zaterdag 1 november 2014

Vlieland : zomervangen....

Tijdens de fietstocht naar de baan zaten er al in de schemer toch ineens weer merels in de berm van de Postweg en de aantallen namen toe naarmate je de vinkenbaan dichter naderde. Onmiskenbaar is er bij aankomst van merel en roodborst ook altijd sprake van de invloed van de verlichting op het cavalerie-schietkamp. Daar zitten de vogels al in het donker onder de lantaarns op zoek naar eten. Op de baan waren de voorbereidingen al snel afgerond en kon Berry al heel vroeg een eerste slag slaan omdat de merels al op tijd het slag op vielen. Even later kwam er nog een herkansing maar dat liep niet geheel volgens plan.....Er zaten een stuk of 7 merels op de grond maar er kwam tevens een vogel op de proppen die meteen een groot stuk appel beetpakte en het naar de rand van het slag sleurde, alwaar ie de appel ging zitten opeten boven op het slagnet. Dan kun je het al wel bijna vergeten. Het duurde inderdaad 10 minuten voordat de appel verorberd was. Op dat moment waren de andere merels al aan het vechten geweest en vertrokken of op wederom vervelende plekken gaan zitten waardoor Berry alsnog niet kon slaan. Dan moesten de merels maar uit de ronde langs de netten komen.... Het werd een ronde met van alles wat, waarbij niet alleen maar lijsters, maar ook wederom een verhoogd aantal kleinere vogels. Vooral roodborsten waren weer van de partij, maar ook zwartkoppen en enkele tjiftjaffen.
We hebben vannacht ge-experimenteerd met het geluid, we hebben een mix opgezet met zang van tjiftjaf en winterkoning er bij in en dat had enige uitwerking. We schoten nu ineens weer naar dagtotalen met 6 en 4 tjiftjaffen.... geen schokkende cijfers, maar toch.
Daarbij ook weer een siberische tjiftjaf, wat zijn er daar dit jaar verhoudingsgewijs veel van zeg....


Foto's: siberische Tjiftjaf (Phylloscopus collibyta tristis).

De merels waren in de derde ronde al weer hoegenaamd vertrokken. Het viel bij het meten ook al op dat er ten opzichte van gisteren overwegend fitte vogels bij zaten. die zijn dan ook nog niet van plan geweest om hier te blijven rondhangen.

Holmer haalt uit het dijknetje nog een mooie kleurrijke krent, een vol uitgekleurde man geelgors. alweer de tweede deze week en de derde van het seizoen voor de VRS.
Foto: Geelgors(Emberiza citrinella) Man adult.

De rest van de vangdag loopt tot ver in de middag wel erg rustigjes door, de meeste vogels zijn weer doorgetrokken. In de polder zien we nog wel een slechtvalk achter de spreeuwen aan zitten en later passeert er ook nog een vrouw sperwer laag over de vlakte. De eerste ronde daarna levert een vijftal spreeuwen op. Daarna is het voor mij tijd om maar weer eens naar de Zwaluw terug te fietsen voor andere beslommeringen als wasje draaien en ringgegevens invoeren.... We hebben vandaag kunnen vangen onder prachtige weersomstandigheden, de temperaturen liepen op veel plaatsen in het land op tot ruim 21 graden celcius, meteen op 1 November de warmste Novemberdag ooit gemeten. Dat gaat op deze manier ook wel gevolgen krijgen voor de duur van de najaarstrek; een aantal soorten zal simpelweg langer doortrekken. Maar goed, deze temperaturen zijn maar van heel tijdelijke aard want er komt een storing aan en die zal de dagtemperatuur naar 11 graden terugdrukken.


Foto: koperwiek in het hout.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------

Waterral 3 / -
Siberische Tjiftjaf 1 / -
Winterkoning 6 / 1
Goudhaantje 7 / 2
Heggenmus 1 / -
Staartmees - / 2
Roodborst 20 / 3
Pimpelmees - / 1
Merel 65 / 3
Koolmees - / 1
Zanglijster 3 / -
Spreeuw 25 / -
Koperwiek 8 / -
Vink 2 / -
Zwartkop 14 / -
Geelgors 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
----------------------------------------------------
Totaal: 172 exemplaren, 17 soorten, 11:00 uren.

vrijdag 31 oktober 2014

Vlieland : vandaag de achterblijvers.

Het zat er wel in, als de vogeltrek gisteren zo enorm intensief was, dan moet het vandaag wel behoorlijk minder zijn en/of inzakken. En zo geschiedde. In de lucht minder roepjes, in de schemer minder vogels in het hout en in de eerste ronde minder vogels in de netten. Zo simpel gaat dat.... Toch nog wel weer van alles wat en om nou heel eerlijk te zijn... op zo'n dag kun je toch net iets meer van vogeltrek genieten, om de eenvoudige reden dat je wat vaker om je heen kunt kijken. De meeste vogels die we vandaag in handen kregen waren duidelijk goed afgevlogen met geen of weinig vet en flink ingeteerde vliegspieren. Toch kwamen er nog wel weer een aantal merels van hoog binnenvliegen om met grote remmende bewegingen de landing in te zetten in de struiken of op de kortgeschoren polderbaan waar we vanaf de vinkenbaan op uitkijken. We liepen vervolgens een paar leuke rondes en daarna viel het tegen 10 uur al weer snel terug. Toch hielden de goudhaantjes ons wederom later op de dag nog lekker bezig, al waren ook zij in lagere aantallen aanwezig. In de struiken rondom de ringhut scharrelde regelmatig een bladkoning rond en Marc zag in de middaguren nog een smelleken over komen vliegen. Holmer pikte een blauwe reiger op die vanuit het noordwesten uit zee kwam vliegen.
Er was vandaag duidelijk vaker beweging van mezen te zien en te horen en vandaag zat er voor het eerst een koolmees in het hout met de ons nog welbekend in de oren klinkende afwijkende, een beetje nasale, roep. Tegen vier uur werd er ineens flink wat meer geluid opgepikt en vlogen er ineens aan alle kanten staartmezen rond die vergezeld werden door enkele pimpels en koolmezen. daarvan pikten we er een paar mee. De staartmezen leken de netten goed te kunnen ontwijken en het werd bij het verwerken van de vangsten duidelijk waarom : Het waren gewoon lokaal geringde vogels die het klappen van de zweep dus al wel kennen.

Leuke krent in de vangsten vandaag ; een eerstejaars grote gele kwikstaart. die hebben wij niet ieder jaar op onze Oktoberlijst staan.

Verder een nog laat aanwezige tuinfluiter waarvan al wel bleek waarom die hier nog rondhing. Aan de bovensnavel was één helft over de gehele lengte tot aan het neusgat afgebroken. Dat levert dan wel wat probleempjes op met het binnenhalen en houden van voedsel en water....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------

Waterral 7 / 1
Tjiftjaf 3 / -
Waterhoen 2 / -
Goudhaan 10 / 5
Grote Gele Kwikstaart 1 / -
Vuurgoudhaan 2 / -
Winterkoning 2 / -
Staartmees 1 / 3
Roodborst 19 / 1
Pimpelmees 3 / 4
Merel 73 / 6
Koolmees 6 / 1
Zanglijster 8 / -
Spreeuw 8 / -
Koperwiek 21 / -
Vink 8 / -
Tuinfluiter 1 / -
Groenling 1 / -
Zwartkop 6 / -
Rietgors 1 / -
----------------------------------------------------
Totaal: 204 exemplaren, 20 soorten, 11:15 uren.

donderdag 30 oktober 2014

Vlieland : heel Vlieland kakt....

Het was wederom een stervens drukke dag, dus zowel geen volledig verslag kunnen schrijven voor vandaag, als ook niet in staat geweest om het verslag van gisteren aan te vullen. Excuses !

De rallentrek van afgelopen nacht leverde niet alleen rallen en waterhoentjes op maar we hadden ook nog een glimmende Nederlandse ring bij een waterral..... die bleek later vandaag bij navraag afkomstig te zijn van Schiermonnikoog waar de vogel net iets meer dan een etmaal eerder was geringd.


Figuur 1: De meetresultaten van de vogeltrekradar van afgelopen nacht en de prognose voor de komende dagen en nachten. Dat is dus wat er vannacht gebeurde : continue roepjes van koperwieken in de lucht en later ook van merels. Er zaten tevens spreeuwen in de lucht en getuige onze vangsten in de kooien ook waterrallen en waterhoentjes. Dit etmaal hebben we het dagrecord voor waterhoen verdubbeld van 3 stuks naar 7 stuks. De grafiek laat zien dat er ontzettend veel vogels in de lucht zaten en dat die bij het aanbreken van de dag overal in Noord Nederland en zoals zou blijken ook aan de westkust naar de grond gingen.

Figuur 2: En een grafiek van de gemiddelde vlieghoogte in combinatie met de intensiteit oftewel aantallen vogels per vierkante kilometer. Vrijwel de meeste vogels vlogen dus in de onderste lagen, vandaar dat we zoveel roepjes hoorden.

Tjonge, wat zat het hout vol met merels toen we stonden te wachten om een eerste slag te slaan. Marc stond aan het trekhout en had de pech dat tot 3 maal toe een mooie groep van 10+ aan merels op het slag stonden (uit een stuk of 36 individuen in het hout) maar dat er iedere keer 1 of 2 op het net of één van de lurven stonden en er dus niet geslagen kon worden. Het enigste dat er dan uiteindelijk gebeurt is dat het zo druk wordt op het kleine veldje dat ze elkaar gaan wegjagen. De rest van de merels in het hout gingen in de tussentijd één voor één achter elkaar aan verder richting Texel....

De eerste rondes waren heel erg druk en er viel werkelijkj van alles aan vogelsoorten uit de lucht. Overhaast vertrokken vanwege het beestenweer in Zuid Noorwegen en op zee tegen een muur van regen aangevlogen dat heel Groot Brittannië feitelijk blokkeert. Het ligt in ieder geval niet voor de hand om daar bewust in te vliegen.
Het mag misschien blasé klinken, maar we hadden vandaag voor de derde dag op rij een buitenlandse ring bij de vogels, ditmaal een zwartkop met een Stavanger-ring uit Noorwegen. Volgens Holmer gaf de vogel een nogal afgevlogen indruk.
Verder waren er duidelijk goudhaantjes aangekomen, overal in de bermen waren ze te horen deze montere verenhoopjes uit het Noorden...

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------

Waterral 31 / 1
Zwartkop 28 / 1
Waterhoen 7 / -
Tjiftjaf 2 / -
Winterkoning 4 / -
Goudhaantje 51 / -
Heggenmus 2 / 1
Pimpelmees 3 / 1
Roodborst 34 / 3
Spreeuw 17 / -
Merel 191 / 2
Vink 1 / -
Kramsvogel 3 / -
Groenling 1 -
Zanglijster 8 / -
Rietgors 1 / -
Koperwiek 53 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 446 exemplaren, 17 soorten, 13:00 uren.

woensdag 29 oktober 2014

Vlieland : heb je soms str*nt in je ogen.....

Een razend drukke dag vandaag dus maar even heel snel een kort fotobericht dat hopelijk later uitgebreid kan worden...


Foto : Rail away.... (Rallus Aquaticus).
Foto's : Geelgors (Emberiza citrinella).


Foto: Merel met London-ring.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
--------------------------------------------------

Waterral 24 -
Tjiftjaf 1 -
Waterhoen 1 -
Goudhaantje 5 -
Houtsnip 2 -
Vuurgoudhaantje 1 -
Winterkoning 1 1
Pimpelmees - 2
Heggenmus 1 -
Spreeuw 30 -
Roodborst 9 3
Vink 1 -
Merel 255 4
Keep 2 -
Zanglijster 13 1
Groenling 2 -
Koperwiek 39 -
Geelgors 1 -
Zwartkop 9 -
Rietgors 1 -
-------------------------------------------------
Totaal: 409 exemplaren, 20 soorten, 12:15 uren.

dinsdag 28 oktober 2014

Vlieland : In het jaar van de spreeuw... reprise !

Vanmorgen ben ik samen met slechts Marc naar de baan gefietst want we hadden sinds gisteravond en vanmorgen 50% van de medewerkers in de ziekenboeg. Holmer kroop vanmorgen terug in bed nadat hij het toilet ver voorovergebukt had gebruikt en Berry bleef in bed nadat hij gisteravond EN vannacht het toilet ook TE regelmatig had moten bezoeken....
De wind stond nog steeds met 4 bft te blazen en leek een net iets meer ZZW origine te hebben dan de pal zuidelijke richting van gisteren. Maar het was weer een mooie fietstocht onder de heldere sterrenrijke en bijna maanloze hemel.
Op de baan aangekomen valt meteen op dat er overal vogels in de struiken en op de paden zitten; ritselindex 100/100 dus.... het zijn vooral waterrallen en spreeuwen. Dat belooft wat zeg....
In de eerste ronde meteen 5 rallen in de kooien, alle spreeuwen zijn op een enkeling na vertrokken. Wat we er voor terug krijgen zijn echter wel merels, veel merels! Stevig aanpoten dus, maar met z'n tweeën halen we er toch nog heel wat vogels uit terwijl er nu met 4 handen minder natuurlijk heel wat merels ontsnappen. Deze grotere vogels raken immers niet zo vast in het net verward dan de kleinere zangertjes en daarom is het altijd flink doorwerken met lijsters.
Nu we op halve personele bezetting draaien dus helemaal. Om 09.30 uur arriveert Holmer die toch weer genoeg is opgeknapt, dat scheelt al een stuk. Niet lang daarna arriveert er een groep spreeuwen in het hout en net als gisteren laten die zich geheel volgens het boekje op het slag zakken. Op het moment dat er nog een stuk of tien in het hout zijn achtergebleven zie ik dat die zich beginnen te poetsen. Daar kun je dan dus wel op blijven wachten, maar die gaan echt niet bij de anderen op het slag zitten. Dichttrekken dus met dat net... Het levert 28 vogels op waarbij 1 adult exemplaar zit met een Poolse ring, zie foto.


Foto: Spreeuw met Gdansk-ring uit Polen (foto Marc van der Aa).

In alle drukte hebben we ook nog een bleke tjiftjaf gevangen die de boeken kan ingaan als siberische tjiftjf, Phylloscopus collibyta tristis). Een sterke en voor zijn/haar doen grote vogel met vetgraad 4 en een gewicht van 9,2 gram.


Foto's : Siberische Tjiftjaf (Phylloscopus Collybita tristis) (foto's Marc van der Aa).

Vanaf een uur of 9 is er ineens mist vanuit zee het eiland op gekropen en daardoor wordt het nog net weer een stuk kouder dan het al was. Om 11 uur melden zich ondanks de mist en koude wind toch nog 10 bezoekers voor de excursie. Ze luisteren aandachtig naar ons verhaal over het fenomeen vogeltrek.


Foto: excursiedag.


Foto: De excursie ging de mist in.....

Na de middag vallen de vangsten weer verder terug maar kunnen we nog wel weer een tweede klap met het slagnet maken. Ditmaal nog net weer iets meer dan de eerste slag, maar geen buitenlandse ring ditmaal.
Tegen drie uur fiets ik terug naar de zwaluw om nog wat administratief werk te verrichten (ringgegevens van thuis invoeren) en een belangrijk telefoontje te plegen. Holmer en Marc maken de dag vol tot in de duisternis en daarmee hebben we voor deze periode de eerste dag met meer dan 200 vogels te pakken.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------------

Waterral 18 / -
Siberische Tjiftjaf 1 / -
Winterkoning 1 / -
Goudhaantje 1 / -
Heggenmus 1 / -
Pimpelmees - / 1
Roodborst 10 / 1
Spreeuw 70 / 1
Zwarte Roodstaart 1 / -
Vink 2 / -
Merel 112 / 1
Keep 1 / -
Zanglijster 9 / -
Putter 1 / -
Koperwiek 5 / -
Rietgors 1 / -
Zwartkop 9 / -
---------------------------------------------------
Totaal: 247 exemplaren, 17 soorten, 12:00 uren

maandag 27 oktober 2014

Vlieland : in het jaar van de spreeuw....

houden wij een dag van de spreeuw !

Holmer en Marc waren vanmorgen de kandidaten om in het donker de netten al open te schuiven en Berry en ondergetekende kwamen net in het halfschemer na. Onderweg hoorden we in de polder al vele roodborstjes tikken, maar in tegenstelling tot gisteren hoorden we totaal geen merels, laat staan dat we ze al uit de bermen van de weg zagen wegvliegen. In de lucht evenmin aanwezigheid van lijsterroepjes.
Het bleef dan ook behoorlijk rustig in de netten, zelfs de onderweg vastgestelde roodborstjes lieten het afweten. Gelukkig was het wel een goede treknacht geweest voor onze grote vrienden de waterrallen en dus haalden we er in de eerste ronde meteen maar 5 uit 1 kooi. Verder vingen we verspreid over de ochtend nog een aantal zwartkoppen; daarvan was de conditie onverminderd prima te noemen, ondanks het feit dat we al zo laat in het seizoen zaten.
De leukste waarneming van de ochtend was een klapekster die door Marc werd opgepikt terwijl hij langs de hut vloog en in de bosjes aan de overkant van de 4e Kroonspolder ging zitten. Naderhand is de vogel niet meer teruggezien.
Er kwamen vanmorgen ook weer een aantal oeverpiepers voorbijgevlogen maar dat leidde ondanks het langdurig gebruik van geluid van deze soort niet tot vangsten; dan maar gewoon een rondje lopen en er één uit een mistnet halen....

Foto's : Oeverpieper.

De ochtend verliep geheel bewolkt, maar rond 14 uur verscheen ineens de zon en dat leidde er toe dat de temperatuur in korte tijd opliep naar 16,5 graden. Meteen kwamen er insecten los en vloog er ook even een joekel van een hommel in de ringhut. Dat bleek een aardhommel te zijn, van deze familie de grootste die we in ons land hebben. In de loop van de middag verschijnen er met enige regelmaat enorme groepen spreeuwen op en rond de baan. We beleven prachtige schouwspellen van synchroonvliegen en onzeker heel kort in de struiken landende spreeuwen. Af en toe probeert een langsjakkerende sperwer er zijn of haar voordeel mee te doen. We vangen in totaal slechts 12 vogels uit deze groepen....

Foto: Zijn het muggen? Nee, SPREEUWEN !

Tegen 17 uur besluit ik om maar vroegtijdig terug te gaan naar de Zwaluw om maar eens verder te gaan met het inkloppen van ringgegevens maar voordat ik de lieslaarzen heb uitgetrokken verschijnen er ineens weer evenveel spreeuwen die ditmaal in het hout en de struiken rondom het slag gaan zitten. Gelukkig zit er op dat moment een geringde merel op het slag en die lokt meteen de eerste exemplaren van de spreeuwen naar beneden het slag op. Een ander deel van de groep steekt het slag over en gaat zitten in de duindoornstruiken die vlak voor de hut staan. Binnen een minuut treedt de geur van fermenterende duindoornbessen door de kijkgaten de hut binnen.... De struiken vliegen in seconden helemaal vol en dat leidt er toe dat al snel meerdere spreeuwen aan het vechten komen en besluiten om dan maar op het slag te gaan lopen. Als altijd weet Berry het hoofd lang genoeg koel te houden en even later trekt hij met een ferme hal het slagnet dicht. YES ! Over het gehele oppervlak zien we de beide netten in een gelijke cadans op en neer gaan en vele tientallen spreeuwen doen hun uiterste best om van het opspringen gebruik te maken en horizontaal van onder het net te verdwijnen. Gelukkig zijn wij met z'n drieën en weten mooi wat vogels op tijd onder het net weg te krijgen. Natuurlijk ontsnappen er nog steeds vogels maar je mag nu blij zijn met iedere vogel die je in de hut weet te krijgen. Nadat alles is weggewerkt concluderen we dat er 40 nieuwe vogels aan de lijst zijn toegevoegd. Ondertussen heeft Berry snel een ronde langs de netten gelopen want er vlogen ook heel veel vogels tussen de netten; hij kwam echter terug met slechts 1 spreeuw...... Ook dat is dan weer de kracht van de massa, de spreeuw is tenminste een soort die nog echt sociale gemeenschapszin kent, alles maar dan ook alles doen ze samen, tot aan ontsnappen toe....

Foto: Een deel van het slag spreeuwen onder het slagnet van de vinkenbaan.

De resterende tijd tot het donker levert helaas nog maar 5 vogels op, daar hadden we ons meer van voorgesteld.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
-------------------------------------------------

Waterral 19 / 1
Zanglijster 3 / -
Waterhoen 1 / -
Koperwiek 5 / -
Oeverpieper 1 / -
Zwartkop 9 / -
Winterkoning 1 / -
Pimpelmees - / 2
Roodborst 1 / 2
Spreeuw 61 / -
Merel 16 / 3
Vink 4 / -
----------------------------------------------------
Totaal: 129 exemplaren, 12 soorten, 11:45 uren

zondag 26 oktober 2014

Vlieland : na een week van rust nu maar eens aan het werk....

Gisteren zijn we (Holmer Vonk, Marc van der Aa en ondergetekende) vroeg in de ochtend vertrokken naar het Noorden van het land en vanuit halingen het wad overgestoken naar Vlieland. Na een flinke hoeveelheid boodschappen te hebben ingeslagen meteen doorgefietst naar de andere kant van het eiland. het was goed dat we de bagage met het bagagevervoer vooruit hadden gestuurd want haast vanzelfsprekend moesten we recht tegen de harde wind in fietsen. Onderweg viel vooral de aviaire stilte op, hoogstens af en toe een op hoge snelheid passerende groep spreeuwen en bij zo ongeveer ieder waterplasje van betekenis minimaal 1 knorrende waterral. Op de vinkenbaan aangekomen troffen we dan ook ringers die de duimen al bijna uit de gewrichten hadden gedraaid....

Dat moest vandaag maar eens anders. Gisteravond heb ik in ieder geval bij het afsluiten maar eerst een andere mix met waterralgeluid aangezet. Er speelde tot dan een mix waarbij overduidelijk de alarmroep van de waterral in zat.... Vanmorgen is Frank Majoor vooruit gefietst om de netten open te schuiven en een poging te wagen om revanche te nemen op een gisteren ontsnapte houtsnip. Voordat wij vanuit het huisje de zwaluw vertrokken belde hij al met de vraag wat wij gedaan hadden omdat overal op de baan waterrallen liepen....

De eerste ronde leverde meteen invallende merels en zanglijsters op en de eerste rallen hadden de wachtkamers van de inloopkooien al opgezocht. Daarbij tevens een waterhoen, de eerste van dit seizoen. Kijk, dat is nou altijd de beste manier om meteen maar van start te gaan, eerst even een middagje volgen hoe anderen het doen en dan de volgende dag aan het werk..... Frank kwam regelmatig met beide armen vol met vogels terug uit het veld en hield ons dus goed aan het werk. De zichtbare trek was ook weer goed op gang gekomen met vooral mede door de stevige wind laag over de vegetatie vliegende groepen spreeuwen (significant kleinere groepjes dan gisteren) en groepjes tot 5 a 10 vinken. Ook 1 keer een groepje baardmannetjes die omhoog klommen en de polder leken te verlaten in zuidelijke richting. Helemaal achter in de opstelling hoorde en zag ik een ijsgors laag over komen vliegen....
Kopwerwieken kwamen ook in lage aantallen voorbij en bij die soort was bij de vangsten het meest opvallend dat het op 1 vogel na allemaal adulte exemplaren betrof. Maar ja, over welke aantallen hebben we het dan....
We kachelden op deze manier lekker de ochtend door, maar zo rond een uur of 11 zakten de vangsten in korte tijd behoorlijk in en werd het sprokkelen geblazen. Tijdens de excursietijd (slechts 1 bezoeker vandaag....) kwam er echter ineens toch weer leven in de brouwerij zij het niet met aantallen vogels maar wel met een eerste krent in de pap voor de komende 2 weken. direct na vertrek voor een volgende ronde sjouwde ik voorbij aan een klein vogeltje dat in de bovenste netbaan hing want er ging een eindje verderop immers een merel lopend door het net.... Marc liep echter achter me en was (zeker met zijn lengte) de aangewezen persoon om al supersnel te constateren dat het om een DWERGGORS ging ! Goed zo, de tweede voor de vinkenbaan in dit seizoen en voor ons is de kop er dus af. Het was zoals gebruikelijk met deze soort wederom een eerstejaars vogel en opvallend daarbij was dat de vogel in zijn geheel een beetje vaal kleed had. Zie de foto's...De rest van de middag gebeurde er hoegenaamd niets vermeldenswaard hoewel er toch nog steeds af en toe een paar kepen of vinken langs bleven komen. Aan het eind van de middag kwamen er keurig zoals je dat met trekkende vogels kunt verwachten ineens 3 pimpels van ver richting hut vliegen en gingen even in het hout zitten. Alle drie de vogels waren ongeringd en vlogen na enige aarzeling toch maar weer door. Het inmiddels aangezwengelde geluid op de luidspreker aan de zuidkant van de hut wist toch nog 1 exemplaar te verleiden om in één van onze hangmatjes te gaan hangen. Meer zat er niet in voor vandaag en van de avondrondes hadden we nou ook niet echt de verwachting dat daar 8 handen voor nodig waren. Dus zijn Berry en ik voortijdig teruggefietst om de maaltijd in elkaar te draaien. We fietsten bij het cavalerie-schietkamp net op het juiste moment de hoek om om nog net de binnenkomst van 3000 tot 4000 spreeuwen op de slaapplaats mee te maken, altijd weer een indrukwekkend schouwspel.


Foto: dit kan twee dingen betekenen....


Foto: in het jaar van de spreeuw....

Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Waterral 10 / 1
Goudhaantje 2 / -
Waterhoen 1 / -
Pimpelmees 2 / -
Roodborst 2 / -
Koolmees 1 / 1
Merel 59 / 3
Spreeuw 11 / -
Zanglijster 19 / -
Vink 2 / 1
Koperwiek 9 / -
Dwerggors 1 / -
Zwartkop 22 / -
Rietgors 3 / -
Tjiftjaf 1 / -
---------------------------------------------------
Totaal: 151 exemplaren, 15 soorten, 11:30 uren.