maandag 30 november 2015

29 November 2015, Schiermonnikoog : There's a rail in me kitchen...

Het leek vanmorgen vroeg nog alleszins mee te vallen met de weersomstandigheden. Er stond weliswaar harde wind maar het was in ieder geval al weer droog. Met de vogels viel het echter niet mee. Die besloten weer om uit te slapen want het duurde tot kwart voor negen voordat er ook zangvogels werden gevangen in plaats van de 2 waterrallen die ik in de eerste ronde had. Die 2e ronde leverde nog een zevental vogels op, maar daarna was het ook even een aantal rondes helemaal gebeurd. Er zitten wel weer een paar merels bij en dat zijn geen minkukels. Sterker nog : 1 vogel heeft het hoogste gewicht dat ik deze periode bij merels heb gezien, 123,7 gram.
In de vroege ochtend zie ik boven het elzenbos een achtervolging plaatsvinden tussen twee havik-mannen. Wellicht hebben ze al onderlinge twist over het voorjaarsterritorium voor volgend broedseizoen. Gedurende een groot deel van de ochtend passeren er groepen kramsvogels over het elzenbos. Ze gaan pal zuid richting polder of het Wad. Barbara vertelt later dat ze er heel veel heeft gezien in de zeereep. Is het ten Noorden van ons al gaan sneeuwen of zijn het vogels die al enige tijd op het eiland zaten en nu het hazenpad kiezen met de storm op de staart ? Er zit vandaag ook even een veel grotere groep staartmezen in ons vangterrein dan ik de laatste dagen gewend was, ze laten zich echter niet vangen.

Tijdens 1 van de rondes zie ik uit mijn ooghoek ineens in een gat naast het looppad waar we in Juli al een stapel bladeren en gras hebben gestort een houtsnip zitten. Een minuutlang hebben we even oogcontact waarbij de zich drukkende houtsnip zijn/haar kop even iets in een knikje gooit om mij recht in de ogen te kunnen kijken maar tevens omhoog te kunnen kijken naar een vluchtweg. Een seconde later springt ie op en is weg....

Om 10 uur ben ik alvast verdergegaan met het verder leeg peuteren van de netten in het bos. Ieder net dat leeg was ging meteen dicht en naar binnen. Maar dan nog gaat het niet hard en de wind nam zienderogen toe. En dus duurde het (met af en toe een onderbreking voor het ringen van een enkel of enkele vogeltjes of een gesprekje met Barbara die toch maar weer eens een keer weer naar het eiland was afgereisd) tot in de avond voor alle netten dicht waren. Alle op twee na. De twee netten in de hoek van sectie 1 naar 2 zijn nog niet volledig ontpropt, komt misschien straks nog even. Maar dan moet de wind dat wel toelaten want het spookt nu echt buiten. Wie weet zit er morgen weer eens een keertje een kleine Alk op de glopsloot...

Tussen de vangsten vandaag nog weer een koolmees uit 2013 en twee waterrallen die alweer bijna een maand geleden door Joop van Ardenne zijn geringd en het hier nog steeds naar hun zin hebben. Dat zijn leuke bijdragen voor een analyse van minimale verblijfstijd. Gemiddelde verblijfstijd wordt wat moeilijker want zoveel vangdagen volgen er niet meer…

In de laatste ronde doet zich nog iets merkwaardigs voor : ik laat buiten een waterral los na het wegen. Ik doe dat in het donker altijd aan de zijkant van het gebouw waar ze zo naar het dichtstbijzijnde plasje kunnen lopen. Ik hoor dat achter mij de buitendeur openklapt. De ral rolt uit de weegkoker en staat zich even te oriënteren. Dan loopt hij achter mij langs in plaats van vooruit en gaat op een drafje alsof het zo hoort in 1 rechte lijn naar de openstaande deur en loopt naar binnen !!! There's a rail in me kitchen what am I gonna do….
Het is maar goed dat het buiten donker is want dan was ie ook nog gaan opspringen… Het dier duikt een hoek van de zaal in en komt daar na een tijdje parmantig overeind staand weer tevoorschijn, nieuwsgierig kijkend waar ie heen kan. Gelukkig heb ik een schepnet gepakt en kan ik hem snel weer terugbrengen naar z'n natuurlijke habitat.
Foto's : ons vangterrein, Nederjungle in bijna winterse omstandigheden.

Dagtotalen (nieuw geringd / terug gevangen) :
-----------------------------------------------------

Merel 3 / 3
Waterral 4 / 5
koolmees - / 1
Roodborst - / 1
Winterkoning - / 1
----------------------------------------------------
totaal 18 vogels in 12:45 uur.

Geen opmerkingen: