zaterdag 6 september 2014

Vlieland : na Belgen volgt een Belg....

De weersomstandigheden waren bij vertrek vrijwel identiek aan die van gisteren, alleen was de windrichting gewijzigd van pal oost naar noordelijke herkomst. Doordat we van de ene op de andere dag een enorme toename van muggen mochten beleven in de zwaluw ben ik na een half slapeloze nacht maar eens extra vroeg opgestaan en ben op tijd naar de baan gefietst, niet dat je daar dan wel gevrijwaard bent....

Wegens vermoeidheid moet ik het hier even bij laten, morgen schrijf ik verder, al spreken de foto's eingelijk ook al wel voor zich..


Foto: vandaag 2 exemplaren van de Sperwergrasmus (Sylvia nisoria) in 1 rondje.Foto's: brede geelgerande Watertor (Dytiscus latissimus).Foto: We hadden vanfaag 2 exemplaren van de braamsluiper die er net even iets anders uitzagen dan de normale braamsluiper zoals we ze hier kennen. Het vraagt om extra naspeuren in de literatuur en uitslag afwachten van DNA-onderzoek van veertjes van deze individuen om zeker te zijn of we hier met één van de ondersoorten van doen hebben.


Foto: Ook vandaag wederom een sperwer in het hout, spiedend naar vogels in het struweel.


Foto: onderweg naar het dorp ontdekten we deze 'zeefazant'. Een jonge vogel die pardoes op een strekdam langs de wadkust was terechtgekomen.


Foto: grote mantelmeeuw met Noorse kleurring in de haven.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Grasmus 2 / 1
Heggenmus 2 / -
Tuinfluiter 8 / 3
Roodborst 2 / -
Zwartkop 41 / 2
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Tjiftjaf 1 / 1
Paapje 1 / -
Fitis 7 / -
Tapuit 1 / -
Bonte Vliegenvanger 5 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Pimpelmees - / 2
Rietzanger 2 / 1
Spreeuw 6 / -
Kleine Karekiet 2 / 3
Vink 1 / -
Sperwergrasmus 2 / -
Groenling 1 / -
Braamsluiper 2 / 1
---------------------------------------------------------
Totaal: 103 exemplaren, 21 soorten, 6:30 uren

vrijdag 5 september 2014

Vlieland : l' invasion des Belges...

Wonderwel is gedurende de nacht de doorstaande oostelijke wind een beetje teruggezakt. Toch kon ik nog met behoorlijk tempo naar de vinkenbaan racen. Alle netten stonden zonder al te veel tegenvallers open en de 2 rallenkooien die de afgelopen dagen ter plaatse zijn gezet idem. Het leek net als gisteren aanvankelijk rustig, maar al snel werd goed zichtbaar dat er wat gaande was in het struikgewas. Links en rechts zag je vogels wegschieten, soms zag je zelfs een klein groepje zwartkoppen voor je uitvliegen. Het werd dus lekker doorwerken want meteen vanaf de eerste ronde liepen de bewaarzakjes snel vol. In het hout was ook van alles gaande. Iedere keer dat ik door het kijkgat een blik op de takken achter het slag wierp zag ik wel iets leuks, vanzelfsprekend vooral veel zwartkoppen maar ook opvallend veel bonte vliegenvangers, soms wel 6 tot 8 tegelijkertijd. Ook verscheen er tijdens het ringen respectievelijk een grote bonte specht en een sperwer-vrouw. Deze laatste zat heel rustig vanuit de top te kijken of ze één van de vogeltjes kon verschalken die zich ophielden in de struiken in de kuil achter het slag.

