dinsdag 27 oktober 2015

25 Oktober 2015 : Vlieland : magere dag met vet toetje, 26 Oktober : het regent vogels....

Het wordt saai, wederom geen aankomst en dus kunnen we weer slechts putten uit al wat er al op het eiland aanwezig is. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.... Kortom, een nogal saaie dag die zo ineens toch wel werd opgefleurd door de vangst van een Cetti's zanger ! Dat is al weer lang geleden, de laatste was alweer in 2009. dit is het vijfde individu voor VRS Vlieland. De andere vangsten duidden duidelijk op een lokaal broedgeval, maar dit ene individu zo laat in het jaar...???
Na het middaguur zakte het al weer snel in met de vangsten, om 14 uur werd de terugreis naar 'De Zwaluw' weer ingezet. Om 17 uur zijn we toch nog even weer terug naar de baan geweest om nog wat te proberen met mogelijk invallende houtsnippen. Dat leverde geen houtsnip op , maar wel..... een bokje dat het net in stoof, meteen gevolgd door een uil. Het bleek een ransuil te zijn die Holmer na een flinke spurt te pakken wist te krijgen.... een NIEUWE SOORT voor de VRS-Vlieland ! En een uurtje later volgde er zowaar nog eentje, ditmaal een velduil ! Dat was dan de tweede voor de VRS, de eerste ving ik in 2009 met de blote hand, een moment dat ik nooit zal vergeten. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor deze avond... Jeemig.


Foto's: Cetti's zanger (Certhia cetti) Het 5e exemplaar voor VRS Vlieland.
Foto's: Velduil (Asio flammeus).
Foto's: Ransuil (Asio Otus).


Foto: En zo zagen de radarbeelden op de BIRDTAM er aan het eind van de dag uit. In ons deel van Nederland in ieder geval lichter dan ten oosten en zuidoosten van ons. En op grote hoogte.....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------

Waterral 2 / -
Zanglijster 1 / -
Waterhoen 1 / -
Koperwiek 1 / 1
Bokje 1 / -
Cettis Zanger 1 / -
Ransuil 1 / -
Zwartkop 2 / 1
Velduil 1 / -
Goudhaan 2 / 3
Winterkoning 3 / 2
Pimpelmees 2 / 3
Heggenmus 1 / -
Koolmees 1 / 3
Roodborst - / 7
Spreeuw 1 / -
Merel 7 / 10
Vink 1 / -
------------------------------------------------
Totaal: 59 exemplaren, 18 soorten, 9:15 urenMaandag 26 Oktober 2015 : en het regent weer vogels....

Nog steeds een beetje zwevend door de voor het eiland unieke uilenvangst van gisteravond fietsten we in alle vroegte (vaarwel zomertijd...) naar de baan. De piepjes van merels die we gisteravond vrijwel onafgebroken over ons heen hoorden komen waren vrijwel verdwenen. Slechts af en toe klonk een snerpende shriiiieee van een koperwiek of de korte tik van een zanglijster, maar merels hebben we onderweg eigenlijk hoegenaamd niet gehoord. Ook bij de met groene lampen verlichte poort van het schietkamp zat in de duisternis slechts 1 merel. Bij de vinkenbaan aangekomen is Holmer meteen met geluid bij de netten gaan zitten in de hoop dat er in de eerste schemer nog een houtsnip zou invallen die hij dan vervolgens uit het net kon vissen. Dat liep niet zoals verwacht.... hij ving er deze ochtend namelijk twee.
De eerste ronde toonde al aan dat het er waarschijnlijk naar ging uitzien dat we weer eens een dag in 'triple figures' zouden gaan krijgen. Tijdens de ronde van 9 uur ging er ergens in de lucht kennelijk een soort van luik open waardoor een gestage stroom vogels naar beneden kwam zeilen. We zagen binnen 5 minuten het hele beeld in de polder veranderen van hier en daar een vogel in het landschap naar overal vogels in de lucht, de struiken en op het grasveld. Vooral de enorme groepen kramsvogels van enkele honderden per groep waren indrukwekkend, maar er kwamen minimaal net zo veel koperwieken uit de lucht zeilen. Dat beeld kennen we weer... hele groepen die het vleugelroer uitzetten en al afremmend de polder in komen zakken. Bij kramsvogels en koperwieken is dat een beeld van allemaal individuen die ieders hun eigen landingsbeweging maken, maar bij de spreeuwen gaat dat zo synchroon als je maar kunt verzinnen...


Foto: Net na de slag van een klap spreeuwen. Sorry Marc....


Foto: Een hele groep spreeuwen uit een klap bewaren we in een zogenaamde roerkist, Holmer demonstreert hier de werking.

Naast al dit geweld zat er ook allerlei ander spul in de lucht. Tijdens de rondes hoorden en zagen we groepjes kepen en vinken, kneuen, oeverpiepers, een enkele geelgors, Heggenmussen, sijsjes en gaandeweg de ochtend steeds meer spreeuwen. In het hout van de vinkenbaan heeft nog enige tijd een Turkse Tortel gezeten.
De stroom aanvoer ging op hetzelfde niveau door tot zeker 10 uur. En met het verstrijken van de tijd verschenen er meer en meer groepen spreeuwen. Daarvan hebben we tussen de bedrijven door nog 2 maal een slag kunnen slaan op de vinkenbaan en haalden we er ook regelmatig enkele uit de mistnetten. De spreeuwen uit de eerst vangsten hadden nog een geur van stallen en guano bij zich, maar gaandeweg de dag veranderde die geur in een heel fruitige omdat de ene na de andere spreeuw zich in de duindoorns liet zakken die vlak voor de hut stonden. Het ging net als afgelopen week met de lijsterbessen, je zag ze minder worden aan de struiken. En zo werkten we zonder eigenlijk een rustig moment door tot het eind van de middag. Om vervolgens nog even te stoppen met een avondronde met een net waar 21 spreeuwen in hingen.... En zo werd het ondanks de wissel naar wintertijd toch gewoon weer 20 uur eer we de baan weer achter ons konden laten....


Foto: Spreeuwen in de hoofdvoedselbron van dit moment : Duindoorn.


Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Zwartkop 31 / 2
Waterhoen 2 / -
Tjiftjaf 1 / -
Houtsnip 2 / -
Goudhaan 29 / 4
Grote Bonte Specht 1 / -
Vuurgoudhaan 6 / 1
Winterkoning 5 / -
Staartmees 5 / -
Heggenmus 1 / -
Zwarte Mees 1 / -
Roodborst 18 / 7
Pimpelmees 1 / 1
Merel 77 / 4
Koolmees 1 / -
Kramsvogel 6 / -
Spreeuw 109 / -
Zanglijster 10 / -
Vink 2 / -
Koperwiek 134 / -
Keep 8 / -
Grote Lijster 1 / -
-----------------------------------------------------
Totaal: 471 exemplaren, 23 soorten, 12:00 uren

Geen opmerkingen: