zaterdag 25 oktober 2014

Goor & Raalte 7 - 24 Oktober 2014. Ritselen, regelen en ook nog ringen.

In deze periode hebben we maar weinig uren kunnen spenderen aan vangen en ringen van vogels. Extra zonde vanwege het feit dat het wel de maand der maanden betreft, maar het is niet anders.... De dagen dat er in tijd wel tijd was om te ringen was het weer volledig naatje en andersom was er op andere dagen totaal geen tijd wegens dwingende afspraken om te gaan ringen.
Toch is er zowel in Raalte als in Goor nog een keer geringd voor het RINGMUS-project. Om niet helemaal verklaarbare redenen waren dat toch 2 dagen met wat mindere vangsten, maar we hebben toch wel weer diverse huismussen van ringen en kleurringen kunnen voorzien.

In Goor hebben we gevangen op 12 Oktober. Er was op die dag weinig merkbare trek door stevige mist. Na het opklaren kwamen regelmatig veldleeuwerikken over en was er enige trek van graspiepers en kwikstaarten. Een paar keer kwam er een groepje vinken erg hoog over en passeerden er minimaal 3 buizerden, 1 smelleken, enkele honderden kolganzen en tientallen aalscholvers. 1 van de mistnetten vangt vanaf nu niet meer doordat de achterbuurman een grote vluchtstruik heeft weggehaald. Jammer, dat was echt DE struik waar de mussen zo graag in zaten te keuvelen en zaten te kijken of de kust veilig was voor een waterbad, zandbad of maaltijd.

Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------------

Heggenmus 2 / -
Pimpelmees 2 / 2
Koolmees 5 / -
Huismus 6 / 3
Vink 1 / -
------------------------------------------------
Totaal: 21 exemplaren, 5 soorten, 6:00 uren.


In Raalte (op de 18e Oktober) hoorde ik 's ochtends tijdens de eerste ronde langs de netten een ijsvogel uit de vijvertuin van de buren wegvliegen en even later zat er korte tijd een bladkoning luidkeels te roepen in de lindeboom in de tuin aan de achterzijde van onze tuin. Van een vangst kwam het niet.... maar voor mij was het na de eerder gedane eerste waarneming van een bladkoning in Markelo nu ook mijn eerste voor Salland. Het was een najaarsdag met ronduit zomers weer en toch flinke trek van zowel koperwiek als kolganzen.
De vangsten van mussen namen ineens toe op het moment dat de buurtbewoners hun tuin opzochten; ze doken bij ons de netten in. In de tussentijd hadden we ook nog mooi een merel uit 2010 teruggevangen, geringd net voordat we met het RINGMUS-project begonnen.

Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen ) :
-------------------------------------------------

Heggenmus 2 / 1
Roodborst 1 / -
Merel 1 / 1
Pimpelmees 2 / -
Koolmees 7 / 5
Boomkruiper 1 / -
Huismus 8 / 3
-------------------------------------------------
Totaal: 32 exemplaren, 7 soorten, 6:00 uren


Verder is er in deze periode nog behoorlijk wat tijd gaan zitten in het begeleiden van het gemeentelijke project waarbij een fietspad werd aangelegd over de buitenste rand van ons nestkasten- en vogelringbos, de Bree. Na uitvoerige overleggen met de gemeente hebben we weten af te spreken dat ter compensatie voor verloren gegane nestgelegenheid voor ijsvogels een poel werd opgeschoond en uitgebreid. Dit is allemaal naar wederzijdse tevredenheid uitgevoerd en afgelopen woensdag was er dan eindelijk de officiële openingshandeling van het nieuwe fietspad door onze burgemeester, mevrouw Nauta. Hierover zal ik in een later stadium dit verslag uitbreiden al was het alleen nog maar vanwege het feit dat de fotocamera op dit moment in de ringhut ligt.... Ik ben inmiddels namelijk weer neergestreken op Vlieland alwaar de volgende periode van 2 weken ringen op de Vinkenbaan op de kalender staat.

Geen opmerkingen: