woensdag 30 juli 2014

Schiermonnikoog 28 Juli 2014 : volle kracht maar half resultaat.

Een pas gesnoeide mistnetopstelling is als een oud mens....... alles gaat hangen !

Als de regen neerdaalt. Oftewel een herhaling van zetten ten opzichte van het weerbeeld van gisteren. De regen kwam nu vroeger en hield langer aan, maar was lichter van aard maar bracht toch nog 2 mm water in de regenmeter. Dat betekent dus dat de meeste regen op het meest geschikte vangtijdstip van de dag viel. Er was dan ook weinig vogel-activiteit in het glop merkbaar. Vooral de veel mindere aanwezigheid van fitissen viel op, al zouden we er uiteindelijk samen met de tjiftjaf toch nog een leuk aantal van bij elkaar sprokkelen. De wind heeft echter toch ook wel invloed gehad op de vangsten van deze kleine soortjes, we zagen meermalen een vogel van dit formaat het net invliegen en er net zo hard weer uit rammelen. De spotvogels deden het weer goed vandaag, met 11 inclusief de terugvangsten bijna een dagrecord voor het groene glop. Ze lijken dan ook een goed broedseizoen te hebben gehad want de meeste vogels die we vangen zijn juveniel.
We hadden ze de afgelopen dagen al een paar maal bij het gebouw gehoord, maar rond het middaguur hingen er ineens 2 adulte mannen huismus in de allereerste meter van de 600 meter mistnet die we hebben staan. De vogels zullen op de nieuwe open plek naast het gebouw (waar meerdere bomen omwaaiden tijdens de oktoberstorm van 2013) wel hebben willen kijken of de bewoners nog broodkruimels uitstrooiden.


Foto: Huismus (Passer domesticus)-man adult.


Foto: langs meerdere netsecties is het momenteel net een strandwandeling.

Na de regen kwam de zonneschijn weer snel tevoorschijn en die zou de gehele dag (in tegenstelling tot grote delen van de rest van het land waar het water met bakken uit de lucht kwam) heerlijk aanwezig blijven. In de loop van de middag begon de wind echter wel aan te wakkeren en begonnen naast blaadjes ook de eerste elzenproppen van het seizoen in de netten te vallen. Gelukkig kregen we bezoek van onze webmaster Evert-Jan Rietbergen dus die kreeg de eer om de allereerste elzenproppen van onze week uit de netten te peuteren.


Foto: Elzenproppen, ringerpesters in wording.....

De wind zou later nog verder aanwakkeren en tegen de avond zitten we al op 5 tot 6 bft. De netten staan op de plekken waar dat op dit moment nodig is goed geschoord dus dat zit wel goed. Helaas drukt de wind de vangsten aanzienlijk.
In één van de avondrondes vingen we nog 2 boerenzwaluwen, daarvan stuiteren er bij vlagerige wind zoals vandaag wel eens enkele in de netten. Verder hebben we nog weer een merelnest ontdekt, ditmaal een nest met 3 eieren in de knot van een els wederom midden tussen de mistnetten op de hoek van sectie 3 en 7. De vrouw heeft een nest gebouwd van eerder dit seizoen door ons gesnoeide rietstengels en wilgentwijgen, erg grof materiaal voor een merel.


Foto: merelnest midden tussen de mistnetten aangetroffen.

Tijdens de avonduren hebben we ook nog even bezoek gehad van de jongste zoon van collega-ringer en oud VRS-ser Ben Nijeboer uit Rijssen. Erg leuk ! Hij kon ons nog vertellen dat thuis in Goor meerdere straten blank hadden gestaan door de behoorlijke waterhoeveelheden die er in korte tijd gevallen waren; en wij maar zweten tijdens onze wandelingen langs de netten door mul strandzand.

Dagtotalen ( nieuw geringd / teruggevangen) :
-------------------------------------------------

Blauwborst 1 / 1
Boerenzwaluw 2 / 0
Boomkruiper 1 / 0
Braamsluiper 4 / 0
Fitis 6 / 5
Grasmus 2 / 0
Grauwe vliegenvanger 3 / 0
Groenling 2 / 0
Grote bonte specht 1 / 0
Heggemus 1 / 2
Huismus 2 / 0
Kleine barmsijs 0 / 1
Kleine karekiet 0 / 4
Koolmees 2 / 0
Merel 1 / 0
Pimpelmees 5 / 1
Roodborst 4 / 3
Spotvogel 8 / 3
Tjiftjaf 12 / 7
Tuinfluiter 3 / 1
Vink 2 / 1
Winterkoning 4 / 7
Zwartkop 6 / 2
---------------------------------------------------------------
Totaal: 72 nieuw geringd en 37 teruggevangen = 109 vogels.

maandag 28 juli 2014

Schiermonnikoog 27 Juli 2014 ; de eerste echte herfstdag...

Nou ja, in de zin van het volgen van najaarstrek en vangen met de volledige opstelling dan..... In geen enkel opzicht deed deze dag dan ook maar iets aan herfst denken. Of het moet de plotselinge bui van een kwartier zijn die ons tussen 06:30 en 06:45 uur met 3 mm regen verraste. Totaal geen wind en langzaam aan overgaand in kleine pijpensteeltjes. Hanneke heeft snel een tussenronde gelopen en kwam nat terug toen het weer droog was. Na deze bui brak al vlot de zon door en keerde het zomerweer terug op het eiland. De vangsten verliepen vandaag prachtig gestaag verdeeld over de gehele dag met als rustigste een rondje van 3 stuks. De beste rondes vielen als vanouds wederom in de eerste vier rondes en 1 avondronde, respectievelijk vingen we op die momenten 28, 27, 25, 25 en in de avond 20 stuks. Door de regen bleef het drink- en bad-effect lang uit. Pas na het middaguur was te merken dat er in het bos meerdere vogels pal voor de poeltjes met het laatste resterende water hingen. Dat zorgde er toch voor dat de vangsten door bleven lopen. In de loop van de middag kwam er opnieuw wind opsteken nadat deze was omgedraaid van noordoost naar west. Verder weinig echt opmerkelijke zaken bij de vangsten, gewoon lekker doorwerkend veel vogels in handen gehad bestaande uit de bekende te verwachten soorten met o.a. een mooi uitgekleurde maar met zwaar gesleten kleed man kleine barmsijs die een ring droeg uit Augustus 2012 en nu voor het eerst weer werd teruggevangen.


Foto: kleine barmsijs, man adult. Mooi in een gesleten jas.


Foto: gekraagde roodstaart juveniel in volledig jeugdkleed.

Verder een heggenmus uit 2011 die in 2012 nog wel enkele malen werd teruggevangen, maar vorig jaar een bezoek aan ons achterwege liet. Zo zie je maar weer, als we niet vele jaren achtereen doorvangen hadden we maar zo kunnen concluderen dat ie wel niet meer in leven zou zijn. In één van de avondrondes vingen we 2 zanglijsters waarvan er eentje door zijn gekrijs een merel naast het net op een nestindicerende manier deed reageren. Slechts 2 stappen opzij in de vegetatie waren genoeg om het nest in een berkenknot te vinden met daarin 1 klein jong en 3 eieren die nog niet waren uitgekomen. In de avondrondes vonden we ook de verklaring voor de kleine zandkuiltjes die we iedere ronde opnieuw op dezelfde plek in het mulle duinzand van het pad aantroffen. We hadden al gedacht aan zandbadjes zoals bekend van mussen, maar nu betrapten we winterkoningen op dit gedrag. Dit was ons tot nu niet bekend, je blijft leren. Waarnemingen vandaag : sabelsprinkhaan tegen net 3 en 's avonds op diverse plekken sjirpend, sperwer-vrouw over het veldje naast het veldlab achternagezeten door tiental boerenzwaluwen, vele tientallen naaktslakken op de paden in de laatste ronde met meteen al een egel die verwoede pogingen deed om deze op te ruimen. De najaarskop is dr af !


Foto: merelnest met nog 1 klein jong van 3 dagen en eieren die vermoedelijk niet meer uitkomen.

Dagvangst (nieuw / terug ) :
--------------------------------------------------------

Boomkruiper 1 / 0
Braamsluiper 4 / 0
Fitis 24 / 8
Gekraagde roodstaart 1 / 0
Grasmus 7 / 0
Grauwe vliegenvanger 3 / 0
Grote bonte specht 1 / 0
Heggemus 5 / 1
Kleine barmsijs 1 / 0
Kleine karekiet 2 / 7
Koolmees 10 / 3
Merel 4 / 1
Pimpelmees 8 / 4
Rietzanger 0 / 1
Roodborst 12 / 1
Spotvogel 12 / 1
Tjiftjaf 36 / 4
Tuinfluiter 6 / 4
Vink 5 / 0
Winterkoning 16 / 6
Zanglijster 2 / 1
Zwartkop 13 / 1
----------------------------------------------------------------
Totaal: 172 nieuw geringd en 44 teruggevangen = 216 vogels.