Meteen na het openschuiven kwam er een mooie groep grote sterns luid krijsend laag over de baan gevlogen.
Op basis van de windrichting heb ik besloten om maximaal 150 meter netten open te schuiven op de plekken met de meeste luwte. Vogels bleven aanvankelijk uit, en het zou tot 8 uur duren voor de eersten uit de netten gehaald konden worden. En dat bleef zo tot om 11 uur de excursie voor de vinkenbaan zou aanvangen. Vijf belangstellenden meldden zich en zij kwamen precies op het moment dat ik terug kwam lopen van een rondje met een terugvangst van een sperwergrasmus. Slechts 1 bezoeker wist dat op waarde te schatten, voor de rest was het een vogel als alle andere vogels. Toch genoten zij net zo goed van de uitleg over waar we hier mee bezig zijn. Ook de familie van Eerde meldde zich weer voor hun jaarlijkse Septemberbezoek aan het eiland. Daarna besloten om de netten maar te sluiten en nog een tijdje gebabbeld met Carl Zuhorn die ook even kam buurten. Het schijnt dat we morgen nog een dag met harde wind krijgen die ook nog wat regenrestjes kan brengen, maar daarne wordt het beter trek- en vangweer. Ben benieuwd....
Waarnemingen vandaag : 1 sperwerman richting Zuidwest, 1 bruine kiekendief wiekelend boven de netopstelling, groep van circa 200 spreeuwen in de polder, lichte trek van boeren- en huiszwaluwen en boven het dijkje in de polder enkele malen een buizerd 'biddend' in de opstijgende wind.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Witgesterde Blauwborst 1 / 0
Grasmus 1 / 0
Rietzanger 1 / 0
Tuinfluiter 1 / 1
Kleine Karekiet 1 / 1
Fitis 4 / 0
Sperwergrasmus 0 / 1
Vink 1 / 0
-----------------------------------------------
Totaal: 13 exemplaren, 8 soorten, 7:15 urenFoto : Sperwergrasmus (Sylvia Nisoria) , 1e kalenderjaar.