zaterdag 23 augustus 2014

Schiermonnikoog 2 Augustus 2014 : einde opbouwweek -> huiswaarts !

Onze laatste ochtend voor deze week. Het is weer een heerlijke ochtend al is de lucht wel wat dreigend. De netten staan er lekker rustig bij op deze vrijwel windstille ochtend. Wat heerlijk om hier rond te kunnen lopen met om 6 uur 's ochtends alleen natuurgeluiden, af en toe afgewisseld met een koe die eens flink tegen een stalmuur schopt.
De vangsten stellen in de eerste ronden een beetje teleur en tegen een uur of 9 begin ik mij te realiseren dat we weer een moment beleven waarop de vangsten na een zeer succesvolle week precies op het moment dat de opvolgende ringploeg op de veerboot zit ineens inzakken. En zo geschiedde dus.... niks aan te doen.
We hebben de baan om tegen 11:30 uur overgedragen aan Henk Luten en assistenten. Zij hadden alle tijd om zich goed en wel te installeren want er werden werkelijk waar amper nog vogels gevangen.
Wij maken de balans op voordat we via het Groningse platteland terugreizen naar het Sallandse Raalte. De zon is inmiddels volop doorgebroken en we maken een heerlijke overtocht naar Lauwersoog op het zonnedek van de veerboot. Om de één of andere reden lijkt het wel of de overtocht maar een kwartiertje duurt..... Wat een prachtweek !


Foto: de laatste vogels worden nog even uit het net verwijderd.


Foto: bont zandoogje (Pararge aegeria) tegen mistnet.

Weektotalen opbouwweek Juli/Augustus 2014: (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------------------------------

Blauwborst 2 / 1
Boerenzwaluw 12 / 0
Boomkruiper 7 / 1
Braamsluiper 16 / 2
Buizerd 1 / 0
Fitis 113 / 37
Gekraagde Roodstaart 6 / 0
Grasmus 20 / 0
Grauwe Vliegenvanger 16 / 6
Groenling 4 / 0
Grote Bonte Specht 5 / 1
Heggenmus 20 / 17
Houtsnip 2 / 0
Huismus 3 / 0
Kerkuil (witte) 1 / 0
Kleine Barmsijs 5 / 4
Kleine Karekiet 5 / 24
Koolmees 34 / 14
Merel 14 / 5
Pimpel 46 / 19
Putter 1 / 0
Rietgors 1 / 0
Rietzanger 3 / 1
Roodborst 33 / 19
Spotvogel 38 / 13
Sprinkhaanzanger 1 / 0
staartmees 6 / 1
Tjiftjaf 94 / 41 (waarvan 1 x niet van ons)
Tuinfluiter 28 / 10
Vink 30 / 11
Winterkoning 45 / 29
Witgesterde Blauwborst 0 / 1
Zanglijster 15 / 4
Zwartkop 29 / 13
----------------------------------------------------------------------
Totaal 649 vogels nieuw geringd en 274 vogels
teruggevangen = 923 vogels.

vrijdag 22 augustus 2014

Schiermonnikoog 1 Augustus 2014 : dorst, dorst, dorst.

Vanmorgen opnieuw helemaal windstil weer bij aanvang maar in slechts heel lichte mate dauw. Tijdens de eerste ronde waan ik mij met een vroege ochtendtemperatuur van rond de 20 graden en kwetterende Spotvogels en koerende Turkse Tortels weer een beetje in Afrika.
Net van de slaapplaats vertrokken kwetterende zwaluwen maken dat plaatje compleet, fantastisch…
Het is al vroeg te merken dat het best wel een warme dag gaat worden en dat biedt perspectief voor het profiteren van drinkende en badderende vogels bij de laatste restjes water in de sloot. De eerste ronde levert het onheilspellende aantal van 13 vogels op, dat belooft weinig goeds als je net de verwachting hebt uitgestippeld dat het nu wel alemaal zal gaan terugzakken met de vangsten. Het is in de afgelopen dagen goed te merken dat we met het droogvallen van de sloot in ieder geval ons voordeel doen voor soorten als Merel, Zanglijster, Roodborst, Vink, Koolmees en Pimpel, vogelsoorten die gek zijn op baden en/of wroeten naar bodemleven in de modder van de glopsloot.Vanaf de tweede ronde begint het effect op te treden en zet een trend in die iedere ronde wel weer wat leuke resultaten oplevert, vooral veel soorten. Het gaat tot ver na de middag door eer het inzakt tot rondejs van enkele vogels. Weinig opmerkelijks, maar gewoon leuke aantallen van veel soorten.
Aan het eind van de dag zit je dan met een hele waslijst, maar met opvallend genoeg maar 1 soort die op de totaallijst 'double figures' oftewel meer dan 9 exemplaren kent. Daarbij een nieuw dagrecord voor Schier voor vangsten van de Boomkruiper. De laatste ronde voor het donker levert volledig onverwacht toch nog weer een paar zwaluwtjes op die weer recht voor de rietkraag hangen. De latere inspectie van de grofmazige netten levert nog 2 opspattende Houtsnippen op, die zaten dus in beide gevallen achter het net…
In de netten hangen tientallen parende langpootmuggen en onder de netten laten evenzoveel naaktslakken zich met die activiteit bepaald ook niet onbetuigd. We hebben uiteindelijk dus toch volledig onverwachts de neerwaartse spiraal in aantallen gevangen vogels kunnen doorbreken, maar het aantal teruggevangen vogels loopt wel gestaag op. Met ruim 600 vogels hebben we deze week meer gevangen dan hier in het hele CES-seizoen, en ongeveer 10 procent van het jaargemiddelde. We hopen dan ook dat we hiermee de trend voor de rest van het seizoen hebben kunnen zetten en dat we niet het gras voor de voeten van de rest van het ringgezelschap hebben weggemaaid. In letterlijke zin hebben we dat deze week in ieder geval wel…
Waarnmeingen vandaag : om 09:00 uur een groep van 14 watersnippen naar ZZW, om circa 08:30 en 11 uur 4 Buizerden cirkelend boven het glop en om circa 16:30 uur ineens een ZWARTE OOIEVAAR laag over het veldlab richting Noord. Dat gebeurde weer op zo'n moment dat je achteraf realissert dat iets in je onderbewustzijn een signaaltje gaf dat je op dat moment onder het afdak heen moest komen en volledig nietsvermoedend omhoog moest gaan kijken... precies op dat moment was de ooievaar net recht over de ringtafel gevlogen terwijl we daar niets van gemerkt hadden. Was ik niet opgestaan dan hadden we er dus ook echt niks van gemerkt....
Foto's : juveniele putter, net uit het nest uitgevlogen.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Grote Bonte Specht 2 / 1
Tjiftjaf 9 / 6
Boerenzwaluw 2 / -
Fitis 12 / 6
Winterkoning 4 / 2
Grauwe Vliegenvanger 6 / 3
Heggenmus 8 / 2
Staartmees 4 / 1
Roodborst 6 / 5
Pimpelmees 5 / 2
Merel 3 / -
Koolmees 7 / 4
Zanglijster 2 / 1
Boomkruiper 4 / 1
Kleine Karekiet - / 3
Huismus 1 / -
Spotvogel 3 / 2
Vink 7 / 3
Braamsluiper 2 / 1
Putter 1 / -
Grasmus 3 / -
Kleine Barmsijs 1 / -
Tuinfluiter 5 / 1
Rietgors 1 / -
Zwartkop 1 / 3
-------------------------------------------------------------
Totaal: 99 vogels nieuw geringd en 47 teruggevangen =
146 exemplaren verdeeld over 25 soorten in 17:59 uren.Foto: Atalanta (Vanessa atalanta), onderzijde in rusthouding.


Foto: Rietgors (Emberiza schoeniclus) , man, adult.donderdag 21 augustus 2014

Schiermonnikoog 31 Juli 2014 : gewicht in de schaal....

We zijn deze ochtend begonnen met heerlijk windstil weer, al was het door een heldere nacht flink fris geworden. En dat levert dan natuurlijk flinke dauw op de netten op. De eerste ronde leverde 10 vogels op, van alles wat je nu verwachten kunt en wat je de hele dag weer lekker bezig houdt, vooral omdat je door het warme weer vaker moet lopen en doordat je bij alle adulte vogels nu ook de rui van de handpennen, armpennen en staartpennen moet scoren. Ach, het is leerzaam en goed voor je wandelconditie....
In de middag vingen we een Buizerd. De vogel bleek nadat hij uit het net bij de Ebelbrug was gehaald vermoedelijk ook al op 2 andere plekken in sectie 2 te hebben gehangen. Zoals meestal het geval is betrof het hier ook weer een eerstejaars vogel die met 722 gram goed op gewicht was. Maar ja, ook hier op Schier zijn er zoveel muizen dat je ze gewoon overdag ziet lopen.Foto's: buizerd (Buteo buteo), eerste kalenderjaar.

In de late middag- en avondrondes vallen de vangsten voor het eerst deze week dusdanig terug dat we de 100 gevangen vogels vandaag niet halen. Maar ja, we blijven het over aantallen hebben waar je ons niet over zult horen klagen….. We eindigen deze dag dan ook met een voor het groene glop respectabele lijst, en dan ook een goede afsluiter voor de maand Juli.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
---------------------------------------------------------

Buizerd 1 / -
Grasmus 2 / -
Grote Bonte Specht 1 / -
Tuinfluiter 1 / -
Boerenzwaluw 1 / -
Zwartkop 2 / 2
Winterkoning 2 / 6
Tjiftjaf 7 / 5
Heggenmus 2 / 1
Fitis 14 / 5
Roodborst 2 / 1
Staartmees 1 / -
Merel 1 / -
Pimpelmees 6 / 1
Zanglijster 3 / 1
Koolmees 2 / 2
Kleine Karekiet 2 / 3
Vink 2 / -
Spotvogel 5 / 2
Kleine Barmsijs - / 1
Braamsluiper 1 / 1
--------------------------------------------------------
Totaal: 89 exemplaren waarvan 58 nieuw geringd en 31
terugvangsten, 21 soorten, 17:59 uren.


maandag 18 augustus 2014

Schiermonnikoog 30 Juli 2014 : naast vogels ook insecten vangen.

Tijdens de eerste ronde troffen we het glop totaal windstil aan, de ronde leverde 10 vogels op waaronder een Houtsnip die op de terugweg vanaf sectie 8 bij de Ebelbrug in het net sprong. Ongeringde kleine Barmsijs met nog een broedplek in het stadium van eileggen. En we hebben de Merel-vrouw van het nest met jongen gecontroleerd, droeg een ring van 28 juli 2013, na ringen pas voor het eerst teruggevangen op 16 juli dit jaar en vandaag dus.

Foto: jonge merels van 1 dag oud.

Het is inmiddels te merken dat het een stuk rustiger in het vangterrein wordt, het wachten op de eerste vogels van elders of buiten het eiland zal binnenkort wel beginnen.
In de middaguren is Oscar Franken (VU) een rondje mee langs de netten geweest om naar insecten in de nabijheid van de netten te kijken : daarbij hebben we een voor eilander begrippen groot nest van de gewone Bosmier gevonden, dit is een mier die algemeen voorkomt in gewone bossen en zeldzaam is in ongewone bossen….(zijn niet mijn woorden maar wel een waarheid als een koe). Tussen de netten verzamelde Oscar 3 soorten mieren, vooral langs sectie 4 zaten 3 nesthopen bestaande uit een behoorlijke bult grijs zand. 2 waren er verlaten en in 1 zat een soort die dan waarschijnlijk wel algemeen in gewoon riet zal zijn…. Als derde een nest steekmieren in de hoek van sectie 9 naar 0 al jaren bezig zijn een berkenstam te veranderen in een bultje houtmolm.

Foto : Oscar verzamelt mieren.

Erg leuk al dat speuren en turen naar insecten. We verzamelden 2 veerluizen van een kleine karekiet en bij nader onderzoek met ene loupe bleken die zelf nog weer een parasietensoort bij zich te hebben. De ene parasiet die op de ander parasiteert dus…
Dan het zandbad-verhaal : vandaag hebben we met zekerheid zelf twee maal Winterkoningen een zandbad zien nemen op het paadje langs sectie 1. Ze gingen overduidelijk met de borst naar benden drukkend schurend door het zand om daarna trappend met de poten zich opzij te drukken en daarmee een kuiltje te draaien. En om vervolgens daarna loodrecht omhoog of parallel aan het pad weg te vliegen zonder in het mistnet te komen natuurlijk...
We vingen vandaag ook de eerste Tuinfluiter met trekvet, zelfs meteen moddervet, vetgraad 6 volgens tabel Kaiser en gewicht 22,2 gram. In de Avond ging de wind steeds meer liggen, de Boerenzwaluwtjes lijken te gaan slapen in het riet bij sectie 4, vanavond hebben we er daar in de voorlaatste ronde ook weer 4 gevangen. Daarbij exemplaren met trekvet dus het zal vanaf nu wel snel minder worden met de aantallen zwaluwen. Tegen verwachting in hebben we ten gevolge
van een goede avondronde de dagtotalen toch nog boven de 100 weten te houden, het percentage terugvangsten valt daarbij eigenlijk best nog wel mee ook. Afwachten maar weer wat het morgen wordt.
In de avonduren hebben we nog een aantal uurtjes het laken gespannen om te kijken wat er in het donker nog rondvloog of liever gezegd fladderde...


Foto: Schimmelspanner (Dysstroma truncata).


Foto: grijze Stipspanner (Idaea Aversata).


Foto : Klaverblaadje (Macaria Notata).

Dagtotalen : nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------------------------

Houtsnip 1 / -
Tuinfluiter 1 / 3
Boerenzwaluw 4 / -
Zwartkop 1 / 1
Winterkoning 5 / 1
Tjiftjaf 5 / 6
Heggenmus 1 / 5
Fitis 11 / 4
Roodborst 5 / 6
Grauwe Vliegenvanger 1 / 1
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Pimpelmees 5 / 5
Merel 1 / 2
Koolmees 5 / 1
Zanglijster 3 / 1
Boomkruiper 1 / -
Spotvogel 3 / 2
Vink 3 / 3
Braamsluiper 2 / -
Groenling 1 / -
Grasmus 2 / -
Kleine Barmsijs 1 / -
----------------------------------------------------------
Totaal: 104 exemplaren, over 22 soorten in 17:59 uren.