donderdag 6 november 2014

Vlieland : flinke aankomst lijsters !

Maar ook wederom een touch and go van merels in de vroege ochtend.....
We fietsten onder een prachtige hemel met een knaloranje volle maan redelijk laag aan de hemel naar de baan en merkten dat de wind al iets had aangehaald. Net als in voorgaande dagen wisten we na het klaarzetten van alle spullen en het openschuiven van de netten heel wat merels tot een tussenstop in het hout te verleiden, maar meer nog dan voorgaande dagen sprongen ze net zo snel weer op van de takken om hun vlucht nog te continueren.... We wisten in het halfduister nog wel een slag te maken van 6 merels, maar daarna was de rek met het slagnet er al weer snel uit. Er vielen ook weer een paar houtsnippen in en na 2 exemplaren gemist te hebben kregen we nummer drie toch op tijd te pakken voordat ze er weer vandoor gingen.....

We zagen onszelf kansloos worden bij het aanschouwen van de ene na de andere merel die tak op tak af ging en verder vloog richting Texel. Toch leverden even later de rondes langs de mistnetten weer leuke aantallen merels op, maar tussen die zwarte en bruine individuen ook een flink tsekkende vogel die al snel opviel door zijn zwart-witte uiterlijk, een beflijster !
Een voor beflijster-begrippen best wel laat individu, vooral als je je realiseert dat het ook nog eens een adult exemplaar betreft. Wat een prachtvogel hebben we er hiermee weer bij... Het is me wel een kleurenpalet geworden deze weken...


Foto's : beflijster (Turdus Torquatis), man adult.

Groot verschil met de eerdere touch and go-ochtenden van deze periode was het fenomeen dat we in de loop van de ochtend ineens een heel goede 2e golf van uit zee binnenkomende vogels zag ontstaan... Er kwam weer van alles door elkaar laat aan, allemaal vogels die waarschijnlijk bij het eerste daglicht nog te ver op zee zaten en dus nog een paar uur langer moesten doorvliegen....


Foto : onze dagelijkse ekster (Pica pica) in het hout.


Foto : de derde Kroonspolder in de redelijk dichte ochtendmist.

Foto: vuurgoudhaan ocht natuurlijk ook weer niet ontbreken.

De gehele middag bleven we lekker doorvangen en zo schoven we voor het eerst deze periode langzaamaan de avond in waarbij we nog een paar rondes met op het gemaaide veld foeragerende spreeuwen wisten te vangen. In de allerlaatste ronde van vandaag vingen we ineens weer ongeringde merels, kennelijk vogels die we tijdelijk van een vertrereeks weerhoelden....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------

Waterral 7 / -
Zwartkop 12 / -
Waterhoen 1 / -
Tjiftjaf 1 / 1
Winterkoning 2 / -
Goudhaan 16 / 3
Heggenmus 1 / 1
Vuurgoudhaan 1 / 1
Roodborst 21 / 4
Baardman 1 / 1
Beflijster 1 / -
Pimpelmees 2 / -
Merel 142 / 1
Spreeuw 13 / -
Kramsvogel 4 / -
Vink 1 / -
Zanglijster 5 / -
Keep 3 / -
Koperwiek 26 / -

-----------------------------------------------------
Totaal: 272 exemplaren, 19 soorten, 11:15 uren.

woensdag 5 november 2014

Vlieland : touch and go part 2....

Hooggespannen verwachtingen want eindelijk gaf de vogeltrekradar weer wat serieuze beweging te zien. De wind was vrijwel gaan liggen en zat nu in de zuidoostelijke hoek. Helaas had dat wel tot gevolg dat er daardoor ook mist begon op te komen.
Tijdens het openschuiven van de netten merkten we dat er vannacht heel wat merels in de struiken waren geland. Je hoorde ze van de takken opspringen en daarbij viel op dat de mistpareltjes al op hun veren waren ontstaan.
Op de vinkenbaan hebben we al in de schemer een slag merels kunnen maken. We hadden 6 vogels en zonder dat wij het zo bedoelden bleken het alle 6 adulte mannen te zijn die goed vol in het trekvet zaten en dus onderweg niet zo heel erg zwaar hadden hoeven werken.
Daarna volgden tussen de rondjes langs de netten nog een paar maal een kleiner slagje maar het viel vooral weer op dat de meeste merels net als voorgaande dagen maar eventjes ter plaatse gingen en vervolgens vlot weer verder trokken. Na de tweede ronde was het met de merels alweer gebeurd. Intussen hadden we wel mooi een buitenlandse ring te pakken ..... een adulte man met een ring van de centrale Helgoland. Opvallend bij deze vogel : witte veertjes rond de ogen en een stuk of wat teken op de kop, zie onderstaande foto.


Foto's: merel-man met ring van de centrale Helgoland Germany.

De verdere rondes leverden nog een paar krentjes op in de vorm van 2 vogels die je nu in deze tijd van het jaar echt niet meer zou verwachten : een sperwergrasmus en een fitis.Foto: Sperwergrasmus (Sylvia Nisoria).


Foto: Fitis (Phylloscopus trochilus).

Om een uur of negen ontvingen we een twitterbericht van Hans van Gasteren waarin hij een radarbeeld stuurde met in het hele Waddengebied een regen van vogels die uit Noorwegen binnenkwamen. Wijmerkten daar op dat moment al totaal niets van. Het moeten dan ook vogels van een andere soort dan waar wij ons op richten zijn geweest, waarschijnlijk watervogels. Zie het radarbeeld hieronder.

Afbeelding: intensieve vogeltrek boven noord-Nederland. De oranjerode streepjes zijn vogels, het blauwe vlak is een regengebied.

Naast de merel was de soort van de dag het goudhaantje. Mede te danken aan de weggevallen wind natuurlijk, want nu werden ze niet langer uit de netten geblazen.


Net als voorgaande dagen vielen de vangsten na 14 uur behoorlijk stil en werd het een lange uitzit tot het donker.


Foto: Spreeuwen in het hout.


Foto: geen verder commentaar.....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Waterral 2 / -
Zwartkop 18 / -
Winterkoning 8 / 1
Tjiftjaf 2 / -
Heggenmus 3 / -
Fitis 1 / -
Roodborst 20 / 5
Goudhaan 44 / -
Merel 60 / 2
Vuurgoudhaan 1 / -
Zanglijster 2 / -
Pimpelmees 1 / 2
Koperwiek 4 / -
Koolmees 1 / -
Sperwergrasmus 1 / -
Vink 6 / -
---------------------------------------------------
Totaal: 184 exemplaren, 16 soorten, 11:00 uren.

dinsdag 4 november 2014

Vlieland : duimendraai- en neuspeuterdag.....

Om half 6 zijn we naar de baan gefietst met een frisse tegenwind van 3 bft uit het zuidwesten. Pal tegen de wind in fietsen dus maar we waren al blij genoeg dat het geen 7 bft meer was en.... dat het droog was. In de lucht was totaal niks maar dan ook niks te horen en ook de vogeltrekradar gaf totaal niks aan. Ondanks de in de dichtgedraaide netten gewaaide boomblaadjes die het uitschuiven een stuk bewerkelijker maakten stonden de netten mooi op tijd klaar en speelde de hele kermis aan vogelgeluiden op volle kracht. Marc pikte in de ochtendschemer 2 boerenzwaluwen op die met grote vaart richting Texel vlogen, erg leuk om die nog in november te zien op het moment dat de grote bulk van die soort al in Afrika zit.
In het hout achter het slag bleef het echter na het drinken van een kop koffie zorgelijk stil... De eerste ronde werd gelopen en we kwamen terug met welgeteld 4 vogeltjes.
En dat zette dus de toon voor de rest van de dag. Slechts af en toe zag je een vogeltje over de baan komen vliegen en de rondjes bleven mager met de opbrengsten. De enigste echt leuke waarneming van vandaag was een vogeltje dat heel eventjes in het hout en daarna ook nog even kort in het topje van een lijsterbes ging zitten..... een Europese kanarie !!! Die hebben we geen van allen ooit eerder hier op het eiland gezien. Ik loop daarna nog een rondje mee en besluit dan om maar weer naar de Zwaluw terug te gaan en weer opnieuw met het invoeren van ringgegevens verder te gaan. Om 15 uur volgen Holmer en Peter ook.


Foto : Ekster (Pica pica) overziet het meeuwenduin.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Goudhaan 3 / 2
Winterkoning - / 2
Vuurgoudhaan 2 / -
Heggenmus 1 / -
Pimpelmees - / 1
Roodborst 2 / 8
Koolmees 1 / 2
Merel 7 / 3
Spreeuw 1 / -
Koperwiek 1 / 1
Vink 1 / -
---------------------------------------------------
Totaal: 39 exemplaren, 12 soorten, 6:45 uren

maandag 3 november 2014

Vlieland : off-day.....

Welnu, het was wel duidelijk... de wind geselde het duin en de muren en ramen van de zwaluw en de regen plensde flink tegen de ramen.... dat werd hem dus niet vandaag. Toch is Holmer Vonk samen met Peter van Zwol vol goede moed naar de baan gefietst met de gedachte om toch in ieder geval de nul nog van de lijst te kunnen krijgen door met het slag nog wat merels te proberen te vangen.
Ook dat pakte echter minder succesvol uit dan verwacht want de merels die geslagen werden wisten alle drie te ontsnappen.... Gaatjes in het net waren de boosdoeners en de wind zal het dichtslaan van de deuren ook niet positief beïnvloed hebben.

Voor deze moedige mannen die het toch nog hebben aangedurfd om te gaan hierbij een clip die is opgenomen op het eiland waar je na zo'n dag toch nog wat vrolijk kunt worden ondanks de inhoud van de tekst...

ondertussen hopen we op verbetering voor morgen.

zondag 2 november 2014

Vlieland : touch and go...

We fietsten deze ochtend met gemengde gevoelens naar de vinkenbaan. Gemengd vanwege het feit dat we enerzijds wisten dat er ander weer in de lucht zat waarbij de wind al behoorlijk was aangewakkerd en in de verkeerde hoek zat en anderzijds vanwege het feit dat we ook wisten dat met dit weer juist lijsters het eiland op kunnen komen duiken en dat het dan massaal vol kan worden.
Bij het openschuiven van de netten constateerden we wederom een forse ritselindex van 100/100 betreffende in de struiken zittende vogels. Met name spreeuwen waren massaal in de struiken gaan zitten en kozen nu weer het luchtruim. Indrukwekkend, en voordat alle netten éénmaal open stonden hebben we de eerste vogels al kunnen uithalen.

Na het openschuiven brak de spannende tijd van wachten aan; wachten op de eerste merels die geacht werden in het hout te gaan zitten om zich vervolgens op het fruit op het slag te storten. In een kwartiertje tijd liep het behoorlijk vol, maar werd tevens snel duidelijk dat de vogels erg ril waren. Ze zaten met lange nekken te kijken naar de luidspreker op het slag en waren stik nieuwsgierig. Een paar zetten daadwerkelijk de landing in, en dan begint het spannend te worden want hoeveel vogels zullen dat voorbeeld volgen? Nou, niet dus.... ze gingen er allemaal achter elkaar vandoor richting Texel en lieten de verlokkingen van de appels links liggen.
We lopen dan dus maar een snelle ronde en komen met toch wel leuke aantallen gevulde vogelbewaarzakjes terug in de ringhut. Zo veel zelfs zoveel dat we besluiten om weer in 2 groepjes te gaan zitten ringen. Tijdens dat ringen constateren we dat het gehele vangterrein weer lijkt te zijn leeggelopen. Dan de maar hopen op een goede tweede ronde..... Dat viel aanvankelijk tegen, maar toen we helemaal achter in de opstelling stonden merkten we dat er een nieuwe lading vogels over kwam vliegen die opnieuw de landing weer inzetten. Koperwieken, merels, vinken, zwartkoppen en spreeuwen. Dus werd het wederom even stevig aanpoten. Tussen de vangsten zat ook een heel erg late Fitis ! Dat is an sich al een heel erg leuke vangst, ik kan mij niet herinneren dat we hier ooit al eens eerder een Fitis in november hebben gevangen, maar dit exemplaar is ook nog eens een keer heel vaal en bleek van kleed. Verder een behoorlijk krachtig getekende kopbevedering. De onderdelen van de vogel zijn ook heel erg licht van tinten en hebben totaal geen geel; zie bijvoorbeeld de foto van de onderkant van de vogel waarop goed te zien is dat het geel helemaal ontbreekt en de onderstaartveren zelfs een bruinig tint hebben. We hebben hier dus te maken met een mogelijke ondersoort Acredula of wellicht zelfs Yakutensis. De vogel heeft wat veertjes afgestaan zodat DNA-onderzoek hier meer over zou moeten kunnen vertellen, tenminste, dat hopen we....

Foto's: Fitis (Phylloscopus trochilus acredula).

Als we in de aanloop naar de excursietijd nog wat vogels wegringen ziet Marc ineens een sperwer in het hout zitten. Op het moment dat we beiden de fotocamera in de aanslag hebben springt de vogel echter van de tak af en vliegt in een rechte lijn naar de netten opzij van het blok. 'Dat is duidelijk een stootvlucht' zijn de woorden die onmiddellijk door mij heen schieten. dat betekent : rennen !
Dat blijkt beloond te worden want ik kan de vogel na een snelle run bij de poten pakken als ie in het net klapt waar ik hem/haar naartoe zag vliegen. Hebbes ! Het betreft een eerstejaars vrouw die al heel wat van de bekende bruinige veerranden afgesleten heeft waardoor er al een behoorlijke grijze zweem op haar mantel aan het ontstaan is.Foto's : Sperwer (Accipiter Nisus) vrouw, 1e kalenderjaar.

We ontvangen deze ochtend een excursie waaraan deelgenomen wordt door 10 mannen en vrouwen en wederom geen kinderen. De wind is dan inmiddels flink toegenomen en de vangsten zijn al volledig ingestort naar rondjes van circa 3 vogels. We beginnen met het sluiten van de netten die het meest op de wind staan, maar besluiten na 1 extra ronde dat het niet zoveel zin meer heeft. Alles gaat dicht en om 15:30 uur zijn we klaar voor vertrek naar de zwaluw. Wederom beleefden we een dag met ruim meer dan 100 vogels....
We wachten af hoe ernstig de storing wordt die morgen het weerbeeld voor ons zal bepalen. Misschien is het niet eens zinvol om uberhaupt naar de baan te gaan. We zullen zien !

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------

Sperwer 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
Waterral 8 / -
Fitis 1 / -
Winterkoning 2 / -
Goudhaantje 3 / -
Roodborst 3 / 3
Pimpelmees - / 1
Merel 101 / -
Koolmees - / 1
Zanglijster 2 / -
Spreeuw 14 / -
Koperwiek 5 / 1
Vink 7 / -
Zwartkop 11 / 2
--------------------------------------------------
Totaal: 169 exemplaren, 15 soorten, 8:30 uren.