vrijdag 10 april 2015

Goor/Raalte: terugblik afgelopen 2 maand, deel 2.

Wintervangsten op de Bree in Markelo.
We hebben deze winter slechts 2 maal kunnen wintervangen op onze CES-ringbaan. Maar het waren wel de beste vangdagen sinds het begin van het ringwerk op die baan in 1992.
Er is een heel goede najaars-overleving geweest bij veel soorten en heel wat mezen hadden de weg naar de voederplaats op de vangbaan weten te vinden. Bij de terugvangsten van koolmezen en boomklevers die al eerder in een nestkast waren aangetroffen hebben we tevens kleurringen aangelegd ter voorbereiding op het RAS-project dat in het broedseizoen weer van start gaat. Hieronder een overzicht van de totaal gevangen vogels :

Totalen 21 December 2014 (niuw geringd / teruggevangen):
-----------------------------------------------------------

Grote Bonte Specht 5 / 1
Glanskop 1 / 8
Winterkoning 1 / 1
Pimpelmees 40 / 31
Heggenmus 3 / -
Koolmees 46 / 63
Roodborst 4 / 1
Boomklever 1 / 1
Merel 1 / -
Vink 9 / 1
Goudhaantje 8 / -
Goudvink 5 / 1
Staartmees 4 / 10
---------------------------------------------
Totaal: 246 exemplaren, 13 soorten, 9:15 uren


Het leek op die dag met zingende koolmezen en boomklevers wel Maart ! We hebben slechts een schijntje van vele vinken gevangen. In het bos had zich een grote slaapplaats van kauwtjes, zwarte kraaien en houtduiven gevestigd, bij de avondschemering regende het wit.....

Totalen 18 Februari 2015 (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------------------

Grote Bonte Specht 1 / 6
Glanskop - / 6
Winterkoning 1 / 1
Kuifmees - / 1
Heggenmus 1 / 5
Pimpelmees 13 / 39
Roodborst 3 / 6
Koolmees 13 / 65
Merel 2 / 1
Boomklever 2 / 5
Goudhaan - / 1
Boomkruiper - / 2
Vuurgoudhaan 2 / -
Vink 9 / 4
Staartmees - / 2
Goudvink 4 / -
-----------------------------------------------
Totaal: 195 exemplaren, 16 soorten, 10:30 uren


Op deze tweede vangdag waren tot circa 11 uur meerdere netten aangevroren en heerste er een stevige hardnekkige mist. Boven de mist kwamen regelmatig groepen kolganzen overvliegen. Waarnemingen van andere vogels : 1x1 en 1x2 buizerden, 1x sperwer, roffelende zwarte specht en grote bonte specht, roep groene specht. we hebben 1 vink met zware kalkpoten ongeringd losgelaten, de ring zou de vogel anders hinder hebben gegeven. Wellicht moeten we toch vaker gaan vangen om netgewenning te krijgen, dan zijn we niet meer zo druk.... Minder netten opzetten is op een voederplaats met mezen ook geen optie want dan krijg je ze met net zulke grote aantallen op een kluitje in minder netten en dan ben je nog veel verder van huis.... De dag eindigde opnieuw met witte regen.... de slaapplaats bestond inmiddels uit circa 300 kauwen en zwarte kraaien. De houtduiven waren al vrijwel verdwenen.

Nieuwe ringsoorten voor zowel de tuin in Raalte als in Goor.
Voor het project RING-mus hebben we ook nog weer diverse vangochtenden kunnen houden. De aantallen waren deze winter beduidend minder. We hebben een heel goed mastjaar in het najaar gehad dus er is in de bossen de gehele winter voldoende voer aanwezig geweest. Bovendien is er afgelopen najaar maar in heel lichte mate mezentrek geweest. Daardoor is er voor veel vogels gewoon minder noodzaak geweest om stadstuinen op te zoeken. Wat verder in Goor nog meespeelde in de tegenvallende vangsten : de vogels waren supervoorzichtig geworden omdat zich gedurende de gehele winter een sperwer-man in de tuin ophield en dagelijks probeerde een mus of iets vergelijkbaars te verschalken. Uiteindelijk lukte het pas aan de eind van de winter om de sperwer in handen te krijgen. Een nieuwe tuin-ringsoort voor de Leliestraat dus, een mooi uitgekleurde adulte man, zie de foto's.
Verder heb ik in Goor nog een drietal kokmeeuwen kunnen ringen, ook niet alledaags in je achtertuin in hartje Goor....
Foto's : Sperwer-man, na 2e kalenderjaar.

Ook Raalte deed mee met het vangen van een nieuwe tuinsoort... We haalden hier een keep uit de netten, die hadden we hier ook nog niet eerder gevangen. Bovendien was het toch al een behoorlijk kepen-arm najaar en winter in Nederland...


Foto: Keep-vrouw.

zondag 5 april 2015

Goor/Raalte/Vlieland: terugblik afgelopen 2 maand, deel 1.

Hoogst tijd alweer om eens een keer weer iets van me te laten horen. Het waren niet de prettigste maanden van m'n leven, 2 sterfgevallen in mijn familie, 2 overleden voormalig nestkastcontroleurs en 2 sterfgevallen in Hanneke's familie- en vriendenkring in 1 winter gaan je in niet in de koude kleren zitten. Dat hakt er samen met de toch al dramatische financiële situatie psychisch flink in.
gelukkig zitten we weer op de goede weg met de nadering van het voorjaar. We trekken er weer op uit en dat helpt....

we hebben ook bepaald niet stilgezeten op vogelgebied.

Snoei- en vergaderweekend ringgroep Vinkenbaan Vlieland.
Op de grens van Februari en Maart ben ik weer naar Vlieland geweest waar we met de bijna voltallige ringgroep op de Vinkenbaan weer ons jaarlijkse snoeiweekend hebben gehouden. We hebben heel wat wilgenhout gesnoeid, een vrachtwagen zand op de paden onder de netten gekruid en de zonnepanelen verplaatst naar het dak van de vinkershut. we kunnen er het komende najaar weer tegenaan. Eerst moet er maar rust op de baan zijn voor het broedseizoen.


Foto: Opknapbeurt voor de vinkershut.


Foto: Zilvermeeuw met alleen nog 1 kleurring, aluminium ring is reeds verloren.


Foto: love.....


Foto : ... and hate.

Onderweg terug van het eiland hebben we op de rustige Zondagmorgen helaas nog heel wat verkeersslachtoffers kunnen tellen, vooral in Friesland was het een drama. 9 kerkuilen, 3 ransuilen, enkele buizerden en meerdere meeuwen.


Foto: 2 dode kerkuilen tegelijkertijd ter hoogte van een viaduct met haaks staand landschapelement naast de weg, een dodelijke val voor uilen.


Foto : Ransuil, verkeersslachtoffer in Friesland.

Nestkasten NIVON-Goor in GPS.
Deze winter zijn we begonnen met het in GPS vastleggen van de posities van alle circa 900 mezen-nestkasten van de vogelwerkgroep NIVON Goor. Een heel karwei, maar uiteindelijk zullen we in de nabije toekomst veel beter onze ringgegevens maar ook de broedselgegevens digitaal kunnen verwerken. Na de mezenkasten zullen de kasten voor Bosuil, kerkuil, steenuil en torenvalk volgen.
Foto: soms is het niet alleen inmeten, maar ook meteen de nestkast verhangen omdat de boom gekapt gaat worden.....

later meer......