vrijdag 31 oktober 2014

Vlieland : vandaag de achterblijvers.

Het zat er wel in, als de vogeltrek gisteren zo enorm intensief was, dan moet het vandaag wel behoorlijk minder zijn en/of inzakken. En zo geschiedde. In de lucht minder roepjes, in de schemer minder vogels in het hout en in de eerste ronde minder vogels in de netten. Zo simpel gaat dat.... Toch nog wel weer van alles wat en om nou heel eerlijk te zijn... op zo'n dag kun je toch net iets meer van vogeltrek genieten, om de eenvoudige reden dat je wat vaker om je heen kunt kijken. De meeste vogels die we vandaag in handen kregen waren duidelijk goed afgevlogen met geen of weinig vet en flink ingeteerde vliegspieren. Toch kwamen er nog wel weer een aantal merels van hoog binnenvliegen om met grote remmende bewegingen de landing in te zetten in de struiken of op de kortgeschoren polderbaan waar we vanaf de vinkenbaan op uitkijken. We liepen vervolgens een paar leuke rondes en daarna viel het tegen 10 uur al weer snel terug. Toch hielden de goudhaantjes ons wederom later op de dag nog lekker bezig, al waren ook zij in lagere aantallen aanwezig. In de struiken rondom de ringhut scharrelde regelmatig een bladkoning rond en Marc zag in de middaguren nog een smelleken over komen vliegen. Holmer pikte een blauwe reiger op die vanuit het noordwesten uit zee kwam vliegen.
Er was vandaag duidelijk vaker beweging van mezen te zien en te horen en vandaag zat er voor het eerst een koolmees in het hout met de ons nog welbekend in de oren klinkende afwijkende, een beetje nasale, roep. Tegen vier uur werd er ineens flink wat meer geluid opgepikt en vlogen er ineens aan alle kanten staartmezen rond die vergezeld werden door enkele pimpels en koolmezen. daarvan pikten we er een paar mee. De staartmezen leken de netten goed te kunnen ontwijken en het werd bij het verwerken van de vangsten duidelijk waarom : Het waren gewoon lokaal geringde vogels die het klappen van de zweep dus al wel kennen.

Leuke krent in de vangsten vandaag ; een eerstejaars grote gele kwikstaart. die hebben wij niet ieder jaar op onze Oktoberlijst staan.

Verder een nog laat aanwezige tuinfluiter waarvan al wel bleek waarom die hier nog rondhing. Aan de bovensnavel was één helft over de gehele lengte tot aan het neusgat afgebroken. Dat levert dan wel wat probleempjes op met het binnenhalen en houden van voedsel en water....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------

Waterral 7 / 1
Tjiftjaf 3 / -
Waterhoen 2 / -
Goudhaan 10 / 5
Grote Gele Kwikstaart 1 / -
Vuurgoudhaan 2 / -
Winterkoning 2 / -
Staartmees 1 / 3
Roodborst 19 / 1
Pimpelmees 3 / 4
Merel 73 / 6
Koolmees 6 / 1
Zanglijster 8 / -
Spreeuw 8 / -
Koperwiek 21 / -
Vink 8 / -
Tuinfluiter 1 / -
Groenling 1 / -
Zwartkop 6 / -
Rietgors 1 / -
----------------------------------------------------
Totaal: 204 exemplaren, 20 soorten, 11:15 uren.

Geen opmerkingen: