woensdag 5 november 2014

Vlieland : touch and go part 2....

Hooggespannen verwachtingen want eindelijk gaf de vogeltrekradar weer wat serieuze beweging te zien. De wind was vrijwel gaan liggen en zat nu in de zuidoostelijke hoek. Helaas had dat wel tot gevolg dat er daardoor ook mist begon op te komen.
Tijdens het openschuiven van de netten merkten we dat er vannacht heel wat merels in de struiken waren geland. Je hoorde ze van de takken opspringen en daarbij viel op dat de mistpareltjes al op hun veren waren ontstaan.
Op de vinkenbaan hebben we al in de schemer een slag merels kunnen maken. We hadden 6 vogels en zonder dat wij het zo bedoelden bleken het alle 6 adulte mannen te zijn die goed vol in het trekvet zaten en dus onderweg niet zo heel erg zwaar hadden hoeven werken.
Daarna volgden tussen de rondjes langs de netten nog een paar maal een kleiner slagje maar het viel vooral weer op dat de meeste merels net als voorgaande dagen maar eventjes ter plaatse gingen en vervolgens vlot weer verder trokken. Na de tweede ronde was het met de merels alweer gebeurd. Intussen hadden we wel mooi een buitenlandse ring te pakken ..... een adulte man met een ring van de centrale Helgoland. Opvallend bij deze vogel : witte veertjes rond de ogen en een stuk of wat teken op de kop, zie onderstaande foto.


Foto's: merel-man met ring van de centrale Helgoland Germany.

De verdere rondes leverden nog een paar krentjes op in de vorm van 2 vogels die je nu in deze tijd van het jaar echt niet meer zou verwachten : een sperwergrasmus en een fitis.Foto: Sperwergrasmus (Sylvia Nisoria).


Foto: Fitis (Phylloscopus trochilus).

Om een uur of negen ontvingen we een twitterbericht van Hans van Gasteren waarin hij een radarbeeld stuurde met in het hele Waddengebied een regen van vogels die uit Noorwegen binnenkwamen. Wijmerkten daar op dat moment al totaal niets van. Het moeten dan ook vogels van een andere soort dan waar wij ons op richten zijn geweest, waarschijnlijk watervogels. Zie het radarbeeld hieronder.

Afbeelding: intensieve vogeltrek boven noord-Nederland. De oranjerode streepjes zijn vogels, het blauwe vlak is een regengebied.

Naast de merel was de soort van de dag het goudhaantje. Mede te danken aan de weggevallen wind natuurlijk, want nu werden ze niet langer uit de netten geblazen.


Net als voorgaande dagen vielen de vangsten na 14 uur behoorlijk stil en werd het een lange uitzit tot het donker.


Foto: Spreeuwen in het hout.


Foto: geen verder commentaar.....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Waterral 2 / -
Zwartkop 18 / -
Winterkoning 8 / 1
Tjiftjaf 2 / -
Heggenmus 3 / -
Fitis 1 / -
Roodborst 20 / 5
Goudhaan 44 / -
Merel 60 / 2
Vuurgoudhaan 1 / -
Zanglijster 2 / -
Pimpelmees 1 / 2
Koperwiek 4 / -
Koolmees 1 / -
Sperwergrasmus 1 / -
Vink 6 / -
---------------------------------------------------
Totaal: 184 exemplaren, 16 soorten, 11:00 uren.

Geen opmerkingen: