donderdag 6 februari 2014

Terugmelding uit Polen.

Gisteren zat er ineens weer eens een leuke terugmelding in ons postvak van het vogeltrekstation. In de mezen-invasie van Oktober 2012 ringden we op 18 Oktober meer dan 100 koolmezen en pimpels. Het was een dag met voor Twentse begrippen ook veel trek van andere soorten zoals duiven, gaaien en lijsters. De mezen zagen we toen met grote regelmaat in groepjes van zo'n 20 stuks over komen vliegen en/of invallen in de struiken rondom de netten.
Tussen de toen gevangen koolmezen zat er dus eentje die nu nog eens iets van zich laat horen. Hij (het was een man) is op 13 April 2013 opnieuw in een mistnet gevlogen in het gehucht Przebendowo, Choczewo, Pomorskie, in Polen. Dat is 794 kilometer ten noordoosten van de ringplek en 177 dagen (5 maand en 26 dagen) na de ringdatum. Op de terugmeldlocatie in Polen staan nu 13 meldingen tussen die vangplek en Nederland in het jaar 2013, 13 vangsten of terugvangsten dus.
Het ligt dus voor de hand dat de vogel in West-europa heeft overwinterd en in April 2013 onderweg terug was naar zijn broedgebied in het oosten van Europa. De locatie van de terugmelding ligt immers precies in de lijn van alle andere terugmeldingen van tijdens invasies geringde koolmezen.

Op deze kaart is de terugmelding in een rechte lijn weergegeven; weliswaar niet de natuurlijke lijn maar vooral op de laatst van de route waarin de vogel de Baltische kust lijkt te hebben gevolgd wel heel aannemelijk.

Deze koolmees-terugmelding is voor ons de derde in 4 opeenvolgende jaren met mezentrek in het najaar (deze vonden plaats in 2010 t/m 2013). In 2010 vingen we een koolmees met een ring van de Poolse ringcentrale Gdansk en in 2011 kregen we een koolmees teruggemeld uit Litouwen (die was geringd op dezelfde dag waarop we de Gdansk-ring controleerden. En we zitten nu nog te wachten op de gegevens van een in 2013 gecontroleerde Duits-geringde koolmees met een Helgoland-ring. Naast deze buitenlandse terugmeldingen waren er ook nog 5 terugmeldingen uit andere delen van Nederland te weten Doesburg, IJsselstein, Overdinkel en 2 x uit Terwolde, (14-10-2012 en 17-10-2012).

Hieronder de kaart van alle tussen 1973 en 2013 in Europa geringde en teruggemelde koolmezen. Het mag duidelijk zijn wat de overheersende trekrichting is.

Van de tijdens deze invasies gevangen pimpels hebben we veel minder teruggehoord, 1 uit Rijssen (daar geringd op 12-5-2012), dat is dus eigenlijk meer dispersie dan trek, maar de vogel kan ook met trekkers zijn meegezworven hetgeen ik al twee keer eerder heb meegemaakt. Daarnaast 1 uit het buitenland. Maar die uit het buitenland was toch echt wel de leukste klapper : het was namelijk een pimpel die opnieuw werd gecontroleerd in Falsterbo Zweden. Voor zover wij nu weten is dat nog maar de derde uitwisseling van een pimpel tussen Falsterbo en Nederland.