Wat vandaag bij de zwartkoppen opviel was dat we een mix van vogels met korte vleugels en lange vleugels hadden. Vindt nu dan de omslag naar de langvleugeligen (waarvan verondersteld wordt dat dat vogels van noordelijke herkomst betreft) al plaats? De vogels die we afgelopen dagen vingen hadden vleugellengtes van ongeveer 70 - 73 mm en nu zaten er vogels tussen met vleugellengtes tot 76 of zelfs 78 mm. Hanneke haalde een zwartkop uit de netten met een zilverachtig blinkend ringetje waaraan dus direct was te zien dat het een vogel betrof die niet door ons geringd was. Het was een eerstejaars zwartkop met een zeer recent aangelegde Belgische ring dus.... Een eerste aanwijzing dat er in ieder geval een groep vogels van zuidelijke origine in onze contreien terechtgekomen waren.
Later in de middag zouden we ook nog een tweede Belgische ring aantreffen, ditmaal bij een adulte witgesterde Blauwborst. Die droeg een al wat meer versleten ring en het is dan ook aannemelijk dat deze vogel al één of meerdere malen op zijn zuidwaardse najaarsreis of noordwaartse voorjaarsreis onderweg is. Voor de database van VRS-Vlieland is deze blauwborst de eerste van zijn soort met een Belgische ring.

Op een gegeven moment hadden we even een leuke slag kunnen slaan met het slagnet want er zaten maar liefst 4 bonte vliegenvangers tegelijkertijd in en rondom de vijver op het slag. we hadden beide onze handen vol en dus was het onmogelijk om ook nog even snel het net dicht te klappen. Op het moment dat dat wel kon werd het dus nog maar 1 individu, maar wel met als toegift er een tjiftjaf bij. die soort is samen met de fitis de meest op het slag gevangen soort van deze week. wat overigens nog wel heel leuk was om te zien : zo netjes als de bonte vliegenvangers rondom het bad op hun beurt zaten te wachten, zo hard gingen ze met elkaar aan het vechten toen ze goed en wel al hun veren op de takken van het hout gepoetst hadden....
Tussen de bedrijven van het continu rondjes lopen en ringen door haalden we ook nog weer een paar minder algemene vangsten binnen : vandaag waren dat weer 2 sperwergrasmussen en wederom 1 draaihals die ik tijdens een rondje in de onderste baan van een net zag springen. We zijn vandaag door de goede vangsten (het is de eerste dag van dit seizoen waarop hier op de vinkenbaan meer dan 100 vogels gevangen zijn) vanzelfsprekend iets langer doorgegaan met vangen, maar om 17 uur was het toch echt genoeg geweest en waren alle netten weer gesloten.Foto's: Draaihals (Jynx torquilla).Foto's: Sperwergrasmus (Sylvia nisoria), 1e kalenderjaar.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-----------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Grasmus 1 / -
Draaihals 1 / -
Tuinfluiter 11 / 2
Winterkoning 1 / 1
Zwartkop 105 / 5 (waarvan 1 ex Bruxelles)
Roodborst 1 / -
Tjiftjaf 7 / 1
Witgesterde Blauwborst - / 1 (Bruxelles)
Fitis 14 / -
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Vuurgoudhaantje 1 / -
Paapje 1 / -
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Zanglijster 1 / -
Bonte Vliegenvanger 5 / 1
Rietzanger 4 / 1
Koolmees - / 1
Kleine Karekiet 7 / 4
Spreeuw 9 / -
Sperwergrasmus 2 / -
Vink 2 / -
Braamsluiper 2 / -
Rietgors 1 / -
-----------------------------------------------------------
Totaal: 196 exemplaren, 24 soorten, 11:00 uren


donderdag 4 september 2014

Vlieland : achterblijvers en late aankomst.

Sinds gistermiddag is er een stevige oostenwind opgekomen en die is vannacht blijven doorstaan. Dat betekende dus een snelle fietstocht naar de baan onder het schijnsel van een steeds sterker wordende wassende maan. Het was maar goed dat ik een beetje vroeger aanwezig was want de wind had de buitennetten al goed strak in elkaar gedraaid. Maar goed, alles stond ruim op tijd open en het wachten nam een aanvang. De eerste twee rondes leverden tegen de verwachtingen in niet al te veel vogels op, in ieder geval minder dan de voorgaande twee dagen. En dat terwijl we door de wind eindelijk eens een keer geen ochtend met zwaar bedauwde netten hadden. De vogels die we wel vingen maakten ons duidelijk dat er waarschijnlijk veel vogels zijn vertrokken en de zwakkeren nog achtergebleven zijn, want er zaten wat meer terugvangsten bij en de meeste vogels die we vingen verkeerden in slechtere conditie te weten zonder trekvet en met een flink ingevallen vliegspier. Ondanks het feit dat ik bij het eerste licht een groepje van 10 rotganzen zag overvliegen, even later gevolgd door een paar kleine groepjes blauwe reigers en 1 solo vliegende purperreiger die allemaal keurig richting Texel vlogen viel het ons op dat er verder maar heel weinig beweging in het veld was.
daar kwam vanaf de derde ronde echter ineens verandering in; vanaf dat moment namen de vangsten toe en daarbij ook de soortvariatie. Tussen deze toenemende vangsten een kleine karekiet met een buitenlandse ring van de centrale Stavanger in Noorwegen, een vuurgoudhaantje en een fluiter. En zo werd het vandaag dus toch nog een andere dag dan we aanvankelijk verwacht hadden.
Het mooie weer zorgde er tevens voor dat er heel wat bezoekers op de fiets geklommen waren en dus hadden we een goed bezochte excursie van een enthousiaste groep die ons vrijwilligerswerk ook financieel waardeerden door deelname aan het ringen-sponsoringproject.
Na 12:30 u zakten de vangsten zoals in deze tijd van het seizoen gewoon is flink in en werden er nog wat werkzaamheden op de baan uitgevoerd. Om 14:30 uur was de baan weer gesloten. Het was vandaag tegen verwachting in uiteindelijk toch nog de beste vangdag van deze week.


Foto : Fluiter.


Foto: Vuurgoudhaan.


Foto: kleine karekiet met ring van ringcentrale Stavanger.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-----------------------------------------------------

Winterkoning - / 1
Zwartkop 33 / 1
Heggenmus 1 / -
Fluiter 1 / -
Gekraagde Roodstaart 2 / -
Tjiftjaf 1 / -
Paapje 2 / -
Fitis 9 / -
Tapuit 1 / -
Vuurgoudhaantje 1 / -
Zanglijster 1 / -
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Rietzanger 4 / -
Bonte Vliegenvanger 5 / -
Kleine Karekiet 4 / 5 Waarvan 1 ex met Stavanger-ring.
Pimpelmees 1 / -
Grasmus 1 / 1
Groenling 1 / -
Tuinfluiter 7 / 1
Rietgors 1 / -
-----------------------------------------------------
Totaal: 86 exemplaren, 20 soorten, 8:20 uren

woensdag 3 september 2014

Vlieland : Aankomst, maar helaas ondercapaciteit met het lokgeluid....

De dag begon met een snelle blik op de website met de vogeltrekradar (die heel goede trek geregistreerd had) en vanzelfsprekend weer met een fietstocht, ditmaal met achter op de bagagedrager een grote auto-accu die afgelopen nacht aan de lader heeft gestaan in de hoop dat deze accu het probleem met de geluids-installatie veroorzaakte. Dat zou tevergeefse hoop blijken. Wederom hebben we dus geen geluid op de baan.
De nacht was windstil en met het beginnen van de schemer kwam er weer grondmist opzetten, ditmaal dichter en over een groter oppervlak in de polder.
Foto's : mist in de derde Kroonspolder bij zonsopkomst, wat hebben we toch een vervelende hobby....

Meteen bij het eerste licht om 06 uur piepte en tikte het aan alle kanten in de polder, er was goed wat beweging van vogels in de lucht en in de struiken. Bij mist kunnen vogels massaal naar beneden duiken als ze boven mist vliegen en een open stuk land zien liggen dat vrij is van mist. In de Kroonspolder gebeurt dat in deze tijd van het jaar vaak op de met struiken begroeide dijklichamen die altijd boven grondmist blijven uitsteken. Van die situatie maken we als ringers dankbaar gebruik.
Vervelende bijkomst is echter dat onze mistnetten veelal ook op de laagliggende plekken staan en er bij die mist op de netten enorme parelvorming door dauw ontstaat waardoor vogels de netten heel goed kunnen zien staan. Dan heb je in veel gevallen alsnog het nakijken. De vangsten vallen dus enorm tegen als je het afmeet aan de aantallen vogels die je in de polder hoort en even later bij het optrekken der nevelen ziet.... In de eerste ronde hangt ongeveer 95% van de gevangen vogels in een ruime krans rondom de 2 kleine tweetertjes die we dan nog hebben spelen. Het geluid daarvan is echter veel te zacht om echt invloed te hebben op het gehele vanggebied met netten, helaas.


Foto: gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus), man eerste kalenderjaar.

Bij de tweede ronde langs de netten besluiten we om in tegenstelling tot wat we normaal doen eerst de netten langs het dijkje te controleren. Dat was een verstandige keuze want als we op de helling bij één van de netsecties staan horen we knisperende steentjes. Er nadert een fietser ! Er nadert een fietser??? We zien inderdaad een mountainbiker met flinke tred naderen en Hanneke kan hem nog net in de kraag vatten voordat hij dwars door het net zou fietsen dat over het pad gespannen staat. Daar hebben we mazzel mee zeg! Op de mededeling dat hij in afgesloten terrein fietst en zelfs een heel zwaar hek heeft moeten openen en ook een verbodsbordje heeft genegeerd reageert de man op leeftijd aanvankelijk ontkennend en daarna zelfs ronduit geïrriteerd. De vaak voorkomende vraag wat wij hier dan wel niet doen blijft nog net uit en de man druipt af...

Na het optrekken van de mist beleven we een korte piek in de vangsten en zien we overal vogeltjes wegschieten. Het gaat vooral om zwartkoppen, heggenmussen, roodborsten en even later ook witte en gele kwikstaarten, boompiepers en zwaluwen. In het hout zitten tijdens één van de rondes 2 kramsvogels. Na enige tijd vliegen ze miaauwend weg, ons achterlatend met een Oktobergevoel. Even later zit er heel kort nog een gaai in het hout en verschijnen er met grote regelmaat en vaak met tientallen tegelijk soorten als gekraagde roodstaarten, fitissen, bonte vliegenvangers, een tapuit, paapjes, tuinfluiters, grasmussen, zwartkoppen en graspiepers in de takken.


Foto: 2 kramsvogels (Turdus Pilaris) in het hout achter de vinkenbaan.

Na 11 uur zakken de vangsten snel in maar vangen we wel mooi wederom een sperwergrasmus.


Foto's : sperwergrasmus (Sylvia nisoria), eerste kalenderjaar.

Op het slag weet ik vandaag weer twee vogeltjes te slaan, een reeds geringde pimpel en een tevens reeds geringde tjiftjaf. Geringd, maar wel met een ring die niet door onze ringgroep is aangelegd maar ergens anders in Nederland.
Tijdens het sluiten van de netten halen we nog een waterral uit één van de twee inmiddels geplaatste inloopkooien, een juveniel exemplaar met overwegend bruine veren waar de randen nog van moeten afslijten tot de tevoorschijn komende grijze centra van de veren de vogel een prachtig leigrijs kleed geven.


Foto: Waterral (Rallus aquaticus), eerste kalenderjaar.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Kleine Karekiet 7 / 1
Winterkoning - / 2
Sperwergrasmus 1 / -
Heggenmus 3 / -
Grasmus 2 / -
Roodborst 1 / -
Tuinfluiter 7 / 1
Witgesterde Blauwborst - / 1
Zwartkop 31 / -
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Tjiftjaf - / 1
Paapje 2 / -
Fitis 7 / -
Merel 1 / -
Pimpelmees - / 2
Zanglijster 1 / -
Spreeuw 1 / -
Rietzanger 1 / -
Groenling 2 / -
Bosrietzanger 1 / -
Rietgors 2 / -
------------------------------------------------------
Totaal: 80 exemplaren, 22 soorten, 8:30 uren

dinsdag 2 september 2014

Vlieland : stille nacht....

Die maar weinig vogels bracht ! We hebben gisteravond geen succes kunnen bereiken met het repareren van de geluids-installatie en dus werd het in de Kroonspolder een stille nacht. Tijdens de fietstocht naar de ringbaan was al goed te merken dat het een heldere en frisse nacht was die al in het donker grondmist aan het opbouwen was. Dat gaf onder de sterrenhemel en de maan die al weer bijna aan het derde kwartier begint een heel mooi beeld in de polder. De ritselindex stond ook deze ochtend weer op nul maar dat is zo gek ook niet als je snachts geen geluid hebt gedraaid. Vanaf het moment van openzetten van de netten om 05:30 uur heb ik mijn eigen twee tweetertjes met MP-3 spelers aangezet met daarop dezelfde mixen die we afgelopen dagen afspeelden. Bij terugkomst van het openzetten van de netten kon ik van de eerste netten al dikke druppels dauw afschudden, geen positieve ontwikkeling voor het vangen van vogels met mistnetten. De eerste ronde langs de netten leverde dan ook geen vogels op. Nadat de grondmist in amper een half uur was opgetrokken kwam er wat meer leven in de brouwerij. De tweede ronde leverde dan ook 25 vogels op. Ondertussen was er ook duidelijk dagtrek op gang gekomen. Vele tientallen huis- en boerenzwaluwen kwamen overvliegen richting Texel of besloten om aan het einde van de polder om te draaien en daar nog een tijdje te foerageren. De vangsten liepen nog een tijdje lekker door, al werd het mede onder invloed van het felle zonlicht wel snel minder. In het hout zagen we deze ochtend vanaf een uur of 10 in een kort tijdsbestek een duidelijke toename van het aantal vogels in diverse soorten zoals bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart, fitis, tjiftjaf en roodborst. Ik wist net als voorgaande dagen weer een fitis op het slag te vangen, maar net als gisteren bleef het bij dat ene exemplaar. In de ronde die na die opleving in aanwezigheid van vogels werd gelopen hingen er ook weer meer vogels in de netten, al stelde het niet veel voor. Bij één van de netten moest ik even stevig doorlopen om een spreeuw te onderscheppen voordat ie zou ontsnappen en ik liep daarbij pardoes een in het net hangende sperwergrasmus voorbij. Die moest maar even wachten.... De spreeuw bleken er twee te zijn uit een groep van een honderdtal vogels die even op de baan neergesteken waren. Veel vang je daar nooit van.


Foto: sperwergrasmus (Sylvia Nisoria), eerste kalenderjaar.

Om 11 uur meldden zich de eerste bezoekers voor de excursie. Het mooie weer had diverse mensen naar de andere kant van het eiland gelokt en de groep dikte aan tot 15 personen. Die vielen met de neus in de boter want Hanneke kwam uit het veld terug met in haar handen de befaamde 'gouden' vogelbewaarzak.... Daar kwam ten overstaan van een overvolle ringhut een draaihals uit ! Het tweede exemplaar van dit seizoen en zolas gezegd iedere keer weer een zeer tot de verbeelding sprekende soort, zowel voor bezoekers als ringers.


Foto: Draaihals (Jynx torquilla).

Na afloop van de excursie hebben we nog een tijdje weer gepuzzeld op de aansluitingen van het geluid, enige tijd in samenspraak met Carl Zuhorn van Staatsbosbeheer, maar hij kreeg er ook geen hoogte van wat er aan de hand kon zijn.
De vangsten vielan daarna dusdanig ver terug dat we besloten hebben om de netten om 14:45 uur maar te gaan sluiten.


Foto: rups van de wapendrager, twee exemplaren gevonden in een wilgenstruik naast de netten.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------------

Draaihals 1 / -
Grasmus 3 / 1
Winterkoning 1 / -
Tuinfluiter 9 / 1
Heggenmus 4 / 1
Zwartkop 12 / 3
Roodborst 3 / -
Tjiftjaf 2 / -
Blauwborst - / 1
Fitis 3 / 1
Paapje 1 / -
Pimpelmees - / 1
Merel 1 / -
Koolmees - / 1
Bosrietzanger - / 1
Spreeuw 3 / -
Kleine Karekiet 5 / 3
Kneu 1 / -
Sperwergrasmus 1 / -
-----------------------------------------------------------
Totaal: 64 exemplaren, 19 soorten, 8:45 uren

maandag 1 september 2014

Vlieland : goed vertrekweer maar ook goed doortrekweer.

En dat zet meteen de toon voor het verloop van deze dag. We hebben een heel erg mooie en rustige nacht gehad die ideaal moet zijn geweest voor vogels die vertrekdrang hadden en daar fit genoeg voor waren. Dat zou vandaag wel blijken uit de verhouding verse tegen teruggevangen vogels. De wind was vannacht teruggevallen tot een schamele 2 bft uit Noordwestelijke richting en het was redelijk helder in de lucht.
De ritselindex in de struiken tijdens hetopenschuiven van de netten was geheel nul komma nul. Kortom, ondanks dat het lokgeluid in de afgelopen nacht prima had gespeeld was er in de struiken helemaal niks neergestreken. Doordat de zon er meteen vanaf het begin bij was viel er meteen veel licht op de netten en was er aanvankelijk niet veel van activiteiten te merken. Kortom, ik liep een eerste ronde langs de netten die slechts 2 vogels opleverde.... Het werd duidelijk een dag waarvan je mag concluderen dat de meeste vogels die onderweg waren waarschijnlijk hoog over het eiland doorvliegen. Dat drukt je dan wel weer met de neus op de feiten dat het eiland voor de meeste vogels een plek is waar ze eigenlijk (nog) niet willen zijn en dan ook erg vaak zo snel mogelijk weer vertrekken.
De tweede ronde was toch beter, 25 vogels ! Daarbij een sprinkhaanzanger en een merel. een merel? Jawel, die komen hier ook in deze tijd van het jaar voor. Het betrof in dit geval een vogel die net bezig was om in een opmerkelijk snel tempo te wisselen van jeugdkleed naar het eerste volwassen kleed, in dit geval dat van een man.
Het ruien ging waarschijnlijk onder invloed van irriterende parasieten zo snel dat de vogel tijdelijk een vrijwel geheel kale kop moet hebben gehad, zie de foto's.Foto's: merel (Turdus merula) eerste kalenderjaar.

In de volgende ronde sprong er voor ons uit een waterral één van de netten in. Na een sprintje door de modder werd dat de eerst gevangen waterral van dit seizoen. Een eerstejaars vogel die al mooi uitgekleurd was en ook al een oranjerode snavel kreeg.

Foto: waterral (Rallus aquaticus) eerste kalenderjaar.

we begonnen vanmorgen al met weinig wind, maar deze zakte in de loop van de ochtend al snel terug naar vrijwel windkracht nul met ook nog eens flink zon. Kortom, warm en dus fitisweer. er waren er best wel de nodige in beweging en onder deze omstandigheden blijven er dan ook meteen meer in de netten hangen. In het hout achter het slagnet van de vinkenbaan zag ik tussen de bedrijven door nog enige tijd een heel lichte fitis zitten met zo goed als helemaal geen geel in het verenkleed; wellicht een exemplaar van de uit Scandinavië afkomstige ondersoort Acredula. De vogel was even heel erg geïnteresseerd in de lokker die we op het slag hadden staan maar bleek toch te voorzichtig om het slag op te gaan. zoniet een soortgenoot die Hanneke even later op het kooitje van de lokker zag zitten, die vingen we dus wel.

Verder zaten er vandaag ook iets meer grasmussen en braamsluipers in de struiken en ook daarvan vingen we een navenant portie. Daarbij ook mooie adulte exemplaren waarvan op de foto's een adulte grasmus.
Foto's: Grasmus, adult.

In de loop van de ochtend begonnen de oefeningen van defensie weer. ditmaal aanvankelijk met 2 straaljagers, maar even later naderde er een groot vrachtvliegtuig, een Hercules die diverse rondjes over de Vliehors maakte en duidelijk aan het oefenen was in het afwerpen van vracht. Tijdens de stuk of 10 rondes die het toestel over het eiland maakte was goed te zien dat er vele 10.000-en wadvogels de lucht in gingen. Het was ook goed te zien dat het vliegtuig tussen de diverse lagen met vele vogels in vloog, voor beide partijen bepaald niet vrij van risico's....
Daarna vouwde zich een stevig bewolkingsveld boven het eiland en vielen de vangsten verder terug. de netten zaten weer dicht om 14:30. iets later dan we van plan waren maar dat werd veroorzaakt doordat er weer eens gepuzzeld moest worden over een technisch probleem met de geluids-installatie. Daar kwamen we niet uit en gevolg is dus dat we in ieder geval de komende nacht geen lokgeluid hebben...

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------------

Waterral 1 -
Grasmus 6 1
Heggenmus 4 -
Tuinfluiter 6 -
Blauwborst 1 -
Zwartkop 9 2
Gekraagde Roodstaart 1 -
Tjiftjaf 3 -
Merel 1 -
Fitis 10 1
Sprinkhaanzanger 1 -
Pimpelmees - 3
Rietzanger 2 -
Spreeuw 1 -
Kleine Karekiet 7 8
Vink 1 -
Braamsluiper 2 1
Rietgors 1 -
---------------------------------------------------------
Totaal: 73 exemplaren, 18 soorten, 8:30 uren

zondag 31 augustus 2014

Vlieland : na een dagje uitstel toch van start.

We zijn vandaag op Vlieland begonnen aan onze eerste ringperiode aldaar voor het najaarsseizoen van 2014. Het was de planning om eergisteren al naar het eiland af te reizen, maar een klein ongelukje thuis zorgde ervoor dat we even een dagje pas op de plaats moesten nemen. Maar goed, alles kwam weer op z'n pootjes en gisteren zijn we dus via het eilandbezoekers onvriendelijke Harlingen naar Vlieland gereisd. Tijdens het afmeren in de veerhaven op het eiland werden we verwelkomd door een ijsvogel die aan het vissen was in het zoute zeewater en daar mee bleef doorgaan tot de boot nog maar zo'n 10 meter van de kade verwijderd was. Dit is toch echt wel mijn eerste europese ijsvogel die ik boven zout water zie.
Vanmorgen vertrok ik om 05:15 uur in het stikdonker naar de vinkenbaan voor onze eerste vangdag. Het was een lekker fietstochtje tegen een zeer zwak noordwestenwindje in met in de verte op zee een voor ons niet onrustbarende onweersbui. Bij aankomst op de baan bleek het geluid niet aan te staan, de timer stond nog niet goed ingesteld. Snel aangezet, goed mixje van soorten gekozen en meteen begonnen met het openschuiven van de netten. Dat ging vlot, Hans had alles prima opgezet en overgedragen.
De eerste ronde viel nogal tegen, slechts 4 vogeltjes. daarna werd het echter snel beter want het werd weer zo'n dag waarop de vogels snel aanvoelen dat het voor het eerst sinds meerdere dagen weer eens goed weer wordt. De vangsten namen langzaam maar zeker toe dus. Tijdens de tweede ronde kwamen er 3 houtduiven laag overvliegen die duidelijk tot trekkers bestempeld mogen worden want laag laverend trokken ze in een rechte lijn gestaag door richting Texel. Even later volgden ook nog 5 kemphanen, altijd leuk. In de loop van de ochend begon de wind iets aan te wakkeren en draaide deze naar het Noorden. dat had tot het gevolg dat de grote bui die we al een tijdje op de Noordzee zagen liggen zich ineens onze richting opstuurde en zich boven het eiland begon te lozen. De piek van de bui duurde ongeveer een minuut of tien maar het miezerde daarna nog ongeveer drie kwartier door. Van een echte opleving van de vangsten was daarna niet echt meer sprake en om 14:30 uur hadden we daarom alle netten gesloten. Uit de polder vertrokken een stuk of 100 groenpootruiters op weg naar foerageerplekken.
Bij de vangsten weinig opmerkelijks maar we kunnen er op deze manier lekker inkomen voor deze periode die voor ons 2 weken gaat duren. Wel een heggenmus met een ring die niet door de VRS derde Kroonspolder is aangelegd en een rietgors met een eigen ring van een paar jaar geleden. Morgen meer vogels en leuke vangsten?

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
-----------------------------------------------------------

Boerenzwaluw 1 / -
Grasmus 1 / -
Boompieper 1 / -
Tuinfluiter 5 / 1
Graspieper 1 / -
Zwartkop 12 / 1
Heggenmus 2 / 1
Tjiftjaf 2 / -
Roodborst 1 / 1
Fitis 11 / 1
Gekraagde Roodstaart 2 / -
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Paapje 1 / -
Pimpelmees - / 1
Zanglijster - / 1
Spreeuw 3 / -
Rietzanger 4 / 2
Groenling 1 / -
Kleine Karekiet 10 / 3
Rietgors 1 / 1
-----------------------------------------------------------
Totaal: 73 exemplaren, 20 soorten, 8:30 uren