zaterdag 1 november 2014

Vlieland : zomervangen....

Tijdens de fietstocht naar de baan zaten er al in de schemer toch ineens weer merels in de berm van de Postweg en de aantallen namen toe naarmate je de vinkenbaan dichter naderde. Onmiskenbaar is er bij aankomst van merel en roodborst ook altijd sprake van de invloed van de verlichting op het cavalerie-schietkamp. Daar zitten de vogels al in het donker onder de lantaarns op zoek naar eten. Op de baan waren de voorbereidingen al snel afgerond en kon Berry al heel vroeg een eerste slag slaan omdat de merels al op tijd het slag op vielen. Even later kwam er nog een herkansing maar dat liep niet geheel volgens plan.....Er zaten een stuk of 7 merels op de grond maar er kwam tevens een vogel op de proppen die meteen een groot stuk appel beetpakte en het naar de rand van het slag sleurde, alwaar ie de appel ging zitten opeten boven op het slagnet. Dan kun je het al wel bijna vergeten. Het duurde inderdaad 10 minuten voordat de appel verorberd was. Op dat moment waren de andere merels al aan het vechten geweest en vertrokken of op wederom vervelende plekken gaan zitten waardoor Berry alsnog niet kon slaan. Dan moesten de merels maar uit de ronde langs de netten komen.... Het werd een ronde met van alles wat, waarbij niet alleen maar lijsters, maar ook wederom een verhoogd aantal kleinere vogels. Vooral roodborsten waren weer van de partij, maar ook zwartkoppen en enkele tjiftjaffen.
We hebben vannacht ge-experimenteerd met het geluid, we hebben een mix opgezet met zang van tjiftjaf en winterkoning er bij in en dat had enige uitwerking. We schoten nu ineens weer naar dagtotalen met 6 en 4 tjiftjaffen.... geen schokkende cijfers, maar toch.
Daarbij ook weer een siberische tjiftjaf, wat zijn er daar dit jaar verhoudingsgewijs veel van zeg....


Foto's: siberische Tjiftjaf (Phylloscopus collibyta tristis).

De merels waren in de derde ronde al weer hoegenaamd vertrokken. Het viel bij het meten ook al op dat er ten opzichte van gisteren overwegend fitte vogels bij zaten. die zijn dan ook nog niet van plan geweest om hier te blijven rondhangen.

Holmer haalt uit het dijknetje nog een mooie kleurrijke krent, een vol uitgekleurde man geelgors. alweer de tweede deze week en de derde van het seizoen voor de VRS.
Foto: Geelgors(Emberiza citrinella) Man adult.

De rest van de vangdag loopt tot ver in de middag wel erg rustigjes door, de meeste vogels zijn weer doorgetrokken. In de polder zien we nog wel een slechtvalk achter de spreeuwen aan zitten en later passeert er ook nog een vrouw sperwer laag over de vlakte. De eerste ronde daarna levert een vijftal spreeuwen op. Daarna is het voor mij tijd om maar weer eens naar de Zwaluw terug te fietsen voor andere beslommeringen als wasje draaien en ringgegevens invoeren.... We hebben vandaag kunnen vangen onder prachtige weersomstandigheden, de temperaturen liepen op veel plaatsen in het land op tot ruim 21 graden celcius, meteen op 1 November de warmste Novemberdag ooit gemeten. Dat gaat op deze manier ook wel gevolgen krijgen voor de duur van de najaarstrek; een aantal soorten zal simpelweg langer doortrekken. Maar goed, deze temperaturen zijn maar van heel tijdelijke aard want er komt een storing aan en die zal de dagtemperatuur naar 11 graden terugdrukken.


Foto: koperwiek in het hout.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------

Waterral 3 / -
Siberische Tjiftjaf 1 / -
Winterkoning 6 / 1
Goudhaantje 7 / 2
Heggenmus 1 / -
Staartmees - / 2
Roodborst 20 / 3
Pimpelmees - / 1
Merel 65 / 3
Koolmees - / 1
Zanglijster 3 / -
Spreeuw 25 / -
Koperwiek 8 / -
Vink 2 / -
Zwartkop 14 / -
Geelgors 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
----------------------------------------------------
Totaal: 172 exemplaren, 17 soorten, 11:00 uren.

Geen opmerkingen: