maandag 7 september 2015

5 en 6 September 2015 : Vlieland : Into the great wet open..

Zaterdag 5 September 2015 : regen, wind, wind, wind...
Vandaag ben ik door Hanneke naar Harlingen gebracht om van daar de oversteek naar Vlieland te maken voor mijn eerste ringperiode op dat eiland van 2015. Het was een onstuimige dag die steeds onstuimiger werd hoe noordelijker we kwamen. De oversteek werd gemaakt op een briesende Waddenzee hetgeen aan boord weer eens resulteerde in rondvliegende dienbladen en koffiekopjes.... Er zaten artiesten van diverse bandjes aan boord die op het dit weekend te houden festival 'into the great wide open' moesten optreden. Meerdere bandleden waren zichtbaar verbaasd bij de stevige deining waarmee de boor de Waddenzee doorkruiste, anderen zaten vooral stilletjes voor zich uit te kijken met steeds grauwer wordende gezichten...

Op het eiland aangekomen de bagage bij de vervoerder gedropt, in het dorp snel nog even wat extra boodschappen gehaald en aan de fietstocht naar 'de West' begonnen. Dat ging met de Noordwestenwind van een leien dakje. Dus op de Zwaluw snel alles op z'n plek gelegd en doorgefietst naar de vinkenbaan om te kijken hoe de boel er daar bijligt en wat de wind allemaal heeft aangericht. Dat was vooral een kwestie van over de paadjes geslagen braamtakken terug te vlechten en gebroken spanlijnen te vervangen.
Tijdens deze klusjes belandden er toch zowaar nog enkele vogeltjes in de netten. De nul voor deze dag is dus van de lijst gekomen. De in het schemer gevangen kleine karekiet was waarschijnlijk aan het vertrekken want had een op het borstbeen bijna geheel gesloten vetlaag en woog 14,6 gram. Na een paar minuten oponthoud heeft hij/zij de reis kunnen voortzetten.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Winterkoning 1 / 2
kleine Karekiet 1 / 0
-------------------------------------------
Totaal 4 exemplaren, 2 soorten, in 3 uren.


Zondag 6 September 2015 : minder regen, maar wind, wind, wind...
Bij het opstaan om 04:30 uur staat er nog steeds een stevige puist wind, maar de verwachtingen zijn dat die in de loop van de ochtend iets zal gaan afzwakken en ook de hoeveelheid regen zal minder worden. Bovendien is er nog wel het nodige te doen op de baan, vogels of geen vogels... Meteen na het openschuiven kwam er een mooie groep grote sterns luid krijsend laag over de baan gevlogen.
Op basis van de windrichting heb ik besloten om maximaal 150 meter netten open te schuiven op de plekken met de meeste luwte. Vogels bleven aanvankelijk uit, en het zou tot 8 uur duren voor de eersten uit de netten gehaald konden worden. En dat bleef zo tot om 11 uur de excursie voor de vinkenbaan zou aanvangen. Vijf belangstellenden meldden zich en zij kwamen precies op het moment dat ik terug kwam lopen van een rondje met een terugvangst van een sperwergrasmus. Slechts 1 bezoeker wist dat op waarde te schatten, voor de rest was het een vogel als alle andere vogels. Toch genoten zij net zo goed van de uitleg over waar we hier mee bezig zijn. Ook de familie van Eerde meldde zich weer voor hun jaarlijkse Septemberbezoek aan het eiland. Daarna besloten om de netten maar te sluiten en nog een tijdje gebabbeld met Carl Zuhorn die ook even kam buurten. Het schijnt dat we morgen nog een dag met harde wind krijgen die ook nog wat regenrestjes kan brengen, maar daarne wordt het beter trek- en vangweer. Ben benieuwd....
Waarnemingen vandaag : 1 sperwerman richting Zuidwest, 1 bruine kiekendief wiekelend boven de netopstelling, groep van circa 200 spreeuwen in de polder, lichte trek van boeren- en huiszwaluwen en boven het dijkje in de polder enkele malen een buizerd 'biddend' in de opstijgende wind.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Witgesterde Blauwborst 1 / 0
Grasmus 1 / 0
Rietzanger 1 / 0
Tuinfluiter 1 / 1
Kleine Karekiet 1 / 1
Fitis 4 / 0
Sperwergrasmus 0 / 1
Vink 1 / 0
-----------------------------------------------
Totaal: 13 exemplaren, 8 soorten, 7:15 urenFoto : Sperwergrasmus (Sylvia Nisoria) , 1e kalenderjaar.

Geen opmerkingen: