dinsdag 20 oktober 2015

19 Oktober 2015 : Vlieland, what's next.....

Nou, gewoon weer goudhaantjes dus....
Holmer en Marc waren weer als eersten op de baan aanwezig en Marc had bij het openschuiven van de netten al een bokje te pakken met behulp van de zaklamp. Berry was iets later en ik was veel later.... Dwars door de wekker heen geslapen en ook niet wakker gemaakt door de anderen dus.
Onderweg tijdens het fietsen naar de baan hoorde ik al drie beflijsters in de struiken langs de polderweg. In de brede bermen zaten verder nog tientallen merels, koperwieken en roodborstjes. Van die laatste soort vond ik er ook al eentje dood op het asfalt. Er was dus al een eerste auto gepasseerd.
Op de baan was het geluid al uitgezet omdat het al een drukte van jewelste was. Meteen van het eerste begin was het druk met roodborsten merels en goudhaantjes. Dat werd dus meteen inspringen en meedraaien. En zo ging het tot na het middaguur door, ook de bezoekers van de excursie moesten het even zonder al te veel uitleg doen. Het scheelde dat ze al eerder op de vinkenbaan op bezoek waren geweest.
de grootste drukte werd vandaag dus veroorzaakt door goudhaantjes en roodborsten. Daar speelt in mee dat er vandaag aanvankelijk totale windstilte was en voor het eerst deze week dus totaal geen regen. Daardoor waren de netten een stuk minder goed zichtbaar en bleef alles wat aan klein spul in het net zat ook in het net hangen.

Vandaag uiteindelijk wederom 3 vogels met een buitenlandse ring gevangen, ditmaal alle drie van de ringcentrale STAVANGER NORWAY, en wel 2 maal een goudhaan en 1 x een heggenmus. Dat is dus maar liefst 6 buitenlandse ringen in 2 dagen tijd.
En ondertussen lijken er af en toe wat meer en vaker mezen op en rond de baan te zitten, o.a. ook een paar zwarte mezen die we vandaag voor het eerst in het hout zagen. We vingen zowel een koolmees van het NIOO-onderzoek als ook een ongeringde, beiden hadden ze vetgraad 2.......

Krenten waren er ook vandaag.... een bladkoning (de 42e van dit seizoen op de Vinkenbaan) en een rondje later een pallas' boszanger. Nog een ronde daarna kwam Mark de hut binnen met de mededeling dat ie moest bekennen dat ie een dwerggors had laten ontsnappen.


Foto: Pallas'boszanger.


Foto: Bladkoning.
Foto's : Goudhaan met grijze veren in de nek, scherp afstekend met de groenige rugveren. Er is dit seizoen veel discussie over dit soort goudhaantjes met onder andere grijze veerpartijen in de nek, ze zouden mogelijk kunnen toebehoren aan de ondersoorten coatsi of japonensis

Gelukkig stond daar wel tegenover dat ie een WITKOPGORS ( !!!!! ) had.... Een Witkopgors????? Jahaaa, hmmmmm, zozo.... Inderdaad, hij had een witte kop...
Foto : En daar is ie dan.... de witkopgors.... euk 'witkoprietgors' .....

Voor we het goed en wel door hadden ging buiten het licht uit en was er weer een heel drukke vangdag aan ons voorbij gegaan. Wat moet er op dit moment veel aan avifaunistische biomassa op het eiland aanwezig zijn. Dat wil je waarschijnlijk zelfs niet eens weten..... Wij hebben er in 3 dagen tijd in ieder geval toch nog 2306 tussenuit kunnen vissen en van een ring kunnen voorzien of gecontroleerd. Op de vogeltrekradar bleek later op de avond dat er een enorme wegtrekpiek in het Noorden van het land is geweest. In onderstaande grafieken zie je met het oprukken van de duisternis in Nederland het aantal vertrekkende vogel die door de radar geregistreerd worden oplopen, tevens in aantallen (bovenste grafiek) om daarna in te zakken, wegtrek dus.
Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
-------------------------------------------------

Bokje 1 / -
Tjiftjaf 23 / 1
Grote Bonte Specht 1 / -
Fitis 1 / -
Graspieper 4 / -
Goudhaan 287 / 13
Winterkoning 3 / -
Vuurgoudhaan 2 / -
Heggenmus 6 / 1
Baardman 1 / -
Roodborst 129 / 3
Pimpelmees 1 / 1
Merel 165 / 5
Koolmees 1 / 1
Zanglijster 19 / -
Vink 10 / -
Koperwiek 29 / -
Keep 5 / -
Zwartkop 11 / 2
Putter 1 / -
Pallas' Boszanger 1 / -
Rietgors 5 / 1
Bladkoning 1 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 735 exemplaren, 23 soorten, 12:00 uren

Geen opmerkingen: