woensdag 10 september 2014

Vlieland :kleinschalige aankomst...

Het wordt saai, maar we hadden min of meer weer een herhaling van zetten. De wind in de zelfde onhandige hoek, weinig beweging op de vogeltrekradar en op de ringbaan.... Toch gaf het eerste rondje een sprankje hoop want er hingen ineens een paar kleine karekieten, rietzangers en een sprinkhaanzanger in de netten bij het geluid. Het zakte vanaf de derde ronde echter net zo hard weer in als de hele voorgaande week. Een grote groep spreeuwen hield zich enige tijd op in de struiken naast de netten en zorgden daarmee voor enige spanning. Maar goed, je komt dan weer in de situatie terecht dat je ronduit verbaasd bent dat al die bewegingen maar drie spreeuwen in de netten hebben opgeleverd waarvan er dan ook nog 2 ontsnappen voordat je er 1 uit het net hebt gehaald.... We hebben dus nog weer een aantal werkzaamheden aan de baan kunnen verrichten. Vanmorgen zaten er wel ineens weer leuke aantallen bonte vliegenvangers in de polder, we vingen er nog 7 van. Tijdens het sluiten van de netten sprong er precies op de plek waar gisteren de beflijster werd gevangen nog een sperwer-vrouw uit het net en we hebben nog kunnen genieten van een gigantische wolk wintertalingen die met zeker meer dan 10.000 tegelijk van hoog kantelend de landing inzetten op het Posthuyswad achter de 4e Kroonspolder. Wat een enorm imposant gezicht is dat toch altijd weer.... Met een enorme snelheid, als waren het steentjes, kantelen de eenden naar beneden. Een wonder dat ze nog op tijd weten af te remmen ook nog. Bij terugkomst op de Zwaluw nog een andere waarneming : een kwartel sprong op uit het zandige randje van het zandpad dat naar de zwaluw leidt. Niet zo'n gekke plek met die enorme vergrassing die zich hier heeft ontwikkeld.


Foto: licht aan het eind van de tunnel?

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------------------

Boompieper 1 / -
Zwartkop 3 / 2
Winterkoning - / 1
Tjiftjaf 3 / -
Heggenmus 3 / -
Fitis 4 / -
Roodborst 3 / -
Bonte Vliegenvanger 7 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Spreeuw 1 / -
Rietzanger 4 / -
Vink 1 / -
Kleine Karekiet 5 / 1
Kneu 1 / -
Tuinfluiter 2 / 2
--------------------------------------------------------
Totaal: 45 exemplaren, 15 soorten, 6:45 uren.

Geen opmerkingen: