dinsdag 8 september 2015

Vlieland : overgangsdag?

De wind ging er gisteravond laat behoorlijk uit dus de verwachtingen voor wat de dag van vandaag zou brengen waren hooggespannen. Bij vertrek bleek het buiten te miezeren, heel lichte motregen kwam van zee het eiland opdrijven en die motregen bleek ook zilt te zijn. Maar goed, nat werden we er gelukkig niet eens echt van.
Op de vinkenbaan aangekomen bleek de ritsel-index echter behoorlijk tegen te vallen, 1 op een schaal van 10 is natuurlijk niet echt veel maar wel een begin... De eerste ronde leverde helaas maar een paar vogeltjes op maar daar zat meteen wel wat leuks bij. Niet alleen een adulte tapuit, maar ook een adulte witgesterde Blauwborst met een al wat oudere BRUSSEL-ring. Dat is denk ik de eerste in ons bestand van die soort met een Belgische ring. Het ligt voor de hand dat de vogel tijdens een vorige reis zuidwaarts in België geringd zal zijn en het is heel aannemelijk, zeker gezien de hoeveelheid lichaamsrui, dat de vogel hier op het eiland heeft gebroed. Ook de tweede ronde bleef het erg rustig en dan bekruipt je al een beetje het gevoel dat dat waarschijnlijk dan wel de toon van de dag zet. En zo geschiedde.... maar goed, het was heerlijk om met dit rustige weer in het veld te zijn en er viel ook veel te genieten van wat er allemaal plaatsvond in de polder. En de kwaliteit van de dag zat het uiteindelijk in de leuke soorten. Opeenvolgend kwam een Fluiter en een Paapje tussen de andere vogels naar de ringtafel.


Foto: Fluiter (Phylloscopus Sibilatrix).


Foto: Paapje (Saxicola rubetra).

Om 11 uur was het alweer tijd voor de Dinsdag-excursie. De 6 deelnemers hebben we een leuk aantal vogelsoorten kunnen laten zien met als klapper een Draaihals ! Voor de meeste mensen een totaal nieuwe ervaring, niet alleen het zien van vogels op zo'n korte afstand, maar ook het horen van het bestaan van zo'n mooie vogel met zo'n toepasselijke naam. De vogel werkte ten aanzien van die naamgeving ook volledig mee en gaf een demonstratie van heb ik jou daar....


Foto : waarom staat de wereld op z'n kop????? Draaihals Jynx torquilla.


Foto: Dat is beter.... Draaihals (Jynx torquilla).

Na de excursie was het met het vangen ook weer zo goed als gebeurd. We hebben duidelijk een ochtend gehad waarbij gedurende de nacht best wel trek moet hebben plaatsgevonden, maar waarbij het motregenfront de vogels duidelijk landinwaarts moet hebben gedwongen ; resultaten op andere ringlocaties illustreren dat eigenlijk wel.....

De dag werd verder gevuld met het uitvoeren van diverse onderhoudsklusjes, zoals het opsporen van de oorzaak van het defect van 1 van de luidsprekers. Na een klauter- en klimexpedities in de diepe jungle van de vinkenbaan bleek dat een deel van de geluidskabel door onder hun gewicht ingezakte struiken terecht was gekomen en daar flink aangevreten was door ratten of konijnen. Slechts een paar draadjes van de koperen kern zaten nog aan elkaar en waren ook nog eens groen gecorrodeerd...
Verder hebben we op het slag één van de lurven vernieuwd en op die plek ook de schep met het scharnierpunt vervangen. Zal de oude schep daar er al vanaf medio jaren 70 hebben gezeten??? Zo zag hij er wel uit...
Foto: vervangen van een schep met scharnierpunt op de vinkenbaan.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------

Draaihals 1 / 0
Kleine Karekiet 5 / 4
Heggenmus 1 / 0
Braamsluiper 1 / 1
Roodborst 1 / 0
Tuinfluiter 4 / 0
Blauwborst 1 / 0
Zwartkop 3 / 0
Witgesterde Blauwborst 0 / 2
Fluiter 1 / 0
Gekraagde Roodstaart 1 / 0
Fitis 0 / 1
Paapje 1 / 0
Bonte Vliegenvanger 2 / 0
Tapuit 1 / 0
Koolmees 1 / 3
Sprinkhaanzanger 1 / 0
Rietgors 1 / 0
Rietzanger 2 / 1
-------------------------------------------------
Totaal: 39 exemplaren, 19 soorten, 8:45 uren

Geen opmerkingen: