zaterdag 20 september 2014

Goor : des-oriëntatie door mist?

Vandaag hebben we in de achtertuin op de Leliestraat in goor weer een vangsessie gehouden voor het project RINGmus. De ochtend begon met zware dauw en meteen bij het krieken van de dag kwam er ook nog eens dikke mist opzetten. Dat betekent weinig goeds voor de vangsten. De eerste ronde leverde dan ook maar 1 vogel op. Wel een nieuwe soort voor onze tuin.... een zwartkop. Niets bijzonders in deze tijd van het trekseizoen trekken ze met vele duizenden door onze contreien, maar hier in de tuin hebben we er nog niet eerder eentje waargenomen. Tijdens de tweede ronde zag ik er zelfs nog drie in de struiken bij de achterburen zitten. wat op dat moment nog veel verrassender was : er hing in het net dat pal naast de vijver staat zomaar een andere nieuwe tuinsoort, een kleine karekiet !!!!

Foto: kleine karekiet als tuinvangst !

Dan sta je wel even vreemd te kijken in je stadstuintje met verder helemaal geen riet in de verre omgeving. de enige verklaring die ik kan geven voor dit gedrag van deze soorten die we anders hier nooit zien is dat ze tijdens hun trekvlucht gedesoriënteerd zijn geraakt door de dichte mist en op de eerste beste plek waar ze ook maar iets herkenbaars wisten te ontwaren naar beneden zijn gedoken.
De mist bleef hardnekkig hangen en daardoor bleven de verdere vangsten zoals verwacht erg tegenvallen. Ook de huismussen hadden al snel door dat die gordijnen met al die parels eraan niet zo aantrekkelijk waren om tegenaan te vliegen. af en toe maakte er toch een vogel een beoordelingsfoutje en belandde toch tussen de gordijnen... Zo ook een inmiddels al volledig uitgekleurde jonge merel. Het was een eerstejaars vrouwtje dat alleen nog als eerstejaars te herkennen was door 2 ongeruide kleine dekveertjes op de vleugelboegen die nog de bruine kleur van het jeugdkleed hadden. Verder was het een opvallend donker exemplaar met een heel grijs kleed, eigenlijk zoals we ze medio november altijd op Schiermonnikoog vangen, zie de foto's.
Foto's: merel-vrouw eerste kalenderjaar, grijs kleed.

Als derde en laatste nieuwe tuinsoort werd er tijdens het opruimen van de netten nog een mannetje goudhaan gevangen. Hoe een dag met weinig vogels toch heel leuk kan zijn..Foto: larven van de Elzenbladwesp (Craesus septentrionalis).


Foto: Atalanta op vlinderstruik, t is nog steeds zomer !

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Heggenmus 2 / -
Goudhaantje 1 / -
Roodborst 1 / -
Pimpelmees 3 / 1
Merel 1 / -
Koolmees 1 / 1
Kleine Karekiet 1 / -
Huismus 3 / 2
Zwartkop 2 / -
----------------------------------------------------------
Totaal: 19 exemplaren, 9 soorten, 6:30 uren

maandag 15 september 2014

Vrijdag 12 September Vlieland : de laatste vangochtend...

Afgelopen nacht zijn we voor het eerst deze periode in de gelegenheid geweest om het lokgeluid gedurende de nacht te laten spelen. Het was een uitgelezen geschikte nacht voor vogeltrek en ook de vogeltrekradar gaf goede metingen weer. Bij de geluidstrack die we deze nachtelijke uren hebben kunnen spelen zat ook een stukje zang van de roodborst in. Één van de soorten die dit jaar net als de heggenmus extreem vroeg uit Scandinavië en/of Oost-Europa lijkt te vertrekken want we hoorden afgelopen weken iedere ochtend al uitgebreid getik van invallende roodborsten. Bovendien zijn langs de Nederlandse westkust al opmerkelijke aantallen van deze soort gevangen en is er in Noord-Frankrijk zelfs al een roodborst gecontroleerd met een Stockholm-ring. Dan weet je wel genoeg hoe de trek van die soort er voor staat.
De eerste ronde langs de netten wees ons direct op een verstandig besluit, overwegend roodborsten en zwartkoppen bevolkten de netten.
Meteen vanaf de eerste ronde kreeg ik hulp van Leon Kelder die op het eiland is gearriveerd om in het komende weekend deel te nemen aan de integrale wadvogeltelling. Dat kwam handig uit want met zo'n 50 vogels in de eerste ronde is het altijd goed om met z'n drieën te zijn. De roodborsten werden in de netten goed aangevuld met zwartkoppen, maar eerlijk gezegd had ik daar meer exemplaren van verwacht. Tussen die eerste zwartkoppen zat een exemplaar met een overduidelijk afwijkende vleugel, heel kort en een korte handpenprojectie, wellicht één van de groep vogels van zuidoostelijke origine. meer nog dan de zwartkoppen was het opvallend dat er opnieuw meer tuinfluiters gevangen werden.
In de eerste ronde zat er ook meteen weer een waterral in één van de inloopkooien. De vogel had een ring aan de rechter tarsus en kon dus niet door mij geringd zijn. Het bleek dan ook een hier geringde en inmiddels adulte vogel uit het seizoen 2013 te zijn. Leuk, een erg plaatstrouwe lokale vogel of al op reis en aangekomen in het overwinteringsgebied? Dat laatste zou maar zo kunnen want hij moet vorig jaar aan het eind van het seizoen in November pas geringd zijn.
In de tweede ronde vingen we weer eens een sperwergrasmus, inmiddels de 10e van het seizoen voor het vogelringstation, en dat nog wel, ik zeg het wederom, met beperkt geluid. Tegen een uur of negen nam ook het aantal gekraagde roodstaarten toe, ook van die soort was duidelijk een nieuwe groep op het eiland aangekomen, net zoals ook de tapuiten zich ineens weer in grotere aantallen lieten zien.
Net zo snel als de vogels verschenen liepen na 10 uur de vangsten terug. Inmiddels was dan ook de zon meer en meer vertegenwoordigd en dat betekent dus veel zichtbare netten. Hanneke ging al vroegtijdig terug naar ons verblijfadres om op te ruimen want we moeten het huisje de zwaluw vandaag helaas verlaten ivm het wadvogeltelweekend.

Om 12 uur ruim ik de boel ook op en sluit de netten. Onze Septemberperiode zit er al weer op. We mogen uiterst tevreden terugkijken op het feit dat we alle dagen in deze periode hebben kunnen vangen en er geen vangdag door slecht weer heeft hoeven uitvallen. Domper was vanzelfsprekend de beperkte mogelijkheid voor gebruik van geluid. Hierdoor hebben we veel van de doortrekpiek van boompieper en heggenmus moeten missen, twee soorten die je echt met geluid naar je vangplek moet lokken, vooral de vinkenbaan moet dan zijn werk doen. Volgend jaar beter hopen we maar, maar het blijft ieder jaar kwetsbaar op een plek waar we geen beschikking over aansluiting op het lichtnet hebben. Eind Oktober keren we terug naar de Vinkenbaan, voor nu wensen wij onze opvolger Hans van Heijningen succes voor zijn ringweek.Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
------------------------------------------------------------

Waterral - / 1
Kleine Karekiet 6 / -
Graspieper 1 / -
Sperwergrasmus 1 / -
Winterkoning - / 2
Grasmus 1 / -
Heggenmus 1 / -
Tuinfluiter 19 / 2
Roodborst 27 / 1
Zwartkop 39 / -
Gekraagde Roodstaart 6 / 1
Tjiftjaf 1 / -
Paapje 1 / -
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Merel 1 / 1
Bonte Vliegenvanger 1 / -
Zanglijster 1 / -
Spreeuw 1 / -
Rietzanger 3 / -
Vink 1 / -
-------------------------------------------------------------
Totaal: 120 exemplaren, 20 soorten, 5:30 uren