vrijdag 30 oktober 2015

29 Oktober 2015 : Vlieland, triplet !

Hoe iedere dag hetzelfde lijkt te zijn maar toch weer totaal anders is...
Bij het fietsen van de poort naar de vinkershut springt er een houtsnip van het pad op en zoals later blijkt had Holmer even daarvoor ook al een opspringende houtsnip gezien. Hoewel we onderweg amper lijsterpiepjes boven onze hoofden hadden gehoord lieten zich in de eerste schemer al diverse merels uit de lucht vallen die, zoals merels doen, als een zakje zand op de grond ploften en daarna minutenlang bleven stilzitten om zich te heroriënteren waar ze terecht zijn gekomen en te luisteren waarom hier toch een soortgenoot zo zijn best zit te doen om zich verbaal te doen gelden.... Bij het krieken van de dag ontwaren we er meer en meer op het kleine veldje naast de hut, in het hout rond het slag en op het sintelweggetje. We zijn er van overtuigd dat we een heel goede merelklap kunnen gaan slaan op het slag, maar uiteindelijk neemt 1 merel in het hout het voortouw en geeft het bekende shriee-roepje waarna de ene na de andere in exact dezelfde zuidelijke richting de startbaan richting Texel opgaat..... En dan eindig je met het resultaat dat je blij bent er toch nog 3 te hebben kunnen vangen...

Voor de eerste ronde die we lopen zijn we op veel merels voorbereid en die verwachting wordt bewaarheid. In het allereerste net hangt tussen de merels ook een houtsnip die getuige de kleine veertjes in het net ook al een eindje door het net heeft gelopen... een paar netten verderop treffen we er zowaar zelfs 2 tegelijkertijd aan die we ook nog beide in handen weten te krijgen. Daarmee is dan ook meteen duidelijk dat we de beste houtsnippendag op de vinkenbaan ooit te pakken hebben want tot nu toe hebben we sinds 1997 slechts dagen met in totaal 2 houtsnippen gekend. Later op de ochtend zou er zelfs nog eentje bij komen... Als ik namelijk tijdens de dagelijkse excursie even een tussenrondje loop rolt er eentje uit een onderste netbaan en deze vogel vliegt langs de rand van de wilgenbosjes precies naar het volgende netpaadje waar hij induikt. Ik zie de netstokken niet heen en weer bewegen, maar ga voor de zekerheid toch maar even kijken.... En daar zie ik dat de vogel de dichte bosjes is ingedoken waar hij zich tussen een paar wilgentakken heeft gedrukt. Het is nu nog slechts de vraag of hij/zij eerder opspringt of dat ik mijn handen daarvoor al boven de vogel heb... hij/zij kan immers niet in een zijwaartse beweging vertrekken.... het wordt dus de tweede mogelijkheid want ik ben net iets sneller... Mijn tweede handvangst van een houtsnip is hiermee een feit en we hebben een dag met 4 houtsnippen te pakken !!!


Foto : horen we met een houtsnippentriplet nu bij de Bols snippenclub? Hoop het niet....


Foto's: Merel (Turdus Merula) , man, 1e kalenderjaar. BONT ! We hadden er vandaag weer een par. Van die bonte merelmannen. Zwaar geschubt door vren in andere kleuren, maar geen leucisme.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------

Waterral 1 / 1
Zwartkop 4 / -
Houtsnip 4 / -
Goudhaan 2 / 5
Winterkoning 7 / 1
Pimpelmees 4 / -
Heggenmus - / 1
Koolmees 1 / -
Roodborst 2 / 8
Spreeuw 5 / -
Merel 198 / 8
Vink 2 / -
Kramsvogel 1 / -
Keep 2 / -
Zanglijster 20 / -
Rietgors 1 / 1
Koperwiek 23 / 1
----------------------------------------------------
Totaal: 303 exemplaren, 17 soorten, 11:45 uren

Geen opmerkingen: