zaterdag 26 juli 2014

Schiermonnikoog 25 Juli 2014 : Zo ben je ringer en zo ben je herder.

Tja, een dag waarop het allemaal wat anders liep dan we hadden gepland. Ten eerste heeft het vrijwel de gehele dag geregend. Er waren wel tussenpozen waarin het vrijwel droog was en de regen was meestentijds licht maar niet echt lekker om continu buiten te kunnen werken.
De grootste reden waarom er vandaag van snoeien en maaien minder terecht kwam was de volgende : tijdens het uitlopen van netstokken voor sectie 0 zag ik in het mulle zand op het paadje heel verse keutels van…. Jawel, een schaap liggen. En daarbij in het zand sporen van hoefjes die het paadje volgden richting en over sectie 9 en 8. Dat is niet best als je netten open hebt staan ! Het kan alleen maar betekenen dat het raster rondom ons terrein ergens niet in orde is en de schapen dus zijn uitgebroken. We zijn samen aan het zoeken gegaan en stuitten aan de noordkant van sectie 9 op 2 rammen van de Soayschapen van natuurmonumenten. Na het volgen van hun spoor kwamen we tot de conclusie dat ze zich in die omgeving dwars door onze hoge takkenril hadden gedrukt. We hebben beide schapen vanaf sectie 8 in oostelijke richting gedreven tot we met z'n allen helemaal vastgelopen zaten in het dichte struik- en rietgewas aan de overkant van de sloot bij het voormalige meteoveld. Er zat daar een aftakking van het raster en de schapen konden geen kant meer op…. Dachten wij. Op een gegeven moment zetten ze het op een rennen en met veel gekraak drukten ze zich beiden weer door de takkenril. Ik wist ze met een omtrekkende beweging toch weer terug te krijgen in de hoek van het gaas en daarna hebben we een stuk van het raster omhoog getrokken en onderstut met een balk. Dit bleek namelijk al snel de oorzaak te zijn van de ontsnapping, het raster is door de sterk golvende bodem van het terrein op veel plaatsen aan de onderkant gewoon omhoog te drukken waardoor ze er onderdoor kunnen. Daar moet dus nodig wat aan gedaan worden want op deze manier kunnen we het risico op herhaling niet lopen. Onze truc werkte uiteindelijk, we wisten beide schapen onder het raster door te drijven. Daarna zwetend en puffend natuurmonumenten gebeld en het probleem uitgelegd. Inmiddels hadden we ook al geconstateerd dat de gehele kudde (bewust danwel onbewust) al in 2 groepen was gesplitst en verdeeld was over 2 compartimenten van het uitgerasterde gebied. Nu maar eens zien hoe snel er verbeteringen aan het raster kunnen worden aangebracht.

Foto: schapen in het nauw.

Foto : schapenkeutel op het pad.

Foto: herderinnetje.

Aan het eind van de middag en in de avonduren hebben we nog wel verder kunnen snoeien en harken en hebben we net voor het donker nog sectie 5 in zijn geheel kunnen plaatsen. Daarbij werden tijdens het ontrafelen van de netten nog enkele vogeltjes gevangen. Door de regen is de vegetatie weer een beetje natter geworden en lieten de ruggenstreeppadden zich achter het gebouw weer goed horen; rond middernacht hoorde ik vanaf het veldlab enkele malen een roerdomp hoempen….
We hebben de nachtvlinderlamp vanavond ook nog een paar uurtjes aangehad. er kwamen weer diverse soorten op het laken, maar het viel eigenlijk een beetje tegen. Toch een nieuwe soort voor ons, voor het groene glop tenminste), een braamvlinder (Thyatira batis). Verder ook rietvink, parelmoervlinder (Pleuroptya ruralis), bruine eenstaart (Drepana curvatula) en ga zo nog maar even door...

Foto : parelmoervlinder (Pleuroptya ruralis).

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------

blauwborst 1 / 0
fitis 5 / 0
gekraagde roodstaart 1 / 0
grasmus 1 / 0
kleine karekiet 0 / 1
rietzanger 1 / 0
tjiftjaf 1 / 2
tuinfluiter 1 / 0
winterkoning 0 / 1
------------------------------------------------
totaal 1 nieuw geringd en 4 terugvangsten = 15 vogels.

donderdag 24 juli 2014

Schiermonnikoog : 11e CES-periode en opbouw vang-opstelling najaarsseizoen.

We zijn weer naar Schiermonnikoog afgereisd (in de haven van Lauwersoog nog even een gekleurringde kokmeeuw afgelezen die net als een exemplaar in 2012 uit Barcelona spanje afkomstig bleek).

Foto: kokmeeuw met kleurringen uit een project in Barcelona spanje.

Ons doel is het uitvoeren van de eindronde van het CES-seizoen en daarvoor zijn we onder perfecte mediterrane weersomstandigheden meteen razend aan de slag gegaan met snoeischaar, takkenschaar, grasmaaier, greep en hark. Gisteravond hebben we de netten van de CES-opstelling uitgezet en vanochtend dus gevangen voor de 11e en voor vogelringstation Schiermonnikoog laatste CES-periode van het seizoen. In het afgelopen weekend heeft het behoorlijk droge eiland een flinke donderbui met in korte tijd 16 mm neerslag cadeau gekregen. Hedenmorgen waren we dusdanig met snoeien gevorderd om te beginnen met de genoemde laatste CES-vangdag.

Foto : vogelbewaarzakjes in de wachtkamer.


Foto: de jungle waarin wij de komende 4 maand proberen vogels te vangen.

De oostenwind die afgelopen dagen met 4-5 bft al stevig te noemen was stond vanmorgen met 3 bft nog steeds precies in de lengte van sectie 2 en 3 te blazen. Dat is niet de meest perfecte omstandigheid voor goede vangsten. Toch was er leuke activiteit te bespeuren van diverse juveniele avifaunistische elementen en hadden we best wat te ringen en meten. De eerste ronde leverde 15 vogels op en de tweede ronde 30 stuks. Daarna was duidelijk merkbaar dat de interesse van de vogels zich verplaatste van het struweel naar de sloot die over grote lengte toch nog een beetje water ter verkoeling en dorstlessing kon bieden. Niet echt opmerkelijke vangsten, het gebruikelijke spul met als hoofdmoot fitis en tjiftjaf. Daarbij 1 tjiftjaf die niet door ons station geringd was en 1 fitis die nog een ring beginnend met een Y droeg. Deze vogel is alhier geringd op 18 Juli 2011 en in de tussentijd nu voor de 5e keer teruggevangen. Opvallendst van die terugvangsten was dat hij exact een jaar geleden ook gevangen is met 1 uur tijdsverschil. De vogel was toen ondanks het late broedseizoen dat we toen beleefden al wel een stuk verder met de slagpenrui. Erg leuk dus, ook al is het een 'eigen' vogel. Voor de tweede helft van de sessie werden we geassisteerd door Nadia Heijner, oud-studente van de VU.
Weinig waarnemingen vandaag, al zijn 2 bruine kiekendieven, 1 sperwer, 1 havik-vrouw en een sperwer boven het glop vermeldenswaard. Ook kwamen er nog 2 kruisbekken over de bossectie vliegen; wellicht verblijden zij ons de komende week nog een keer met een bezoek aan de sloot en… mistnet. Om 12 uur hebben we de netten gesloten en werden we nog enige tijd aangenaam onderhouden door André Duiven en Martin Duisterwinkel. De laatstgenoemde werd nog blij gemaakt met de mededeling dat we hedenochtend bij 1 zanglijster 8 teken voor hem hebben kunnen verzamelen. Morgen gaan we (net als vanavond) verder met snoeien, harken en maaien….

Dagtotalen (nieuw/teruggevangen):
--------------------------------------

Braamsluiper 1 / 0
Fitis 19 / 5
Grasmus 1 / 0
Grauwe vliegenvanger 0 / 1
Groenling 1 / 0
Heggenmus 1 / 1
Kleine Barmsijs 3 / 0
Kleine Karekiet 0 / 3
Koolmees 4 / 0
Pimpelmees 4 / 3
Rietzanger 1 / 0
Spotvogel 1 / 0
Tjiftjaf 15 / 2
Tuinfluiter 4 / 0
Vink 6 / 0
Winterkoning 8 /0
Witgesterde blauwborst 0 / 1
Zanglijster 1 / 0
Zwartkop 2 / 1
--------------------------------------------------------------
Totaal: 72 nieuw geringd en 18 teruggevangen = 90 vogels.Foto: mooi natuurlijk stuivend duin met duinvallei ten noorden van het dorp.


Foto: Parnassia in dezelfde duinvallei.


Foto: Eikvaren op de schoorsteen van het veldlab.