zaterdag 6 september 2014

Vlieland : na Belgen volgt een Belg....

De weersomstandigheden waren bij vertrek vrijwel identiek aan die van gisteren, alleen was de windrichting gewijzigd van pal oost naar noordelijke herkomst. Doordat we van de ene op de andere dag een enorme toename van muggen mochten beleven in de zwaluw ben ik na een half slapeloze nacht maar eens extra vroeg opgestaan en ben op tijd naar de baan gefietst, niet dat je daar dan wel gevrijwaard bent....

Wegens vermoeidheid moet ik het hier even bij laten, morgen schrijf ik verder, al spreken de foto's eingelijk ook al wel voor zich..


Foto: vandaag 2 exemplaren van de Sperwergrasmus (Sylvia nisoria) in 1 rondje.Foto's: brede geelgerande Watertor (Dytiscus latissimus).Foto: We hadden vanfaag 2 exemplaren van de braamsluiper die er net even iets anders uitzagen dan de normale braamsluiper zoals we ze hier kennen. Het vraagt om extra naspeuren in de literatuur en uitslag afwachten van DNA-onderzoek van veertjes van deze individuen om zeker te zijn of we hier met één van de ondersoorten van doen hebben.


Foto: Ook vandaag wederom een sperwer in het hout, spiedend naar vogels in het struweel.


Foto: onderweg naar het dorp ontdekten we deze 'zeefazant'. Een jonge vogel die pardoes op een strekdam langs de wadkust was terechtgekomen.


Foto: grote mantelmeeuw met Noorse kleurring in de haven.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Grasmus 2 / 1
Heggenmus 2 / -
Tuinfluiter 8 / 3
Roodborst 2 / -
Zwartkop 41 / 2
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Tjiftjaf 1 / 1
Paapje 1 / -
Fitis 7 / -
Tapuit 1 / -
Bonte Vliegenvanger 5 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Pimpelmees - / 2
Rietzanger 2 / 1
Spreeuw 6 / -
Kleine Karekiet 2 / 3
Vink 1 / -
Sperwergrasmus 2 / -
Groenling 1 / -
Braamsluiper 2 / 1
---------------------------------------------------------
Totaal: 103 exemplaren, 21 soorten, 6:30 uren

Geen opmerkingen: