dinsdag 2 december 2014

Schiermonnikoog : de vogelgriep stuurt ons vroegtijdig naar huis.

We zijn inmiddels weer thuis..... Helaas hebben we het vangen vroeger dan gepland moeten stoppen. Nadat ruim een week geleden er nog even weer hoop was dat er geen verdere uitbraken van het vogelgriep-virus in Nederland zouden plaatsvinden werd iedereen verrast door toch weer een uitbraak. Na enige onduidelijkheid of het vervoers- vang- en jachtverbod (dat voor het hele land was ingesteld) zou worden opgeheven werd een 21 dagen durende gesloten periode afgekondigd. Daarna werden af en toe nieuwe vervoersregelingen vrijgegeven waarbij je je sterk kunt afvragen of daarin economische belangen hoger geacht worden dan volks- en dierengezondheidsbelangen.
Maar goed, wij waren niet in de gelegenheid om een 21-daagse periode af te wachten met de netten gesloten en kooien geopend. Aan het eind van die periode zou de vogeltrek voor de voor ons interessante soorten met zekerheid wel zijn afgelopen, het had hoogstens nog kunnen zijn dat zich bij invallende winter toch nog een invasie-soort zou melden maar daar zag het ook niet naar uit.


Foto: Kerkuil (Tyto alba, mogelijk ssp alba alba). Gevangen in de laatste vangnacht.

Er was afgelopen week in de periode van 21 t/m 25 November toch wel weer aankomst van merels, zanglijsters en enkele groepjes koperwieken, vooral op de 21e vloog er nog weer heel wat rond en zaten er weer meerdere merels op het grasveldje naast het veldlaboratorium. Wat een enorm lang doorlopend seizoen beleven we dan toch weer, net zoals vorig jaar. De meeste kleine zangertjes lijken al wel volledig doorgetrokken. Sijsjes zijn er ook nog wel maar die verblijven dagelijks maar zeer tijdelijk in het bos want er is amper elzenzaad.


Foto: Novemberse ochtendsfeer ter hoogte van sectie 3 en 0.


Foto : en het toegangspad vanaf het veldlaboratorium.


Foto : sectie 3 na het opruimen van de netten.


Foto : sectie 5 na het opruimen van de netten.


Foto: de eerste serieuze nachtvorst van het seizoen.


Foto : op Schiermonnikoog komt de sint met de reddingsboot.


Foto : een deel van de vele brandganzen (Branta leucopsis) en rotganzen (Branta bernicla) in de Banckspolder.

Tijdens de opruimdagen zagen we op 2 November nog een ijsvogel laag over de glopsloot vliegen en vloog er een grote zilverreiger richting oost op 28 November. Hieronder de uiteindelijke lijst met de jaartotalen van alle in het Groene Glop op Schiermonnikoog nieuw aangelegde ringen in 2014. Hiermee komt dus een vroegtijdig einde aan het vangseizoen 2014. Alle ringers, de vele assistenten en niet te vergeten de sponsoren van ons ringwerk bedankt en tot volgend jaar.

Jaartotalen 2014 (nieuw geringd) gerangschikt naar aantallen:
-------------------------------------------------------------

Zwartkop 851
Waterral 844 ( ! )
Fitis 542
Tjiftjaf 464 (excl ssp.)
Roodborst 450
Vink 337
Goudhaan 318
Merel 314
Sijs 245
Koolmees 210

Zanglijster 201
Pimpel 199
Winterkoning 145
Tuinfluiter 116
Koperwiek 105
Heggenmus 102
Spotvogel 89
Grasmus 61
Staartmees 69
kleine Karekiet 52
gekraagde Roodstaart 50
grauwe Vliegenvanger 49
kleine Barmsijs 49
Braamsluier 41
Rietgors 33
Vuurgoudhaan 26
Putter 24
bonte Vliegenvanger 23
Keep 22
Boerenzwaluw 21
Groenling 21
Bladkoning 12
Blauwborst sp. 12
Boomkruiper 11
Rietzanger 11
Houtsnip 9
Houtduif 7
grote bonte Specht 6
Sperwer 6
Boompieper 5
Huismus 5
Sprinkhaanzanger 5
Tjiftjaf ssp tristis 5
Bosrietzanger 3
Buizerd 3
Fluiter 3
Koekoek 3
Witgesterde Blauwborst 3
Kerkuil 2
Spreeuw 2
Draaihals 1
Dwerggors 1
Fazant 1
Geelgors 1
Graspieper 1
grote Barmsijs 1
IJsvogel 1
Kramsvogel 1
Nachtegaal 1
Paapje 1
Ransuil 1
Sperwergrasmus 1
Torenvalk 1
Watersnip 1
Wintertaling 1
Witgatje 1
zwarte Kraai 1
zwarte Roodstaart 1
-----------------------------------------
Totaal 6204 vogels geringd in 68 soorten.

Geen opmerkingen: